ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Mėgėjų meno kolektyvai

   

  Chorai

    Šakių choras. Vadovas  Deividas  Kerevičius, tel.8 685 28103
     

  Vokaliniai ansambliai

  Šakių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Gaudenė". Vadovė  Ramunė Valaitienė, tel.8 698 27 200
  Sintautų kultūros centro moterų vokalinis ansamblis ,, Mozaika". Vadovas Deividas Kerevičius, tel. 8 685 28 103
    Kudirkos Naumiesčio kultūros centro moterų vokalinis ansamblis. Vadovė Aušra Ubartaitė, tel. 8 610 12 366
    Kudirkos  Naumiesčio kultūros  centro vaikų vokalinis  ansamblis. Vadovė Aušra Ubartaitė, tel. 8 610 12 366

  Šakių kultūros centro vyrų ansamblis „Akordas".  Vadovė Dalia  Zokienė, tel.8 682 34 437

   

    Griškabūdžio kultūros centro moterų  vokalinis  ansamblis. Vadovė Violeta Briaukienė,tel. 8 687 48 378
   Sintautų kultūros centro romansų  ansamblis.  Vadovė Jūratė Navickienė, tel. 8 698 19 348

  Gelgaudiškio kultūros centro Neringos ir Edgaro duetas. Vadovas Edgaras Pilypaitis, tel. 8 687 76 145

   

   

  Gelgaudiškio kultūros centro solistas Edgaras Pilypaitis. Vadovas Edgaras Pilypaitis, tel. 8 687 76 145

  Kapelos

  Patašinės laisvalaikio salės liaudiškos muzikos kapela. Vadovas Valdas Sinkevičius, tel. 8 686 61 458
   

  Šakių kultūros centro liaudiško muzikavimo kapelija ,,Uzarėlis“. Vadovė: Virginija Snudaitienė, tel. 8 615  45057

     
  Gelgaudiškio kultūros centro kaimo kapela ,, Gelgaudiškis". Vadovė Nijolė Urbanavičienė, tel. 8 620 45 783.
  Slavikų laisvalaikio centro kaimo kapela. Vadovė Renata Baltrušaitienė, tel. 8 612 20  662
  Lukšių kultūros centro ,, Zyplių dvaro" kapela. Vadovas Remigijus Poderis, tel. 8 600  90  742
  Lukšių kultūros centro ,, Sveikuolių" kapela. Vadovas Remigijus Poderis, tel. 8 600  90  742
  Liepalotų kaimo kapela. Vadovas Romas Skaizgirys, tel. 8 610 22 897
     
     

  Teatrai

  Kudirkos Naumiesčio kultūros centro mėgėjų teatras „Savi". Vadovė Laima Mockevičienė, tel. 8 698 19 346
  Šakių kutūros centro „Zanavykų teatras". Teatro režisierė Gražina Guzovijienė, tel. 8 611 33 980
  Lekėčių laisvalaikio centro mėgėjų teatras. Vadovė Vaida Brazaitienė, tel.8 698 36 503
  Paluobių kaimo teatras. Vadovas Mindaugas Kriaučiūnas, tel. 8 698 19 346
   Plokščių kaimo teatras. Vadovė: Ilona Krištolaitienė, tel.8 686 61 873
     
   

   

   

  Kudirkos Naumiesčio kultūros centro satyros  teatras „Kanapa". Vadovė Laima Mockevičienė, tel. 8 698 19 346
     Griškabūdžio kultūros centro  kaimo teatras. Vadovė Rasa Uzialienė, tel. 8 698 27 583
    Griškabūdžio kultūros centro  jaunimo teatras. Vadovė Rasa Uzialienė, tel. 8 698 27 583

  Šokių kolektyvai

      Šakių kultūros centro jaunimo  liaudiškų  šokių grupė ,, Pynė“ . Vadovė: Vitalija Venienė, tel. 8 612 26 649

  Gelgaudiškio kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių grupė  „Liocukas". Vadovė Edita Balčiūnienė, tel. 8 622 49 301

  Kudirkos Naumiesčio kultūros centro jaunuolių  liaudiškų  šokių grupė. Vadovė  Sonata Galinienė, tel. 8 618 02 088
  Girėnų laisvalaikio salės pagyvenusiųjų  liaudiškų šokių grupė ,, Girėnai”. Vadovė: Vitalija  Venienė,  tel. 8 612 26649.  Akomponiatorius,  Antanas Sperauskas,tel.: 8 618 04 638
  Sintautų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė  ,,SINTUOLA". Vadovė Vida Čeplevičienė, tel. 8 612 425 93
  Šakių kultūros centro pagyvenusių liaudiškų šokių grupė „Vijūras".Vadovas Donatas  Liktas, tel. 8 679 04644
  Šakių kultūros centro vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio kolektyvas „Viva".Vadovė  Laura Saunorienė, tel.8 657 90 162

  Folkloro kolektyvai

  Sintautų kultūros centro folkloro ansamblis „Santaka". Vadovė Jūratė Navickienė, tel. 8 699 19 348
  Gelgaudiškio kultūros centro folkloro ansamblis „Šilupė".  Vadovė Audronė Adomaitienė, tel. 8 682 29 608
  Plokščių mokyklos -daugiafunkcio   centro folkloro kolektyvas „Vaiguva". Vadovė Asta Grigaitienė, tel. 8 620 37005
  Patašinės folkloro ansamblis „Nova". Vadovė Nijolė Černevičienė, tel. 8 616 25 040
  Patašinės vaikų folkloro ansamblis „Užnovietis". Vadovė Nijolė Černevičienė, tel. 8 616 25 040
  Šakių kultūros centro folklorinis ansamblis „Šakija".Vadovė: Virginija Snudaitienė, tel. 8 615 45 057

  Kiti kolektyvai 

  Šakių kultūros centro vaikų dainavimo grupė „Šmiki šmaki". Vadovai: Aušrinė Stankaitienė, Jevgenijus Rutkauskas, tel.: 8 656 35 925
     
  Cirko studija „Šypsena". Vadovai: Itana ir Raimondas Januševičiai, tel.: +370 345 51058, +370 699 59230, el. p. info@circus.lt
  Interneto puslapis: www.circus.lt
     

  Kidulių dvaro gyvo garso ansamblis, vadovas Algimantas Petraitis ,tel. 8 628 07303

     Kidulių dvaro XIX a. istorinių šokių ir dramos kolektyvas. Vadovė Irma Svetlauskienė, tel. 8 682 90 625

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.