ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,Faksas 8 (345) 60 200
El. p. sakiai.sav@is.lt
Kodas 188772814

Spausdinti Versija neįgaliesiems  
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
peržiūrėti rezultatus

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 3662696
Šiandien apsilankė: 2119
Dabar naršo: 16

 

Naujienų prenumerata

Turistui  
Turizmo informacijos centras

Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas 
Planavimo dokumentai
Posėdžių transliacija 
Žiūrėti video transliaciją

Klausimai, pasiūlymai 
Rašyti laišką 

 

 

 

 

 

 

Slavikų

 

 

 

SLAVIKŲ SENIŪNIJA
Pasieniečių g. 2, Slavikų k., Slavikų pšt.
LT-71361, Šakių r. sav.

Tel. 8 345 43267, 8 682 19093
Fax. 8 345 43267

El. paštas: slaviku.seniunija@gmail.com

 

 


 

Administracija

Seniūnijos darbuotojai:    

                                                                                                                                                 mobilus tel.      darbo tel.
Seniūnas - Vidmantas Benediktas Sprainaitis                                                                8 686 94 571;   8 (345) 43 267;
Sekretorė - Vida Janušaitienė                                                                                              8 628 35 731;   8 (345) 43 267;
Buhalterė - R.Šimkuvienė                                                                                                     8 610 14 127;   8 (345) 43 267;
Specialistė žemės ūkiui - laikinai dirba Daiva Jociūtė                                                    8 (345) 43 267;
Soc. darbo organizatorė - Kristina Baršauskienė                                                            8 693 17 669;    8 (345) 43267;

Kultūrinių renginių organizatorė - Renata Baltrušaitienė                                                8 612 20662.

Seniūnaičiais 2013 m. išrinkti:
Slavikų seniūnaitija - Jolita Valavičienė
Šilgalių seniūnaitija - Onutė Momotiukienė
Žiūrių - Šilininkų seniūnaitija - Donatas Tautkevičius (Seniūnaičių sueigos pirmininkas)
Juodupėnų seniūnaitija - Reda Romikaitienė

 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS                  

SLAVIKŲ SENIŪNAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SLAVIKŲ SENIŪNIJOS VBT

  

2014 m. balandžio 2 d. Nr. V1- 4

Slavikai

    

 

  1. Vadovaudamasis Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d.
        sprendimu Nr. T-102 „Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų

programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo, ir atsižvelgdamas į Slavikų sen. bendruomenės centro tarybos posėdžio pasiūlymą, t v i r t i n u šios sudėties Slavikų

seniūnijos VBT:

      Renata Baltrušaitienė – Slavikų seniūnijos bendruomenės centro pirmininkė

     Algimanta Kuncaitytė - Slavikų bibliotekos bibliotekininkė (VBT sekretorė)

     Vitalijus Golinas – Slavikų katalikų parapijos pastoracinės tarybos atstovas

     Jonas Kapočius – Šilgalių kaimo gyventojų atstovas

     Donatas Matuza – Slavikų seniūnijos jaunimo atstovas

     Arūnas Stravinskas – ūkininkas

     Juozas Rakickas – Slavikų pagrindinės mokyklos direktorius (VBT pirmininkas)

     Kęstutis Rudokas – Slavikų bendruomenės centro atstovas

     Donatas Tautkevičius – seniūnaičių sueigos pirmininkas

2.Atšaukiu 2013m. balandžio mėn. 14 d. įsakymą Nr. V1-1

3.Pritariu Slavikų seniūnijos VBT 2014 m. balandžio 1 d. nutarimui dėl lėšų paskir-

stymo veikloms, tenkinančioms vietos bendruomenės viešuosius poreikius:

a)      sporto ir sveikatinimo veikla – 1550 Lt.

b)      bendruomenės akcijos ir inciatyvos – 1600 Lt.

c)      bendruomenės veikla – 213 Lt.

        4. Įsakymą paskelbti seniūnijos skelbimų lentoje, Slavikų BC internetinėje svetainėje ir Šakių rajono savivaldybės administracijos internetinės svetainės skyriuje „Slavikų seniūnija“.

 

 

Slavikų seniūnas                                                           Vidmantas Benediktas Sprainaitis       

 

 

Bendri duomenys

  Slavikai įsikūrę pačiame Lietuvos pasienyje su Rusijos Kaliningrado sritimi, prie Europos Sąjungos išorinės sienos, 19 km į vakarus nuo Šakių rajono centro.
  Slavikų seniūnija įsteigta 1995 m. Jos teritorijoje gyvena apie 800 gyventojų.
 Slavikų seniūnija  jungia 14 kaimų: Slavikų, Žiūrių, Žiurkalnio, Šilininkų, Juodupėnų, Aukštosios, Verpikų, Būtviliškių, Juškakaimių, Šilgalių, Rukšnių (Skrynupių, Pliorišių, Kaukakalnio likę be gyventojų).
Seniūnija yra patogioje geografinėje vietovėje:  pietuose teka  Šešupė, į ją įteka Siesartis, Aukspirta, Juodupis, Gedupis. Gražiu gamtovaizdžiu galima grožėtis turistams, vykstantiems dviračiais. Yra kelios bendro naudojimo aikštelės (neįregistruotos poilsiavietės) prie Šešupės.

  Slavikai garsūs knygnešių darbais. Jų atmintimui pastatytas stogastulpis Slavikų bažnyčios šventoriuje. 9 knygnešiai palaidoti Slavikų kapinėse. Čia palaidota net 10 Slavikų parapijoje dirbusių kunigų.
Prie lankytinų vietų priskiriama  Slavikų Šv.Onos bažnyčia, kuri pastatyta 1754 m. Nors senosios bažnyčios nėra, jos vietoje pastatyta (1835 m.) dabartinė bažnyčia. Bažnyčioje yra medinių skulptūrų bei paveikslų, kurių amžius siekia net XIX a. Šventoriuje stovi varpinė, kurioje pakabinti 2 varpai. Vienas (įskilęs), lietas 1874 m., kitas - 2003 m. Knygnešių laikais šios varpinės rūsys buvo naudojamas kaip uždraustos literatūros slėptuvė. Šventoriuje yra ąžuolinis kryžius, pastatytas 1987 m.
  Prie kelio Kudirkos Naumiestis – Jurbarkas galima pasigrožėti paminkline skulptūra, skirta Rytų apeigų vyskupo Pr. P. Būčio gimtinės pažymėjimo vieta (Šilgalių k.), Juškakaimių k. galima aplankyti Z. Naujokaičio įkurtą Kurynės dendrologinį rinkinį - Kurynės parką, prie buvusios seniūnijos – senųjų Slavikų vietoje – ąžuoliniu kryžiumi Lietuvos Nepriklausomybės 10-ečiui paminėti, prie kurio vykdavo pavasarininkų ir šaulių renginiai. Senuosius Slavikus įamžino stogastulpis "Senieji Slavikai", skirtas Lietuvos vardo 1000-mečiui paminėti.
Netoli nuo  Šešupės, ant kalnelio, stovi Marijos koplytėlė, pastatyta 1937 m. kaip protestas lenkams, užgrobusiems Vilnių.

  Seniūnijoje yra Slavikų pagrindinė mokykla, veikia VSAT Pagėgių rinktinės Šilgalių pasienio užkarda.

  Žymūs mūsų krašto žmonės: daktaras J. P. Lenkaitis, poetė J. Martišienė, daaktorius J. Markuza, broliai Naujokaičiai, daktaras J. Povilaitis, poetė O. Jasinskienė. 

  2003 m. pabaigoje įsikūrė Slavikų seniūnijos bemdruomenės centras, kuris vienija visus seniūnijos gyventojus. Centrui vadovauja Renata Baltrušaitienė ,tel.8612-20662. Bendruomenės centro narių yra 86. Centro tikslai - rūpintis seniūnijos gyventojų gerove, vienyti juos bendriems darbams, skatinti bendruomeniškumą ir iniciatyvą, per projektinę veiklą įruošti tvarkingus bendruomenės namus, organizuoti įvairius kultūrinius renginius.

Kultūra ir švietimas 

  Seniūnijoje veikia Slavikų laisvalaikio centras ir biblioteka.

Lankytinos vietos

  Slavikuose verta aplankyti Šv. Onos parapijos bažnyčią, statytą 1835 m. Šalia bažnyčios yra trijų laipsnių medinė 12 m aukščio varpinė, kurioje šalia senojo, įskilusio žalvarinio varpo, išlieto 1874 m., 2003 m. Lenkijoje išlietas ir varpinėje pritvirtintas  naujas apie 220 kg svorio varpas su Marijos atvaizdu. Bažnyčioje yra išlikę religinių ir meno vertybių: paveikslai - Šv. Martynas (1890 m.), Marija - Krikščionių globėja (dail. Adomas Malinovskis, 1890 m. aliejus, drobė); medinė XIX a. Kristaus nukryžiuotojo skulptūra; altorėlis  su Švč. M. Marijos ir Šv. Onos paveikslais (pagamintas XIX a. pabaigoje).  
  Prie Siesarties upelio, Juškakaimio k. inžinierius Zigmas Naujokaitis, vaizdingoje savo tėviškės žemėje, pasodino ir toliau plečia ir puoselėja retų augalų dendrologinį (Kurynės parką).
  Žiūrių kaimo šile yra rūpestingai parapijiečių prižiūrimos evangelikų - liuteronų kapinės.

Įmonės

  Seniūnijos teritorijoje yra pažangiai besitvarkantys Kęstučio Bacevičiaus, Algimanto Valucko, Antano Romikaičio, Jono Zoko, Dariaus Dovydaičio, Vintauto Kasperavičiaus, Egidijaus Kasperavičiaus ir kt. ūkininkų ūkiai.

 

Naujienas ir įvykius galite sužinoti Slavikų krašto internetinėje svetainėje:

www.slavikai.lt

 

 

Paskutinis atnaujinimas:2014-05-07 15:51:48
       

  
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, faksas 8 (345) 60200, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: sakiai.sav@is.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
Į viršų