ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,
El. p. [email protected]
Kodas 188772814

Spausdinti
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
 

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 31382119
Šiandien apsilankė: 255
Dabar naršo: 4

 

Naujienų prenumerata


Turistui  

Turizmo informacijos centras

 

 
Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas  
Planavimo dokumentai

Klausimai, pasiūlymai  
Rašyti laišką  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LIETUVOS KARIUOMENĖ

 


„Marijampolės regiono integruota

teritorijų vystymo programa 2014-2020 m.“


 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pradžia > Struktūra ir kontaktai > Seniūnijos > Barzdų

Šakių rajono savivaldybės administracijos Barzdų seniūnija

BARZDŲ SENIŪNIJA

Nepriklausomybės g. 12, LT-71282 Barzdai, Šakių r.

Tel. Nr. 8 345 48231

Fakso Nr. 8 345 48231 

El. p. [email protected]

                                           

 Administracija

Vardas Pavardė

Pareigos

Tel. Nr.

Mob. Tel. Nr.

El. pašto adresas

Remigijus Naujokaitis

seniūnas*

8 345 48231

8 698 13037

[email protected]

Jurgita Didžiulienė

sekretorė

8 345 48231

-

[email protected]

Danguolė Jonaitienė

buhalterė

8 345 48231

-

-

Nijolė Grigutienė

socialinio darbo organizatorė

8 345 48231

-

-

Ilona Leleivienė

specialistė žemės ūkiui

8 345 48231

-

-

Deimantė Keidošytė

socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis

8 345 48231

-

-

Rasa Malinauskienė

meno vadovė

8 345 48216

-

-

* Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai


Darbo užmokestis:

      2016 metai I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2015 metai vidutinis bruto užmokestis (pareiginė alga, priedai neatskaičiavus mokesčių) Vidutinis mėnesio bruto užmokestis (pareiginė alga, priedai neatskaičiavus mokesčių) Vidutinis mėnesio išmokamas darbo užmokestis (atskaičiavus mokesčius)
Kultūrinių renginių organizatorė 1 393,67 449,08 357,27
Kolektyvų vadovė 1 323,64 449,08 366,25
Vairuotojas 1 458,88 549,30 343,22
Traktorininkas 0,5 164,83 181,05 157,83
Kapinių prižiūrėtojas 0,5 156,22 175,02 155,91
Žalio ūkio darbininkas 0,75 235,39 262,53 199,52
Elektrikas 0,5 182,27 198,80 180,91
Valytojos 1 295,45 350,04 318,54
Socialinio darbo organizatorė 1 516,59 568,00 439,20
Socailinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis 1 456,34 654,50 511,89

Barzdų seniūnijos seniūnaičiai  

Eil.Nr.

Seniūnaitija                              

Vardas, pavardė                    Telefono nr.
1. Baltrušių seniūnaitija

Edmundas Grajauskas

8 658 85324

2. Barzdų seniūnaitija

Juozas Juodis                                                  

8 672 75840

3. Buktiškių seniūnaitija

Agnė  Dereškevičienė                                     

8 605 23817

4. Žilių seniūnaitija

Ingrida Dereškevičienė    

8 618 04771

 Barzdų seniūnijos tarnybiniai automobiliai:

1. RENAULT SCENIC valstybinis numeris CFU 861

2. AUDI A6 valstybinis numeris FED 002

 

Bendri duomenys

Barzdų seniūnija išsidėsčiusi pačiame piečiausiame Šakių rajono savivaldybės krašte, apsuptame Šešupės, Višakio, Milupės, Balsupio upių. Šiaurinėje dalyje ribojasi su Griškabūdžio seniūnija, rytinėje dalyje su Jankų seniūnija (Kazlų rūdos sav.), pietinėje dalyje su Pilviškių seniūnija (Vilkaviškio r. sav.), vakarinėje dalyje su Žvirgždaičių seniūnija. Iki rajono centro 25 kilometrai.
Seniūnijoje gyvena 1200 gyventojų. Teritorijos plotas 7056 ha.
Barzdų miestelis yra seniūnijos jungiančios 26 aplinkinius kaimus centras, kuriame gyvena 509 gyventojai. Seniūnijoje yra du didesni kaimai - Baltrušių (332 gyventojai), Buktiškių (129 gyventojai).
Seniūnijos teritoriją kerta keliai: Jurbarkas - Šakiai - Pilviškiai, Barzdai - Janukiškiai - Slabadai - Kudirkos Naumiestis.
Eil. Nr. Vietovės pavadinimas, gyventojų skaičius, pastabos
        1.  Ambrasų kaimas - 29
        2.  Baltrušių kaimas - 332
        3.  Barzdų miestelis - 509
        4.  Buktiškių kaimas - 129
        5.  Gerulių kaimas - 18
        6.  Gražiškių kaimas - 14
        7.  Kraučiukų kaimas - 0
        8.  Kraujučių kaimas - 9
        9.  Liputiškės kaimas - 0
       10. Masiauskų kaimas - 0
       11. Mergbūdžio kaimas - 0
       12. Miknaičių kaimas - 29
       13. Mozūrų kaimas - 18
       14. Opšrūtų kaimas - 13
       15. Pabalsupių kaimas - 3
       16. Pavišakio kaimas - 0
       17. Pupių kaimas - 8
      18. Sabijonų kaimas - 6
      19. Simokų kaimas - 2
      20. Skirkiškės kaimas - 0
      21. Stainiškės kaimas - 0
      22. Stugučių - 6 (dalis)
      23. Žardelių kaimas - 9
      24. Žečkalnių kaimas - 25
      25. Žilių kaimas - 41
      26. Žvirbliškės kaimas - 0
Viso: 1200 gyventojų

 

Istorija

1688 metais Barzdai paminėti Naumiesčio katalikų parapijos gimimų registracijos knygose. Parapijos knygose minima, kad tuo metu Barzduose jau buvo 40 valstiečių kiemų. Tai vienas didžiausių to meto kaimų Zanavykijoje. Kai kuriuose istoriniuose šaltiniuose jau 1683 metais minimi ne tik Barzdai, bet ir Žardelių ir Stugučių kaimai. Po 1709-1710 metų maro barzdiečiai grįžę iš miškų, kuriuose slapstėsi nuo šios baisios, mirtinos ligos. Antano Baltrušaičio 259 lapų apimties prisiminimuose rašoma, kad pirmasis iš sugrįžusiųjų-apsistojo prie šiaurinio-rytų kaimo pakraščio ir prie kertinio akmens prisiekė-iš čia niekada nepasitrauks. Tai panašu į legendą. Tačiau A.Baltrušaičio užrašuose paminėtą akmenį patvirtina matę gyvi šių dienų liudininkai. Jų sakymu, tai buvęs 3-4 kvadratinių metrų keturkampis, lygiu paviršiumi pilkas akmuo, padengtas 30 cm. žemės sluoksniu, gulintis dabartinės gyvenvietės ir plento rytinėje dalyje.
Iš metraščių ir kronikų žinoma, kad Sūduvos miškų vakarinis pakraštys buvo pirmiausia iškirstų miškų plotuose kolonizuotas ir apgyvendintas. Tolesnė miškų kirtimo banga slinko į rytus-į miškų gilumą, kur kūrėsi nauji kaimai. Tarp pirmųjų buvo ir Barzdai.  Miškų kirtimui ir medžioklei prižiūrėti dabartiniuose Putinuose buvo įkurta girininkija (Lesnitstvo). 1593 metais girininkija pavadinta valsčiumi. Šiam valsčiui priklausė ir Barzdai. Įsikūrus daugiau kaimų ir padaugėjus gyventojų skaičiui 1812 metais įkuriamas Bliuviškių(Griškabūdžio) valsčius, kuriam priskiriami Barzdai ir kiti kaimai iki Višakio ir Šešupės upių pietuose.
1867 metais įsteigiama Vladislavovo apskritis, kuriai priskiriamas Bliuviškių (Griškabūdžio) valsčius ir Barzdai. 1918 metais apskrities centras perkeliamas į Šakius, o Barzdai tampa Barzdų valsčiaus centru. Pirmuoju Barzdų valsčiaus viršaičiu išrenkamas ūkininkas iš Buktiškių kaimo Puskunigis.
Miestelyje buvo valsčiaus savivaldybė, dvi pradinės mokyklos: viena-priklausanti savivaldybei, keturių skyrių,k ita priklausė "Lietuvos moterų kultūros draugijai" su šešiais skyriais. Barzduose buvo policijos nuovada, pašto agentūra, keturios krautuvės, malūnas. Taip pat Barzduose veikė karčiama arba barzdiečių vadinamas "traktierius".
Spaudos draudimo laikais Barzdai buvo vienas iš didesnių lietuviškų knygų platinimo centrų. Nors nuo buvusios Prūsijos arba Karaliaučiaus krašto Barzdus skyrė per 20 km. atstumas, bet knygnešių barzdiečiai priskaičiuoja irgi porą dešimčių. Aktyviausi: Povilas Zubrickas, Juozas Brazauskas, Petras Naudžius ir Kraujučių, Juozas Kudirka iš Ambrasų, Jonas Pečkys iš Barzdų.
Barzdiečiai pirmieji Zanavykijoje ne tik organizavo spaudos skaitymo ir platinimo darbą, bet ir naujų leidinių leidybą. Leidybos darbo ėmėsi broliai Motiejus ir Juozas Lozoraičiai iš Baltrušių kaimo. Juozas apylinkės žmonių vardu parašė carui peticiją, kurioje reikalavo, kad mokyklose būtų leista mokyti lietuviškai, už ką buvo kalintas. Lozoraičių tėviškėje Baltrušių kaime 1889 metais sausį susirinkę Lietuvos šviesuoliai aptarė "Varpo" laikraščio leidimo ir finansavimo reikalus.
2004 metais atidengtas paminklinis akmuo"Varpininkas". Projekto autorė Birutė Dekeraitienė ir Albinas Bilinskas.
1998 metais Prezidento Valdo Adamkaus pasirašytu dekretu patvirtintas Šakių rajono Barzdų miestelio herbas. Herbinio skydo žaliame fone pavaizduota sidabrinė žibalinė lempa su raudona liepsnele ir auksiniais spinduliais. Lempa stovi ant užverstos auksinės knygos. Herbą sukūrė dailininkas Arvydas Každailis, atsižvelgdamas į miestelio istoriją. Knyga primena, kad Barzdai praėjusio amžiaus pabaigoje ir šio pradžioje buvo vienas svarbiausių lietuviškos spaudos platinimo centrų. Deganti lempa simbolizuoja aktyvų žmogaus gyvenimą.
2002 metais įkurtas Barzdų bendruomenės centras, pirmininkė Ilona Leleivienė.
2008 metais įkurtas Baltrušių bendruomenės centras, pirmininkas Jonas Būtautas.
 

Kultūra ir  švietimas 

Pirmoji parapijinė dviklasė mokykla Barzduose pradėjo veikti 1777 metais. Joje buvo mokoma tik lenkų kalba ir mokėsi 15 mokinių. Po 1863 metų sukilimo mokykla caro valdžios buvo uždaryta. 1878 metais ją vėl buvo leista atidaryti ir veikė triklasė, kur buvo mokoma jau tik rusų kalba. Lietuviškai mokė tik daraktorių mokyklose Gražiškiuose ir Žečkalniuose.
Klebono Antano Petrausko pastangomis, gavus du margus žemės švietimo įstaigoms statyti, buvo pastatyta klebonija ir 1923 metais mergaičių namų ūkio ruošos mokykla. Tai buvo dviejų aukštų pastatas, antrame aukšte įkūrė Barzdų ūkio mokyklą (BŪM), pirmajame-pradinę mokyklą, kurios vedėja buvo Marija Žastautaitė. Abiejose mokyklose dėstė vienuolės seselės-mokytojos.
BŪM mokslas trukdavo dvejus metus. Barzduose ši mokykla veikė iki 1940 metų vasaros. 1944 metais į Barzdus buvo atkelta Šakių gimnazija, nes Šakiai ir Sintautai buvo visiškai sugriauti ir gimnazijai pati tinkamiausia vieta buvo Barzdai. 1945 metais Šakių gimnazijai persikėlus į Lukšius, Barzduose įkuriama progimnazija. Pradinukų keturi skyriai patalpinami savivaldybės mokykloje. Progimnazijos keturios klasės sutalpintos žemės ūkio ruošos mokyklos pastate. Nuo 1949-1950 m. progimnazija reorganizuota į septynmetę mokyklą, kuri iki 1961 metų išleido 12 laidų.
1988 m. rugsėjo pirmąją moksleivius pakvietė dviejų aukštų mūrinė mokykla. Projekto autorius R.Augustauskas. Mokykloje gali mokytis 216 mokinių.
Barzduose yra kultūrinių renginių salė, šarvojimo salė, paštas, biblioteka, pradinė mokykla. Baltrušiuose ir Barzduose įsikūrusiuose felčeriniuose punktuose teikiama pirminė medicininė pagalba.
 

Lankytinos vietos

Jau minėta Kristaus Karaliaus bažnyčia, kurios stacijos yra unikalios (paveikslai statuliniai). Du valstybės saugomi piliakalniai, išlikę prie Višakio ir Šešupės upių, Baltrušių ir Simokų kaimuose. Žydų masinio naikinimo kapinės, kuriose palaidota daugiau kaip 2000 žydų (daugiausia iš Pilviškių miestelio). 250 metų senumo koplytėlė, stovinti Gražiškių kaimo kapinėse.

Įmonės

Seniūnijos teritorijoje yra 3 parduotuvės. UAB "Barzdų agroservisas", UAB "Ligitra".

 

 Barzdų seniūnijos teikiamų administracinių paslaugų aprašymai

 

 

 

 

 

 

             
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: [email protected] Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.