ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750, Faksas 8 (345) 60200
Kodas 188772814

Pagrindine svetaine

Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Tarybos sekretorius
  Tarybos nariai
  Tarybos narių paklausimai
  Tarybos komitetai
  Protokolai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos
  Etikos komisija
  Antikorupcijos komisija
  Visuomeninių administracinių ginčų komisija
  Turto privatizavimo komisija
  Administracinė komisija
  Peticijų komisija
  Nuolatinė viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija
  Narkotikų kontrolės komisija
  Studijų rėmimo komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Tarybos veiklos reglamentas
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Paslaugos
 • Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
  Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Gyventojams
 • Bendruomenių asociacija
 • Vietos bendruomenių tarybos
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Meno mėgėjų kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finasavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Civilinė sauga
 • Žemės ūkis
 • Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Naujienos
  SAVIVALDYBĖS MERO SVEIKINIMAS RUGSĖJO 1-OSIOS PROGA
  2014-08-29

    „Bet reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėse...”   M.K.Čiurlionis

    Mielieji, Su Rugsėjo 1-ąja, su visiems mums svarbia Mokslo ir Žinių diena!

    Juk mes visi, maži ir dideli, visai jauni ir daug patyrę, turime mokytis, siekti vis naujų žinių, kelti vis aukštesnius tikslus, pirmiausia sau, kad galėtume patarti šalia esančiam, padėti pagalbos reikalingam, kad galėtume mokinti kitą, kad galėtume kurti gražesnę savojo gyvenimo ir savosios valstybės rytdieną. Kad galėtume šviesti. Šviesti vienas kitam, kad tamsybėje neliktų žmonių... Mes visi privalome tai daryti...

    Su meile – rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius

  DAUGIAVAIKEI MAMAI - MEDALIS
  2014-08-29

  Trečiadienį rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentūros kanceliarijos kancleris, Lietuvos valstybės ordinų kancleris Giedrius Krasauskas ir kanceliarijos Personalo skyriaus vedėja Gražina Urbonienė. Svečiai ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanojo daugiavaikę motiną Eleną Oną Liaudanskienę, gyvenančią Gelgaudiškio seniūnijos Skaistakaimio kaime.

  MOKYTOJAS YRA VALSTYBĖS ATEITIES KALVIS
  2014-08-28

  Artėja Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena, naujųjų, 2014-2015 mokslo metų, pradžia. Visiems gerai žinoma, kad švietimas yra valstybės savivaldybėms deleguota funkcija, kurią savivaldybės ir įgyvendina. Mūsų rajono švietimo sistemos bazė –gana gausi ir pakankamai gerai sutvarkyta bei prižiūrima. Daugelio mokyklų pastatai renovuoti ir jose mokymosi sąlygos tikrai geros. Vien per pastaruosius trejus metus į švietimo įstaigų pastatų  renovaciją investuota daugiau kaip 11 milijonų litų, savivaldybės lėšos sudaro per 3 milijonus litų. Sutvarkytos Šakių „Varpo“ mokykla, Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija, Plokščių mokykla- daugiafunkcis centras, Sintautų pagrindinė mokykla. Šiuo metu vyksta darbai Kriūkų ir Lekėčių mokyklose, vidaus darbai turi būti baigti iki rugsėjo 1-osios. Šios dvi švietimo įstaigos per artimiausius metus turėtų tapti mokyklomis-daugiafunkciais centrais.

  NEMOKAMO LITŲ KEITIMO Į EURUS VIETOS ŠAKIŲ RAJONE
  2014-08-26
  Įvedus eurą Lietuvos bankas savo kasose Vilniuje ir Kaune litus į eurus keis nemokamai neribotą laiką. Komerciniai bankai litus į eurus keis nemokamai šešis mėnesius nuo euro įvedimo dienos (iki 2015 m. birželio 30 d.) Dar pusmetį, t.y. iki 2015 m. gruodžio 31 d., nemokamai litų banknotus į eurus keis dalis komercinių bankų padalinių (visų apskričių centruose ir kai kuriuose kituose miestuose). AB Lietuvos paštas ir kai kurios kredito unijos litus į eurus nemokamai keis 60 kalendorinių dienų nuo euro įvedimo, t. y. iki 2015 m. kovo 1 d.
  BALTIJOS KELYJE - IR ŠAKIEČIAI
  2014-08-25
  Rugpjūčio 23 d. minėjome Baltijos kelio 25-metį. Prieš ketvirtį amžiaus Baltijos tautos išreiškė tvirtą savo apsisprendimą ir norą būti laisvos, atkurti savo valstybių nepriklausomybę. 1989 m. rugpjūčio 23 d. apie 2 mln. Lietuvos, Latvijos, Estijos žmonių rankų grandinė nusitiesė 620 km nuo Vilniaus per Rygą iki Talino. 2009 m. Baltijos kelias buvo įrašytas į UNESKO tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“.
  Archyvas
  Aktualijos
  DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011-2017 m. STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO PRAŠYMŲ PRIĖMIMO TERMINO
  2014-09-02
  Rugsėjo 1 d. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis administracijos direktorių Algimantas Damijonaitis pasirašė įsakymą Nr. AT- 825 „Dėl termino nustatymo rajono savivaldybės 2011-2017 metų strateginio plano papildymo ir patikslinimo prašymų priėmimui“. Prašymai iš institucijų, organizacijų, įmonių, bendruomenių bus priimami iki 2014 metų spalio 15 dienos. Strateginio plėtros (veiklos) plano priemonių sąrašo koregavimo (papildymo) formą (priedas Nr.4) galima rasti savivaldybės interneto svetainėje (www.sakiai.lt), skyrelyje  „Strateginis planavimas. Planavimo dokumentai“.
  RENKAMOS PARAIŠKOS FINANSINEI PARAMAI GAUTI
  2014-09-02

  Šakių verslo informacijos centras informuoja, kad rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros  fonfas renka paraiškas finansinei paramai gauti. Paraiškos renkamos iki rugsėjo 30 d.

  Daugiau informacijos tel.: (8 345) 51 090, mob. 8 612 17767, arba apsilankius Šakių VIC, Bažnyčios g. 4-101.

  PARODA
  2014-09-01
  Rugsėjo 5 d. 15 val. Šakių rotušės fojė atidaroma Kaune vykusio tapybos plenero „Pelėdų kalnas 2014“: Dialogas su spalva-330 (3x110)“, skirto žymiems Lietuvos dailininkams A. Gudaičiui, V. Vizgirdai, L. Truikiui atminti, dalyvių darbų parodos atidarymas.
  SAUGOKIMĖS ERKIŲ
  2014-09-01
  Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras primena, kad erkės yra vis dar aktyvios. Daugelis erkių platina infekcines ligas, dažniausiai registruojamos ligos yra erkinis encefalitas ir Laimo liga. 
  SINTAUTUOSE - ŠV. BALTRAMIEJAUS ATLAIDAS
  2014-08-29
  Archyvas
  Renginiai
  Tapybos plenero ,,Pelėdų kalnas 2014“:Dialogas su spalva-330(3x110)“skirto žymiems Lietuvos dailininkams: A. Gudaičiui,V. Vizgirdai, L. Truikiui atminti dalyvių darbų parodos atidarymas
  2014-09-05 15:00
  Renginio vieta:   Šakių rotušėje
  Muzikiniai fontanai
  2014-09-06 21:00
  Renginio vieta:  Sintautų aikštėje
  Miniatiūrų komedija ,,Abstinento pagirios"
  2014-09-09 18:00
  Renginio vieta:  Šakių KC
  Rajoninė teatrų šventė
  2014-09-12 16:00
  Renginio vieta:  Šakių KC
  Rimos Amonienės jubiliejinės tapybos darbų parodos atidarymas
  2014-09-12 17:00
  Renginio vieta:  Zyplių dvare

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.