Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
PARAMA UŽSIENYJE MIRUSIŲ (ŽUVUSIŲ) LR PILIEČIŲ PALAIKAMS PARVEŽTI
2018-04-21

Parama palaikams parvežti skiriama jų parvežimą organizavusiam asmeniui, jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu jo vidutinės pajamos per mėnesį neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių, t. y. 366,00 Eur (1 VRP – 122 Eur). Didžiausia kompensuojama suma palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką – 54 baziniai socialinės išmokos (1 BSI – 38 Eur, 54 BSI - 2052 Eur) dydžiai.

Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo dėl paramos palaikams parvežti turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota, - pagal paskutinę buvusią gyvenamąją vietą arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į paramą palaikams pervežti atsiradimo dienos.

Asmenys, besikreipiantys dėl paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimo, aptarnaujami rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, atsakingas asmuo  - vyriausioji specialistė Daiva Pilypaitytė, tel. (8 345) 66102, 118 kab.

 

[@footeris]