ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Dvarų sodybos

         Beveik kiekviename rajono kampelyje galime pasigėrėti dažnai jau apleistais ir apgriuvusiais, tačiau dramatiškus tautos istorijos įvykius dar menančiais dvarais. Išlikę dvarai Lukšių, Gelgaudiškio, Kidulių, Kriūkų, Lekėčių seniūnijose. Svarbiausi, geriausiai išlikę, daugiausiai lankytojų sutraukiantys yra Zyplių, Gelgaudiškio, Ilguvos ir Kidulių dvarai.
  Dvarai praeityje buvo ir dabar yra svarbūs kaip kultūros židiniai. Dvarininkai buvo meno kūrinių, architektūros statinių užsakovai ir mecenatai. Dvarų sodybos nykti ėmė po I-ojo pasaulinio karo aristokratijai netekus privilegijų, ypač sparčiai - sovietinės okupacijos metais jas nacionalizavus.
  Tačiau padidėjęs dėmesys dvarų kultūrai kelia viltį, kad laikui bėgant bent jau geriausiai išlikę dvarai bus atstatyti, kad į juos sugrįš meno, muzikos, grožio ir išminties dvasia. Šia linkme jau eina Zyplių dvaras, kuriame vyksta aktyvi ir įvairiapusė kultūrinė veikla.
  Saugome 12 dvarų sodybų, tačiau daugumos dvarų sodybų išlikę tik fragmentai. Saugomas ir 1 kompleksas - Ilguvos dvaro sodybos ir Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių kompleksas. Tai geriausiai išlikęs medinis dvaras. 


  Zyplių dvaro sodyba (G212 K), Lukšių sen. Tubelių k.

  Dvaras. Dabartinio dvaro istorija prasideda nuo Senųjų Zyplių - dvarelio, kuris buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio nuosavybė, o nuo 1807 m. atiteko kunigaikščiui Juozapui Poniatovskiui, kuris gavo jį už nuopelnus kare su Napoleono armija. 1813 m. J.Poniatovskiui žuvus, dvaras atiteko jo seseriai Teresei Tiškevičienei, kuri gyveno Paryžiuje ir Zypliuose beveik nesilankė. T.Tiškevičienė netrukus Zyplius pardavė Plocko gubernijos dvarininkui Janui Bartkovskiui. Pastarasis šalia Lukšių įkūrė dvarą ir pavadino Naujaisiais Zypliais. Čia 1845-1855 m. buvo pastatyti vienaukščiai, kuklūs, mūriniai, klasicistinio stiliaus dvaro rūmai, dvi simetriškai rūmų atžvilgiu išsidėsčiusios oficinos, ūkiniai pastatai, įsteigta parapinė mokykla. Po J.Bartkovskio mirties nuo 1855 m. dvarą valdė jo podukra Joana Volfers-Kučinskienė. Vėliau Zyplių dvaras atiteko jos dukrai Liudvikai Ostrovskienei. Ši Zyplius pardavė grafui Tomui Potockiui (1860-1912), kurio pastangomis 1898-1901 m. rūmai buvo perstatyti ir tapo puošnesni, įgavo originalių neobaroko formų. Nuo 1924 m. iki 1944 m. Zyplių dvare buvo įsikūrusi žemesnioji žemės ūkio mokykla. 1919 m., lenkams užėmus Seinus, čia keletą metų buvo kunigų seminarija. 1944 m., pasitraukus vokiečiams, buvo įkurta karo ligoninė. Tarybiniais metais čia buvo įsikūrusi kolūkio valdyba. Jai išsikėlus į Lukšius rūmai liko beveik nenaudojami ir jų būklė nuolat blogėjo: prakiuro stogas, vietomis apgriuvo sienos, iro balkonai, išbyrėjo langai, buvo išplėšyta vidaus įranga. Zyplių dvaras yra vienas jauniausių dvarų Lietuvoje. Jo istorija nesiekia 200 metų.

                                                 Pagrindiniai rūmai  po restauravimo  2012 m.

   

   
                                              Pagrindiniai rūmai iki restauravimo (2012 m.)


                                                                               

                                                 Arklidės. Parodų ir ekspozicijų salė

   

  Parkas. Šis parkas yra vienas didžiausių Lietuvoje, jis užima 21 ha teritoriją. „Netaisyklingo geometrinio išplanavimo Zyplių dvaro parkas buvo įkurtas XIX a. viduryje. Pradžioje čia augo tik vietiniai miško medžiai ir buvo įrengta takų sistema. Parką gerokai pertvarkė Tomas Potockis - iškasė du tvenkinius, pasodino iš Lenkijos parsivežtų egzotinių medžių ir krūmų, įrengė oranžeriją, voljerų fazanams, pavėsinių. Parteryje priešais rūmus buvo įrengtas fontanas, per kanalus nutiesti lieptai. Vakarinėje dalyje buvo pasodinta 200 m ilgio balzaminių tuopų alėja" (L.Januškevičius, „Lietuvos parkai", 2004). Šiuo metu čia auga 29 svetimžemių sumedėjusių augalų rūšys ir formos. Parko pasididžiavimas Zyplių Ąžuolas - buvo paskelbtas gamtos paminklu. 2009 m. nugriuvo sulaukęs apie 360 metų (kamieno apimtis - 630 cm, medžio aukštis - 34 m).

   

   Parke augęs ažuolas -gamtos paminklas. Nugriuvo sulaukęs 360 m. Šiandien galite pamatyti nugriuvusį milžiną.

  Pastatų išdėstymas. Išlikę 11 pastatų. Dvaro sodybą sudaro du pagrindiniai sektoriai: reprezentacinis (rūmai ir dvi oficinos) ir ūkinis-gamybinis (virtuvė, karvidė, arklidė, vežiminė, amatininkų namas, du svirnai, šunidė).
  Dvaro atstatymas. Nuo 2002 m. Lukšių seniūno Vido Cikanos iniciatyva pradėti dvaro tvarkymo ir atstatymo darbai. Šiuo metu rūmai restauruojami. Darbus finansuoja Kultūros paveldo departamentas ir Šakių rajono savivaldybė.
  Iki šiol atlikti šie darbai: sumūryti centrinių rūmų pagrindiniai kampai ir rekonstruotos rytinė ir vakarinė sienos, sumontuotos naujos viso stogo konstrukcijos, stogas uždengtas nauja danga, sudėti palėpių centrinės dalies langeliai.
  Taip pat tvarkomas ir parkas: suformuotos balzaminių tuopų ir skroblų alėjos, išvalyti tvenkiniai.
  Veikla. Buvusiose dvaro arklidėse yra įrengta Zyplių dvaro galerija, viename iš dvaro ūkio pastatų įkurta kalvė, kitame - keramikos dirbtuvės. Sutvarkytos arklidės pritaikytos intensyviai kultūrinei veiklai. Čia rengiami kasmetiniai respublikiniai tautodailininkų plenerai „Zyplių žiogai", respublikiniai puodžių ir neįgaliųjų plenerai, katalikiško jaunimo stovyklos, Pažaislio muzikos festivalis, kiti profesionaliosios muzikos renginiai.
  Dvaro sodyba ateityje. Tikimasi, kad įgyvendinus ES projektą „Zyplių dvaro sodybos pritaikymas turizmui", dvaras taps patrauklus privatiems investuotojams, kurie dvare teiks viešbučio, maitinimo, konferencijų ir pramogų paslaugas. Patalpas šioms paslaugoms planuojama įrengti virtuvėje ir oficinose. Norima pasiekti, kad būtų teikiamos įvairios ir kompleksiškos paslaugos, kad kompleksas aktyviai veiktų ištisus metus, būtų įkurtos ilgalaikės darbo vietos, susijusios su Zyplių dvaro priežiūra ir viešųjų turizmo paslaugų teikimu. 


  Daugiau informacijos:

  Sugryžtantys dvarai (31) Zyplių dvaras -profesionalių ir laiudies meninkų  traukos vieta.   

  www.kpd.lt/zypliu-dvaras/ 

  http://zypliudvaras.lt/ 

  http://issuu.com/almacikane/docs/zypliu_dvaro_pristatymas 

  https://www.youtube.com/watch?v=-oB7iLbvDKk 

  http://www.15min.lt/galerija/naujam-gyvenimui-prikeltas-zypliu-dvaras-28627#_ 

  http://www.delfi.lt/video/perpasauli-tv/lietuvos-dvarai-zypliu-dvaras-is-arti.d?id=66378696 

  http://www.dvylikakedziu.lt/index.php/dvar-istorijos/88 

  http://lrvab.lrt.lt/lt/archive/17593/ 

  http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/luksiai-kurybingu-menininku-ir-veikliu-miestelenu-kuriamas-suvalkijos-perlas-56-489790#.VP6KaWV3Si8.facebook 

  http://tic.sesupe.lt/?id=917&region=4 

  http://iq.lt/gyvenimo-gurmanams/prabangos-iliuzija

   http://www.alfa.lt/straipsnis/20310200/aplankykite-suduvos-krasto-dvarus-gelgaudiski-zyplius-paezerius 

  http://www.zanavykumuziejus.lt/
  Gelgaudiškio dvaro sodyba (G251 K), Gelgaudiškio sen. Gelgaudiškio mstl.

  Dvaras. XV a. buvo Gelgaudų palivarkas ir vadinosi Gedigaudiškiu. 1507 m. LDK didysis kunigaikštis Aleksandras padovanojo šį palivarką Jonui Sapiegai. 1585 m. nusipirko Grigalius Masalskis. Iš jo 1586 m. dvarą nusipirko Kasparas Oziembovskis. 1599 m. pirmą kartą paminimas Gelgaudiškio vardas. XVIII a. Gelgaudiškį valdė Gelgaudai ir Čartoriskiai. 1797 m. iš A.Čartoriskio nusipirko vokiečių baronas Teodoras Henrikas Frydrichas Koidelis. Pagal istorinius tyrimus, dvaro rūmų pastatas buvo pastatytas 1842-1846 m. Bet pagal turimas nuotraukas, darytas Koidelių giminės, pastatas buvo barokinis, rekonstrukcija, suteikusi pastatui klasicistinį stilių buvo atlikta apie 1845 m. Dvaro rūmų interjeras galėjo būti sukurtas jau valdant Komarui (po 1898 m). Dvarui priklausė 300 margų ploto parkas, šeimos koplyčia bei kapinės. Po 1887 metų Aleksandro III įsako, draudžiančio valdyti užsieniečiams dvarus Rusijos imperijos pasienio zonoje, Fransas Koidelis buvo priverstas parduoti dvarą lietuvių bendrovei iš keturių asmenų: J. Svido, J. Montvilos, A. Baltučio ir A. Zano. 1898 m. Gelgaudiškį iš jų nusiperka dvarininkė A. M. Komar. Po 1922 m. žemės reformos dvaras buvo išparduotas, o rūmuose įsteigta vaikų prieglauda, priklausanti vienuolėms šaritėms. II-ojo Pasaulinio karo metais rūmuose buvo įsikūręs štabas, o vėliau - karo ligoninė. Po karo iki 1961 m. - vaikų namai, iki 1966 m. mokykla-internatas, nuo 1966 m. pagalbinė mokykla. Šiuo metu rūmai nenaudojami.
  Parkas. Rūmus supa senas parkas. Tai vienas didžiausių Lietuvos parkų, pasižymintis sudėtinga struktūra. Čia griežtos geometrinės formos pereina į natūralią Nemuno šlaitų girią. Pagrindinė šio parko ašis - ketureilė sidabrinių klevų alėja, kertanti į Nemuną atkreiptus rūmus iš pietų pusės. Stambiausi šios iš Šiaurės Amerikos introdukuotos rūšies medžiai daugiau nei metro skersmens. Sidabrinių klevų drevėse peri didysis dančiasnapis (paukštis, įrašytas į Lietuvos Raudonąją knygą). Dvaro parkas pereina į miško parką, kuriame galima pamatyti:

  * Aikštelę, iš kurios taisyklingai aštuoniomis pasaulio šalių kryptimis iškirstos proskynos (takai). Ši vieta „žvaigžde" vadinama. Tai ypač įdomus parko elementas;
  * Maždaug 3 m aukščio žemės kauburį, „asesoriaus kapu" vadinamą;
  * Velnio kalną. Tai įspūdinga, daugelyje legendų minima stačiais šlaitais kalva;
  * Aukščiausią Sūduvos eglę (aukštis - 42,54 m, skersmuo - 103,2 cm);
  * Baronkapines. Tai baronų Koidelių kapai.

  Ąžuolai sudaro didžiausią parko medynų dalį. Šie įspūdingi, gyvybingi ir didingi ąžuolai - senųjų Sūduvos girių palikuonys. Be jų parke galima pamatyti Krymo liepą, veimutinę pušį, rausvažiedį kaštoną ir kt. Parke dominuojantys ąžuolai gražiai sugyvena su liepomis, klevais, uosiais, guobomis, skirpstais, pušimis, eglėmis. 2000 m. parke įrengtas Gelgaudiškio pažintinis takas.

  Pastatai. Išlikę 10 dvaro laikotarpio pastatų: rūmai, oficina, kumetynas, virtuvė, svirnas, tvartas, du rūsiai, oranžerija, bokštas. Kiti elementai: želdynai (parkas, pavieniai želdiniai, jų grupės, alėjos, eilės), vandens telkiniai, sodas. 

   

  Pagrindiniai rūmai iki restauravimo.

  Pagrindiniai rūmai baigti restauruoti 2012 m.
   
  Dvaro sodyba ateityje.
  Tikimasi, kad dvaro valdymas bus perleistas bendruomenės centrui ir dvaro sodyba ateityje bus pritaikyta visuomenės poreikiams.


  Ilguvos dvaro sodybos ir bažnyčios statinių kompleksas (G462 K), Kriūkų sen. Ilguvos k.

  Dvaras. Dvarvietė įsikūrusi prie Nykos upės santakos su Nemunu. 1758 m. dvarą nusipirko Veliuonos klebonas Viktoras Grincevičius - Ilgauskas. Jo giminė dvarą valdė iki XIX a. pabaigos, kai Ona Grincevičiūtė ištekėjo už garsaus lenkų kompozitoriaus ir smuikininko, Varšuvos filharmonijos direktoriaus Emilio Mlynarskio (1870-1935). Ilguva tuomet tapo mėgstama muzikų susibūrimo vieta.
  Mediniai dvaro rūmai pastatyti XVIII a. pabaigoje karaliaus Stanislovo Augusto dvaro šambeliono Jono Grincevičiaus. Pastatas, atgręžtas į Nemuną, stovi ant aukšto 80 m aukščio skardžio. Mūrinės kolonos laiko trikampį frontoną priskiriamą liaudiškajam klasicizmui.
  Dvare prabėgo žymios paėjusio amžiaus lietuvių dainininkės Beatričės Grincevičiūtės vaikystė. Čia dažnai lankydavosi Peterburgo dvasinės akademijos profesorius kunigas Justinas Pranaitis, dailininkai Ferdinandas Ruščicas ir Elvyro Andriolli, garsus to meto smuikininkas Polis Kochanskis, kompozitorius Karolis Szymanowskis, pianistas ir dainų autorius, vėliau tapęs Lenkijos ministru pirmininku Ignacy Paderewskis. Tarpukariu į Ilguvą pasisvečiuoti atvažiuodavo pasaulinio garso pianistas Arturas Rubinšteinas, rašytojas profesorius Albinas Herbačiauskas, dailininkas Kazys Šimelionis, dažnas svečias buvo ir kurį laiką šiose vietovėse gyvenęs rašytojas ir kunigas Antanas Tatarė, istorikas profesorius Jonas Totoraitis, kompozitorius Stasys Šimkus.

   

   

  Pastatai. Išlikę 11 dvaro laikotarpio pastatų: rūmai, oficina, gyvenamasis namas, du kumetynai, kluonas, ūkinis pastatas, arklidė, smuklė, vyno rūsys, vaisių saugykla.
  Informaciją apie Ilguvos bažnyčios statinių kompleksą rasite skyrelyje „Bažnyčios". 


  Kidulių buvusi dvaro sodyba (AtV619), Kidulių sen. Kidulių k.

  Nuo 2014 m. Kidulių dvaro sodyba paskelbta valstybės saugoma nekilnojamąją kultūros vertybe.

  Dvaras ir parkas. Kidulių praeitį šiandien mena šimtametis parkas ir XIX a. statytas dvaro ansamblis. Istoriniuose šaltiniuose sakoma, kad šiame dvare iki 1807 metų, kol buvo pasirašyta Tilžės taika, gyveno Prūsijos karalius Vilhelmas III-asis. Šiuo metu išlikusiuose dvaro pastatuose įsikūrusi ambulatorija ir biblioteka.
  Rašytiniuose šaltiniuose Kiduliai pirmą kartą paminėti 1559 m. Valančiaus Lietuvos girių aprašyme. Tada tai buvo karališkasis kaimas, priklausęs Jurbarko dvarui. 10 Kidulių ūkininkų tuo metu turėjo saugoti aplink žaliuojančias girias - didikų medžioklės plotus. Kažkada 16 šimtmetyje šį kaimą karalius, matyt, padovanojo kuriam savo didikui. Žinoma tik, kad 1684 m. Jonas Lenartavičius Ulonas Kidulius pardavė Kauno pilies raštininkui, kurį laiką buvusiam net Lietuvos kunigaikštystės iždininkui Jeronimui Krišpinui Kiršenšteinui. Šis netoliese esančiame Kaimelyje (toks kaimo pavadinimas) 1685 m. pastatė mūrinį rūmą ir tokią pat koplyčią, pašventintą Mykolo Arkangelo vardu. Vėliau čia vienas paskui kitą gyveno net trys žemaičių vyskupai. Vienas jų - Juozapas Mikalojus Karpis - čia ir mirė ir buvo palaidotas po minėta koplyčia. Tačiau ji, laiko graužiama, sunyko. Vyskupo palaikus, sako, žmonės perlaidojo, bet kur - niekas nežino.
  1807 m. Kiduliuose gyveno Napoleono nugalėtojas Prūsijos karalius Vilhelmas III-asis. Pas jį atvykdavo pasikalbėti Rusijos caras Aleksandras I-asis. O štai nuo 1837 m. šis valsčius atiteko generolui leitenantui baronui Jonui fon Offenbergui. Jis dalyvavo 1812 m. kare ir už kovą prie Leipcigo buvo apdovanotas ,,aukso šoble". Žmonės pasakoja, kad tuomet Kidulių dvaras buvęs be galo puikus. Baronas sutvarkė parką, visur prisodino gražių, niekur nematytų gėlių. Jis labai mėgo sodininkauti ir pats prižiūrėjo sodo medžius, net oranžeriją buvo padaręs. Parke ant kalvos augančiame ąžuole įsirengė stebėjimo aikštelę. Jos pėdsakai ir šiandien dar kiek žymūs. Žmonės barono dvarą pilimi vadino.
  Pastatai. Išlikę 23 pastatai: rūmai, ročiaus namas, du kumetynai, administracinis pastatas, arklininko namas, daržininko namas, penki tvartai, rūsys, grūdų sandėlis, du ūkiniai pastatai, kluonas javams, karvidė, arklidė, kalvė, alaus ir sūrių darykla, buvusi vištidė, kiaulidės liekanos (griuvėsiai). 

  Kidulių dvaro pagrindiniai rūmai. Gražiausia rūmų pastato dalis -belvederis, rytinėje pastato dalyje. Ji skirta stebėti patekančią saulę ir palydėti ją besileidžiant. 2013 m. Nuotrauka fotografo A. Uforto.

   

   Kidulių dvaro pagrindiniai rūmai. 2013 m. Europos paveldo dienos renginio metu. Nuotrauka fotografo A.Uforto 


  Pagrindiniai rūmai iki restauravimo  2011 m.

    Svirnas. Dar laukia galimybės būti restauruotam ir pritaikytam...

  2010 m. jam parengta techninė dokumentacija.

   

  Daugiau informacijos:

  Sugrįžtantys dvarai (29). Kidulių dvaras – vieta, kur pasakojamos sėkmės istorijos

  http://www.kpd.lt/sugriztantys-dvarai-29-kiduliu-dvaras-vieta-kur-pasakojamos-sekmes-istorijos/

   

   

  Kaimelio (Kidulių) buvusios dvaro sodybos fragmentai (Kidulių sen. Kaimelio k.)

  Išlikę 6 pastatai: rūmai, du ūkiniai pastatai, špitolė, rūsys, rūkykla.

  Dvaro pagrindiniai rūmai atlikus priežiūros fasado perdažymo darbus. 2012 m.


   

     Žemosios Panemunės buvusios dvaro sodybos fragmentai (Kriūkų sen. Žemosios Panemunės k.)

  Žemosios Panemunės dvaras, įkurtas buvusios kryžiuočių pilies vietoje, minimas nuo XVI a. pabaigos. Čia dažnai lankydavosi poetas Adomas Mickevičius, mokytojavo kalbininkas Jonas Jablonskis. Iki šių dienų išlikę rūmai ir trys ūkiniai pastatai.

   

   

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.