ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
   

  Skelbiamas Šakių rajono savivaldybės 2018 – 2024 metų strateginio plėtros plano projektas:

  Šakių rajono savivaldybės 2018 – 2024 metų strateginis plėtros planas. Esamos situacijos analizė (projektas). 1 dalis.

  Šakių rajono savivaldybės 2018 – 2024 metų strateginis plėtros planas. Priemonių planas (projektas). 2 dalis. 

   

   

  Rengiant Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginį planą organizuojami atskirų sričių pristatymai, forumai, apvaliojo stalo diskusijos, situacijos analizės ir strateginio plano darbo grupių posėdžiai.

  Pateikiamas Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo grafikas organizuojamiems renginiams. Grafikas esant būtinybei gali būti koreguojamas.

  Kviečiame aktyviai dalyvauti rengiant rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginį planą.

   

  Eil. Nr. Data, laikas, vieta Procedūros Dalyvauja, be strateginio planavimo darbo grupių vadovų ir administracijos atstovųpapildomai: Už procedūros organizavimą atsakingas asmuo
  1. 2017-09-07
  14.30-17.00 val.
  Posėdžių salėje

  Forumas „Investuok Šakiuose“.

   

  Kauno PPAR, Šakių VIC,TIC,
  potencialūs investuotojai,
  Šakių rajono verslininkai
  Daiva Palukaitienė
  2. 2017-09-14
  9.00 -10.30 val.
  Konferencijų salė

  Ūkio sektoriaus analizė ir 2018-2024 metų prioritetai. Atliekų situacijos analizė.

  UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (UAB MAATC) atstovai Kęstutis Kuncaitis
  3. 2017-09-14
  13.00 -15.00 val.
  Konferencijų salė

  Ūkio sektoriaus analizė ir 2018-2024 metų prioritetai. Vandentvarkos, aplinkos, šilumos tiekimo ir daugiabučių namų renovacijos situacija.

  UAB „Šakių vandenys“,
  UAB „Šakių šilumos tinklai“,
  UAB „Šakių komunalinis ūkis“,  aplinkos apsaugos institucijų atstovai.
  Kęstutis Kuncaitis
  4. 2017-09-15
  13.00 - 17.00 val.
  Konferencijų salė

  Jaunimo reikalų Tarybos posėdis „Jaunimo situacijos analizė. Jaunimo perspektyvos Šakių rajone 2018-2024”

  Jaunimo organizacijos, neformalios jaunimo grupės ir organizacijos, dirbančios su jaunimu Danutė Jurgutienė
  5. 2017-09-18
  14.00-17.00 val.
  Konferencijų salė

  Sveikatos apsaugos situacijos analizė ir 2018-2024 metų prioritetai.

  Rajono sveikatos įstaigų atstovai. Evelina
  Domeikaitė –
  Dovydaitienė
  6.  
  2017-09-19
  8.30-10.30 val.
  Posėdžių salė

  Socialinės apsaugos situacijos analizė ir 2018-2024 metų prioritetai.

  Socialinės srities atstovai rajone. Leonora
  Pocevičiūtė
  7.

  Viešojo saugumo situacijos analizė ir 2018-2024 metų prioritetai.

  Rajono policijos atstovai, valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovai rajone. Leonora
  Pocevičiūtė
  8. 2017-09-19
  10.30-12.00 val.  Posėdžių salė

  Kultūros situacijos analizė ir 2018-2024 metų prioritetai.

  KPD atstovai, Kultūros srities atstovai, Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras Augenija  Julė
  Kasparevičienė
  9. 2017-09-19
  13.00-15.00 val.
  Posėdžių salė

  Turizmo situacijos analizė ir 2018-2024 metų prioritetai.

  Turizmo, verslo,
   kultūros sričių  atstovai.
  Ieva Bernotaitė
  Augenija  Julė
  Kasparevičienė
  10. 2017-09-20
  15.00 -17.00 val.
  Posėdžių salė

  Švietimo situacijos analizė ir 2018-2024 metų prioritetai.

  Rajono švietimo taryba. Elvydas
  Pauliukėnas
  11. 2017-09-21
  10.00-12.00 val.
  Konferencijų salė

  NVO situacijos analizė ir 2018-2024 metų prioritetai.

  Šakių rajono savivaldybės NVO taryba ir neformaliojo švietimo suaugusiųjų koordinatorė. Margarita
  Liukaitienė,
  Diana Jazukevicienė
  12. 2017-09-21
  15.00-17.00 val.
  Posėdžių salė

  Sporto situacijos analizė ir 2018-2024 metų prioritetai.

  Sporto klubų sąjunga Elvydas
  Pauliukėnas
  13. 2017-09-27
  9.00-12.00 val.
  Posėdžių salė

  Ūkio sektoriaus analizė ir 2018-2024 metų prioritetai. Kelių ir gatvių infrastuktūra.

  Marijampolės regiono kelių
  direkcijos atstovai.
  Kęstutis Kuncaitis
  14. 2017-09-27
  14.00-17.00 val.
  Posėdžių salė

  Atvira diskusija „Rajono kultūros  tinklo pertvarka”.

  Seniūnai, kultūros įstaigų darbuotojai, rajono politikai. Augenija  Julė
  Kasparevičienė
  15. 2017-09-28
  9.00-12.00 val.
  Konferencijų salė

  Ūkio sektoriaus analizė ir 2018-2024 metų prioritetai. Energetikos situacijos analizė.

  Kauno rajono AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO)  atstovai Kęstutis Kuncaitis
  16. 2017-09-28
  10.00 -15.00 val.

  Verslo plėtros strategijos įžvalgų sesija su rajono politikais (Zyplių dvare)

  Savivaldybės Taryba, verslo plėtros strategijos rengėjai. Vitas Girdauskas
  17. 2017-10-04
  15.00-17.00 val.  Posėdžių salė
   

  Kaimo plėtros sektoriaus analizė ir 2018-2024 metų prioritetai.  Bendruomenių veikla, žemės ūkio ir miškininkystės situacija.

  Šakių BCA atstovas,
  Šakių krašto VVG valdyba,
   VĮ Šakių miškų urėdija atstovai.
  Vitas Girdauskas, Aušra
  Slidziauskienė,
  Irena Žemaitienė
  18. 2017-10-09
  13.30-17.00 val. Posėdžių salė 
  Apvaliojo stalo diskusija „Socialinė aprėptis ir perspektyvos 2018-2024“.

  Socialinės sferos įstaigos ir organizacijos.

  Leonora Pocevičiūtė 
  19. 2017-10-11
  10.00-12.00 val. Posėdžių salė

  Apvaliojo stalo diskusija „Žemės ūkio situacija ir perspektyvos  rajone 2018-2024“.

  Asocijuotų žemės ūkio organizacijų atstovai, ūkininkai.

  Irena Žemaitienė
  20. 2017-10-11
  14.00-17.00 val.
  Posėdžių salė

  Atvira diskusija „Rajono švietimo situacija ir perspektyvos”.

  Švietimo bendruomenė,
  rajono politikai.Švietimo bendruomenė, rajono politikai.
  Elvydas
  Pauliukėnas
  21. 2017-10-12
  13.30-17.00 val.
  Posėdžių salė

  Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos posėdis

  Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos posėdis                              

  Komisijos
  pirmininkas,
  komisijos sekretorė

  22. 2017-10-16
  14.00-17.00 val. Posėdžių salė

  Apvaliojo stalo diskusija „Šakių rajono verslo strategija”.  

  Rajono verslininkai, Verslo klubas, Šakių VIC, Šešupės euroregiono
  turizmo informacijos centras
  Daiva Palukaitienė
  23.     2017-10-19       13.00-17.00 val. Posėdžių salė

  Apvaliojo stalo diskusija „Regioninės politikos įgyvendinimas, skirtumų tarp vietovių mažinimas ir sumanaus regiono sistema 2018-2024 m.“

  VRM Regioninės politikos departamentas (Andrius Valickas), seniūnai, bendruomenių centrų atstovai. Vitas Girdauskas
  24. 2017-10-17
  13.00-17.00 val.
  Posėdžių salė

  NVO forumas „Šakiai 2017“

  Šakių rajono savivaldybės NVO taryba ir neformaliojo švietimo suaugusiųjų koordinatorė. Margarita Liukaitienė,
  Diana Jazukevičienė
  25. 2017-10-24
  9.00 -12.00 val.
  Konferencijų salė

  Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros programos 2018-2020 svarstymas.

  Seniūnai, seniūnaičiai, bendruomenių centrų atstovai, saugaus eismo komisijos nariai. Kęstutis Kuncaitis
   2018-2024 metų plėtros strateginio plano projekto svarstymas darbo grupėse 
  26. 2017-10-18
  9.00-12.00 val.
  Konferencijų salė

  2018-2024 metų plėtros strateginio plano projekto svarstymas Kultūros ir turizmo darbo grupėje

  Kultūros ir turizmo darbo grupės nariai Augenija Julė
  Kasparevičienė

  27.

  2017-10-18
  14.00-17.00 val.
  Konferencijų salė

  2018-2024 metų plėtros strateginio plano projekto svarstymas Švietimo ir sporto darbo grupėje 

  Švietimo ir sporto darbo grupės nariai. Elvydas Pauliukėnas

  28.

  2017-10-19
  10.00-12.00 val.
  Posėdžių salė

  2018-2024 metų plėtros strateginio plano projekto svarstymas Žemės ūkio darbo grupėje

  Žemės ūkio darbo grupės nariai Irena Žemaitienė
  29. 2017-10-20
  9.00-12.00 val.
  Posėdžių salė

  2018-2024 metų plėtros strateginio plano projekto svarstymas Socialinės apsaugos ir sveikatos (sveikata, policija, vaikų teisės)darbo grupėje

  Socialinės apsaugos ir sveikatos (sveikata, policija, vaikų teisės) darbo grupės nariai Leonora Pocevičiūtė
  30.

   2017-10-23
  13.00-17.00 val.
  Posėdžių salė

  2018-2024 metų plėtros strateginio plano projekto svarstymas
  Verslo darbo grupėje
  Verslo darbo grupės nariai.   Daiva Palukaitienė
  31. 2017-10-26
  9.00-12.00 val.
  Posėdžių salė

  2018-2024 metų plėtros strateginio plano projekto svarstymas  Ekonomikos, švarios ir saugios aplinkos darbo grupėje

  Ekonomikos, švarios ir saugios aplinkos darbo grupės nariai Kęstutis Kuncaitis
  32. 2017-10-26
  13.30-17.00 val.
  Posėdžių salė

  2018-2024 metų plėtros strateginio plano projekto svarstymas Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų darbo grupėje

  Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų darbo grupės nariai Vitas Girdauskas
   
  33. 2017-11-03
  10.00 -12.00 val.
  Posėdžių salė

  Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano projekto svarstymas.

  Svarstymas plėtros strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijoje. Komisijos pirmininkas,
  komisijos sekretorė
  34. 2017 m. 11-12 mėn.

  2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo procedūrų ir parengto plano projekto viešinimas.

  Viešinimas Šakių rajono savivaldybės tinklalapyje. Ingrida Maksvytienė
  35. 2017 m. 11-12 mėn.

  2018-2024 metų plėtros strateginio plano projekto svarstymas.

  Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetuose svarstymas. Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkai
  36. 2017-12-22

  2018-2024 metų plėtros strateginio plano tvirtinimas.

  Šakių rajono savivaldybės taryba. Šakių rajono savivaldybės meras
  37.

   2017-12-22

  Patvirtinto Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio
  viešinimas Šakių rajono savivaldybės tinklalapyje.
  Ingrida Maksvytienė,
  Inga Kanapeckienė


  Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo grafikas


  Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr.T-380 „Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimui“.


  Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisija ir komisijos nuostatai patvirtinta rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-215 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo ir nuostatų  patvirtinimo“

  Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos papildymas patvirtinta rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T-235 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo ir nuostatų  patvirtinimo“ pakeitimo

  Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros 
   
  Komisijos protokolai ir  protokolų išrašai.

   

  2018-2024 metų plėtros strateginio plano darbo grupės patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 31 d įsakymas Nr.AT-698 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano darbo grupių sudarymo“

  2018-2024 metų plėtros strateginio plano darbo grupės dalinis pakeitimas patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 31 d įsakymas Nr.AT-698„Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. AT-696 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano darbo grupių sudarymo“ dalinio pakeitimo“

  Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano darbo grupių nuostatai patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr.AT-737 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano darbo grupių nuostatų patvirtinimo“

   

  2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo grafikas, schema patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr.AT-701 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo grafiko, schemos patvirtinimo ir įpareigojimo“

   

  2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo formą Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 31 d. įsakymas Nr.AT-699 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo formos patvirtinimo“

   

  Teisės aktai reikalingi 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimui:

  Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“ Nuoroda į teisės aktą  teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5EE74F9648A5

  2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa, patvirtinta LR Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr.1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2016-12-13). Nuoroda į teisės aktų registrą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.31A566B1512D/OKkwPNbfzS

  Marijampolės regiono plėtros planas 2014–2020 metams, aktuali redakcija patvirtinta Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. 51/8S-23. Nuoroda į teisės aktų registrą: http://www.lietuvosregionai.lt/lt/8/marijampoles-regiono-pletros-planas-203;75;84.html


  Šakių rajono savivaldybės 2011–2017 metų plėtros strateginis planas 2016-11-25 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr.T-359)

  Rajono savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginio plano ataskaita 2015-12-18 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-270 „Dėl rajono savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginio plano ataskaitos patvirtinimo“

   

   

   

  Apvaliojo stalo diskusija „Regioninės politikos įgyvendinimas, skirtumų tarp vietovių mažinimas ir sumanaus regiono sistema 2018-2024 m.“

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.