Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Posėdžių kalendorius
Koalicijos posėdis
2018-07-19 16:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero darbo kabinetas
Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2018-07-24 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero darbo kabinetas

 1. Dėl premijų skyrimo abiturientams.
 2. Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą Šakių rajono savivaldybėn ir jo perdavimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 3. Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą Šakių rajono savivaldybėn ir jo perdavimo Griškabūdžio gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 4. Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą Šakių rajono savivaldybėn ir jo perdavimo Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 5. Dėl turto perdavimo.
 6. Dėl turto perdavimo.
 7. Dėl Apmokėjimo už maitinimą mokinių, gyvenančių Šakių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bendrabučiuose, tvarkos aprašo patvirtinimo.
 8. Dėl rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų patvirtinimo.
 9. Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šakių rajono savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.
 10. Dėl Šakių socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
 11. Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašų patvirtinimo.
 12. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo.
 13. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo.
 14. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl geografinių charakteristikų pakeitimo gatvei“ pakeitimo.
 15. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl bendrus interesus tenkinančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patikslinimo ir keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties, sudarytos su uždarąja akcine bendrove „šakių autobusų parkas“ pakeitimo.
 16. Dėl pritarimo VšĮ „Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras“ projektui „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“.
 17. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos patvirtinimo.
 19. Dėl darbo sutarties su Nijole Bitiniene nutraukimo šalių susitarimu.
 20. Dėl skyrimo į pareigas.
 21. Dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės su Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriumi Algirdu Buragu.
 22. Dėl žemės nuomos mokesčio tarifų 2018 metams nustatymo.
 23. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl individualios veiklos, kuria galima verstis turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžių nustatymo 2019 metams“ pakeitimo.
 25. Dėl rajono savivaldybės 2017 metų metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
 26. Dėl rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano 2017 metų vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 27. Dėl pritarimo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai.
 28. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 29. Dėl pastato pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo.
 30. Dėl turto perdavimo Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijai.
 31. Dėl turto perdavimo Šakių socialinių paslaugų centrui.
 32. Dėl savivaldybės būsto, esančio Šakiuose, Kęstučio g. 21-5, nuomos Editos Mačaitienės šeimai.
 33. Dėl savivaldybės būsto, esančio Šakiuose, Bažnyčios g. 8-4, nuomos Linos Dulaitienės šeimai.
 34. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir gaunančių užmokestį iš rajono savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 35. Dėl delegavimo į Regionų kultūros tarybą.
Švietimo, sveikatos, kultūros ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2018-07-24 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero darbo kabinetas

 1. Dėl premijų skyrimo abiturientams.
 2. Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą Šakių rajono savivaldybėn ir jo perdavimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 3. Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą Šakių rajono savivaldybėn ir jo perdavimo Griškabūdžio gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 4. Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą Šakių rajono savivaldybėn ir jo perdavimo Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 5. Dėl turto perdavimo.
 6. Dėl turto perdavimo.
 7. Dėl Apmokėjimo už maitinimą mokinių, gyvenančių Šakių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bendrabučiuose, tvarkos aprašo patvirtinimo.
 8. Dėl rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų patvirtinimo.
 9. Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šakių rajono savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.
 10. Dėl Šakių socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
 11. Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašų patvirtinimo.
 12. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo.
 13. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo.
 14. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl geografinių charakteristikų pakeitimo gatvei“ pakeitimo.
 15. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl bendrus interesus tenkinančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patikslinimo ir keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties, sudarytos su uždarąja akcine bendrove „šakių autobusų parkas“ pakeitimo.
 16. Dėl pritarimo VšĮ „Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras“ projektui „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“.
 17. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos patvirtinimo.
 19. Dėl darbo sutarties su Nijole Bitiniene nutraukimo šalių susitarimu.
 20. Dėl skyrimo į pareigas.
 21. Dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės su Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriumi Algirdu Buragu.
 22. Dėl žemės nuomos mokesčio tarifų 2018 metams nustatymo.
 23. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl individualios veiklos, kuria galima verstis turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžių nustatymo 2019 metams“ pakeitimo.
 25. Dėl rajono savivaldybės 2017 metų metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
 26. Dėl rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano 2017 metų vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 27. Dėl pritarimo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai.
 28. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 29. Dėl pastato pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo.
 30. Dėl turto perdavimo Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijai.
 31. Dėl turto perdavimo Šakių socialinių paslaugų centrui.
 32. Dėl savivaldybės būsto, esančio Šakiuose, Kęstučio g. 21-5, nuomos Editos Mačaitienės šeimai.
 33. Dėl savivaldybės būsto, esančio Šakiuose, Bažnyčios g. 8-4, nuomos Linos Dulaitienės šeimai.
 34. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir gaunančių užmokestį iš rajono savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 35. Dėl delegavimo į Regionų kultūros tarybą.
Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2018-07-25 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero darbo kabinetas

 1. Dėl premijų skyrimo abiturientams.
 2. Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą Šakių rajono savivaldybėn ir jo perdavimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 3. Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą Šakių rajono savivaldybėn ir jo perdavimo Griškabūdžio gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 4. Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą Šakių rajono savivaldybėn ir jo perdavimo Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 5. Dėl turto perdavimo.
 6. Dėl turto perdavimo.
 7. Dėl Apmokėjimo už maitinimą mokinių, gyvenančių Šakių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bendrabučiuose, tvarkos aprašo patvirtinimo.
 8. Dėl rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų patvirtinimo.
 9. Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šakių rajono savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.
 10. Dėl Šakių socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
 11. Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašų patvirtinimo.
 12. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo.
 13. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo.
 14. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl geografinių charakteristikų pakeitimo gatvei“ pakeitimo.
 15. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl bendrus interesus tenkinančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patikslinimo ir keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties, sudarytos su uždarąja akcine bendrove „šakių autobusų parkas“ pakeitimo.
 16. Dėl pritarimo VšĮ „Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras“ projektui „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“.
 17. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos patvirtinimo.
 19. Dėl darbo sutarties su Nijole Bitiniene nutraukimo šalių susitarimu.
 20. Dėl skyrimo į pareigas.
 21. Dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės su Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriumi Algirdu Buragu.
 22. Dėl žemės nuomos mokesčio tarifų 2018 metams nustatymo.
 23. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl individualios veiklos, kuria galima verstis turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžių nustatymo 2019 metams“ pakeitimo.
 25. Dėl rajono savivaldybės 2017 metų metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
 26. Dėl rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano 2017 metų vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 27. Dėl pritarimo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai.
 28. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 29. Dėl pastato pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo.
 30. Dėl turto perdavimo Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijai.
 31. Dėl turto perdavimo Šakių socialinių paslaugų centrui.
 32. Dėl savivaldybės būsto, esančio Šakiuose, Kęstučio g. 21-5, nuomos Editos Mačaitienės šeimai.
 33. Dėl savivaldybės būsto, esančio Šakiuose, Bažnyčios g. 8-4, nuomos Linos Dulaitienės šeimai.
 34. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir gaunančių užmokestį iš rajono savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 35. Dėl delegavimo į Regionų kultūros tarybą.
Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2018-07-27 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė

 1. Dėl premijų skyrimo abiturientams.
 2. Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą Šakių rajono savivaldybėn ir jo perdavimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 3. Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą Šakių rajono savivaldybėn ir jo perdavimo Griškabūdžio gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 4. Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą Šakių rajono savivaldybėn ir jo perdavimo Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 5. Dėl turto perdavimo.
 6. Dėl turto perdavimo.
 7. Dėl Apmokėjimo už maitinimą mokinių, gyvenančių Šakių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bendrabučiuose, tvarkos aprašo patvirtinimo.
 8. Dėl rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų patvirtinimo.
 9. Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šakių rajono savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.
 10. Dėl Šakių socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
 11. Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašų patvirtinimo.
 12. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo.
 13. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo.
 14. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl geografinių charakteristikų pakeitimo gatvei“ pakeitimo.
 15. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl bendrus interesus tenkinančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patikslinimo ir keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties, sudarytos su uždarąja akcine bendrove „šakių autobusų parkas“ pakeitimo.
 16. Dėl pritarimo VšĮ „Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras“ projektui „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“.
 17. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos patvirtinimo.
 19. Dėl darbo sutarties su Nijole Bitiniene nutraukimo šalių susitarimu.
 20. Dėl skyrimo į pareigas.
 21. Dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės su Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriumi Algirdu Buragu.
 22. Dėl žemės nuomos mokesčio tarifų 2018 metams nustatymo.
 23. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl individualios veiklos, kuria galima verstis turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžių nustatymo 2019 metams“ pakeitimo.
 25. Dėl rajono savivaldybės 2017 metų metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
 26. Dėl rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano 2017 metų vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 27. Dėl pritarimo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai.
 28. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 29. Dėl pastato pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo.
 30. Dėl turto perdavimo Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijai.
 31. Dėl turto perdavimo Šakių socialinių paslaugų centrui.
 32. Dėl savivaldybės būsto, esančio Šakiuose, Kęstučio g. 21-5, nuomos Editos Mačaitienės šeimai.
 33. Dėl savivaldybės būsto, esančio Šakiuose, Bažnyčios g. 8-4, nuomos Linos Dulaitienės šeimai.
 34. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir gaunančių užmokestį iš rajono savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 35. Dėl delegavimo į Regionų kultūros tarybą.