Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Jaunimas

Pagrindinės sąvokos:

 

 

„Nebijokite daryti klaidų. Didžiausia klaida – nesukaupti patirties.“ – K. Vovenargas

 

 

 

 

 Jaunimo politika savivaldos lygiu

Jaunimo politikos formavimas ir įgyvendinimas savivaldybėse:

 

Jaunimo politikos struktūra Šakių rajono savivaldybėje:

 

 

Jaunimo organizacijų funkcijos

Jaunimo organizacijos atlieka šias funkcijas:

 

Pagrindiniai jaunimo organizacijų kontaktai:

 

Vardas/Pavardė

Organizacija/Pareigos

Kontaktai

Tautvydas Šukys

Šakių jaunimo sąjunga „Apskritasis stalas“ - pirmininkas

Tel.

El. paštas:

Dominykas Šiugžda

Šakių rajono moksleivių taryba - pirmininkas

Tel. 862160888

El. paštas:siugzdad@gmail.com

 

Teikiamos jaunimo poreikius atitinkančios, efektyvios bei ekonomiškos paslaugos Šakių rajono savivaldybės jaunimui:

 

Atviro jaunimo centro prie Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centro teikiamos paslaugos

Atviras jaunimo centras įsikūręs prie Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centro jaunimui paslaugas tiekia nuo 2013 m. Atviro jaunimo centro lankytojai turi galimybę centre saugiai leisti laisvalaikį, pasirenkant laisvalaikio leidimo pobūdį – aktyvų įsitraukimą į veiklas ar tiesiog stebėjimą, buvimą centre.

Tikslinė grupė – 14 – 29 m. amžiaus Šakių rajono jaunimas, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar negali įsitraukti į jaunimo veiklos pasiūlymus.

Teikiamos paslaugos:

 

Jaunimo darbuotoja Gintarė Grockytė

Tel. nr. +370 69545490

El. p. sakiai.ajc@gmail.com

 

Įgyvendinant projektą „Atrask save“, teikiamos paslaugos nedirbančiam, nesimokančiam ir nedalyvaujančiam mokymuose jaunimui (15-29 metų). (Jaunimo garantijų iniciatyvos)

 

Projektas skirtas jaunimui (15 – 29 m.), kuris nedirba, nesimoko, neatlieka praktikos ir nedalyvauja mokymuose.

Projekto tikslas – suteikti jaunuoliams aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokį pasiūlymą jaunas žmogus pageidauja gauti: dirbti, mokytis ar atlikti praktiką.

 

Vietos Jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorė Eglė Tamulevičiūtė

Tel. Nr. +37063321159

El. p. jgikoordinatore.sakiai@gmail.com

 

 Įgyvendinant projektą „Atrask save“, teikiamos paslaugos 16-29 metų jauniems bedarbiams, kurie nesimoko, nedalyvauja mokymuose ir yra užsiregistravę Darbo biržoje.

Lietuvos darbo birža ir teritorinės darbo biržos teikia garantijas 16–29 m. amžiaus bedarbiams, kurie nesimoko, nedalyvauja mokymuose ir yra užsiregistravę darbo biržoje (toliau – jauni bedarbiai) vykdant projektą „Atrask save“.

 

Projekto tikslas  - sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus  jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.

 

Projekto „Atrask save“ dalyviams bus sudarytos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje ar jaunimo motyvacija integruotis į darbo rinką ir/ar švietimo sistemą skatinančiose veiklose, kurios padės įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar integruotis į darbo rinką.  Motyvuotiems bedarbiams bus suteiktos galimybės integruotis į darbo rinką, suteikiant trūkstamus gebėjimus ir kompetencijas.

Projekto tikslinė grupė – 16-29 m. amžiaus jauni asmenys, kurie nedirba, nesimoko, nedalyvauja mokymuose ir yra registruoti darbo biržoje.

Nepasirengusiems darbo rinkai 16-29 metų jauniems bedarbiams bus vykdomi (-as):

Pasirengusiems darbo rinkai 16-29 metų jauniems bedarbiams bus:

 

Projekto „Atrask save“ specialistė – koordinatorė Eglė Pažereckaitė

Tel. 8 345 60 748

El.p. Egle.Pazereckaite@ldb.lt

 

Jaunimo darbo centro teikiamos paslaugos 16-29 metų jauniems asmenims

Nuo 2017 metų LDB įgyvendinant naują klientų aptarnavimo modelį MTDB veikia Jaunimo užimtumo skyrius. Skyrius aptarnauja jaunus asmenis nuo 16 iki 29 (imtinai) metų. Skyriaus sudėtyje veiklą vykdo Jaunimo darbo centras, teikiantis paslaugas jauniems asmenims (ne tik darbo biržoje registruotiems bedarbiams, bet ir dirbantiems, besimokantiems, moksleiviams, abiturientams, absolventams ir kt.). 

Jaunimo darbo centras

Tikslinė grupė - jaunimas iki 29 m. „iškritęs“ iš švietimo ir darbo rinkos sistemų, norintis įgyti profesiją, pakeisti arba kelti kvalifikaciją, taip pat jaunimas, pradedantis darbo veiklą, studentai, moksleiviai ir jų tėvai, švietimo institucijų vadovai ir pedagogai, darbdaviai, jaunimo organizacijų, bendruomenių atstovai ir kiti socialiniai partneriai.

Teikiamos paslaugos:

 

Vyriausioji specialistė Eglė Plančiūnienė
Tel. (8 345) 60 748
El. p. egle.planciuniene@ldb.lt

 

Įgyvendinant projektą „Saugok sveikatą, kol jaunas!”, teikiamos jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos

Projekto tikslas - paskatinti jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą, teikiant jiems kokybiškas, prieinamas ir jų poreikius atitinkančias jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas.

Projekto tikslinė grupė – 14-29 m. amžiaus jauni asmenys.

Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure teikiamos šios paslaugos:

 

Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatoriai: Martinas Eimutis ir  Akvilė Mirauskaitė

Psichologė Zita Skaisgirienė

Tel. 8 641 90080,

El. paštas: saugok@sakiaivsb.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-27 11:27:36