Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
DĖL KVIETIMO TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS DĖL REGIONO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAGAL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ 08.1.3-CPVA-R-609
2018-04-23

DĖL KVIETIMO TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS DĖL REGIONO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAGAL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ 08.1.3-CPVA-R-609 „PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

Informuojame, kad Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities skyrius paskelbė kvietimą teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Pareiškėjais pagal Priemonę gali būti ne tik savivaldybių administracijos, bet ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir psichikos sveikatos centrai.

Galutinė projektinių pasiūlymų dėl regiono projektų įgyvendinimo pateikimo data yra 2018 m. gegužės 21 d.

Projektų įgyvendinimo metu rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos galės pirkti medicininę įrangą, atlikti remonto darbus ir pan.

Projektų rengėjai dėl papildomos informacijos gali kreiptis į kreiptis į Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėją Arvydą Šlėderį (8 345 66121), projektų koordinatorę Miglę Kriaučiūnienę (8 345) 60759 arba administracijos vyriausiąją specialistę Eveliną Domeikaitę-Dovydaitienę (8 345 66101)

Aktualūs dokumentai:

Marijampolės regiono kvietimas teikti projektinius pasiūlymus;

Projektinių pasiūlymo forma;

Finansavimo sąlygų aprašas.

[@footeris]