ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Nuolatinės statybos komisija

   

  Šakių  rajono savivaldybės Teritorijų planavimo  komisijos darbo reglamentas

   

  Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimas Nr.T-398 " Dėl rajono  savivaldybės Nuolatinės  statybos  komisijos  nuostatų ir komisijos  darbo  reglamento tvirtinimo"

   


  Šakių rajono savivaldybės  Nuolatinės statybos komisijos nuostatai
  Šakių rajono savivaldybės Nuolatinės statybos  komisjos nuostaų 1 priedas  

   

    Šakių rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus 2016-03-29 įsakymas Nr.AT-288 "Dėl rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sudarymo"

   

   

   2012-09-14    Nuolatinei statybos komisijai teikiami   detalieji planai- 
  ŽEMĖS SKLYPŲ  SUFORMAVIMO  SKAISTAKAIMIO K., GELGAUDIŠKIO SEN., ŠAKIŲ RAJONE ŽALIŲJŲ  ATLIEKŲ  TARPINIO  SANDĖLIAVIMO AIKŠTELEI  IR NUOTEKŲ  VALYMO  ĮRENGINIŲ STATYBAI  DETALUSIS PLANAS- 
  Aiškinamasis  raštas Planavimo sąlygos ir atestatai SPAV ir Natura 2000 dokumentai Viešinimo procedūros
  PAV atrankos  dokumentai 1
  PAV atrankos  dokumentai 2 Detaliojo plano brėžinys 
  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS Nr. 8435/0001:693), ESANČIO KERMUŠYNŲ K.2, ŠAKIŲ RAJONE BŪDO IR POBŪDŽIO  PAKEITIMO,  DETALUSIS  PLANAS- 
  Bendrieji duomenys Aiškinamasis  raštas Pagrindinis brėžinys pdf Brėžinys 1 Brėžinys2 Sąlygų sąvadas Sklypo planas Registro duomenys Topografinė nuotrauka Viešinimo procedūros 
  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 8433/0001:220) DETALIOJO PLANO  PATVIRTINTO  2010-06-30 TARYBOS SPRENDIMU NR.T-215  SKLYPO  (KADASTRINIS NR. 8433/0001:745)  RIBOSE TIKSLINIMO - 
  Detaliojo plano aiškinamasis raštas 1 Detaliojo plano aiškinamasis rašas 2 Detaliojo plano pagrindinid brėžinys Koreguotas žemės sklypo pagrindinis brėžinys Aiškinamasis raštas   ir prašymai  Genplanas 
  2012-09-28  Nuolatinei statybos komisijai  teikiami   detalieji planai -   PIL. ONOS EIMUTIENĖS ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR.8464/0002:61), ESANČIO EŽERO G.3, LUKŠIŲ MSTL., ŠAKIŲ RAJONE  PADALINIMO  Į DU  SKLYPUS   DETALUSIS  PLANAS 
  Aiškinamasis  raštas Bendrieji duomenys, sąlygos Pagrindinis  brėžinys Registrų  išrašai Grafinė dalis Viešinimo  procedūros 
  PIL. GINTO ČEKAUSKO ŽEMĖS SKLYPO (8460/0006:15), ESANČIO  PUŠYNO G.14, LEKĖČIŲ MSTL., ŠAKIŲ RAJONE, IŠPLĖTIMO  VALSTYBINĖS  ŽEMĖS SĄSKAITA  DETALUSIS  PLANAS 
  Aiškinamasis  raštas Bendrieji duomenys, sąlygos Registrų  išrašai Pagrindinis  brėžinys Viešinimo  procedūros Grafinė dalis 
  2012-10-19  Nuolatinei statybos komisijai  teikiami   detalieji planai-   ŽEMĖS SKLYPO  SUFORMAVIMO PRIE NUOSAVYBĖS TEISE TURIMŲ PASTATŲ, ESANČIŲ KRANTO G.22A, GELGAUDIŠKIO M., ŠAKIŲ RAJONE    DETALUSIS PLANAS- 
  Aiškinamasis  raštas Bendrieji duomenys, planavimo sąlygos Brėžinys 1 Brėžinys2 Dokumentai iš registro išrašų Viešinimo procedūros Pagrindinis  brėžinys 
  ŽEMĖS SKLYPŲ  (KADASTRINIAI NR.8435/0002:184 IR NR.8435/0002:192) ATIDALINIMO, SKLYPO  DALIES PASKIRTIES  PAKEITIMO, BEI APJUNGIMO  DETALUSIS  PLANAS- 
  Aiškinamasis raštas Bendrieji duomenys, planavimo sąlygos Brėžinys1 Brėžinys2 Viešinimo procedūros Dokumentai iš VĮ registrų centro 
  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS Nr.8433/0001:727)ESANČIO GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ RAJONE PAGRINDINĖS ŽEMĖS PASKIRTIES  PAKEITIMO  IR 0,24 HA PLOTO ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS Nr.8433/0001:582) APJUNGIMO, BEI  PADALINIMO  Į PENKIS   SKLYPUS, DETALUSIS PLANAS- 
  Aiškinamasis  raštas Bendroji dalis Poveikio  vertinimas Planavimo užduotis Topografinė nuotrauka Viešinimo procedūra Pagrindinis brėžinys Įsakymas Planavimo sąlygos 
  ŽEMĖS  SKLYPO  (KADASTRINIS Nr.8460/0002:144), ESANČIO NEMUNO G.2, PAVILKIJO K., LEKĖČIŲ SEN., ŠAKIŲ RAJONE  BŪDO  IR POBŪDŽIO  PAKEITIMO, DETALUSIS  PLANAS- 
  Aiškinamasis raštas Bendrieji  duomenys Brėžinys 1 Brėžinys2 Viešinimo procedūros Planavimo sąlygos Išrašai  iš VĮ registrų centro Pagrindinis  brėžinys 
  2012-12-21  Nuolatinei statybos  komisijai  teikiami   teritorijų  planavimo dokumentai -   ŽEMĖS SKLYPO   SUFORMAVIMO VALIULIŲ KAIME ŠAKIŲ RAJONE  NUOTEKŲ  VALYMO  ĮRENGINIŲ STATYBAI   DETALUSIS   PLANAS -
   Aiškinamasis  raštas
   Alternatyvios  statybos vietos
  BP ir kita
  Pagrindinis  brėžinys1
  Pagrindinis brėžinys2
  SPAV dokumentai
  SPAV duomenys
  Topografinė   nuotrauka 
  Viešinimo procedūros1
  Viešinimo procedūros2 UAB "MEDIRESTA' ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 8480/0003:184), ESANČIO EŽERO G.2, SINTAUTŲ MSTL., ŠAKIŲ RAJONE  BŪDO IR POBUDŽIO  PAPILDYMO, BEI IŠPLĖTIMO  VALSTYBINĖS  ŽEMĖS FONDO SĄSKAITA, DETALUSIS  PLANAS- 
  Aiškinamasis  raštas Bendroji dalis Pagrindinis brėžinys pdf formate Nuosavybės dokumentai Pagrindinis brėžinys Planavimo darbų  programa ir kita Planavimo užduotis, sąlygos Viešinimo dokumentai   VYTO  NIKOLAIČIO ŽEMĖS SKLYPO (kadastrinis nr.8410/0004:75) , ESANČIO BRIEDŽIŲ G.2A, BRIEDŽIŲ K., ŠAKIŲ RAJONE IŠPLĖTIMO VALSTYBINĖS  ŽEMĖS SĄSKAITA  DETALUSIS  PLANAS- 
  Aiškinamasis  raštas Bendrieji duomenys Pagrindinis brėžinys1 Pagrindinis brėžinys2 Pagrindinis brėžinys VĮ Registrų centro duomenys Skelbimas spaudoje Sklypo planai Viešinimo procedūros 
  J.IR L.MATUSEVIČIŲ ŽEMĖS SKLYPO KLANGIŲ K.16, KRIŪKŲ SEN., ŠAKIŲ RAJONE PASKIRTIES PAKEITIMO   DETALUSIS  PLANAS- 
  Aiškinamasis  raštas Pagrindinis  brėžinys Viešinimo  procedūros Bendroji dalis Pagrindinis brėžinys pdf formate Pastatų  išrašas Planavimo sąlygos ir kita Žemės nuosavybės dokumentai 
  VALĖS MARKAUSKIENĖS  ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRINIS NR.8420/0001:112, ESANČIO ĄŽUOLŲ G.1, DEGUTINĖS K., GRIŠKABŪDŽIO SEN., ŠAKIŲ RAJONE  PASKIRTIES  PAKEITIMO DETALUSIS PLANAS- 
  Aiškinamasis  raštas Pagrindinis brėžinys Planavimo  užduotis, sąlygos Bendroji dalis Nuosavybės dokumentai Pagrindinis brėžinys pdf Viešinimo dokumentai 
  AUKŠTYBINIŲ STATINIŲ (INŽINERINIŲ STATINIŲ -VĖJO ELEKTRINIŲ  IR JŲ GRUPIŲ  BEI ELEKTRONINIO  RYŠIO  PERDAVIMO BOKŠTŲ, STIEBŲ) IŠDĖSTYMO  ŠAKIŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE  SPECIALUSIS  PLANAS - 
   A parko sprendiniai B parko  sprendiniai C parko sprendiniai Šakių SP sprendiniai Aiškinamasis  raštas Titulinis lapas 
  2013-01-18 Nuolatinei statybos komisijai  teikiami   bendrieji planai-   ŠAKIŲ  MIESTO SU PRIEMIESČIAIS  BENDRASIS PLANAS  SU GIS SITEMA: 
  SPAV dokumentai Koncepcija Koncepcija Nr.1 Koncepcija Nr.2 Apribojimų brėžinys Inžinerinės infrastruktūros brėžinys Susisiekimo  brėžinys  Aiškinamasis raštas, bendroji dalis Sprendiniai pdf formate
   Pagrindinis brėžinys
   Giedručių traukos objektas
  Girėnų traukos objektai
  Stotelių pasiekiamumo schema
  Prekybos, paslaugų schema
  Mokymo, sveikatos  įstaigų  schema
  Pramonės ir sandėliavimo, inžinerinių komunikacijų, bei žemės ūkio objektų schema
  Urbanistinio karkaso ir erdvinės  kompozicijos formavimo schema Viešosios  paskirties objektų schema Rengiami ir parengti plėtros dokumentai Strateginio  pasekmių  aplinkai  vertinimo ataskaita 
  ALVYDO DREVININKAIČIO ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRINIAI NR.8435/0002:184) ATIDALINIMO,SKLYPO DALIES PASKIRTIES  PAKEITIMO, BEI APJUNGIMO  DETALUSIS PLANAS- 
  Aiškinamasis  raštas  Brėžinys 1 Brėžinys 2 Nuosavybės teisę patvirtinantys  dokumentai Planavimo sąlygos, sąvadas Viešinimo procedūrų  dokumentai Bendrieji duomenys Sprendinių poveikio vertinimo lentelė 
  2013-02-01 Nuolatinei  statybos komisijai  teikiami bendrieji  planai -   GRIŠKABŪDŽIO MIESTELIO  BENDRASIS   PLANAS - 
  Koncepcija Nr.1 Koncepcija  Nr.2 Koncepcija Apribojimų  brėžinys Inžinerinės infrastruktūros brėžinys Aiškinamasis  raštas Bendrojo plano  sprendiniai  Esamos būklės sprendiniai Stotelių pasiekiamumo schema SPV ataskaita Erdvinio formavimo schema Žemės naudojimo brėžinys 
  LUKŠIŲ   MIESTELIO BENDRASIS  PLANAS- Apribojimų brėžinys Objektų schema Pagrindinis  brėžinys Bendrojo plano sprendiniai Inžinerinės infrastruktūros brėžinys Aiškinamasis  raštas Urbanistinio karkaso ir erdvinės kompozicijos formavimo schema Stotelių pasiekiamumo schema Žemės naudojimo sprendinių brėžinys Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros brėžinys SPV ataskaita 
  LEKĖČIŲ MIESTELIO  BENDRASIS  PLANAS- Apribojimų brėžinys Inžinerinės infrastruktūros brėžinys Pagrindinis brėžinys Koncepcija Nr.1 Koncepcija Koncepcija Nr.2 SPV ataskaita Sprendiniai Teritorijų paskirtis SPAV ataskaita Objektų schema 
  2013-03-01  Nuolatinei  statybos komisijai  teikiami  detalieji planai-   JANĖS VERONIKOS  JAKUTIENĖS ŽEMĖS  SKLYPO (KADASTRINIS NR.8433/0001:713), ESANČIO GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ RAJONE PASKIRTIES  PAKEITIMO DETALUSIS  PLANAS- 
  Aiškinamasis  raštas Bendroji dalis Nuosavybės dokumentai Planavimo darbų programa Sprendinių  brėžinys Planavimo sąlygos, sąvadas Sprendinių poveikio vertinimas Viešinimo procedūros Pagrindinis brėžinys 
  ALDONOS  PAŠKAUSKIENĖS ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR.8433/0002:3500, ESANČIO GIEDRUČIŲ K, ŠAKIŲ R.,SAV., PADALINIMO  Į  DU SKLYPUS IR PASKIRTIES  PAKEITIMO  DETALUSIS  PLANAS- 
  Aiškinamasis  raštas Bendroji dalis Įsakymas, org.sutartis Pagrindinis brėžinys1 Pagrindinis brėžinys2 Topografinė nuotrauka Planavimo sąlygos, sąvadas Sprendinių poveikio vertinimas Viešinimo procedūros Žemės nuosavybės dokumentai Planavimo užduotis ir darbų programa 
  ŽEMĖS SKLYPO, SANČIO TAIKOS G.59, GELGAUDIŠKIO MIESTE, ŠAKIŲ RAJONE TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO RĖŽIMO NUSTATYMO, BEI BŪDO IR POBŪDŽIO  PAPILDYMO  DETALUSIS PLANAS 
  Aiškinamasis  raštas Inžinerinis  brėžinys Pagrindinis  brėžinys 2010-09-28 NSK protokolas Sprendinių pakeitimo  schema ir VĮ Registrų centro 2011-04-29  sprendimas Nr.(2070/08)-S-1197 
  2013-04-05 Nuolatinei  statybos komisijai  teikiami    detalieji  planai -   V.PETKEVIČIAUS IR N.LIUTKEVIČIAUS  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS Nr.8433/0001:199), ESANČIO MIŠKO G.7, GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ RAJONE DETALUSIS PLANAS- 
  Aiškinamasis  raštas Procedūriniai  dokumentai Pagrindinis brėžinys 
  UAB "MEDIRESTA" NUOMOJAMO ŽEMĖS SKLYPO 9KADASTRINIS NR. 8480/0003:184), ESANČIO  EŽERO G.2, SINTAUTŲ MSTL., ŠAKIŲ RAJONE DETALUSIS  PLANAS- 
  Aiškinamasis  raštas  Bendroji dalis Procedūriniai dokumentai Nuosavybės dokumentai Pagrindinis  brėžinys Planavimo darbų programa Planavimo sąlygos, sąvadas Viešinimo dokumentai 
  ŽEMĖS SKLYPO BRIEDŽIŲ G.2A, BRIEDŽIŲ K., ŠAKIŲ RAJONE DETALUSIS  PLANAS- 
  Aiškinamasis  raštas Bendrieji duomenys Pagrindinis brėžinys Nuosavybės dokumentai Žemės sklypo planas 
  2013-05- 10 Nuolatinei statybos komisijai  teikiami    detalieji planai -   (R.Sinkevičiaus ir N.Sinkevičienės) ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS Nr.8433/0002:363) ESANČIO GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ RAJONE DETALUSIS PLANAS- 
  Aiškinamasis raštas Bendrieji duomenys Pagrindinis brėžinys Registro duomenys Sąlygų sąvadas Viešinimo dokumentai   (L.Balsevičienės) ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS Nr.8462/0004:147), ESANČIO LIEPALOTŲ K., ŠAKIŲ RAJONE PASKIRTIES PAKEITIMO DETALUSIS PLANAS- 
  Aiškinamasis raštas Bendroji dalis Nuosavybvės dokumentai Pagrindinis brėžinys Planavimo darbų programa Planavimo sąlygos Viešinimo dokumentai 
  (L.Žemaičio ir J. Žemaitienės) ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS Nr.8453/0002:154),  ESANČIO ATEITIES G.9, ŠIAUDINĖS K., KIDULIŲ SEN., ŠAKIŲ R., DETALUSIS PLANAS- 
  Bendroji dalis Aiškinamasis raštas Įsakymas, sutartis Pagrindinid brėžinys Topografinė nuotrauka ir kita Sąlygų sąvadas Planavimo užduotis, darbų programa Viešinimo dokumentai Žemės dokumentai 
  2013-06-21 Nuolatinei statybos komisijai  teikiami   detalieji planai- 
  UAB "VILKAVIŠKIO AGROCENTRAS" ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR.8435/0004:109), ESANČIO BRUIDŽIŲ G.2A, BRIDŽIŲ K., ŠAKIŲ RAJONE DETALUSIS PLANAS: 
  Aiškinamasis  raštas Bendroji dalis Pagrindinis brėžinys Planavimo sąlygos, sąvadas Topografinė nuotrauka ir kita Viešinimo procedūros Žemės sklypo dokumentai 
  E.MILČIUVIENĖS  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR.8435/0001:352), ESANČIO  GIRĖNŲ K., ŠAKIŲ RAJONE PADALINIMO  Į TRIS SKYPUS  IR PASKIRTIES PAKEITIMO  DETALUSIS PLANAS: 
  Pagrindiis  brėžinys  Bendrieji duomenys 
  UAB "GREIČIO FORMA" ŽEMĖ SKLYPO KADASTRINIS NR.8435/00002:170, ESANČIO  GIRĖNŲ K., ŠAKIŲ RAJONE PASKIRTIES   PAKEITIMO DETALUSIS  PLANAS: 
  Bendrieji duomenys Pagrindinis brėžinys Procedūriniai dokumentai 
  2013-08-09  Nuolatinei  statybos komisijai   teikiami detalieji planai-   REMIGIJAUS MAKSVYČIO ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR.8433/0001:705) PASKIRTIES   PAKEITIMO DETALUSIS  PLANAS-   Aiškinamasis  raštas Bendroji dalis Nuosavybės dokumentai Pagrindinis  brėžinys Poveikio vertinimas Planavimo sąlygos Viešinimo dokumentai   2013-09-13  Nuolatinei statybos komisijai teikiami   detalieji plnai-   NIJOLĖS  POVILAITIENĖS  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR.8433/0002:234), ESANČIO  GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ RAJONE  PASKIRTIES PAKEITIMO, DETALUSIS PLANAS- 
  Aiškinamasis  raštas Bendrieji duomenys Pagrindinis brėžinys Planavimo sąlygos, registrai Viešinimo procedūros 
  UAB "VALTRALITA"  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR.8486/0011:42), ESANČIO V.KUDIRKOS G.31, ŠAKIŲ MIESTE BŪDO IR POBŪDŽIO  PAKEITIMO  DETALUSIS  PLANAS- 
  Aiškinamasis  raštas Bendroji dalis Sąvadas, planavimo sąlygos Sklypo planas, pagrindinis brėžinys Viešinimo procedūros ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR.8486/0010:17), ESANČIO KĘSTUČIO G.48/SODŲ G.2B ŠAKIŲ MIESTEW  PADALINIMO Į DU SKLYPUS  DEWTALUSIS PLANAS- Aiškinamasuis raštas
  Bendroji  dalis
  Nuosavybės dokumentai
  Pagrindinis brėžinys
  Poveikio vertinimas
  Viešinimo procedūros
  Planavimo sąlygos ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR.8435/0002:170), ESANČIO  GIRĖNŲ K., ŠAKIŲ RAJONE  PASKIRTIES PAKEITIMO  DETALUSIS PLANAS - Bendroji dalis
  Pagrindinis brėžinys
  Topografinė nuotrauka, registro duomenys
  Viešinimo procedūros
  Atrankos išvados dokumentai
  Aiškinamasis  raštas
  Planavimo sąlygos 2013-10-25 Nuolatinei  statybos  komisijai  teikiami detalieji planai-           ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO, PO  MARIJAMPOLĖS  APSKRITIES  VYRIAUSIOJO  POLICIJOS  KOMISARIATO PATIKĖJIMO TEISE  VALDOMAIS  STATINIAIS ŠAULIŲ G.4, ŠAKIŲ MIESTE, DETALUSIS PLANAS-  Bendroji dalis, aiškinamasis  raštas
   Pagrindinis  brėžinys
   Planavimo sąlygos
   Viešinimo procedūros
   ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO GRINAIČIŲ K., SUDARGO SEN., ŠAKIŲ RAJONO SAV., AUTOMOBILIŲ  STOVĖJIMO AIKŠTELĖS  ĮRENGIMUI  IR PASTATŲ STATYBAI,  DETALUSIS PLANAS- Aiškinamasis  raštas
  Grafinė dalis
  Procedūrų dokumentai
  Bendroji dalis UAB "AUDROKESTA"  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR.8433/0004:27), ESANČIO  VILKELIŠKIŲ K., ŠAKIŲ R.SAV., PASKIRTIES PAKEITIMO Į KITOS  PASKIRTIES  ŽEMĘ, DETALUSIS PLANAS- Bendrieji duomenys
  Sprendiniai
  Planavimo sąlygos
  Žemės sklypo  dokumentai
  Viešinimo procedūros
  Priedai ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR.8433/0001:602) PADALINIMO  Į 9  SKLYPUS  IR PASKIRTIES  PAKEITIMO, BEI SKLYPO (KADASTRINIS NR.8433/0001:558) PADALINIMO Į DU SKLYPUS DETALUSIS  PLANAS- Aiškinamasis  raštas
  Bendroji dalis
  Pagrindinis brėžinys
  Žemės nuosavybės dokumentai
  Sąlygų sąvadas
  Viešinimo procedūros
  Topografinė nuotrauka 1 dalis
  Topografinė nuotrauka 2dalis 2013-11-22  Nuolatinei statybos komisijai  teikiami detalieji  planai - Žemės sklypo  (kadastrinis Nr.8443/0005:413 Išdagų k.v.), padalinimo į tris žemės sklypus, vienos atidalintos žemės sklypo dalies paskirties pakeitimo  ir apjungimo su žemės sklypais (kadastrinis Nr.8443/0005:473 ir Nr.8443/0005:322 Išdagų k.v.), esančiais  Išdagų k., Šakių  rajone detalusis  planas: Parengiamojo etapo dokumentai
  Sprendinių poveikio vertinimo ataskaita
  Inžinerinės infrastyruktūros brėžinys

  Servitutų nustatymo  brėžinys

  Viešinimo procedūros
  Aiškinamasis raštas

  Teritorijų  tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymo brėžinys

  Privažiavimo kelio  schema

  Duomenys apie gretimus žemės sklypus
    2014-01-10  Nuolatinei  statybos komisijai  teikiami  projektai: R.SINKUVIENĖS  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS Nr.8453/0001:60) PASKIRTIES PAKEITIMO DETALUSIS  PLANAS: Aiškinamasis  raštas
  Bendroji dalis

  Pagrindinis  brėžinys
  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS Nr.8413/0002:14) BŪBLELIŲ K., KUDIRKOS  NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE ŠAKIŲ RAJONE PASKIRTIES PAKEITIMO  DETALUSIS PLANAS: Bendroji dalis, aiškinamasis raštas, pagrindinis brėžinys 2014-02-26 Nuolatinei statybos komisijai  teikiami projektai:

                    Žemės sklypo    (kadastrinis Nr.8453/0002:141), esančio  Šiaudinės k., Kidulių sen., Šakių rajone paskirties pakeitimo  ir apjungimo su žemės sklypu (kadastrinis Nr.8453/0002:140), esančiu Nemuno g.48, Šiaudinės k., Kidulių sen., Šakių rajone, bei apjungtų žemės sklypų  padalinimo į keturis sklypus, detalusis  planas-

   

  Aiškinamasis  raštas   

  Bendroji dalis

  Nuosavybės dokumentai

  Pagrindinis sprendinių brėžinys

  Poveikio vertinimas

  Planavimo sąlygos

  Viešinimo procedūros

   

  Šakių rajono degalinių išdėstymo  schemos papiuldymo  specialusis planas:

  Aiškinamasis  raštas

  Grafinė dalis

  Planavimo darbų programa

  Planavimo sąlygos

  SPAV atranka

  Viešinimo procedūros

  Sprendinių poveikio vertinimas

   

  2014-05-02 TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJAI  TEIKIAMI DOKUMENTAI-

  Vinco Prano Alinkso ir Irenos Alinskienės žemės sklypų (kadastriniai Nr.8433/0001:509, 8433/0001:275 ir 8433/0001:85) detalusis planas-

  Bendroji dalis
  Aiškinamasis  raštas
  Pagrinidinis  sprendinių brėžinys
  Planavimo sąlygos
  Nuosavybės registro išrašai
  Sklypų  registravimo dokumentai
  Tinklų prijungimo schema
  Viešinimo procedūros

  2014-06-11  TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJAI  TEIKIAMI   DETALIEJI PLANAI-

  Žemės sklypų  suformavimo  pramonės teritorijai  Šakių mieste  detalusis  planas-

  Aiškinamasis  raštas
  Inžinerinis  brėžinys
  Pagrindinis sprendinių brėžinys
  Planavimo sąlygos, sąvadas 1
  Planavimo sąlygos, sąvadas 2
  Bendroji  dalis1
  Bendroji dalis2
  Bendroji dalis3
  Bendroji dalis4
  Viešinimo dokumentai
  Koncepcijos  dokumentai

  2014-07-18 TERITORIJŲ PLANAVIMO   KOMISIJAI  TEIKIAMAS DERINTI  DETALUSIS  PLANAS-

  UAB "Dojus agro" žemės sklypų (kadastrinis Nr.8435/0001:494  ir  Nr.8435/0001:349), esančių  Girėnų k., Šakių rajone  apjungimo ir paskirties  pakeitimo  detalusis  planas:

   

   Aiškinamasis  raštas

  Pagrindinis brėžinys

  Inžinerinis brėžinys

  Ribų brėžinys

  Planavimo užduotis

  Planavimo  sąlygos

  Esamos situacijos dokumentai

  Kvalifikacijos dokumentai

  Viešinimo dokumentai

   

  2014-09-19 TERITORIJŲ  PLANAVIMO KOMISIJAI   TEIKIAMI  DETALIEJI PLANAI -

  J.Kriščiūno   žemės sklypo (kadastrinis Nr.8433/0001:726), esančio  Giedručių k.,Šakių rajone padalinimo  į dešimt  sklypų  ir  paskirties  pakeitimo , detalusis planas:

   Aiškinamasis  raštas

  Pagrindinis   brėžinys

  Infrastruktūros  brėžinys

  Procedūrų dokumentai

  Sprendinių poveikio  vertinimas

  Viešinimo dokumentai

   

  Žemės sklypo suformavimo Nemuno g., Gelgaudiškio m., Šakių rajonono savivaldybėje  detalusis planas-

  Pagrindinis sprendinių  brėžiys

  Bendroji  dalis

  Papildomi dokumentai

  Topografinė nuotrauka

   

  2014-10-10  TERITORIJŲ  PLANAVIMO KOMISIJAI  TEIKIAMI  DERINTI DOKUMENTAI-

   

   

  UAB "Greičio forma" žemės sklypo (kadastrinis Nr.8435/0002:111, esančio  Girėnų kaime Šakių  rajone  paskirties keitimo detalusis  planas-

   

  Aiškinamasis  raštas

  Įvažiavimo schema

  Pagrindinis brėžinys

  Planvavimo  sąlygos

  Žemės dokumentai

  Sprendinių vertinimo ataskaita

  Viešo  svarstymo  dokumentai

   

   

  Šakių  rajono šilumos ūkio   specialusis planas

   

  Planavimo sąlygos, sąvadas

  Gelgaudiškio  miesto  sprendiniai

  Lekėčių miestelio sprendiniai

   Šakių  miesto  sprendiniai

  Aiškinamasis  raštas

  Viešinimo procedūros

  Techninė užduotis, darbų sutartis

  SPAV ataskaita

  SPV ataskaita

   

   

   

  2014-11- 07  TERITORIJŲ  PLANAVIMO  KOMISIJAI   TEIKIAMI  DERINTI   DOKUMENTAI- 

   

  Šakių  rajono  šilumos ūkio  specialusis  planas

   

   

   Aiškinamasis  raštas

  Planavimo sąlygos, sąvadas

  Gelgaudiškio  miesto  sprendiniai

   

   Šakių  miesto  sprendiniai

  Viešinimo procedūros

  Techninė užduotis, darbų sutartis

  SPAV ataskaita

  SPV ataskaita

   

   Ramūno Česnako  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos  vietai  ir žemės ūkio  veiklai  reikalingų  statinių statybos vietai  parinkti

  Bendroji dalis

  Pagrindinis  sprendinių brėžinys

   

   2014-12-19  TERITORIJŲ  PLANAVIMO  KOMISIJAI  TEIKIAMI   DERINTI  DOKUMENTAI -

    Sigito  Tamošaičio kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas

  Bendroji dalis

  Pagrindinis sprendinių brėžinys

   

  2015-02-06  TERITORIJŲ PLANAVIMO  KOMISIJAI  TEIKIAMI DERINTI DOKUMENTAI-

  Mariaus Račkausko  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas

  Aiškinamasis  raštas

  Pagrindinis sprendinių brėžinys

   

  2015-03-06 TERITORIJŲ PLANAVIMO  KOMISIJAI  TEIKIAMI DERINTI  DOKUMENTAI-

  Vandenviečių  sanitarinių apsaugos zonų  nustatymo Šakių rajono  teritorijoje  specialusis planas

  Aiškinamasis raštas (tikroji būklė)

  Aiškinamasis  raštas (Koncepcija)

  Aiškinamasis  raštas (Sprendiniai)


  Žemės sklypų sąrašas


  Gręžinių sąrašas


  Korespondencija1

  Korespondencija2

  Vandenviečių planas

  Sprendinių vertinimo poveikio  ataskaita

  Techninė užduotis, planavimo sąlygos

  Viešinimo procedūros

  Derinimo raštai, planavimo sąlygos

  Derinimo aktai su žemės savininkais

  Žemės savininkų informavimas apie SAZ nustatymą

   

  Ramūno  Česnako  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

  Projekto byla

  Pagrindinis sprendinių brėžinys

   

  Dainiaus  Mielinio  kaimo plėtros  žemėtvarkos  projektas

  Sprendinių  brėžinys

  Projekto byla

   

  2015-06-05  TERITORIJŲ  PLANAVIMO  KOMISIJAI  TEIKIAMI  DERINTI  DOKUMENTAI-

  UAB "Lauksva"  žemės sklypo, esančio V.Kudirkos g.24, Šakių mieste, planas, kuriuo numatoma koreguoti  detaliojo plano  sprendinius (TPĮ 28 strp. 8 d.)

  Sklypo planas

  Bendroji dalis

  Aiškinamasis raštas

  Pagrindinis sprendinių brėžinys 1

  Pagrindinis   sprendinių brėžinys 2

   

  2015 -09- 11 TERITORIJŲ  PLANAVIMO  KOMISIJAI  TEIKIAMI   DERINTI  DOKUMENTAI-


  Ernestos Draždžiulytės-Ūsienės  kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas

  Aiškinamasis raštas
  Darbų programa

  NŽT sprendimas

  SPAV ataskaita

  Sprendinių brėžinys

  Žemės dokumentai

  Šakių  rajono  Grinaičių  žemės ūkio  bendrovės  žemės sklypų (kadastriniai Nr.8484/0003:644; 8484/0003:720; 8484/0003:734)  sujungimo, bei sanitarinės apsaugos  zonos nustatymo detalusis planas:

  Aiškinamasis raštas

  Bendroji dalis, planavimo sąlygos

  Žemės, statinių  išrašai

  Sprendinių  brėžinys

   

  2015-10-09  TERITORIJŲ  PLANAVIMO  KOMISIJAI  TEIKIAMI  DERINTI  DOKUMENTAI -

  Justės  Šimoliūnaitės  kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas (paslaugos Nr.KPZP - 1033)

  Vidmanto Statkevičiaus  kaimo plėtros  žemėtvarkos  projektas (paslaugos  Nr. KPZP - 720)

  Informacija patalpinta  www.tpdris.lt  tinklalapyje.

  2015-10-23 TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJAI  TEIKIAMI  DERINTO  DOKUMENTAI-

  Šakių  rajono  savivaldybės Tarybos 2004 m. gruodžio mėn. 23 d. sprendimu  Nr.T-304, patvirtinto  Šakių  miesto  bendrojo plano  korektūros, patvirtinant miesto ribą ir centro detalaus plano, koregavimas:

  Bendroji dalis
  Planavimo sąlygos, sutikimai

  Viešinimo ataskaita

  Žemės registrai

  Titulinis lapas

  Justės  Šimoliūnaitės  kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas (paslaugos Nr.KPZP - 1033)

  Vidmanto Statkevičiaus  kaimo plėtros  žemėtvarkos  projektas (paslaugos  Nr. KPZP - 720)


  2016-02-26  TERITORIJŲ  PLANAVIMO  KOMISIJAI  TEIKIAMI   DERINIMO  DOKUMENTAI-

  Marijampolės apskrities  Šakių rajono  Kidulių  smėlio  telkinio II  sklypo naujo ploto  išteklių  naudojimo  planas Palankinės k., Kidulių sen., Šakių rajono sav.

  Naudojimo  planas
  Priedas 1-13 ir 17-23

  Priedas 14

  Priedas 15

  Priedas 16

  Priedas 24

  Pagrindinis sprendinių brėžinys

  Nuostolių planas

  Topografinis  planas

  Išteklių planas

  2016-08-26 TERITORIJŲ  PLANAVIMO  KOMISIJAI  TEIKIAMI  DERINTI   DOKUMENTAI -

  Justo  Galginaičio kaimo plėtros  žemėtvarkos  projektas ŽPDRIS (paslaugos Nr.KPZP-21421)

  Aliaus  Staugaičio  žemės sklypo, esančio Liepų g.3A, Lukšių mstl., Šakių r., (kadastrinis Nr.8464/0001:582) detaliojo plano koregavimas  techninio projekto  rengimo metu-

    Sprendinių brėžinys

    Aiškinamasis raštas ir sprendiniai

   

  2016-10-14  TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJAI  TEIKIAMI  DERINTI DOKUMENTAI

  Šakių rajono savivaldybės  teritorijos bendrojo plano  keitimas

  Procedūriniai dokumentai

  Planavimo sąlygos 1

  Planavimo sąlygos 2

  Sprendiniai

  Rekreacijos, turizmo, gamtois ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinys

  Ekologinio kompensavimo sistemos vystymosi brėžinys

  Žemės naudojimo  ir apsaugos reglamentų brėžinys

  Inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėžinys

  Sprendinių poveikio vertinimas

  SPAV apimties dokumento rengimo pradžia

  SPAV ataskaitos ir koncepcijos alternatyva

  Pritarimas koncepcijos alternatyvai

  Parengtų sprendinių viešinimas

  SPAV vertinimo subjektų išvados dėl apimties nustatymo ir ataskaitos kokybės

  Tarybos sprendimas dėl pritarimo pasirinktai koncepcijos alternatyvai ir viešinimas

   

  2016-11-25 TERITORIJŲ PLANAVIMO  KOMISIJAI TEIKIAMI  DERINTI PROJEKTAI-

  Alvydo  Drevininkaičio žemės sklypo (kadastro Nr.8435/0002:96), esančio Striūpų k., Šakių sen., Šakių r.sav. detaliojo plano koregavimas statinio projekto  rengimo metu

  Aiškinamasis raštas

  Procedūriniai dokumentai

  Sprendinių brėžinys

   

  2016-12-06 TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJAI  TEIKIAMI  DERINTI  PROJEKTAI-

  Šakių rajono savivaldybės  bendrojo plano  keitimas

  Procedūriniai dokumentai

  Planavimo sąlygos 1

  Planavimo sąlygos 2

   

  Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinys 1

   

  Ekologinio kompensavimo sistemos vystymo brėžinys

   

  Rekreacijos ir turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinys


  Inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėžinys

  Esama būklė inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėžinys

  Sprendiniai 2

  SPAV dokumentas

  Žemės naudojimo ir apsaugos  reglamentų brėžinys 2

   

  2017-03-17  TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJAI TEIKIAMI  DERINTI PROJEKTAI-

  Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas

  Planavimo sąlygos 1

  Planavimo sąlygos 2

  Planavimo darbų programa ir kiti dokumentai

  Informavimas apie rengimo pradžią

  Informavimas apie SPAV apimties nustatymo dokumento rengimo pradžią

  Informavimas apie SPAV ataskaitos ir koncepcijos  alternatyvas

  Informavimas apie pritarimą koncepcijos alternatyvai

  Informavimas apie parengtų sprendinių viešinimą

  Suinteresuotos visuomenės informavimas

  Informavimas apie parengtų sprendinių viešinimą -pakartotinis

  Suinteresuotos visuomenės informavimas-pakartotinis

  BP rengimo etapo metu gauti pasiūlymai ir teikti atsakymai

  BP rengimo etapo metu gauti pasiūlymai ir teikti atsakymai-pakartotino viešinimo

  Planavimo organizatoriaus pritarimai stadijoms

  SPAV vertinimo subjektų išvados dėl apimties nustatymo ir ataskaitos kokybės

  Tarybos sprendimas dėl pritarimo pasirinktai koncepcijos alternatyvai ir viešinimo proceso medžiaga

  Sprendinių viešinimo procesas-viešinimo pradžia

  Sprendinių viešinimo procesas-pakartotinis-viešinimo pradžia

  Protokolai-vieši susirinkimai-sprendiniai

  SPV ataskaita

  Sprendinių - aiškinamasis raštas

  Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinys

  Ekologinio kompensavimo sistemos vystymo brėžinys

  Inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėžinys

  Rekreacijos- turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinys

   

  2017-05-05 TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJAI DERINTI TEIKIAMI PROJEKTAI-

  Žemės sklypo (kadastrinis r.8433/0001:740), esančio Miško g.22, Giedručių k., Šakių r.sav. detaliojo plano koregavimas statybos techninio projekto rengimo metu:
  Bendrieji  duomenys

  Sprendinių brėžinys

  Aiškinamasis raštas

   

   R.Maksvyčio žemės sklypo (kadastro Nr.8433/0001:752), esančio Šiaurės g.8,Giedručių k., Šakių r.sav. detaliojo plano koregavimas statinio techninio projekto  rengimo metu:

  Aiškinamasis  raštas

  Sprendinių brėžinys

  Bendrieji duomenys

   

  L.Saunorienės žemės sklypo (kadastro Nr.8433/0001:740), esančio Miško g.22, Giedručių k., Šakių r.sav.  detaliojo plano koregavimas statinio techninio projekto rengimo metu:

  Aiškinamasis raštas

  Sprendinių brėžinys

  Bendrieji duomenys

   

  2017-10-06 TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJAI TEIKIAMAS VONIŠKIŲ ŽŪB DARBININKŲ G.4, VONIŠKIŲ K., PLOKŠČIŲ SEN., ŠAKIŲ R.SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS-

  Aiškinamasis raštas ir sprendinių brėžinys

   

   2018-01-12 TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJAI TEIKIAMI PROJEKTAI-

  REGINOS  ČERNAUSKIENĖS  KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAS ( KPZP-35421)

  TADO MICKAIČIO  KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAS (KPZP-42751)

   

   

   

   

   

   

   


  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.