Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
IŠ PAREIGŲ ATŠAUKTAS UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ GENERALINIS DIREKTORIUS LAIMUTIS KASPARAVIČIUS
2018-11-07

2018 m. lapkričio 7 d. rajono savivaldybės administracijos direktorius Dainius Grincevičius pasirašė įsakymą Nr. AP-749 „Dėl Laimučio Kasparavičiaus atšaukimo iš pareigų“. Administracijos direktorius įsakymą pasirašė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 3 ir 4 dalimis, darbo kodekso 53 straipsnio 7 punktu, 104 straipsniu, uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ įstatų 32 punktu bei Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų 24 punktu. Laikinai eiti uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ generalinio direktoriaus pareigas administracijos direktorius pavedė bendrovės technikos direktoriui Simanui Valaičiui – iki įstatymų nustatyta tvarka bus paskirtas bendrovės vadovas. Artimiausiu metu bus organizuojamas konkursas uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ generalinio direktoriaus pareigoms užimti. 

[@footeris]