ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,
El. p. savivaldybe@sakiai.lt
Kodas 188772814

Spausdinti
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
 

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 31144546
Šiandien apsilankė: 186
Dabar naršo: 7

 

Naujienų prenumerata


Turistui  

Turizmo informacijos centras

 

 
Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas  
Planavimo dokumentai

Klausimai, pasiūlymai  
Rašyti laišką  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LIETUVOS KARIUOMENĖ

 


„Marijampolės regiono integruota

teritorijų vystymo programa 2014-2020 m.“


 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pradžia > Struktūra ir kontaktai > Seniūnijos > Kudirkos Naumiesčio

Šakių rajono savivaldybės administracijos Kudirkos Naumiesčio seniūnija

KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJA

Dariaus ir Girėno g. 24, LT-71317 Kudirkos Naumiestis, Šakių r.

Tel. Nr. 8 345 57374

Fakso Nr. 8 345 57374

El. p. kudirkosnaumiestis@sakiai.ltnaumiestis@gmail.com

 

 

 

Administracija


Vardas Pavardė

Pareigos

Tel. Nr.

Mob. Tel. Nr.

El. pašto adresas

Algirdas Stankevičius

seniūnas*

8 345 57374

8 608 24745

seniunas@kudirkosnaumiestis.lt

Rasa Staugaitienė

sekretorė

8 345 57346

8 682 42679

kudirkosnaumiestis@sakiai.lt

Vytautas Šimkonis

žemės ūkio specialistas

-

8 647 34166

-

Liucija Jakaitienė

vyr. buhalterė

8 345 57346

-

-

Laimutė Tamošiūnienė

kasininkė

8 345 57242

-

-

Laimutė Kvietinskienė

socialinio darbo organizatorė

8 345 57242

-

-

Jurga Raškauskienė

socialinio darbo organizatorė

8 345 57242

-

-

Jolita Kažemėkaitienė

socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis

8 345 57242

-

-

* Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

 

Kudirkos Naumiesčio seniūnijos VBT

 

 

2014 m. balandžio 2 d. buvo atnaujinta Kudirkos Naumiesčio vietos bendruomenės taryba (toliau –VBT), kurios narių skaičius yra 12. VBT posėdžio metu pirmininku buvo išrinktas Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos direktorius Romas Eikevičius, sekretore – Tarpučių seniūnaitijos seniūnaitė Asta Inkratienė. VBT veiklos tikslas – bendradarbiaujant su vietos bendruomene, priimti sprendimus dėl 2013-2015 metų programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo, tenkinant viešuosius vietos bendruomenės poreikius.

VBT sprendimu pasirinkta veikla – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. 2014 m. Kudirkos Naumiesčio seniūnijos VBT priimtų sprendimų įgyvendinimui skirta 5358 Lt. Už gautas lėšas numatyta nupirkti apie 30 naujų gatvių šviestuvų, taupančių elektros energiją ir atnaujinti gatvių apšvietimą Kudirkos Naumiesčio mieste ir seniūnijai priklausančiose gyvenvietėse.

 

Seniūnaitijos

J. Bagdono seniūnaitija               - Artūras Pečkaitis                    - seniūnaitis      tel.: 8 627 07553
Baltkalnio seniūnaitija                  - Vidmantas Račkauskas       -  seniūnaitis     tel.: 8 647 24323
Centro seniūnaitija                        - Vaidas Bagdanavičius          - seniūnaitis      tel.: 8 687 08379
Būblelių - Kubilėlių seniūnaitija  - Sigitas Gudiškis                     - seniūnaitis      tel.: 8 627 01237
Novos seniūnaitija                         - Rita Dumbliauskė                  - seniūnaitė       tel.: 8 616 37824
Panovių seniūnaitija                      - Petras Petkūnas                     - seniūnaitis      tel.: 8 652 49411
Tarpučių seniūnaitija                     - Asta Inkratienė                        - seniūnaitė       tel.: 8 610 99994
Turčinų seniūnaitija                       - Arūnas Kabišaitis                    - seniūnaitė      tel.: 8 628 97968

Bendri duomenys

Kudirkos Naumiestis, to paties pavadinimo seniūnijos centras, yra pačiame pietvakariniame Šakių rajono savivaldybės pakraštyje. Miesto plotas - 403 ha, seniūnijos - 7758 ha. Mieste gyvena 1888 žmonės, seniūnijoje - 2906 žmonės (2012-01-01 duomenys).
Per Kudirkos Naumiestį vingiuoja asfaltuoti keliai į Kybartus (18 km), Vilkaviškį (20 km), Šakius (25 km), Kauną (apie 90 km), Vilnių (apie 200 km).
Keliaudami per Šakius ir Jurbarką (apie 50 km), galime pasiekti Žemaitiją.
Pietinė ir rytinė miesto dalis ribojasi su Vilkaviškio rajonu. Kudirkos Naumiesčio teritoriją puošia ir nemažai patogumų teikia Širvinta ir Šešupė, gražiu vingiu iš trijų pusių apjuosiančios mūsų miestą. Keliolika kilometrų jos abi savo vandenis neša šiaurės vakarų kryptimi valstybine siena su Rusijos Federacijos Karaliaučiaus kraštu.

Seniūnijos gyvenvietės ir kaimai

Eil. Nr.     Kaimo pavadinimas          Gyventojų skaičius   

1.             Apirbiškių kaimas                             0
2.             Ašmoniškių kaimas                          3
3.             Bajoraičių kaimas                           49
4.             Bartkų kaimas                                    7
5.             Braškių kaimas                                  1
6.             Bukšnių kaimas                                 3
7.             Būblelių kaimas                             120
8.             Gyliškių kaimas                                  1
9.             Gluobių kaimas                                13
10.           Gustainiškių kaimas                       41
11.           Jundilų kaimas                                   6
12.           Kasikėnų kaimas                               0
13.           Kaupiškių kaimas                              5
14.           Klepų kaimas (dalis)                         0
15.           Kubilėlių kaimas                              83
16.           Kulnistų kaimas                               15
17.           Kutų kaimas (dalis)                           0
18.           Meištų kaimas                                  25
19.           Miknaičių kaimas                             14
20.           Panovių kaimas                             310
21.           Pliorišių kaimas                                 0
22.           Putinų kaimas (dalis)                      11
23.           Ročkų kaimas                                     0
24.           Rudžių kaimas                                    6
25.           Storiukų kaimas (dalis)                     0
26.           Suodžių kaimas (dalis)                     0
27.           Šaukščių kaimas                                0
28.           Tarpučių I kaimas                             70
29.           Totorviečių kaimas                           52
30.           Turčinų kaimas                               121
31.            Užsienių kaimas                                 1
32.            Vaišvilų kaimas                                   9
33.            Vaitiškių kaimas                                28
34.            Žaltynų kaimas                                  24
                                Iš viso:                              1018

Istorija

Nuo 1934 m. birželio 10 d. miestui suteiktas Kudirkos Naumiesčio vardas. Vinco Kudirkos "mums paliktas tautos himnas, jo tautiška giesmė, mūsų giedama per iškilmes, tegu bus amžina mūsų Tėvynės programa. Ji mus turi vienyti, visus gyventojų sluoksnius, visas dvasines sroves. Lietuva, Tėvyne mūsų, vienybė težydi!  Ar galėtų būti mums brangiau kas už tuos žodžius ?".
Prezidentas Antanas Smetona (iš kalbos, sakytos atidengiant paminklą 1934 06 10).

Šešupės ir Širvintos santakoje karalienės Bonos Sforcos, Lietuvos ir Lenkijos valstybės valdovo Žygimanto Senojo žmonos, įkurtąjį Duliebaičių kaimą rašytiniai šaltiniai pirmą kartą mini 1561 m. 1639 m. jau nurodoma, jog buvusio kaimo vietoje įkurtas miestelis, pavadintas Vladislavovu, kuriam magdeburgines teises 1643 m. kovo 26 d. suteikė Lietuvos ir Lenkijos valstybės valdovo Vladislovo Vazos žmona karalienė Cecilija Renata.
1867 m. miestas tapo apskrities centru, o 1877 m. buvo pastatytas medinis tiltas per Šešupę. 1895 - 1899 m. šiame mieste gyveno, dirbo, mirė ir čia palaidotas lietuvių tautos varpininkas Vincas Kudirka. Čia gydytojais taip pat dirbo žymieji varpininkai dr. Juozas Bagdonas, dr. Kazys Grinius (vėliau Lietuvos Respublikos prezidentas).
Miestą daug kartų naikino karai, gaisrai, maras ir kitos epideminės ligos. Ypač smarkiai Kudirkos Naumiestis nukentėjo po abiejų XX amžiuje vykusių pasaulinių karų . Po antrojo pasaulinio karo mieste beliko tik apie 20 procentų nesugriautų ir nesudegintų namų.

Kultūra ir švietimas 

Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius, 1644 m. perduodamas karmelitų vienuolynui naujai pastatytą koplyčią (pirmąją katalikų šventovę šioje vietoje), nurodė, kad pamokslai būtų sakomi žemaitiškai ir laikoma mokykla.
Pirmą kartą ji paminėta 1781 m. Miesto mokyklose mokėsi rašytojas, kunigas Antanas Tatarė, kalbininkas Jonas Jablonskis, rašytojas, pedagogas Pranas Mašiotas, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras , vyskupas Justinas Staugaitis ir kiti įžymūs žmonės.
Po Antrojo pasaulinio karo pradinė mokykla išaugo į vidurinę, o 2005 m. - į gimnaziją. Išleista 60 laidų, kuriose buvo 2358 abiturientai. Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d., reorganizavus Panovių pagrindinę mokyklą, ji buvo prijungta prie Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos ir pavadinta Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių pagrindinio ugdymo skyriumi su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mišria grupe. Šiuo metu seniūnijos teritorijoje veikia Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija ir Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyrius Būbleliuose.
Tautiškos giesmės - Lietuvos Respublikos himno sukūrimo 100-jų metinių proga 1998 m. gruodžio 5 d. iškilmingai buvo atidarytas dr. Vinco Kudirkos muziejus. Tai pirmas muziejus nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje.
Kudirkos Naumiesčio kultūros centras įsikūręs dar 1843 m. statytoje evavangelikų liuteronų bažnyčioje, kuri 1953 m. rekonsruota į kultūros namus.
Centre gražiai dirba nemažai šokių kolektyvų, estradinis ansamblis, mėgėjų, parodijų teatrai.
Ypač visi laukia seniūnijos vasaros šventės, kuri vyksta per Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidus.

Lankytinos vietos

Kudirkos Naumiesčio miesto svečiai gali aplankyti:

1. Dr. Vinco Kudirkos muziejų V. Kudirkos gatvėje.
2. 1781 m. pradėtą ir tik 1870 m. pabaigtą statyti Šv. Kryžiaus Atradimo vardu konsekruotą mūrinę dviejų bokštų bažnyčią.
3. 2003 m. pašventintą Keturnaujienos - Suodžių Dieviškojo Gailestingumo koplyčią.
4. J. Jablonskio gimtinę Kubiliėliuose.
5. Pr. Mašioto tėviškę prie Kudirkos Naumiesčio.
6. Vytauto Didžiojo paminklą Vytauto gatvėje. 
7. Savamokslio menininko Prano Sederevičiaus sodybą, kurioje pilna jo sukurtų darbų.
8. Kudirkos Naumiesčio civilines kapines, kuriose palaidotas dr. Vincas Kudirka, rašytoja Petronėlė  Orentaitė ir kiti žymūs mūsų krašto žmonės.
9. Rusų ir vokiečių kapines.
10. Masinių žudynių ir rusų karo belaisvių kapines.
11. Žydų civilines kapines.
12. 1000 - mečio paminklinį akmenį.
13. Paminklą naumiestiečiams Lietuvos partizanams Bažnyčios gatvėje.
14. Dr. Vinco Kudirkos paminklą Kudirkos Naumiesčio Varpo aikštėje.
15. Irenos ir Antano Spranaičių kampelį "Širvintos kampelis".
16. Paminklą pirmajam žuvusiam sovietų kariui.
17. Koplyčias Nr. 1, 2 Kudirkos Naumiesčio civilinėse kapinėse.
18. Koplyčią Nr. 3 Suodžiuose.
19. Civilines pravoslavų kapines, cerkvę.
20. Tiltus per Šešupę, Širvintą.
21. J. Lingio tėviškę Panoviuose.
22. Paminklą "Lietuvaitė šokėja" Panoviuose. 
23. Paminklą dr. Vinco Kudirkos mirties vietai įamžinti gimnazijoje.
24. Paminklą V. Kasparaičio gimtinėje Vytauto gatvėje.
25. Kryžius Panoviuose, Jundiluose, Žaltynuose, Kasikėnuose, Totorviečiuose, Gustainiškiuose, Gyliškiuose.

Įmonės ir įstaigos

UAB "Šaka", tel.: 8 345 57767, el.p.: saka@dc.ot.lt
Įmonė įkurta 1993 m. vietinių žemdirbių iniciatyva. Bendrovė specializuojasi bulvių sėklininkystėje, augina javus, rapsus, kukurūzus, dirba 700 ha žemės. UAB " Šaka" - daugelio parodų laureatė ir prizininkė, Vokietijos firmos "Europlant" atstovė Lietuvoje.

VSAT Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio užkarda, tel.: 8 345 60162, mob.: 8 698 03827.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos VRM Kudirkos Naumiesčio užkarda savo veiklą pradėjo 2003 m., o metų gale ji įsikūrė naujame ES reikalavimus atitinkančiame pastate. Pasienio ruože pastatytas stebėjimo bokštas, kadangi siena su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi yra išorinė ES ir NATO siena, todėl nuolat didinamas personalo skaičius, tarnyba aprūpinama šiuolaikiškomis techninėmis priemonėmis, padedančiomis gerinti valstybės sienos apsaugą.

UAB "Valjona", tel.: 8 345 57230, el.p.: uabvaljona@one.lt
UAB "Valjona" įkurta 1995 m. agronomo Jono Valaičio iniciatyva. Ji specializuojasi hibridinių kukurūzų, pievų , ganyklų, vejų sėklų tiekimu bei platinimu, trąšų, augalų apsaugos priemonių prekyba.
UAB "Valjona" pirmoji mieste ėmėsi viešojo maitinimo bei jaunimo poilsio organizavimo, įsteigus kavinę barą "Pas Joną", dabar - "Pas Mindaugą". Čia pat yra prekyvietė.
UAB "Valjona" - plataus spektro bendrovė, gerai žinoma Lietuvos žemdirbiams, aktyviai pradėjo savo veiklą ir kaimyninėje Latvijoje.

UAB "Raseinių šilas," tel.: 8 345 57962
Lauko baldų gamybos įmonė.

UAB "Gulbelė".

UAB "Viljūris" (vaistinė).

Camelia vaistinė.

UAB "Livena" (degalinė).

VĮ Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras, tel.: 8 345 57242.

 

Artūras Pečkaitis

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

             
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: savivaldybe@sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.