ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Neveikiančios kapinės

   

   

  Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esančios neveikiančios kapinės (155)

   

   

  1.

  Barzdų seniūnija

  1.1.

  Barzdų mst. (kaimo) Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

  1.2.

  Baltrušių kaimo I senosios kapinės

  1.3.

  Baltrušių kaimo II senosios kapinės

  1.4.

  Baltušių kaimo Antrojo pasaulinio karo laikotarpio žydų tautybės žmonių ir Sovietų Sąjungos karo belaisvių žudynių vieta ir kapai

  (IV 577)

  1.5.

  Buktiškių kaimo senosios kapinės

  1.6.

  Miknaičių kaimo senosios kapinės

  1.7.

  Mozūrų kaimo senosios kapinės

  1.8.

  Žečkalnių kaimo senosios kapinės

  (užlaidota 80 % teritorijos)

  2.

  Gelgaudiškio seniūnija 

  2.1.

  Gelgaudiškio miestelio masinių žudynių aukų kapai

  (1982 m. kapinių kartografavimo byloje šios kapinės nepažymėtos)

  2.2.

  Jotyškių –Stanaičių kaimų senosios kapinės

  3.

  Griškabūdžio seniūnija

  3.1.

  Bliuviškių kaimo senosios kapinės

  Buvęs archeologijos paminklas (AV 1184)

  3.2.

  Galinių kaimo senosios kapinės

  Buvęs archeologijos paminklas (AV 1185)

  3.3

  Griškabūdžio mst. (kaimo) Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

  3.4.

  Griškabūdžio mst.(kaimo) II senosios civilinės kapinės

  3.5.

  Kampinių kaimo senosios kapinės

  Buvęs archeologijos paminklas (AV 1186)

  3.6.

  Katilių kaimo I senosios kapinės

  3.7.

  Katilių kaimo II senosios kapinės

  3.8.

  Lypkų kaimo senosios kapinės

  3.9.

  Mickų kaimo senosios kapinės

  3.10.

  Mureikų kaimo senosios  liuteronų kapinės

  3.11.

  Mureikų kaimo senosios kapinės

  3.12.

  Pentiškių kaimo senosios kapinės

  3.13.

  Rygiškių kaimo senosios kapinės

  Buvęs archeologijos paminklas (AV 1188)

  3.14.

  Sparvinių kaimo senosios kapinės

  3.15.

  Šedvygų kaimo senosios kapinės

  3.16.

  Šukėtų kaimo senosios kapinės

  3.17.

  Verpikų kaimo senosios kapinės

  3.18.

  Vidgirių kaimo senosios kapinės

  3.19.

  Žaliablėkių kaimo senosios kapinės

  4.

  Kidulių seniūnija

  4.1.

  Degėsių kaimo senosios kapinės

  4.2.

  Gečių kaimo senosios kapinės

  4.3.

  Kidulių mst. (kaimo) senosios kapinės

  4.4.

  Kidulių mst. (kaimo) Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės (IV 579)

  4.5.

  Karališkių kaimo senosios kapinės

  4.6.

  Karališkių kaimo senosios kapinės

  4.7.

  Liaušių kaimo senosios kapinės

  4.8.

  Maštaičių kaimo senosios kapinės

  4.9.

  Palankinės kaimo senosios kapinės

  buvęs archeologijos paminklas (AV 1191)

  4.10.

  Palankinės kaimo senosios kapinės

  4.11.

  Sutkių kaimo senosios kapinės

  4.12.

  Keršių kaimo senosios kapinės

  5.

  Kriūkų seniūnija

  5.1.

  Jakūbonių vokiečių karių žuvusių I pasauliniame kare kapinės

  5.2.

  Kriūkų mstl. (kaimo) Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės (IV 581)

  5.3.

  Paežerėlių kaimo senosios kapinės

  5.4.

  Piesčių kaimo senosios kapinės

  5.5.

  Rimašiškių kaimo senosios kapinės

  5.6.

  Žemosios Panemunės miestelio II senosios kapinės

  Buvęs archeologijos paminklas (AV 1193)

  6.

  Kudirkos Naumiesčio seniūnija

  6.1.

  Apirbiškių kaimo senosios kapinės

  6.2.

  Bajoraičių kaimo senosios kapinės

  6.3.

  Braškių kaimo senosios kapinės

  6.4.

  Bukšnių kaimo II senosios kapinės

  6.5.

  Bukšnių kaimo I senosios kapinės

  6.6.

  Gyliškių kaimo senosios kapinės

  6.7.

  Gustainiškių kaimo senosios kapinės

  6.8.

  Jundilų kaimo senosios kapinės

  (Šių kapinių 1982 m. byloje nebuvo, pažymėtos ir prižiūrimos vietinių žmonių iniciatyva, randami antkapiai, pagal kuriuos ir buvo pamatuotos ribos)

  6.9.

  Kubilėlių kaimo senosios kapinės

  6.10.

  Kudirkos Naumiesčio miesto Antrojo pasaulinio karo laikotarpio žydų tautybės žmonių ir Sovietų Sąjungos karo belaisvių žudynių vieta ir kapai (IV 583) ir Kudirkos Naumiesčio miesto žydų senosios kapinės

  6.11.

  Kudirkos Naumiesčio miesto rusų senosios kapinės

  6.12.

  Kudirkos Naumiesčio miesto senosios kapinės

  6.13.

  Kudirkos Naumiesčio miesto Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

  6.14.

  Kudirkos Naumiesčio miesto vokiečių karių kapinės

  (Jos 1982 m. byloje nepažymėtos, randamos Kudirkos Naumiesčio miesto civilinių kapinių ŠR kampe )

  6.15

  Panovių kaimo Į –sios senosios kapinės

  6.16.

  Panovių kaimo II –sios senosios kapinės

  6.17.

  Turčinų kaimo senosios kapinės

  7.

  Lekėčių seniūnija

  7.1.

  Jančių kaimo senosios kapinės

  7.2.

  Kašelių kaimo senosios kapinės

  7.3.

  Mikytų kaimo senosios kapinės

  Buvęs arch.paminklas (AV 1195)

  7.4.

  Mikytų+ Pavilkijo kaimo senosios kapinės

  7.5.

  Nosiedų kaimo senosios kapinės

  7.6.

  Sirvydų kaimo senosios kapinės

  7.7.

  Šėtijų kaimo senosios kapinės

  Buvęs arch.paminklas (AV 1197)

  7.8.

  Tirmėnų kaimo senosios kapinės

  8.

  Lukšių seniūnija

  8.1.

  Gerdžių kaimo senosios kapinės

  8.2.

  Jurbūdžių kaimo senosios kapinės

  8.3.

  Kriauniškės kaimo senosios kapinės

  Buvęs archeologijos paminklas (AV 1199)

  8.4.

  Lepšių kaimo senosios kapinės

  8.5.

  Lukšių mst. (kaimo) Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės (IV 585)

  8.6.

  Muštinės kaimo senosios kapinės

  8.7.

  Pelenių kaimo senosios kapinės

  8.8.

  Samuolynės kaimo senosios kapinės

  8.9.

  Staliorių kaimo senosios kapinės

  8.10.

  Šilgalių kaimo senosios kapinės

  8.11.

  Šunkarių kaimo senosios kapinės

  8.12.

  Švediškių kaimo senosios kapinės

  Buvęs archeologijos paminklas (AV 1203)

  8.13.

  Ūsų kaimo senosios kapinės

  8.14.

  Varnašilio kaimo senosios kapinės

  8.15.

  Zypliškės kaimo senosios kapinės

  Buvęs archeologijos paminklas (AV 1204)

  9.

  Plokščių seniūnija

  9.1.

  Karkazų kaimo vokiečių kapinės

  9.2.

  Misiūnų kaimo senosios kapinės

  9.3.

  Stulgių kaimo senosios kapinės

  9.4.

  Šilvėnų kaimo senosios kapinės

  9.5.

  Plokščių mst. (kaimo) Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės (IV 586)

  10.

  Sintautų seniūnija

  10.1.

  Barandų kaimo senosios kapinės

  10.2.

  Menkinių kaimo senosios kapinės

  10.3.

  Mockupių kaimo senosios kapinės

  10.4.

  Rugių kaimo senosios kapinės

  10.5

  Sintautų mst. (kaimo) Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės (IV 587)

  10.6.

  Sintautų mst.(kaimo) vokiečių kapinės

  10.7.

  Skaisgirių kaimo senosios kapinės

  10.8.

  Skaisgirių kaimo senosios kapinės

  10.9.

  Smilgių kaimo senosios kapinės

  10.10.

  Starkų kaimo senosios kapinės

  10.11.

  Šlamų kaimo senosios kapinės

  10.12.

  Šuopių kaimo senosios kapinės

  10.13.

  Šurpaulių kaimo senosios kapinės

  10.14

  Veršių kaimo senosios kapinės

  10.15

  Zyplių kaimo II senosios kapinės

  10.16.

  Zyplių kaimo I senosios kapinės

  11.

  Slavikų seniūnija

  11.1.

  Būtviliškių kaimo senosios kapinės

  11.2.

  Būtviliškių kaimo  žydų senosios kapinės

  11.3.

  Juškakaimio kaimo senosios evangelikų  kapinės

  11.4.

  Slaviku  mst. (kaimo) senosios evangeliku kapinės

  11.5.

  Šilgalių kaimo senosios kapinės

  11.6.

  Šilininkų kaimo senosios kapinės

  11.7

  Žiūrių kaimo senosios kapinės

  Buvęs archeologijos paminklas (AV 1207)

  11.8

  Rukšnių kaimo senosios evangelikų kapinės

  12.

  Sudargo seniūnija

  12.1.

  Bosų (Kirslių) kaimo senosios evangelikų kapinės

  12.2

  Norkviečių kaimo senosios kapinės

  12.3

  Pervazninkų (Dievaičių ) kaimo senosios evangelikų kapinės

  12.4

  Pervazninkų kaimo masinių žudynių vieta ir žydų genocido aukų kapai I

  12.5

  Pervazninkų kaimo masinių žudynių vieta ir žydų genocido aukų kapai II

  12.6

  Ramoniškių kaimos senosios evangelikų kapinės

  12.7

  Sakalų kaimo senosios kapinės

  12.8

  Sudargo mst. (kaimo) žydų senosios kapinės

  12.9

  Svaiginių kaimo senosios evangelikų kapinės.

  PASTABA. Į 1982 m, bylą nebuvo įtrauktos, randamos prie Šešupės kilpos

  12.10

  Svaiginių kaimo senosios kapinės

  13.

  Šakių seniūnija

  13.1.

  Aržuolupių  kaimo senosios kapinės

  13.2.

  Aržuolupių  kaimo senosios vokiečių kapinės

  13.3.

  Baltkojų kaimo senosios kapinės

  13.4.

  Batiškių (Giedručių k.) nacizmo ir žydų genocido aukų kapai (IV 588)

  13.5.

  Bridžių kaimo senosios kapinės

  13.6.

  Būdviečių kaimo senosios kapinės

  13.7.

  Degučių kaimo senosios kapinės

  13.8.

  Duobiškių kaimo senosios kapinės

  13.9.

  Gotlybiškių kaimo senosios kapinės

  13.10.

  Kiaulupių kaimo senosios kapinės

  13.11.

  Kumpupių kaimo senosios kapinės, vad. ,,Prancūzkapiais”

  13.12.

  Kuodžių

  Kapinės 1982 m. byloje nebuvo pažymėtos, tačiau jos yra žemėtvarkos projektuose.

  13.13.

  Lembūdžių kaimo senosios kapinės

  13.14.

  Melnikių kaimo senosios kapinės

  Buvęs archeologijos paminklas (AV 1208, vad. „Prancuzkapiais“)

  13.15.

  Menčikių kaimo senosios kapinės

  13.16

  Mišiūriškės kaimo vokiečių kapinės

  13.17.

  Mišiūriškės kaimos senosios kapinės

  13.18.

  Mozūriškių kaimo senosios kapinės   

  13.19.

  Plieniškių kaimo II senosios kapinės

  13.20.

  Pusdešrių

  Kapinės 1982 m. byloje nebuvo pažymėtos, tačiau žemėtvarkos projektuose yra

  13.21.

  Šakių miesto senosios žydų kapinės

  (Birutės g.)

  13.22.

  Šakių miesto Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės (IV 574)

  13.23.

  Šakių miesto vokiečių senosios kapinės

  13.24.

  Šunkarių kaimos senosios kapinės

  13.25.

  Valiulių kaimo senosios kapinės

  14.

  Žvirgždaičių seniūnija

  14.1

  Stoškų kaimo senosios kapinės

  14.2.

  Viltrakių kaimo senosios kapinės

  14.3.

  Žėglių kaimo senosios kapinės

  14.4.

  Žvirgždaičių mst. (kaimo) Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

   

   

     

  .

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: [email protected] Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.