Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Posėdžių kalendorius
Koalicijos posėdis
2018-11-19 17:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero darbo kabinetas
Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2018-11-20 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero darbo kabinetas

 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Algirdo Burago darbo santykių pasibaigimo datos konstatavimo ir papildomos piniginės kompensacijos išmokėjimo.
 3. Dėl vienkartinių piniginių išmokų skyrimo.
 4. Dėl pritarimo sutarčiai tarp Nacionalinio egzaminų centro ir Šakių rajono savivaldybės bei įgaliojimo suteikimo.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų koordinacinės tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo.                      
 6. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro dalyvavimui projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“.
 7. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl žemės mokesčio Aldonai Sakalauskienei sumažinimo už 2018 metus.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginio plano ataskaitos patvirtinimo.
 10. Dėl pastato pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo.
 11. Dėl degalų likučių perdavimo biudžetinei įstaigai Šakių socialinių paslaugų centrui.
 12. Dėl panaudos sutarties su asociacija Slavikų seniūnijos bendruomenės centru nutraukimo.
 13. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 3, perdavimo Lietuvos probacijos tarnybai pagal panaudos sutartį.                                                                  
 14. Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 15. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 16. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.             17. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo.
 17. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-325 patvirtinto viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo“ papildymo.                      
 18. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ papildymo.
 19. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-99 „dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T-264 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl bendrus interesus tenkinančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patikslinimo ir keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties, sudarytos su uždarąją akcine bendrove „Šakių autobusų parkas“ pakeitimo“ pakeitimo.                      
 21. Dėl Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo.                                                                  
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
 24. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.                                            

                      26. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-296 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-332 „Dėl vietos valdžios atstovų – A. Damijonaičio ir R. Valiuko delegavimo į Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo“ pakeitimo.                                            

Švietimo, sveikatos, kultūros ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2018-11-20 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero darbo kabinetas

 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Algirdo Burago darbo santykių pasibaigimo datos konstatavimo ir papildomos piniginės kompensacijos išmokėjimo.
 3. Dėl vienkartinių piniginių išmokų skyrimo.
 4. Dėl pritarimo sutarčiai tarp Nacionalinio egzaminų centro ir Šakių rajono savivaldybės bei įgaliojimo suteikimo.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų koordinacinės tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo.                      
 6. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro dalyvavimui projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“.
 7. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl žemės mokesčio Aldonai Sakalauskienei sumažinimo už 2018 metus.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginio plano ataskaitos patvirtinimo.
 10. Dėl pastato pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo.
 11. Dėl degalų likučių perdavimo biudžetinei įstaigai Šakių socialinių paslaugų centrui.
 12. Dėl panaudos sutarties su asociacija Slavikų seniūnijos bendruomenės centru nutraukimo.
 13. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 3, perdavimo Lietuvos probacijos tarnybai pagal panaudos sutartį.                                                                  
 14. Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 15. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 16. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.             17. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo.
 17. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-325 patvirtinto viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo“ papildymo.                      
 18. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ papildymo.
 19. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-99 „dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T-264 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl bendrus interesus tenkinančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patikslinimo ir keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties, sudarytos su uždarąją akcine bendrove „Šakių autobusų parkas“ pakeitimo“ pakeitimo.                      
 21. Dėl Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo.                                                                  
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
 24. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.                                            

                      26. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-296 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-332 „Dėl vietos valdžios atstovų – A. Damijonaičio ir R. Valiuko delegavimo į Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo“ pakeitimo.                                            

Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2018-11-21 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero darbo kabinetas

 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Algirdo Burago darbo santykių pasibaigimo datos konstatavimo ir papildomos piniginės kompensacijos išmokėjimo.
 3. Dėl vienkartinių piniginių išmokų skyrimo.
 4. Dėl pritarimo sutarčiai tarp Nacionalinio egzaminų centro ir Šakių rajono savivaldybės bei įgaliojimo suteikimo.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų koordinacinės tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo.                      
 6. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro dalyvavimui projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“.
 7. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl žemės mokesčio Aldonai Sakalauskienei sumažinimo už 2018 metus.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginio plano ataskaitos patvirtinimo.
 10. Dėl pastato pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo.
 11. Dėl degalų likučių perdavimo biudžetinei įstaigai Šakių socialinių paslaugų centrui.
 12. Dėl panaudos sutarties su asociacija Slavikų seniūnijos bendruomenės centru nutraukimo.
 13. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 3, perdavimo Lietuvos probacijos tarnybai pagal panaudos sutartį.                                                                  
 14. Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 15. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 16. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.             17. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo.
 17. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-325 patvirtinto viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo“ papildymo.                      
 18. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ papildymo.
 19. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-99 „dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T-264 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl bendrus interesus tenkinančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patikslinimo ir keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties, sudarytos su uždarąją akcine bendrove „Šakių autobusų parkas“ pakeitimo“ pakeitimo.                      
 21. Dėl Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo.                                                                  
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
 24. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.                                            

                      26. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-296 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-332 „Dėl vietos valdžios atstovų – A. Damijonaičio ir R. Valiuko delegavimo į Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo“ pakeitimo.                                            

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2018-11-23 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė

 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Algirdo Burago darbo santykių pasibaigimo datos konstatavimo ir papildomos piniginės kompensacijos išmokėjimo.
 3. Dėl vienkartinių piniginių išmokų skyrimo.
 4. Dėl pritarimo sutarčiai tarp Nacionalinio egzaminų centro ir Šakių rajono savivaldybės bei įgaliojimo suteikimo.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų koordinacinės tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo.                      
 6. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro dalyvavimui projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“.
 7. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl žemės mokesčio Aldonai Sakalauskienei sumažinimo už 2018 metus.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginio plano ataskaitos patvirtinimo.
 10. Dėl pastato pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo.
 11. Dėl degalų likučių perdavimo biudžetinei įstaigai Šakių socialinių paslaugų centrui.
 12. Dėl panaudos sutarties su asociacija Slavikų seniūnijos bendruomenės centru nutraukimo.
 13. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 3, perdavimo Lietuvos probacijos tarnybai pagal panaudos sutartį.                                                                  
 14. Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 15. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 16. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.             17. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo.
 17. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-325 patvirtinto viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo“ papildymo.                      
 18. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ papildymo.
 19. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-99 „dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T-264 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl bendrus interesus tenkinančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patikslinimo ir keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties, sudarytos su uždarąją akcine bendrove „Šakių autobusų parkas“ pakeitimo“ pakeitimo.                      
 21. Dėl Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo.                                                                  
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
 24. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.                                            

                      26. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-296 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-332 „Dėl vietos valdžios atstovų – A. Damijonaičio ir R. Valiuko delegavimo į Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo“ pakeitimo.                                            

[@js]