ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Šakių rajono savivaldybės administracijos Lekėčių seniūnija

  LEKĖČIŲ SENIŪNIJA

  Kauno g. 15D, LT-71226 Lekėčiai, Šakių r.

  Tel. Nr. 8 345 60601

  El. p. lekeciai.seniunija@gmail.com

  Interneto svetainė www.lekeciai.lt

   

   

  Administracija


  Vardas Pavardė

  Pareigos

  Tel. Nr.

  Mob. Tel. Nr.

  El. pašto adresas

  Ričardas Krikštolaitis

  seniūnas*

  8 345 60601

  8 687 27495

  lekeciai.seniunija@gmail.com

  Gražina Patašienė

  specialistė

  8 345 60602

  -

  -

  Živilė Sprindžūnaitė

  buhalterė

  8 345 60602

  -

  zivilespr@gmail.com

  Alvyda Kirkickienė

  socialinio darbo organizatorė

  8 345 60602

  8 615 83745

  -

  Loreta Martynaitienė

  žemės ūkio specialistė

  8 345 47572

  -

  -

  Milda Ratomskienė

  kultūrinių renginių organizatorė

  8 345 47654

  8 612 19482

  rimaaite@gmail.com

  Vaida Brazaitienė

  kolektyvų vadovė

  8 345 47654

  8 698 36503

  bravaida@gmail.com

   Rasa Pužauskienė

   kolektyvų vadovė

  8347654 

   -

   Raminta Orintienė

   socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis

  834560604 

   

  raminta.orintiene@gmail.com 

  * Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

   

  Lekėčių  seniūnijos seniūnaičių ir jiems priskirtų teritorijų sąrašas: 

  Lekėčių seniūnaitija  - Rasa Adomaitienė- seniūnaitė     tel. 861252258

  Lekėčių miestelis;


  Mikytų seniūnaitija     - Saulina Kučiauskienė- seniūnaitė   tel. 869979616

   Mikytų k., Šėtijų k., Pavilkijo k., Tirmėnų k., Kvietiškių k., Nosiedų k., Kretkampio k.,

   Kašelių k., Šiuoriškių k., Jagėliškių k.;


  Jančių seniūnaitija   - Ričardas Gliožaitis - seniūnaitis, tel. 868690401

   Jančių k., Lekėčių k., Naidynės k., Pažiegždrių k., Sirvydų k., Veršnių k.;  Seniūnijos gyvenvietės ir kaimai:


  Eil. Nr.     Kaimo pavadinimas                                     Gyventojų skaičius


  1.             Jagėliškių kaimas                                                       36
  2.             Jančių kaimas                                                              99
  3.              Kašelių kaimas                                                           54
  4.              Kretkampio kaimas                                                    79
  5.              Kvietiškių   kaimas                                                      19
  6.              Lekėčių miestelis                                                   1120        
  7.              Lekėčių kaimas                                                         152
  8.              Mikytų kaimas                                                             118
  9.              Naidynės kaimas                                                         14   
  10.            Nosiedų kaimas                                                          26
  11.            Pavilkijo kaimas                                                           59
  12.            Pažiegždrių kaimas                                                     23
  13.            Sirvydų kaimas                                                              -
  14.            Šėtijų kaimas                                                               52
  15.            Šiuorškių kaimas                                                          4
  16.            Tirmėnų kaimas                                                          40
  17.            Veršnių kaimas                                                           14 

                                                                   Iš viso:                       1855

   

   

   

   

  Istorija

  Lekėčių valsčiaus panemunės turtingos archeologiniais paminklais, kurie akivaizdžiai byloja, jog žmonių čia prieš tris tūkstančius metų gyventa. Tik gaila, kad mūsų alkvietės, piliakalniai, senkapiai dar netyrinėti ir nedaug ką gali mums bepasakyti. Kairiajame Liekės krante, stovi stambiausias Lekėčių apylinkių piliakalnis Jundakalnis. Jo šlaitų aukštis net 35 m, o piliakalnio aikštelės plotas apie 400 m2. Senieji žmonės dar teigia, kad kažkada Jundakalnio pilį nuo priešų labai sumaniai gynė lietuviai. Šiandien mes net nežinome, ar pro Altoniškių, Jadagonių, Jundakalnio, Mikytų piliakalnius jojo mūsų kunigaikščių karių pulkai, ar jie girdė savo žirgus Liekės, Judrės, Ovos vandenyse. Toje piliakalnio legendų apsuptyje prabėgo rašytojo K. Puidos vaikystė.

  Taikos sutartimi prie Melno ežero 1422m. Sūduvos kraštas pripažintas Lietuvos žeme. Ten, kur dabar yra Lekėčiai, buvo Vilkijos ir Jono Sapiegos girios. Jonas Sapiega girią gavo 1502m. Iš didž. kunig. Aleksandro, kaip atlyginimą už nuostolius patirtus per karą su Maskva. Tai, kad 1506m. Sapiegos girioje gyveno lekėtiškiai, patvirtina LDK Aleksandro žemių dovanojimo aktas dvarininkui V. I. Ožuškinui pasirašytas 1506m. liepos 15d. 7km. nuo Lekėčių į šiaurės rytus priešais Vikilkiją, yra Pavilkijys. Tai senas dvaras išsistatęs kairiajame Nemuno krante, senovėje dar žinomas Alaušiaus vardu. Prieš pirmąjį pasaulinį karą čia, kasdami akmenis, dirbo keli šimtai darbininkų, atsirado keletas užeigų, buvo nutiestas vietinis geležinkeliukas, garinė lentpjiūvė, malūnas, trys kalkių dirbtuvėlės, pieninė bei sūrinė, kelios krautuvės. Nepriklausomybės metais Lekėčiai buvo valsčiaus centras. 1923 metais kaime, polivarke ir bažnytkaimyje buvo 90 sodybų ir 490 gyventojų. 1919 metais įsteigtas žemės ūkio kooperatyvas, kuris 1937 metais pardavė prekių už 37 tūkstančius septynis šimtus litų. Šis kooperatyvas turėjo savo skyrius Vilkijoje, Pavilkyje, Ž. Panemunėje, Seredžiuje. Turėjo savo elektros stotį ir 1920m. Iš Žemės ūkio ministerijos buvo perėmęs lentpjūvę. 1923m. Įsigijo malūną.

  Prie Rioglos alkvietės 19 - 20a. sandūroje gyveno Br. Vinco Kudirkos bičiulis, knygnešys ir švietėjas Baltrus Sutkus (1863-1945). Bevaikštinėjant panemuniais Dr. Vincui Kudirkai galėjo gimti ir ne vienas poezijos posmas, o gal čia ir „Tautinės giesmės" žadžiai į rimus rikiavosi, nors Zanavykų kraštotyros tėvas, buvęs Lekėčių pašto viršininkas Antanas Gintneris (1901-1972) teigė, kad DR. Vincas Kudirka „Tautinę giesmę"parašęs ne kur kitur, bet tik prie Nemuno.

  1928m. Lekėčių miestelio aikštėje pastatytas Nepriklausomybės paminklas, buvo įruošta parapijos salė. Lekėčiuose buvo: valsčiaus savivaldybė, sveikatos ir veterinarijos punktai, vaistinė, policijos nuovada, paštas, biblioteka (pirmąją biblioteką 1907m. Įsteigė klebonas J. Staugaitis, joje buvo 340 knygų, o jas skaitė apie 150 žmonių), smulkaus kredito draugija, miškų urėdija ir girininkija, šaulių būrio dūdų orkestras, kelios krautuvės. Pažymėtina, kad Lekėčiuose nebuvo nei vieno žydo. Bolševikų okupacijoje Lekėčiai priskirti Šakių rajonui, sukuriami apylinkės ir „Pirmūno" kolūkio centrai.

  Kultūra ir švietimas 

  Svarbiausios kultūros ir švietimo įstaigos:

  Lekėčių  mokykla
  LF Lekėčių bendruomenės centras
  Biblioteka
  Lekėčių laisvalaikio centras

  Lankytinos vietos

  * Lietuvos nepriklausomybės paminklas Lekėčiuose, 1928 m. Aut. E. Achembakas;
  * Paminklas Žalgirio rinktinės žuvusiems kariams Lekėčiuose;
  * Partizanų J.Būtėno ir P.Jurkšaičio žūties vieta Rūdšilio girioje;
  * Lietuvos Laisvės armijos štabo būstinė Tirmėnų kaime;
  * Namas kuriame gyveno pirmasis Lekėčių klebonas ,vėliau vyskupas J.Staugaitis;
  * Lekėčių šaltinis - geomorfologinis draustinis
  * Liekės kraštovaizdžio draustinis;
  * Novaraisčio draustinio informacinis centras Lekėčių girininkijoje;
  * Novaraisčio ornitologinis draustinis
  * Mikytų piliakalnis;
  * Šėtijų piliakalnis;
  * Gražiausios sodybos;
  * Šv. Kazimiero bažnyčia

  Įmonės

   UAB "Sigitra"

   UAB "Saurida"

   UAB "Idavang"

   UAB "Lenergija"

    UAB "Samsonas"
   UAB "Žilveda"
   UAB " Magnuva"
   UAB "Ruzgys ir Ko"
   Redos Račkaitienės įmonė
   UAB "Sigitra"

   UAB "Gasketas"

   

     Seniūnijos tarnybiniai automobiliai:

     1. Lengvasis automobilis TAYJOTA AVENCIS HMT 850 - valdymo (administracijos padalinys);

     2. Lengvasis automobilis ŠKODA ROOMSTER GGC 332 - socialinė apsauga;

     3. Autobusas IVEKO JCD 140 - aplinkotvarka;

    4. Krovininis automobilis CITROEN JUMPER  JMZ 629- aplinkotvarka
   

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.