Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
SKELBIAMAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ DIENOS CENTRŲ PLĖTROS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PARTNERIŲ ATRANKOS KONKURSAS
2018-11-08

Projekto partnerių atranka vykdoma vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. A-457 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427„Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“.

Viena iš projekto remiamų veiklų, kuriai skelbiama projekto partnerių atranka – vaikų dienos centrų (toliau – VDC) tinklo plėtra: naujų VDC steigimas ir veikiančių VDC plėtra, kuria didinamas nuolatinių VDC lankytojų skaičius, naujiems lankytojams pritaikant naujas (papildomas) erdves (pastatus, patalpas). 

Atrinkti projekto partneriai kartu su savivaldybės administracija (pareiškėjas) rengs projekto paraišką ir dalyvaus projekto veiklų vykdyme bei naudodamiesi projekto įgyvendinimo metu sukurta infrastruktūra vaikų dienos centruose teiks vaikams dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas.

                      Galimi projekto partneriai:

  • nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
  • biudžetinės įstaigos;
  • asociacijos;
  • religinės bendruomenės ir bendrijos;
  • labdaros ir paramos fondai.

                      Paraiška gali būti pateikiama paštu (registruotu laišku), įteikta pašto kurjerio, tiesiogiai pristatyta pačio partnerio ar jo įgalioto asmens.

                      Paraiškos priimamos Šakių rajono savivaldybės administracijos  priimamajame, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai,  iki 2018 m. lapkričio 23 d. (įskaitytinai).

                      Paraiška kartu su kitais teikiamais dokumentais turi būti pateikta užantspauduotame voke, ant kurio užrašytas konkurso pavadinimas „Projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šakių rajono savivaldybėje“ partnerių atrankai“.

                      Jeigu paraiška siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip 2018 m. lapkričio 23 d.

                      Konsultacijas įstaigoms su konkursu ir projektu susijusiais klausimais teikia Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Milda Savukaitienė tel. (8 345) 66150, el. p. milda.savukaitiene@sakiai.lt, darbo laiku: l-lV — nuo 8.00 iki 17.00 val., V — nuo 8.00 iki 15.45 val.

PARTNERIŲ ATRANKA

PARAIŠKA

[@footeris]