ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • INVESTICIJŲ GALIMYBĖS

   

  INFORMACIJA INVESTUOTOJAMS

  Šakių  rajono savivaldybės teritorija ribojasi su Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Kauno ir Jurbarko savivaldybėmis bei Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi.  Istoriškai glaudžiausiais  infrastruktūriniais, socialiniais, ekonominiais ryšiais savivaldybė susijusi su Marijampolės regionu, o pastaruoju metu stiprėja ryšiai su Kauno regionu. Savivaldybei reikšmingas  patogus susisiekimas su antru pagal dydį Lietuvos miestu, ypač tai aktualu prie Nemuno įsikūrusioms Lekėčių, Kriūkų seniūnijoms, sulaukiančioms didesnių  investicijų į paslaugų, ypač turizmo, apgyvendinimo verslą.  60 km atstumas tarp savivaldybės centro Šakių  ir Kauno miesto sudaro palankias sąlygas darbo jėgos migracijai abiejomis kryptimis.  Šakių rajone yra 3 miestai, 8 miesteliai ir 533 kaimai. Šakių rajono savivaldybėje gyvena 30 852 gyventojai, iš jų 9544 gyvena miestuose (Šakiuose, Kudirkos Naumiestyje, Gelgaudiškyje). Šakių rajonas Lietuvoje yra vienas ekologiškai švariausių. Jis vilioja keliautojus nuostabiomis dvarų sodybomis, bažnyčių architektūra, įvairiais muziejais, piliakalnių kompleksais. Šakių kraštas turi daugelyje vietovių išlikusį natūralų gamtovaizdį, 5036,5 ha Panemunių regioninį parką. Šiaurine rajono siena eina  tarptautinės reikšmės vidaus vandens kelias Nemuno upe Kaunas–Klaipėda. Šis kelias per Klaipėdos uostą sujungia vidurio Lietuvą su tarptautiniais Vakarų Europos vidaus vandenų sistemos maršrutais.
        Rajono plotas sudaro 1453 kv. km, iš jų apie 68 proc. sudaro žemės ūkio paskirties žemė. Intensyvus ir efektyvus žemės ūkis sukuria didžiulį potencialą žemės ūkio produkcijos perdirbimui rajone.  Rajonas garsėja šalies vidurkį viršijančiais augalininkystės rezultatais, o pagal pieno žaliavos gamybą užima antrą vietą šalyje.
  2017 m. rajone veikiančių ūkių subjektų  buvo 538, o veikiančių įmonių- 357.  Statistikos departamento duomenimis, samdomų darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo dieną, skaičius rajone 2016 m. - 6520, o nuo 2015 m. jis išaugo 0,7 proc.  2013-2014 m.  nekitęs užimtųjų skaičius, sudaręs 10,5 tūkst., 2015 metais išaugo iki 11,8 tūkst. gyventųjų.  Vidutinis darbo užmokestis bruto rajone nuo 2015 m. iki 2016 m. pakilo 18 procentų. 2016 m. III ketvirtį rajone jis buvo  635,40 Eur,  o tuo pačiu metu Lietuvoje - 783,30 Eur.  2015 m., palyginus su 2014 m.,  pridėtinė vertė gamybos kainomis, tenkanti vienam dirbančiajam (pagal veiklos vykdymo vietą), išaugo 9,4 proc.  Stiprus žemės ūkis lemia paslaugų jam sektoriaus  plėtrą ir investicijų į jį augimą. Akivaizdus to įrodymas- naujausia 2016 metų UAB „DOJUS agro“ investicija, taip pat ankstesnės  L.Stonkuvienės agroserviso, „UAB „Agrogimas“, kurio valdymą 2015 m.  perėmė UAB „Scandagra“, UAB „Linas Agro“, UAB „Valtralita“, UAB „Audrokesta“, UAB „Agrokoncerno grūdai“ ir kitų įmonių investicijos. Siekiant didinti pridėtinę vertę, labai svarbi eksportuojančių įmonių plėtra ir skverbimasis į naujas rinkas.Tai  baldų gamintojai UAB „Lauksva“ ir UAB „Fleming baldai“, pieno perdirbėja UAB „Lukšių pieninė“, automobilių detalių tiekėja UAB „Airbag“, gelžbetonio gaminių eksportuotoja UAB „Gelgaudiškio gelžbetonis“, medienos perdirbėja UAB „Mediresta“ ir kiti.  Eksporto rinkoms dirba ir nemažai rajone investavusi IT įmonė - UAB „Graphic Node“.  Numatant potencialias investicijų kryptis orientuojamasi į šias sėkmingai šalies ir užsienio rinkose dirbančias įmones, greta to akcentuojant žemės ūkio produkcijos perdirbimą, kurio plėtrai  2017 metais parengta strategija.
        Statistikos departamento duomenimis, materialinės investicijos vienam gyventojui  Šakių rajono savivaldybėje 2015 metais, preliminariais duomenimis, sudarė 857 eurus, o tai yra 78 proc. Marijampolės apskrities investicijų lygio.  Vertinant užsienio investicijas,  palyginimas su kitomis Marijampolės apskrities  savivaldybėmis, išskyrus aiškiai pirmaujančią Kazlų Rūdos savivaldybę, yra gana palankus.
        Šakių rajono savivaldybė gerina sąlygas smulkiajam ir vidutiniam verslui.  Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondas, kuriam 2017 m. skirta 32 tūkst. Eur, teikia grąžintiną beprocentinę ir negrąžintiną paramą rajono verslo subjektams. Verslo interesams  atstovauja Šakių verslo informacijos centras, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Šakių atstovybė, asociacija Šakių verslo klubas. Savivaldybėje veikia Verslo taryba, sudaryta iš rajono tarybos, Kauno PPAR ir Lietuvos žemdirbių asociacijos Šakių skyriaus atstovų.  Rajone per dvejus metus 0,3 mln. eurų investuojančios įmonės  trejus metus atleidžiamos nuo nekilnojamojo turto mokesčio.
  Informaciją apie verslą teikia Šakių verslo informacijos centras Bažnyčios g. 4 http://www.sakiai.sesupe.lt/
        Šakių  rajono savivaldybė yra pasirašiusi partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Krasnoznamensko miesto administracija,  paskutiniąją 2009 metų savaitę Šakiuose oficialiai pasirašė pasienio bendradarbiavimo sutartį. Dokumentas pasirašytas vadovaujantis Bendrąja Europos Konvencija apie bendradarbiavimą abipus sienų tarp teritorinių bendruomenių, valstybinių institucijų bei Europos Chartija apie teritorinę savivaldą. Abi šalys susitarė bendradarbiauti kultūros, švietimo, turizmo, sporto, jaunimo judėjimo, nevyriausybinių organizacijų plėtros, verslo, prekybos, informacijos, aplinkos apsaugos, transporto, tarptautinių ryšių srityje. Krasnoznamensko miesto vadovas V.Makarovas ir Šakių rajono savivaldybės meras J.Bertašius susitarė keistis meno kolektyvais, plėtoti ryšius tarp mokyklų, sporto klubų, liaudies meno kolektyvų, turizmo ir jaunimo organizacijų. Ūkio, prekybos ir paslaugų srityje susitarta palaikyti glaudžius ryšius pritraukiant investicinį kapitalą bendrų įmonių, abipusės prekybos ir naujų ūkinių iniciatyvų būdu bei keistis verslininkų delegacijomis.

  ŽEMĖS SKLYPAI

  PASIŪLYMAS NUOMOTIS PATALPAS

  VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMO TURTO SĄRAŠAS

  IŠNUOMOJAMI OBJEKTAI

  INVESTICIJŲ ŽEMĖLAPIS

  ŠAKIŲ REGIONAS investuok.lt

  ŠAKIŲ VERSLO INFORMACIJOS CENTRO ĮMONIŲ KATALOGAS

  ŠAKIŲ RAJONO TURISTINIS ŽEMĖLAPIS
  Daugiau informacijos apie Šakių rajono turizmo paslaugas rasite http://www.sakiaitic.lt

   

  www.esinvesticijos.lt- KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

  www.gaukfinansavima.lt - DUOMENŲ BAZĖ PROJEKTŲ FINANSAVIMUI GAUTI


  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.