ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Aukcionai

  Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimo viešą aukcioną. Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/. Aukciono pradžia 2017-12-18, 9.00 val.

  AUKCIONAS NEĮVYKO
  1. Mokyklos patalpų (unikalus numeris 8497-2014-2017:003, plotas 301,02 kv. m) Mokyklos g. 3-1, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav. ir 2825/3777 dalių (0,2825 ha) žemės sklypo (kadastrinis numeris 8453/0006:431, unikalus numeris 4400-2127-0702) Mokyklos g. 3, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

  Aukciono sąlygos
  Patalpų planas
  Žemės sklypo planas

  AUKCIONAS ĮVYKO
  2. Mokyklos patalpų (unikalus numeris 4400-0847-7290:4331, plotas 204,44 kv. m) su garažu 88,73 kv. m, pažymėtu G-1, Žiedo g. 6-1, Išdagų k., Šakių sen., Šakių r. sav.

   

  Aukciono sąlygos
  Patalpų planas

  AUKCIONAS ĮVYKO
  3. Parduotuvės patalpų (unikalus numeris 4400-0847-7503:4334, plotas 41,64 kv. m) Žiedo g. 6-6, Šakių sen., Šakių r. sav.

   

  Aukciono sąlygos
  Patalpų planas

  Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 60755, el. p. irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

  * * *

  Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimo viešą aukcioną 2017 m. rugpjūčio 24 d.:
  (Turto apžiūra vyks 2017-08-17, 14-16 val.)

  AUKCIONAS NEĮVYKO
  1. Administracinio pastato (plotas 87,47 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto), sandėlio, kiemo statinių ir 0,3272 ha žemės sklypo, Bažnyčios g. 1, Slavikų k., Slavikų sen., Šakių r. sav.

  Aukciono sąlygos
  Patalpų planas
  Žemės sklypo planas

  AUKCIONAS ĮVYKO
  2. Pirties pastato (plotas 144,97 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto), kiemo statinių ir 0,0656 ha žemės sklypo (išnuomojamas) Nemuno g. 107A, Kukarskės k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

  Foto
  Aukciono sąlygos
  Patalpų planas
  Žemės sklypo planas


  AUKCIONAS ĮVYKO
  3. Mokyklos pastato (plotas 423,17 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų), 2 sandėlių (plotai 33,76 kv. m ir 42,08 kv. m), kiemo statinių ir 0,9165 ha žemės sklypo Keturnaujienos g. 5, Keturnaujienos k., Sintautų sen., Šakių r. sav.

  Foto
  Aukciono sąlygos
  Patalpų planas
  Žemės sklypo planas

  Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 60755, el. p. irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

  * * *

  Skelbiamas viešosios įstaigos Šakių vaikų globos namų dalininko teisių pardavimo viešas aukcionas

   Informacija apie viešąją įstaigą: viešoji įstaiga Šakių vaikų globos namai, kodas – 300100936, buveinės adresas – V. Kudirkos g. 17, Šakių m., Šakių r. sav.

  Įstaigos veiklos tikslai: 1. teikti stacionarias socialines paslaugas vaikams, likusiems be tėvų globos; 2. teikti vaikams psichologinę pagalbą; 3. kurti artimą šeimai aplinką, sudaryti saugią ir harmoningą atmosferą, vaikų orumo nežeminančias sąlygas, sprendžiant jų socialinės integracijos į visuomenę problemas; 4. rengti vaikus savarankiškam gyvenimui visuomenėje; 5. padėti atnaujinti biologinės šeimos tarpusavio socialinius ryšius, siekiant vaikų sugrįžimo į šeimą; 6. ugdyti krikščioniškas ir tautinės savimonės vertybes.

  Viešosios įstaigos dalininkų kapitalo dydis sprendimo dėl dalininko  teisių pardavimo priėmimo dieną  46422,91 Eur. Dalininkų skaičius – 3 (trys).

  Dalininko Šakių rajono savivaldybės turimų balsų skaičius visuotiniame dalininkų susirinkime – 3 (trys) balsai.

  Su viešosios įstaigos 2016 metų veiklos ataskaita ir 2017 m. II ketvirčio finansinės atskaitomybės rinkiniu galima susipažinti Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus 200 kab. (Bažnyčios g. 4, Šakiai) nuo 2017-08-29 iki 2017-08-31 Šakių rajono savivaldybės administracijos darbo laiku.

  Parduodamų Šakių rajono savivaldybės dalininko teisių pradinė pardavimo kaina, atitinkanti dalininko įnašo į viešosios įstaigos kapitalą vertę, yra 43310,07 Eur.

  Viešo aukciono vykdytojas – Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

  Aukciono vykdytojo nustatytas minimalus kainos didinimo intervalas – 434 Eur.

  Aukciono dalyvių registravimo vieta – Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyrius, 200 kab., Bažnyčios 4, Šakiai, data ir laikas: 2017-09-05, 8 val./ 2017-09-06, 16 val. (Šakių rajono savivaldybės administracijos darbo laiku).

  Dalyvių registravimo tvarka – registruodamasis aukciono dalyviu fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, juridinis asmuo – pavadinimą, kodą, buveinės adresą. Užregistruotam aukciono dalyviui išduodamas aukciono dalyvio bilietas, kuriame įrašomas aukciono dalyvio numeris. Aukciono dalyvis, atvykęs į aukcioną, turi pateikti bilietą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba įgaliojimą atstovauti juridiniam asmeniui).

  Aukciono vykdymo vieta – Šakių rajono savivaldybės administracijos  200 kab., Bažnyčios g. 4, Šakiai. Aukciono pradžios data – 2017 m. rugsėjo 7 d., laikas (valanda, minutė) – 10.00 val.

  Aukciono vykdytojo paskirtas kontaktinis asmuo – Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, (8 345) 60755, el. pašto adresas irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

  Institucija, Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu įgaliota pasirašyti dalininko teisių pirkimo-pardavimo sutartį – Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

  Sąlygos žiūrovams stebėti aukcioną nesudaromos.

  * * *

  Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo informacija apie valstybinės žemės sklypų nuomos ir pardavimo aukcionų vykdymą

  * * *

  Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimo viešą aukcioną 2016 m. spalio 20 d.:
  (Turto apžiūra vyks 2016-10-13, 14-16 val.)

  AUKCIONAS ĮVYKO
  1. Administracinio pastato (plotas 587,15 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų) ir 0,6130 ha žemės sklypo (išnuomojamas) Draugystės g. 1D, Lekėčiuose, Šakių r. sav.

  Foto
  Aukciono sąlygos
  Patalpų planas
  Žemės sklypo planas

  AUKCIONAS ĮVYKO
  2. Garažo (plotas 133,98 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto) Lauko g. 9E, Būdviečių k., Šakių sen., Šakių r. sav. ir 222/6700 dalių (0,0222 ha) žemės sklypo Lauko g. 9A, Būdviečių k., Šakių sen., Šakių sen., Šakių r. sav.

  Foto
  Aukciono sąlygos

  Patalpų planas
  Žemės sklypo planas

  AUKCIONAS NEĮVYKO
  3. Pirties pastato (plotas 144,97 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto), kiemo statinių ir 0,0656 ha žemės sklypo (išnuomojamas) Nemuno g. 107A, Kukarskės k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

  Foto
  Aukciono sąlygos

  Patalpų planas
  Žemės sklypo planas

  AUKCIONAS NEĮVYKO
  4. Mokyklos pastato (plotas 423,17 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų), 2 sandėlių (plotai 33,76 kv. m ir 42,08 kv. m), kiemo statinių ir 0,9165 ha žemės sklypo Keturnaujienos g. 5, Keturnaujienos k., Sintautų sen., Šakių r. sav.

  Foto
  Aukciono sąlygos

  Patalpų planas
  Žemės sklypo planas

  Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 60755, faks. (8 345) 60200, el. p. irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

   

  * * *

  Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimo viešą aukcioną 2016 m. rugsėjo 14 d.:
  (Turto apžiūra vyks 2016-09-08, 14-16 val.)

  AUKCIONAS ĮVYKO
  1. Dalies mokyklos pastato (67/100 dalys, plotas 110,41 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto), dalies kiemo statinių (67/100 dalys) ir dalies 4689/6998 (0,4689 ha) žemės sklypo Alyvų g. 2, Duobiškių k., Šakių sen., Šakių r. sav.

   
   
   

  Aukciono sąlygos
  Patalpų planas
  Žemės sklypo planas

  AUKCIONAS ĮVYKO
  2. Dalies taupomojo banko ir knygyno pastato (24/100 dalys, plotas 183,74 kv. m, pastatas mūrinis, 3 aukštų), dalies kiemo statinių (24/100 dalys) ir dalies 229/953 (0,0229 ha) žemės sklypo V. Kudirkos g. 106, Šakių m., Šakių r. sav.

   
    

  Aukciono sąlygos
  Patalpų planas (patalpų indeksai nuo 1-1 iki 1-9)

  Žemės sklypo planas

  Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 60755, faks. (8 345) 60200, el. p. irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

  * * *

  2016 m. gegužės 12 d.:
  (Turto apžiūra vyks 2016-05-05, 14-16 val.)

  AUKCIONAS NEĮVYKO
  1. Mokyklos patalpų (plotas 158,51 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto) su bendro naudojimo patalpa, Bažnyčios g. 2-1, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav.

  Aukciono sąlygos
  Patalpų planas

  AUKCIONAS NEĮVYKO
  2. Dirbtuvių pastato (plotas 85,83 kv. m, pastatas medinis) ir dalies 524/2652 (0,0524 ha) žemės sklypo (kadastrinis numeris 8405/0003:14), Bažnyčios g. 2, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav.

  Aukciono sąlygos
  Patalpų planas
  Žemės sklypo planas

  AUKCIONAS NEĮVYKO
  3. Kultūros namų pastato (plotas 1073,32 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų), kiemo aikštelės ir 0,1733 ha žemės sklypo (kadastrinis numeris 8410/0004:30), Parko g. 2, Bizierių k., Šakių sen., Šakių r. sav.
     
  Aukciono sąlygos
  Žemės sklypo planas

  2016 m. gegužės 25 d.:
  (Turto apžiūra vyks 2016-05-19, 14-16 val.)

  AUKCIONAS ĮVYKO
  1. Sandėliavimo patalpos (plotas 24,19 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų) su bendro naudojimo patalpa Dariaus ir Girėno g. 35-3, Kudirkos Naumiesčio m., Šakių r. sav.

  Aukciono sąlygos
  Patalpų planas

  AUKCIONAS NEĮVYKO
  2. Buto (plotas 36,83 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto) Kęstučio g. 28-6, Šakių m., Šakių r. sav.

  Aukciono sąlygos
  Patalpų planas

  AUKCIONAS NEĮVYKO
  3. Katilinės pastato (plotas 46,31 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto) ir dalies 502/4347 (0,0502 ha) žemės sklypo Novos g. 1, Užsienių k., Sintautų sen., Šakių r. sav.

  Aukciono sąlygos
  Patalpų planas
  Žemės sklypo planas

  2016 m. gegužės 26 d.:
  (Turto apžiūra vyks 2016-05-19, 14-16 val.)

  AUKCIONAS ĮVYKO
  1. Tvarto (užstatytas plotas 162 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto), kiemo statinių ir 0,1800 ha žemės sklypo Jazminų g. 9, Žemosios Panemunės mstl., Kriūkų sen., Šakių r. sav.

  Aukciono sąlygos
  Žemės sklypo planas

  AUKCIONAS ĮVYKO
  2. Boilerinės (plotas 192,2 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto), kiemo statinių ir 0,1089 ha žemės sklypo, V. Kudirkos g. 45, Šakių m., Šakių r. sav.


  Aukciono sąlygos
  Patalpų planas
  Žemės sklypo planas

  AUKCIONAS NEĮVYKO
  3. Administracinio pastato (plotas 87,47 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto), sandėlio, kiemo statinių ir 0,3272 ha žemės sklypo, Bažnyčios g. 1, Slavikų k., Slavikų sen., Šakių r. sav.


  Aukciono sąlygos
  Patalpų planas
  Žemės sklypo planas

  Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 60755, faks. (8 345) 60200, el. p. irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

  * * *

  INFORMACIJA APIE ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ VIEŠO AUKCIONO BŪDU


  Viešame aukcione parduodami tik tie Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantys pastatai, statiniai, patalpos ar jų dalys, kiti nekilnojamieji daiktai ir jiems priskirti žemės sklypai (jei žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu ir yra suformuotas), kurie įtraukti į Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, patvirtintą Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimu Nr. T-325 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ (su pakeitimais 1; 2; 3).

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
  Viešame aukcione ketinantys dalyvauti asmenys aukciono sąlygose nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku pateikia:
  1. Prašymą įregistruoti aukciono dalyviu.
  2. Banko įstaigos išduotus dokumentus, patvirtinančius, jog aukciono dalyvio vardu sumokėtas registravimo mokestis ir garantinis įnašas.
  3. Registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, fizinis asmuo – asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
  4. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
  5. Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
  6. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
  7. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys.
  8. Kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

  Viešame aukcione gali dalyvauti neribotas aukciono dalyvių skaičius.

  Kiekvienas asmuo, norintis dalyvauti Šakių rajono savivaldybės administracijos organizuojamame savivaldybės nekilnojamojo turto viešame aukcione, turi pervesti nustatytą aukciono dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą į Šakių rajono savivaldybės administracijos (kodas 188772814) sąskaitą Nr. LT454010042100040163, AB DNB banke aukciono sąlygose nustatyta tvarka ir terminais.
  Informacija apie mokėjimo pavedimo pildymą

  Informacija aukciono žiūrovams

  Aukcioną stebėti gali asmenys, pageidaujantys būti viešo aukciono žiūrovais. Jie į salę įleidžiami tik su žiūrovo bilietais. Vieno aukciono žiūrovo bilieto kaina – 5 Eur. Žiūrovo bilietas išduodamas iki aukciono pradžios pateikus dokumentą, įrodantį jog sumokėtas žiūrovo bilieto mokestis. Vienas žiūrovo bilietas gali būti išduodamas tik vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui. Žiūrovo bilietas galioja tik jame nurodytam aukcionui. Norint dalyvauti naujame to paties turto aukcione, turi būti įsigyjamas naujas žiūrovo bilietas.
  Už aukciono žiūrovo bilietą sumokama į Šakių savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188772814) sąskaitą Nr. LT454010042100040163 AB DNB banke (banko kodas 40100).

   Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono organizavimą ir vykdymą:


   Dėl papildomos  informacijos galite kreiptis į rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyrių, tel. (8 345) 60755 arba adresu: 200 kab., Bažnyčios g. 4, Šakiai.

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.