ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Naujienos
  „DAILIAUS“ NARIŲ DARBAI BUS EKSPONUOJAMI DAINŲ ŠVENTĖS PARODOJE
  2018-03-23

  Kovo 22 d. Zyplių dvaro arklidėse vyko Marijampolės apskrities atrankinės Dainų šventės „Vardan tos..." tautodailės darbų parodos atidarymas ir rezultatų paskelbimas. Parodoje savo darbus eksponavo 48 menininkai iš visos Marijampolės apskrities. Renginys prasidėjo R. Poderytės ir R. Poderio dainomis. Šioms nuskambėjus, žodį tarė ir susirinkusius sveikino Lukšių miestelio seniūnas, Šakių tautodailininkų bendrijos „Dailius" pirmininkas V. Cikana. Vėliau parodos gausa džiaugėsi Šakių rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Augenija Kasparevičienė.

  ĮVYKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS
  2018-03-23

  Kovo 23 d. rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu pritarta 20 švietimo įstaigų vadovų 2017 metų veiklos ataskaitoms. Sprendimas nepriimtas tik dėl vienos Gelgaudiškio vaikų darželio „Eglutė“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitos.

  ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ PRISIDĖS PRIE GAMTOS IŠSAUGOJIMO AKCIJOS „ŽEMĖS VALANDA“
  2018-03-22

  Šiandien klimato kaitos požymius tikriausiai yra pastebėjęs kiekvienas žmogus. Besiplečiantys taršos mastai, didėjantis oro užterštumas – tai veiksniai, kurių atsiradimą sąlygoja atsakingo elgesio stoka, dėl ko kyla vidutinė oro temperatūra, išauga audrų ar sausrų pavojus. Džiugu tai, kad Lietuvoje klimato kaitos grėsmę pradeda suvokti vis daugiau piliečių, nepaisant to, jog gyvename mažoje šalyje, kurioje iš pažiūros atrodytų, kad prioritetas visų pirma turėtų būti skiriamas ekonominių iššūkių sprendimams.

  RAJONO VADOVAS SUSITIKO SU KARIŠKIAIS
  2018-03-21

  Kovo 19 d. rajono savivaldybėje lankėsi LDK Kęstučio motorizuotojo pėstininkų bataliono atstovai. Su rajono meru Edgaru Pilypaičiu kariškiai aptarė šių metų gegužės 7-11 dienomis vyksiančias pratybas, kurių pirmosios dvi dienos numatytos mūsų rajone tarp, Gelgaudiškio ir Kidulių. Daugiau ir išsamesnės informacijos bus pateikta prieš pratybas.

  KVIEČIAME PASIRAŠYTI LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 100-MEČIO DEKLARACIJĄ
  2018-03-21

  Minėdamas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Lietuvos Respublikos Seimas kviečia visus savo parašu pritarti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio deklaracijai. Šimtmečio deklaracija buvo priimta vasario 15 d. iškilmingame minėjime Seime, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Deklaraciją pasirašė iškilmingo minėjimo dalyviai. Deklaracijoje pažymima, kad „Lietuva, būdama NATO ir Europos Sąjungos narė, yra tinkamai pasirengusi ginti Vasario 16-osios Akto idealus – kurti ir puoselėti „nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje“, taip pat reiškiamas tikėjimas, „kad ir ateinančių šimtmečių valstybės kūrėjų kartos puoselės tas pačias vertybes, kuriomis gyveno Vasario 16-osios bei Kovo 11-osios Aktų signatarai: tikėjimą savo valstybe, valią veržtis į priekį ir atsakomybę kurti gerovę visiems“.

  KONFERENCIJA „SVEIKATOS PRIEŽIŪRA BE KORUPCIJOS“
  2018-03-20

  Kovo 19 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko konferencija „Idėja Lietuvai: sveikatos priežiūra be korupcijos“. Konferencijoje pranešimus skaitė ir aktualiomis antikorupcinės politikos temomis sveikatos priežiūros sektoriuje diskutavo Seimo nariai, Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos medicinos studentų asociacijos, Jaunųjų gydytojų sąjungos, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Nacionalinės antikorupcijos asociacijos, Lietuvos pacientų atstovų organizacijos atstovai.

  SEIME SURENGTA KONFERENCIJA APIE ĮVAIKINIMĄ IR GLOBĄ
  2018-03-20

   Kovo 19 d. Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir Vaiko teisių apsaugos skyrių vedėjos Leonora Pocevičiūtė ir Rūta Lebedžinskienė dalyvavo LR  Seime, konferencijoje „Įvaikinimas ir globa: ar įstatymai atitinka realius poreikius?”. Seminare su  vaiko globos ir įvaikinimo naujovėmis 2018 m. supažindino SAD viceministrė Vilma Augienė.    Bendras globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius Lietuvoje – 8870.  Globojami (rūpinami) vaikai šeimose – 5592, globėjų (rūpintojų) šeimos – 4369, iš jų vaiko giminaičiai – 2991, artimieji giminaičiai – 2153. Šeimynose globojami (rūpinami) vaikai – 435; institucijose globojami (rūpinami) vaikai – 2830, iš jų 84 bendruomeniniuose vaikų globos namuose - 490 vaikai.

  PRASIDĖJO GYVENTOJŲ PAJAMŲ IR TURTO DEKLARAVIMAS
  2018-03-19
  ĮVYKO RAJONO VERSLO TARYBOS POSĖDIS
  2018-03-16

  Ketvirtadienį rajono savivaldybės mero darbo kabinete vyko Verslo tarybos posėdis. Pagal darbotvarkę jo metu buvo numatyta rinkti naują tarybos pirmininką. Pagal rotaciją šiai kadencijai eilė atėjo žemdirbiams, bet pasitarime dalyvaujant tik vienam iš keturių jų atstovų, rinkimai nukelti kitam kartui. Rajono savivaldybės vadovas su verslininkais diskutavo apie verslo strategijos įžvalgas, verslo liudijimus. Meras  pasiūlė svarstyti galimybę iš verslo fondo dengti vasarą įsidarbinančių moksleivių SODROS įmokas.

  SUSITIKO SU PALUOBIŲ BENDRUOMENE
  2018-03-15

  Ketvirtadienį rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Elvydas Pauliukėnas, Socialinės paramos skyriaus vedėja Leonora Pocevičiūtė lankėsi Paluobiuose, kur su bendruomene buvo aptartas mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizacijos klausimas. Pasak rajono vadovo, realybė, kai nuo maksimumo, 143 vaikų 2009 metais, jų liko tik 20, diktuoja nepopuliarius, bet būtinus sprendimus. Svarbiausia, kad išlieka darželinukai, biblioteka, ir toliau bus teikiamos kultūros ir neįgaliųjų dienos užimtumo paslaugos.

  KELIŲ DIREKCIJOS ATSAKYMAS DĖL KAUNO KELIO REKONSTRUKCIJOS TEIKIA VILČIŲ
  2018-03-14

  Antradienį rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos gavo atsakymą į jo paties parengtą raštą dėl kelio Kaunas - Zapyškis - Šakiai dalies rekonstrukcijos. Direkcijos atsakymas teikia vilčių – minėtas kelio ruožas 11 eilėje. Dabar, pasak mero, dar reikia pasistengti įrodyti, kad kelias tikrai blogas ir kelia pavojų eismo dalyviams. Pateikiame rašto tekstą:

  MERAS BENDRAVO SU KULTŪROS ŽMONĖMIS
  2018-03-12

  Šakių rajone lankėsi Lietuvos kultūros centrų asociacijos tarybos nariai. Jie susitiko su rajono savivaldybės meru Edgaru Pilypaičiu, kuris anksčiau irgi priklausė asociacijos tarybai. Susitikime, kuriame dayvavo ir savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Augenija Kasparevičienė, daugiausia kalbėta apie kultūrą, problemas, pasidžiaugta renginiais.

  RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO SVEIKINIMAS KOVO 11-OSIOS PROGA
  2018-03-09

  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRAI PAGERBĖ KOLEGES KOVO 8-OSIOS PROGA
  2018-03-08

  Kovo 8-osios proga rajono savivaldybės administracijos vyrai pagerbė koleges, įteikė gėlių. Rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis skyrė moterims gražią dainą, padėkojo už buvimą kartu, darbštumą, rūpestingumą, palinkėjo geros kloties. Rajono savivaldybės moterys nuoširdžiai dėkoja vyrams už parodytą dėmesį.

  MERO SVEIKINIMAS KOVO 8-OSIOS PROGA
  2018-03-07

  Mielosios Moterys,

  Tegul Jums šypsosi saulė ir žmonės,

  Tegul džiugina gėlės ir dėmesys.

  Būkit laimingos ir mylimos!

   

  Pagarbiai

  Edgaras Pilypaitis, Šakių rajono savivaldybės meras

  Archyvas
  Aktualijos
  ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS ATNAUJINA ATLIEKŲ APDOROJIMO ĮRENGINIŲ VEIKLĄ
  2018-03-23

  Nuo praėjusių metų rugsėjo 27 dienos sustabdytas atliekų apdorojimas Marijampolės mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiuose (MBA) artimiausiu metu vėl bus atnaujintas – bendromis UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (MAATC) administracijos, teisines paslaugas centrui teikiančių advokatų ir konsultantų pastangomis teismuose buvo įrodyta, kad sutartis su nepatikimu partneriu – UAB „NEG Recycling“ – turi būti nutraukta.

  SKELBIAMI JAUNIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAI
  2018-03-22

  Šakių rajono savivaldybė skelbia 2018 metų projektų finansavimo konkursus jaunimo organizacijoms, neformalioms jaunimo grupėms ir organizacijoms, dirbančioms su jaunimu.

  Bus finansuojami projektai, skirti jaunimo iniciatyvų skatinimui, mokymų organizavimui, gerosios patirties sklaidai bei Atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklai.

  LEKĖČIUOSE – INKILŲ KALIMO ŠVENTĖ „ČIR VIR VIR – PAVASARIS“
  2018-03-22
  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NARIŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO VYRIAUSYBĖS PRIIMAMAJAME 2018 M. BALANDŽIO-BIRŽELIO MĖNESIAIS GRAFIKAS
  2018-03-22
  NEDEGINKIME SAUSOS ŽOLĖS, SAUGOKIME GAMTĄ
  2018-03-21
  PARENGTAS ŠAKIŲ ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ (UNIKALUS KODAS NEKILNOJAMŲ VERTYBIŲ REGISTRE 38025) INDIVIDUALUS APSAUGOS REGLAMENTAS
  2018-03-21
  LAIKINAI SUTRIKS TELEFONO RYŠYS
  2018-03-21

  Informuojame, kad kovo 21 d. (trečiadienį) nuo 13 val. vyks telefonų perjungimo iš analoginės į skaitmeninę technologiją darbai, tad nebus ryšio galimybės iš išorės (miesto). Vidiniai numeriai turėtų veikti ir perjungiant telefono ryšį. 

  SKELBIMAS APIE PARENGTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ
  2018-03-20

  Informuojame, kad yra parengtas ir teikiamas viešinimui žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kęstučio g., Šakių m. ir Striūpų km., Šakių sen., Šakių raj. sav., keliams tiesti bei jiems eksploatuoti skirtiems inžineriniams statiniams įrengti) Šakių rajone projektas.

  MARGUČIŲ MARGINTOJŲ ŠVENTĖ
  2018-03-19
  ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA KONKURSĄ GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI
  2018-03-19
  ŠVĘSIME TARPTAUTINĘ TEATRO DIENĄ
  2018-03-17
  MUGĖ „ŽEMEI BUNDANT“
  2018-03-17

  KVIEČIAME Į ATVIRĄ FORUMĄ
  2018-03-17

  Forumas bus gyvai transliuojamas per bibliotekos feisbuko profilį.

  PAJAMŲ DEKLARAVIMAS ŠIEMET–BE DIDESNIŲ STAIGMENŲ GYVENTOJAMS
  2018-03-15

  Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad 1,3 mln. Lietuvos gyventojų paruoštos visiškai užpildytos deklaracijos, kurias belieka tik pateikti. 89 tūkst.  Marijampolės apskrities gyventojų Elektroninio deklaravimo sistemoje (deklaravimas.vmi.lt) jau suformuotos preliminariosios gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos.

  REKOMENDACIJOS „KAIP ELGTIS ANT LEDO“
  2018-03-15

  Kovo pradžioje atšilus orams, pradėjo tirpti ledas ant upių, ežerų ir kitų vandens telkinių. Šios savaitės pabaigoje ir kitos savaitės pradžioje prognozuojami vėsūs orai, naktį vietomis gali atšalti iki 9 – 13 laipsnių šalčio, dieną gali būti 2 – 4 laipsniai šalčio, todėl ant vandens telkinių vėl pradės formuotis ledas. Būkime atsargūs, perspėkime asmenis, kurie eis ant ledo, apie gresiantį pavojų. Atsitikus nelaimei, skambinkite Bendruoju pagalbos telefonu 112. Rekomendacijos „Kaip elgtis ant ledo“:

  Archyvas
  Renginiai
  Tradicinė inkilų kalimo šventė “Čir vir vir - pavasaris!“
  2018-03-24 11:00
  Renginio vieta:  Lekėčių skverelis prie vaikų dienos centro
  G. Karaliūnaitės koncertas
  2018-03-25 14:00
  Renginio vieta:   Kudirkos Naumiesčio KC
  Teatrų šventė „Zanavykai visa kartu“, skirta Tarptautinei teatro dienai paminėti
  2018-03-25 14:00
  Renginio vieta:  Šakių KC
  Gyvas ,,Auksinio proto‘‘ žaidimas
  2018-03-27 19:00
  Renginio vieta:  Zyplių dvaras
  Margučių marginimas vašku. Edukacija ,,Pavasaris margučių raštuose‘‘
  2018-03-28 16:00
  Renginio vieta:  Zyplių dvaras
  Kūrybinių darbų paroda „Mano antras gyvenimas“ (Nacionalinės „Žaliosios olimpiados“ I etapo baigiamasis renginys)
  2018-03-29 08:50
  Renginio vieta:  Plokščių mokykla- daugiafunkcis centras
  Ruošiamės Velykoms-edukacinė programa ,,Tai gražumas to margučio‘‘
  2018-03-29 14:00
  Renginio vieta:   Kriūkų mokykla-daugiafunkcis centras
  Margučių marginimo edukacija
  2018-03-29 16:00
  Renginio vieta:   Sintautų KC
  V.Katunskytės ir A.Maniko koncertas
  2018-03-30 18:00
  Renginio vieta:  Šakių KC
  Atvelykio šventė "Zuikių Velykos"
  2018-04-07 14:00
  Renginio vieta:  Panovių LS
  Radži koncertas
  2018-04-15 13:00
  Renginio vieta:  Panovių LS
  Regioninė vokalinių ansamblių šventė "Pavasario gaida"
  2018-04-15 14:00
  Renginio vieta:   Kudirkos Naumiesčio KC
  Rajoninė kaimo kapelų šventė "Pašešupių armonika"
  2018-04-22 14:00
  Renginio vieta:   Kudirkos Naumiesčio KC

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.