ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750, Faksas 8 (345) 60200
Kodas 188772814

Pagrindine svetaine

Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Tarybos sekretorius
  Tarybos nariai
  Tarybos narių paklausimai
  Tarybos komitetai
  Protokolai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos
  Etikos komisija
  Antikorupcijos komisija
  Visuomeninių administracinių ginčų komisija
  Turto privatizavimo komisija
  Administracinė komisija
  Peticijų komisija
  Nuolatinė viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija
  Narkotikų kontrolės komisija
  Studijų rėmimo komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Tarybos veiklos reglamentas
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Paslaugos
 • Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
  Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Gyventojams
 • Bendruomenių asociacija
 • Vietos bendruomenių tarybos
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Meno mėgėjų kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finasavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Civilinė sauga
 • Žemės ūkis
 • Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Naujienos
  Į ŠAKIUS UŽSUKS EUROBUSAS
  2014-10-19
  Siekiant kuo plačiau informuoti Lietuvos gyventojus apie euro įvedimą visose šalies savivaldybėse organizuojamos Eurobuso kelionės. Eurobusas informuoja gyventojus apie euro įvedimą žaidimų ir viktorinų formomis. Mūsų rajone Eurobusas lankysis spalio 24 dieną. 10 val. jis bus Kudirkos Naumiestyje (prie seniūnijos), 13 val. Šakiuose (aikštelėje prie savivaldybės), o 16 val. - Gelgaudiškyje. Kviečiame aktyviai dalyvauti.  
  SINTAUTUOSE- PALUOBIŲ KAIMO TEATRO SPEKTAKLIS
  2014-10-17
  KVIEČIAME Į EURO SEMINARĄ ŠAKIUOSE
  2014-10-16

  2015 metus pasitiksime su nauja Lietuvos valiuta euru. Kaip keisis šakiškių gyvenimas? Kaip turi būti perskaičiuojamos kainos, atlyginimai, įmokos, pašalpos ir kita? Kas nutiks mūsų piniginėms ir pajamoms? Kaip prisijungti prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo ir gauti logotipą – ženklą „Perskaičiuota sąžiningai“? Į šiuos ir kitus Šakių gyventojams, organizacijoms bei įmonėms kylančius klausimus, susijusius su euro įvedimu bus atsakyta Finansų ministerijos organizuojamame seminare, kuris vyks spalio 28 d., Šakiuose.

  TRIJŲ KARTŲ ŠVENTĖ
  2014-10-14

  Spalio 10 –oji Šakių rajono civilinės metrikacijos skyriuje buvo neeilinė diena – vienu metu skyriaus vedėja Daiva Subačienė įregistravo trijų kartų santuokas.

  VEDĖJOS DALYVAUJA DARBO GRUPĖS VEIKLOJE
  2014-10-13

  Rajono savivaldybės administracija Socialinės paramos skyriaus vedėją Leonorą Pocevičiūtę ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėją  Rūtą Lebedžinskienę delegavo į Marijampolės regiono plėtros tarybos sudarytą darbo grupę bendram regiono siūlymui dėl institucinės globos pertvarkos.

  Archyvas
  Aktualijos
  RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2014 M. SPALIO 23 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
  2014-10-17
  JAUNIMO REIKALŲ TARYBA APDOVANOS GERIAUSIUOSIUS
  2014-10-17

  Šakių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba už 2014 metų veiklą skelbia kandidatų atranką šioms nominacijoms: 1.  Jaunimo lyderis; 2.  Jaunimo iniciatyva; 3.  Jaunimo renginys; 4.  Jaunimo partneris; 5.  Jaunimo organizacija; 6.  Jaunimo indėlis Šakių rajonui.  Kandidatus gali siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys. Siūlant  kandidatus apdovanojimams gauti, prašome pateikti  laisvos formos pretendento  rekomendaciją.

  SAVIVALDYBĖ PERKA GYVENAMĄSIAS PATALPAS
  2014-10-17

  Šakių rajono savivaldybė, kodas 111105021, perka: vieno ir dviejų kambarių gyvenamąsias patalpas Šakių ir Lukšių seniūnijų teritorijose. Pirkimo būdas – skelbiamos derybos. Pirkimo dokumentus galima gauti rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriuje, 202 kab., Bažnyčios g. 4, Šakiuose ir rajono savivaldybės interneto svetainėje.  Paraiškos pateikiamos lietuvių kalba iki 2014 m. spalio 31 d. 9 val. į rajono savivaldybės administracijos priimamąjį, 214 kab., Bažnyčios g. 4, Šakiuose, darbo dienomis, darbo valandomis. Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, vyks 2014 m. spalio 31 d. 10 val. Šakių rajono savivaldybės administracijos 223 kab., Bažnyčios g. 4, Šakiuose.

  PIRKIMO DOKUMENTAI:

  PRASIDĖS ŠILDYMO SEZONAS
  2014-10-16

  Rajono savivaldybės administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu bei Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 61, 62, 63 punktais, nustatė  2014-2015 metų šildymo sezono  pradžią. Rajono sveikatos priežiūros įstaigoms, senelių namams, vaikų globos namams, vaikų lopšeliams-darželiams šildymo sezono pradžia - nuo spalio 20 d., kitiems šilumos vartotojams – nuo spalio 24 d. Šilumos vartotojai, nusprendę pradėti savo pastatų šildymą kitu laiku negu šildymo sezono pradžia, apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui Šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 66 punkte nustatyta tvarka.

  SVARSTOMAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011-2017 M. PLĖTROS STRATEGINIS PLANAS
  2014-10-13

  Prasidėjo rajono savivaldybės strateginio planavimo darbo grupės posėdžiai dėl  Šakių rajono savivaldybės 2011 – 2017 metų plėtros strateginio plano pakeitimų ir papildymų. Strateginio planavimo darbo grupių posėdžiai vyks iki 2014 m. spalio 24 d. Šakių rajono savivaldybės 2011 – 2017 metų plėtros strateginį planą rasite Šakių rajono savivaldybės tinklapyje : → Strateginis planavimas - Strateginio planavimo dokumentai, arba : /go.php/lit/Planavimo_dokumentai/193  - paskutinis tikslinimas tarybos 2012-12-20 sprendimu Nr. T-414 „Dėl rajono savivaldybės 2011 – 2017 metų plėtros strateginio plano papildymo ir tikslinimo". Strateginio planavimo darbo grupės nuostatai: /index.php?533399761

  Archyvas
  Renginiai
  Ukrainos cirko 3D ŠOU
  2014-10-27 18:00
  Renginio vieta:  Kudirkos Naumiesčio KC
  Živilės Unguvaitytės ir Dovilės Stasiulytės kūrybos darbų paroda
  2014-10-31 15:00
  Renginio vieta:  Zanavykų muziejus
  M. Burdiliauskaitės fotografijų parodos atidarymas
  2014-11-06 16:00
  Renginio vieta:  Šakių rotušėje
  „Zyplių dvaro“kapelos kompaktinės plokštelės „Kaimo vakarai“ pristatymas
  2014-11-06 19:00
  Renginio vieta:  Šakių KC
  Vytauto Kalinausko tapybos darbų parodos atidarymas
  2014-11-07 16:00
  Renginio vieta:  Zyplių dvare

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.