Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Projektų finansavimo konkursas

SKELBIAMAS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 M. PROJEKTŲ KONKURSAS

Šakių rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba skelbia projektų, kurie finansuojami iš Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, konkursą. Konkurse kviečiame dalyvauti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas, ugdymo institucijas, visuomenines (nevyriausybines) organizacijas, kitus juridinius asmenis.

2018 m. visuomenės sveikatos programų rėmimo prioritetinės kryptys:

  1. Užkrečiamųjų ligų – tuberkuliozės profilaktika ir kontrolė (tuberkuliozės profilaktika);
  2. Sveikatos priežiūros mokyklose (vaikų regėjimo sutrikimo prevencija);
  3. savižudybių prevencija.

Paraiškos sveikatos rėmimo programų projektų finansavimui priimamos iki 2018 m. rugsėjo 28 d. 15.00 val. adresu: Bažnyčios g. 39 A, Šakiai raštu (Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento Šakių skyrius, 2 a.) kreiptis į vyresniąją specialistę Genovaitę Rankauskienę) ir el. paštu evelina.avlas@sakiai.lt.

Projektai, pateikti vėliau negu nustatyta data, nebus svarstomi. 

Pastaba. Prie paraiškos prašome būtinai pateikti lydraštį, bei pažymėti į kurią prioritetinę kryptį teikiamas projektas.

Programų pateikimo tvarka ir paraiškos forma patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T-92 „Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymui teikiamų projektų paraiškos forma 
Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymui teikiamų projektų paraiškų vertinimo forma 
Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymui teiktų paraiškų ataskaitos forma 
Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo tvarka


 

 KONKURSAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOMS NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE TEIKTI

Šakių rajono savivaldybė skelbia 2019 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursą.

Projektų vykdymo trukmė – nuo 9 mėnesių iki 12 mėnesių. Konkretaus projekto vykdymo trukmę numato pareiškėjas. Projektų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

Paraiškų priėmimo pradžia 2018 m. spalio 8 d.,  pabaiga - ne vėliau kaip 2018 m. lapkričio 5 d. 17 val.  (įskaitytinai);

Paraiškų teikimo būdas - paštu, įteikta pašto kurjerio, tiesiogiai ar kitu būdu pristatyta savivaldybės administracijai nuo 8 iki 17 val. Užpildytos paraiškos priimamos savivaldybės priimamajame (Bažnyčios g. 4, Šakiai)  Informacija teikiama savivaldybės 122 kab. Socialinių paslaugų koordinatorė Virginija Ratkevičienė, nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. 8 345 66106,  el. p. virginija.ratkeviciene@sakiai.lt;

PRIDEDAMA:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2019 METŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Šakių rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto 2019 metams projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma 56148 Eur;

Paraiška turi būti paruošta pagal konkurso organizavimo nuostatų 17 punktą ir atitikti nuostatuose nurodytus reikalavimus.

 

Šakių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus informacija

 


ĮSAKYMAS DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI 2018 METAMS 

 

  Konkursas Socialinės reabilitacijos paslaugoms neįgaliesiems bendruomenėje teikti

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto paraiškas 2018 metams pateikė šios neįgaliųjų organizacijos.

PAPILDOMAI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 2018 METŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI PASKIRSTYMAS

Šakių rajono savivaldybė skelbia 2018 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursą.

Projektų finansavimo tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius procesus savivaldybių administracijas, kurios papildytų savivaldybių teikiamą pagalbą neįgaliesiems konkurso būdu atrinktais projektais, atitinkančiais realius neįgaliųjų poreikius, ir skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas (toliau – organizacijos), teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ar palaikytų neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų neįgaliųjų savarankiškumą ir užimtumą bei galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.

Paraiškos priimamos  iki 2017  metų spalio 15 d. (įskaitytinai). Užpildytos paraiškos priimamos savivaldybės priimamajame (Bažnyčios g. 4, Šakiai)  Informacija teikiama savivaldybės 122 kab., tel. 60768.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai.

 

Dėl lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. Liepos 20 d. Įsakymo nr. A1-345 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo.

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto paraiškos forma.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2012 M. LIEPOS 20 D. ĮSAKYMO NR. A1-345 (PAKEITIMAS)

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTO VERTINIMO ANKETA (PAKEITIMAS)

ĮSAKYMAS DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANCUOTI 2017M

 

 


 

Konkursas Socialinės reabilitacijos paslaugoms neįgaliesiems bendruomenėje teikti


Šakių rajono savivaldybė skelbia 2017 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursą.
Projektų finansavimo tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius procesus savivaldybių administracijas, kurios papildytų savivaldybių teikiamą pagalbą neįgaliesiems konkurso būdu atrinktais projektais, atitinkančiais realius neįgaliųjų poreikius, ir skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas (toliau – organizacijos), teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ar palaikytų neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų neįgaliųjų savarankiškumą ir užimtumą bei galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.
Paraiškos priimamos iki 2016 metų spalio 17 d. (įskaitytinai). Užpildytos paraiškos priimamos savivaldybės priimamajame (Bažnyčios g. 4, Šakiai) Informacija teikiama savivaldybės 126 kab., tel. 60767. 
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai.

 

Dėl lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. Liepos 20 d. Įsakymo nr. A1-345 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo.

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto paraiškos forma.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2012 M. LIEPOS 20 D. ĮSAKYMO NR. A1-345 (PAKEITIMAS)

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTO VERTINIMO ANKETA (PAKEITIMAS)

ĮSAKYMAS DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANCUOTI 2017M


 

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimui 2016-2018 m. konkursas


Projektų finansavimo tikslas – skatinti savivaldybėse vykdyti projektus, kuriuose numatyta organizuoti neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklą kaip neįgaliųjų socialinės integracijos priemonę.
Šakių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyrius atsakingas už savivaldybės administracijos projektų „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais konkurso“ organizavimą 2016 m.
Lėšų skirtų projektams, finansuojamiems iš neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais konkursui įgyvendinti skirtų lėšų paskirstymas

Direktoriaus įsakymas

 

 


Jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų programos, projektų rezultatai

 
 
2015 m.
 

Jaunimo mokymų ir patirties sklaidos organizavimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2015 metais
Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2015 metais
Atvirų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2015 metais

 

2016 m.

 

Jaunimo mokymų ir patirties sklaidos organizavimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2016 metais
Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2016 metais
Atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2016 metais

 

2017 m.

Jaunimo mokymų ir patirties sklaidos organizavimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2017 metais
Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2017 metais
Atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2017 metais

MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ, JAUNIMO IR SPORTO PROGRAMA, Jaunimo projektų vertinimo rezultatai

Jaunimo mokymų ir gerosios patirties sklaidos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2018 metais
Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2018 metais
Atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2018 metais

 


 

Šakių rajono savivaldybė skelbia 2018 metų projektų finansavimo konkursus jaunimo  organizacijoms,  neformalioms jaunimo grupėms ir organizacijoms, dirbančioms su jaunimu.

Bus finansuojami projektai skirti jaunimo  iniciatyvų skatinimui, mokymų organizavimui, gerosios patirties sklaidai bei Atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklai. 

Užpildytos paraiškos priimamos savivaldybės priimamajame (Bažnyčios g. 4, Šakiai) iki 2018 m. balandžio 9 d. (įskaitytinai). Informacija teikiama savivaldybės 205 kab., tel. 66115, el.paštu danute.jurgutiene@sakiai.lt

Bendradarbiavimo sutartis neformalioms jaunimo grupėms
Jaunimo projekto vertinimo lentelė

Jaunimo iniciatyvų konkurso nuostatai

Jaunimo mokymų organizavimo konkurso nuostatai

AJE veiklos finansavimo  konkurso nuostatai

JAUNIMO IR NVO PROJEKTŲ PARAIŠKA

 

 

 Ataskaitų formos

Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-08 15:58:49