Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Aukcionai

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimo viešą aukcioną. Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/. Aukciono pradžia 2017-12-18, 9.00 val.

AUKCIONAS NEĮVYKO
1. Mokyklos patalpų (unikalus numeris 8497-2014-2017:003, plotas 301,02 kv. m) Mokyklos g. 3-1, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav. ir 2825/3777 dalių (0,2825 ha) žemės sklypo (kadastrinis numeris 8453/0006:431, unikalus numeris 4400-2127-0702) Mokyklos g. 3, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

    

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO
2. Mokyklos patalpų (unikalus numeris 4400-0847-7290:4331, plotas 204,44 kv. m) su garažu 88,73 kv. m, pažymėtu G-1, Žiedo g. 6-1, Išdagų k., Šakių sen., Šakių r. sav.

       

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS ĮVYKO
3. Parduotuvės patalpų (unikalus numeris 4400-0847-7503:4334, plotas 41,64 kv. m) Žiedo g. 6-6, Šakių sen., Šakių r. sav.

      

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 60755, el. p. irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimo viešą aukcioną 2017 m. rugpjūčio 24 d.:
(Turto apžiūra vyks 2017-08-17, 14-16 val.)

AUKCIONAS NEĮVYKO
1. Administracinio pastato (plotas 87,47 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto), sandėlio, kiemo statinių ir 0,3272 ha žemės sklypo, Bažnyčios g. 1, Slavikų k., Slavikų sen., Šakių r. sav.

  

  

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO
2. Pirties pastato (plotas 144,97 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto), kiemo statinių ir 0,0656 ha žemės sklypo (išnuomojamas) Nemuno g. 107A, Kukarskės k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

Foto 
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas


AUKCIONAS ĮVYKO
3. Mokyklos pastato (plotas 423,17 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų), 2 sandėlių (plotai 33,76 kv. m ir 42,08 kv. m), kiemo statinių ir 0,9165 ha žemės sklypo Keturnaujienos g. 5, Keturnaujienos k., Sintautų sen., Šakių r. sav.

Foto
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 60755, el. p. irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

* * *

Skelbiamas viešosios įstaigos Šakių vaikų globos namų dalininko teisių pardavimo viešas aukcionas

 Informacija apie viešąją įstaigą: viešoji įstaiga Šakių vaikų globos namai, kodas – 300100936, buveinės adresas – V. Kudirkos g. 17, Šakių m., Šakių r. sav.

Įstaigos veiklos tikslai: 1. teikti stacionarias socialines paslaugas vaikams, likusiems be tėvų globos; 2. teikti vaikams psichologinę pagalbą; 3. kurti artimą šeimai aplinką, sudaryti saugią ir harmoningą atmosferą, vaikų orumo nežeminančias sąlygas, sprendžiant jų socialinės integracijos į visuomenę problemas; 4. rengti vaikus savarankiškam gyvenimui visuomenėje; 5. padėti atnaujinti biologinės šeimos tarpusavio socialinius ryšius, siekiant vaikų sugrįžimo į šeimą; 6. ugdyti krikščioniškas ir tautinės savimonės vertybes.

Viešosios įstaigos dalininkų kapitalo dydis sprendimo dėl dalininko  teisių pardavimo priėmimo dieną  46422,91 Eur. Dalininkų skaičius – 3 (trys).

Dalininko Šakių rajono savivaldybės turimų balsų skaičius visuotiniame dalininkų susirinkime – 3 (trys) balsai.

Su viešosios įstaigos 2016 metų veiklos ataskaita ir 2017 m. II ketvirčio finansinės atskaitomybės rinkiniu galima susipažinti Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus 200 kab. (Bažnyčios g. 4, Šakiai) nuo 2017-08-29 iki 2017-08-31 Šakių rajono savivaldybės administracijos darbo laiku.

Parduodamų Šakių rajono savivaldybės dalininko teisių pradinė pardavimo kaina, atitinkanti dalininko įnašo į viešosios įstaigos kapitalą vertę, yra 43310,07 Eur.

Viešo aukciono vykdytojas – Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Aukciono vykdytojo nustatytas minimalus kainos didinimo intervalas – 434 Eur.

Aukciono dalyvių registravimo vieta – Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyrius, 200 kab., Bažnyčios 4, Šakiai, data ir laikas: 2017-09-05, 8 val./ 2017-09-06, 16 val. (Šakių rajono savivaldybės administracijos darbo laiku).

Dalyvių registravimo tvarka – registruodamasis aukciono dalyviu fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, juridinis asmuo – pavadinimą, kodą, buveinės adresą. Užregistruotam aukciono dalyviui išduodamas aukciono dalyvio bilietas, kuriame įrašomas aukciono dalyvio numeris. Aukciono dalyvis, atvykęs į aukcioną, turi pateikti bilietą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba įgaliojimą atstovauti juridiniam asmeniui).

Aukciono vykdymo vieta – Šakių rajono savivaldybės administracijos  200 kab., Bažnyčios g. 4, Šakiai. Aukciono pradžios data – 2017 m. rugsėjo 7 d., laikas (valanda, minutė) – 10.00 val.

Aukciono vykdytojo paskirtas kontaktinis asmuo – Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, (8 345) 60755, el. pašto adresas irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

Institucija, Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu įgaliota pasirašyti dalininko teisių pirkimo-pardavimo sutartį – Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Sąlygos žiūrovams stebėti aukcioną nesudaromos.

* * * 

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo informacija apie valstybinės žemės sklypų nuomos ir pardavimo aukcionų vykdymą

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimo viešą aukcioną 2016 m. spalio 20 d.:
(Turto apžiūra vyks 2016-10-13, 14-16 val.)

AUKCIONAS ĮVYKO 
1. Administracinio pastato (plotas 587,15 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų) ir 0,6130 ha žemės sklypo (išnuomojamas) Draugystės g. 1D, Lekėčiuose, Šakių r. sav.

Foto
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO
2. Garažo (plotas 133,98 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto) Lauko g. 9E, Būdviečių k., Šakių sen., Šakių r. sav. ir 222/6700 dalių (0,0222 ha) žemės sklypo Lauko g. 9A, Būdviečių k., Šakių sen., Šakių sen., Šakių r. sav.

Foto
Aukciono sąlygos

Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
3. Pirties pastato (plotas 144,97 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto), kiemo statinių ir 0,0656 ha žemės sklypo (išnuomojamas) Nemuno g. 107A, Kukarskės k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

Foto
Aukciono sąlygos

Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
4. Mokyklos pastato (plotas 423,17 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų), 2 sandėlių (plotai 33,76 kv. m ir 42,08 kv. m), kiemo statinių ir 0,9165 ha žemės sklypo Keturnaujienos g. 5, Keturnaujienos k., Sintautų sen., Šakių r. sav.

Foto
Aukciono sąlygos

Patalpų planas
Žemės sklypo planas

Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 60755, faks. (8 345) 60200, el. p. irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

 

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimo viešą aukcioną 2016 m. rugsėjo 14 d.:
(Turto apžiūra vyks 2016-09-08, 14-16 val.)

AUKCIONAS ĮVYKO
1. Dalies mokyklos pastato (67/100 dalys, plotas 110,41 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto), dalies kiemo statinių (67/100 dalys) ir dalies 4689/6998 (0,4689 ha) žemės sklypo Alyvų g. 2, Duobiškių k., Šakių sen., Šakių r. sav.

  
 
   

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO
2. Dalies taupomojo banko ir knygyno pastato (24/100 dalys, plotas 183,74 kv. m, pastatas mūrinis, 3 aukštų), dalies kiemo statinių (24/100 dalys) ir dalies 229/953 (0,0229 ha) žemės sklypo V. Kudirkos g. 106, Šakių m., Šakių r. sav.

  
   

Aukciono sąlygos
Patalpų planas (patalpų indeksai nuo 1-1 iki 1-9)
Žemės sklypo planas

Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 60755, faks. (8 345) 60200, el. p. irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

* * *

2016 m. gegužės 12 d.:
(Turto apžiūra vyks 2016-05-05, 14-16 val.)

AUKCIONAS NEĮVYKO
1. Mokyklos patalpų (plotas 158,51 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto) su bendro naudojimo patalpa, Bažnyčios g. 2-1, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav. 
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
2. Dirbtuvių pastato (plotas 85,83 kv. m, pastatas medinis) ir dalies 524/2652 (0,0524 ha) žemės sklypo (kadastrinis numeris 8405/0003:14), Bažnyčios g. 2, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav.
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
3. Kultūros namų pastato (plotas 1073,32 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų), kiemo aikštelės ir 0,1733 ha žemės sklypo (kadastrinis numeris 8410/0004:30), Parko g. 2, Bizierių k., Šakių sen., Šakių r. sav.
       
Aukciono sąlygos
Žemės sklypo planas

2016 m. gegužės 25 d.:
(Turto apžiūra vyks 2016-05-19, 14-16 val.)

AUKCIONAS ĮVYKO
1. Sandėliavimo patalpos (plotas 24,19 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų) su bendro naudojimo patalpa Dariaus ir Girėno g. 35-3, Kudirkos Naumiesčio m., Šakių r. sav.
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
2. Buto (plotas 36,83 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto) Kęstučio g. 28-6, Šakių m., Šakių r. sav.
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
3. Katilinės pastato (plotas 46,31 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto) ir dalies 502/4347 (0,0502 ha) žemės sklypo Novos g. 1, Užsienių k., Sintautų sen., Šakių r. sav.
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

2016 m. gegužės 26 d.:
(Turto apžiūra vyks 2016-05-19, 14-16 val.)

AUKCIONAS ĮVYKO
1. Tvarto (užstatytas plotas 162 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto), kiemo statinių ir 0,1800 ha žemės sklypo Jazminų g. 9, Žemosios Panemunės mstl., Kriūkų sen., Šakių r. sav.
  
Aukciono sąlygos
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO
2. Boilerinės (plotas 192,2 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto), kiemo statinių ir 0,1089 ha žemės sklypo, V. Kudirkos g. 45, Šakių m., Šakių r. sav.
  
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
3. Administracinio pastato (plotas 87,47 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto), sandėlio, kiemo statinių ir 0,3272 ha žemės sklypo, Bažnyčios g. 1, Slavikų k., Slavikų sen., Šakių r. sav.
  
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 60755, faks. (8 345) 60200, el. p. irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

* * *

INFORMACIJA APIE ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ VIEŠO AUKCIONO BŪDU


Viešame aukcione parduodami tik tie Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantys pastatai, statiniai, patalpos ar jų dalys, kiti nekilnojamieji daiktai ir jiems priskirti žemės sklypai (jei žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu ir yra suformuotas), kurie įtraukti į Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, patvirtintą Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimu Nr. T-325 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ (su