ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Bendroji informacija

   

  STATISTIKA

  Šakių rajono kultūra, tradicijomis rūpinasi 6 kultūros centrai,8 laisvalaikio salės,1 Cirko mokykla,4 mokyklos-daugiafunkciai-centrai, 23 bibliotekos, Zanavykų,  Vinco Kudirkos nacionalinis bei 7 visuomeniniai ir privatūs muziejai, kuriuose turtingą rajono istoriją mena sukauptos gausios ir vertingos ekspozicijos. Šiose įstaigose dirba  127  žmonės. Rajone yra 100 meno mėgėjų  kolektyvų, kurių veikloje dalyvauja 1121  rajono gyventojas.

  STRUKTŪRA


   

  RENGINIAI

  Yra išskirtinių renginių, kurie skaičiuoja jau ne vieną dešimtmetį. Tai kasmet birželio mėnesį vykstančios Kalbos dienos, jau atšventusios trisdešimtmetį. Dešimtmetį skaičiuoja etninės kultūros tradicijas puoselėjantys renginiai - kaimo kapelų varžytuvės „Pašešupių armonika", vykstančios balandžio mėnesį, tradicinių amatų diena Zanavykų krašto muziejuje gegužės mėnesį.  Tradiciniais  kasmetiniais renginiais tampa Šakių kalendoriaus pristatymas  per Tris Karalius, apdovanojimų už kultūrinę veiklą  šventės Vasario 16-sios proga - „Aitvarų" Šakiuose, „Žmogus yra didis" Lukšiuose, „Varpo" Kudirkos Naumiestyje, „Žiobrinės" Kriūkuose ir poezijos pavasarėlis gegužės mėnesį, jaunųjų teatralų šventė „Scenos pavasaris" balandžio pabaigoje, birželį - klėties teatrų šventė „Jablonskynė". Liepos pabaigoje visi skuba į Zyplių dvarą, kuriame vyksta tautodailininkų pleneras „Zyplių žiogai", tą pačią liepą teatrų kolektyvai renkasi į festivalį „Paluobių pagirys". Rugpjūčio viduryje Ritiniuose vyksta kaimiško sūrio šventė, per Žolinę medžio drožėjai susirenka  į plenerą „Sintautai", rugsėjo paskutinį savaitgalį rajono ir kaimyninių rajonų armonikieriai suvažiuoja į Gelgaudiškį dalyvauti „Gelgaudiškio armonika", savaitę anksčiau į Zanavykų krašto muziejų kviečia Duonos šventė. Kas dveji metai vis kitoje vietoje renkasi menininkai į „Kalbančios žemės" plenerą ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Lenkijos, Danijos, kas treji - įvairiomis kalbomis skamba  tarptautinės folkloro šventės „Šešupės malūnai" dalyvių atliekamos dainos.

  PARODOS 

  Zyplių dvaro galerijoje veikia nuolatinė rajono tautodailininkų darbų paroda, kurią laikas nuo laiko atskiromis ekspozicijomis paįvairina svečiai iš kitų respublikos regionų.
  Galerijos darbo laikas: I - V    10.00- 17.00 val.
                                           VI   10.00- 15.00 val.
  Parodų kuratorė Daiva Bukšnienė . Tel.  8 345 44 123

  Šakių rotušės fojė. Kas mėnesį keičiamose parodose eksponuojami rajono, respublikos menininkų, svečių iš kitų šalių  darbai.
  Darbo laikas: I - V  8.00 - 17.00 val.
  Parodų kuratorė Aurelija Papievienė. Tel.: 8 345 60 758

  Zanavykų muziejuje kas mėnesį keičiamos tautodailės parodos.
  Darbo laikas: I - V    10.00 - 17.00 val.
                            VI   9.00 -  13.00   val.
  Parodų  kuratorė Rima Vasaitienė Tel.: 8 345 45 635

  Šakių kultūros centro fojė. Įvairių autorių fotografijos ir dailės parodos.
  Darbo laikas: I - VI  10.00 - 19.00 val.
  Parodų kuratorė  Lina Vaivadienė. Tel.: 8 345 51 058

   Gelgaudiškio dvaro rūmuose.Įvairių autorių fotografijos ir dailės parodos.

  Darbo laikas: II-VI  12.00-18.00 val.

                          VII       12.00-17.00 val.

  Parodų kuratorė Diana Šležienė. Tel. 8 610 67 462

  KULTŪRINĖS KRYPTIES NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS 

  Asociacija „Zanavykų seimelis",
  Bažnyčios 4, Šakiai, tel.: 8 345 60 758, Pirmininkė Augenija Kasparevičienė 

  Gitaristų klubas
  Kauno g. 10, Girėnų k., Šakių sen., tel.: 8 345 45 581, pirmininkas Arūnas Danielius 

  Asociacija Lekėčių keramikos centras"
  Mikytų k., Lekėčių sen., Šakių raj., tel.: 8 682 25 074, prezidentas Egidijus Šimatonis
  www.lekeciukeramika.lt 

  Literatų klubas „Lygumų šaltinis"
  Gimnazijos g. 1, Šakiai, tel.:8  345 51 501, pirmininkė Laima Rimienė

  Tautodailininkų bendrija „Dailius"
  Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel.: 8 345 44 123, pirmininkas Vidas Cikana

  Vaikų estetinio lavinimo centras „Šmiki-šmaki"
  V.Kudirkos g. 92 - 34, Šakiai, tel.: 8 345 51 021, vadovas Eugenijus Rutkauskas

  VšĮ „Sintautų akademija"
  P.Vaičaičio g. 34, Sintautai, tel.: 8 687 78 860, direktorė Ramutė Vyšneveckienė 

  Asociacija Šakių bibliotekininkų draugija
  Gimanzijos g.1, Šakiai, tel.: 8 345 51 501, pirmininkė  Nijolė Mureikienė

  Kalbos  mylėtojų klubas „Žodžio tėviškė"
  Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel.: 8 345 60 760, pirmininkė Rimutė Grušienė


   

  MUZIEJAI

  Pavadinimas

  Adresas

  Telefono Nr.

       
       
       

  Kalbininko Jono Jablonskio

  tėviškė - sodyba

  Rygiškių k., Griškabūdžio sen., Šakių raj. LT-71494

   8 345  41 253

       
       

  Dr. Vinco Kudirkos muziejus

  V. Kudirkos g. 29, Kudirkos Naumiestis, Šakių raj. LT-71317

   8 345  57 451

       

  Širvintos miesto muziejus

  (privatus; Irenos ir  Antano Spranaičių)


  Dariaus ir Girėno g. 34, Kudirkos Naumiestis, Šakių raj. LT-71317

   8 345  57 333

  Šakių miškų urėdijos gamtos ir miškininkystės istorijos

  informacijos centras

  Lekėčių girininkija, Lekėčiai, Šakių raj. LT-71225

   8 345  60332

       
       
       
       

  Poeto Prano Vaičaičio tėviškė - sodyba

  Ežero g. 1, Sintautai,
  Šakių raj. LT - 71336

   8 345  45 174
  R.Vaičaitytė
   8 686 60 557

  Kunigo Antano Tatarės muziejus

  Sintautų g. 37, Sintautai,
  Šakių raj. LT-71336

   8 345  45 031

  Šakių dekanato muziejus

  Vasario16-osios g. 9,
  Šakiai LT-71121

  8 345  51 456

  6 61426238

  Linos ir Ginto Čekauskų etnografinis muziejus


  Pušyno g. 14, Lekėčiai Šakių raj. LT-71225.

   8-678 79545

  Zanavykų  muziejus

  Beržų g. 3, Tūbelių k., Lukšių sen.Šakių raj. LT-71183

  8 345  45635

  8 650 85035

   

   

     ŠAKIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS  VIEŠOSOJI BIBLIOTEKA

  Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Filialai:

  Gimnazijos g.1, LT 71115 Šakiai, tel. 8 345 51 501,
  8 345 60339 El.paštas: reginaus@sakiai.rvb.lt
  Intern. puslapis: www. sakiai.rvb.lt

  Barzdų

  Barzdų k., Barzdų pšt., LT 71282 Šakių raj.

  Briedžių

  Bizierių k., Briedžių pšt., LT 71107 Šakių raj.

  Gelgaudiškio

  Taikos g.51, Gelgaudiškis,LT 71426 Šakių raj.

  Gerdžiūnų

  Gerdžiūnų k., Gerdžiūnų pšt., LT 71203 Šakių raj.

  Gotlybiškių

  Gotlybiškių k., Gotlybiškių pšt., LT 71372 Šakių raj.

  Griškabūdžio

  J.Jablonskio g.1, Griškabūdis, LT 71293 Šakių raj.

  Kidulių

  Nemuno g.66, Kiduliai, LT 71400 Šakių raj.

  Kriūkų

  Mokyklos g.2, Kriūkai, Kriūkų pšt., LT 71216 Šakių raj.

  Kudirkos Naumiesčio

  V.Kudirkos g.27, Kudirkos Naumiestis, LT 7131Šakių raj.

  Lekėčių

  Kauno g.15 , Lekėčiai, LT 71226 Šakių raj.

  Liepalotų

  Adomiškių k., Liepalotų pšt., LT 71196 Šakių raj.

  Lukšių

  A.Tatarės g.39, Lukšiai, Lukšių pšt., LT 71180 Šakių raj.

  Paluobių

  Paluobių k., Paluobių pšt., LT 71246 Šakių raj.

  Panovių

  Panovių k., Panovių pšt., LT 71351 Šakių raj.

  Patašinės

  Patašinės k., Patašinės pšt., LT 71273 Šakių raj.

  Plokščių

  Plokščių k., Plokščių pšt., LT 71483 Šakių raj.

  Sintautų

  P.Vaičaičio g.34, Sintautai., Sintautų pšt., LT 71336 Šakių raj.

  Slavikų

  Slavikų k., Slavikų pšt., LT 71361 Šakių raj.

  Sudargo

  Sudargo k., Sudargo pšt., LT 71396 Šakių raj.

  Veršių

  Veršių k., Sintautų pšt., LT 71339 Šakių raj.

  Voverių

  Voverių k., Voverių pšt., LT 71384 Šakių raj.

  Žvirgždaičių

  Žvirgždaičių k., Žvirgždaičių pšt., LT 71305 Šakių raj.

  KULTŪROS CENTRAI, LAISVALAIKIO CENTRAI, LAISVALAIKIO SALĖS

  Įstaiga

  Adresas

   Telefono Nr.

  Šakių kultūros centras

  Nepriklausomybės  g.7/7, Šakiai 71122

  Direktorius- tel/faks.: 8 345 51 058
  Kasa, specialistai  8 345  51 673; sakiaikultura@gmail.com, www.kultura.sakiai.com

  Cirko mokykla

   

  8 345 51 058

  Girėnų laisvalaikio salė

   

  8 345 45 638

  Išdagų laisvalakio salė

  Bizierių k., Šakių sen. 8 615 45057 
   Slavikų laisvalaikio salė

  Suvalkiečių g.14, Slavikai

   8 612 20 662,  renbalt@gmail.com

  Kidulių laisvalaikio salė

  Nemuno g.66, Kiduliai 710404

  veronikanovic@gmail.com

  Sudargo laisvalakio salė 

  Laisvės g.2, Sudargas 71396

  klubasgeras@gmail.com

  Kudirkos Naumiesčio kultūros centras

  Dariaus ir Girėno g.30, Kudirkos Naumiestis 71317

  8 345 57 231, naumiestiskultura@gmail.com

  Panovių  laisvalaikio salė

  J. Lingio g.2,

  Panovių  k., Kudirkos Naumiesčio sen. 71351

   

  Sintautų  kultūros centras

  P. Vaičaičio g.34, Sintautai 71336

    8 345  45 042,  skulturosc@yahoo.com

  Gelgaudiškio kultūros centras

  Taikos g. 76, Gelgaudiškis  71430

  tel/faks.:  8 345  55 279; 8 610 67 462

  diana462@gmail.com,  www.gelgaudiskiokc.lt

  Lukšių kultūros centras

  (Zyplių dvaras)

  Tubelių k., Lukšiai 71183

  8 345 44123, zypliudvaras@gmail.com

  Griškabūdžio  kultūros centras

  J. Jablonskio g.1, Griškabūdis 71295

  8 345  41 286, raasauz@gmail.com

  Barzdų laisvalaikio salė

  Nepriklausomybės g. 24, Barzdai 71282

  8 345 48 216, vklimaitiene@gmail.com

   Žvirgždaičių laisvalaikio salė

     

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.