Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
2018-2024 metų plėtros strateginio plano tikslinimas, 2011-2017 metų plėtros strateginio plano ataskaitos rengimas

2018-2024 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO TIKSLINIMAS, 2011-2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO ATASKAITOS RENGIMAS

Prasideda rajono savivaldybės strateginio planavimo darbo grupių, rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos 2018 metų posėdžiai

Darbo grupių posėdžių metu bus svarstomi du klausimai:

  1. Rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano tikslinimas.
  2. Rajono savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginio plano ataskaitos rengimas už visą plėtros plano laikotarpį.

Medžiaga darbo grupių svarstymui ir darbui:

Rajono savivaldybės strateginio planavimo darbo grupių, rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos 2018 metų posėdžių grafikas patvirtintas  direktoriaus 2018-09-24 įsakymu Nr.AT-913.

Rajono savivaldybės strateginio planavimo darbo grupių sudėtis patvirtinta direktoriaus 2018-09-04 įsakymu Nr.AT-850.

2018- 2024 m. plėtros strateginio plano darbo grupių nuostatai patvirtinti direktoriaus 2017-08-14 įsakymu Nr.AT-737.

Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisija

Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos nuostatai

 

Informacija reikalinga rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros Priemonių plano koregavimui:

Rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano projektas tikslinimui, su  pakeitimais po struktūrinių pasikeitimų.

Keitimai po struktūrinių pasikeitimų 2018-2024 m. plėtros plane

 

Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano ir 2018-2020 metų strateginio veiklos plano priežiūros sistemos aprašo, priedai

Strateginio 2018-2024 m. plėtros plano koregavimo/papildymo formos:

Strateginio 2018-2024 m. plėtros plano koregavimo/papildymo forma. Priedas Nr.5.

Strateginio 2018-2024 m. plėtros plano koregavimo/papildymo forma. Priedas Nr.6.

 

Rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginis plėtros planas. Priemonių planas. (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“)

Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano ir 2018-2020 metų strateginio veiklos plano priežiūros sistemos aprašo sistemos aprašas (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-138 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano ir 2018-2020 metų strateginio veiklos plano priežiūros sistemos aprašo patvirtinimo“)

Informacija reikalinga rajono savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginio ataskaitos rengimui:

Rajono savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginio plano ataskaitos rengimo projektas už visą plėtros plano laikotarpį. (parengta ant paskutinio patvirtinto plėtros plano 2016 m. lapkričio 25 d. Nr.T-359).

Ataskaitos rengimo forma 2011-2017 m. plėtros strateginio plano ataskaitos rengimui, patvirtinta direktoriaus 2018-09-24 įsakymu Nr. AT-913.

Tarpinė rajono savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginio plano ataskaita (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-270 „Dėl rajono savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginio plano ataskaitos patvirtinimo“ 

Nuo 2011 m. iki 2017 m. imtinai Rajono savivaldybės strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitos

Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-19 10:18:10