Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
IŠMOKA UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS NEĮGALIESIEMS, AUGINANTIEMS VAIKUS
2018-04-23

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius primena, kad yra mokama išmoka neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius Lietuvos Respublikos įregistruotose bendrojo lavinimo  ar profesinėse mokyklose pagal dieninę mokymo formą arba aukštosiose mokyklose pagal dieninę ar nuolatinę studijų formą – iki 24 metų), kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų.

Išmoka mokama kas mėnesį 20 procentų bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio.  1 BSI- 38 Eur.

Asmenys rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą skirti išmoką;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • darbingumo lygio pažymą arba Invalidumo pažymėjimą, kuriuose yra įrašas, kad asmuo yra nedarbingas.

Pareiškėjui nereikia pateikti duomenų, gaunamų iš šalies informacinių sistemų ar savivaldybės turimos duomenų bazės.

Išmokų mokėjimas nutraukiamas, kai asmuo pripažįstamas iš dalies darbingas, neįgaliajam įsidarbinus arba neįgaliajam apsigyvenus socialinės globos įstaigoje.

Dėl išmokos mokėjimo kreiptis į Socialinės paramos skyriaus vyriausiąją specialistę Daivą Pilypaitytę, tel. (8 345) 66102, 118 kabinetas.

 

[@footeris]