ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Parama būstui

  Paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti reglamentuoja šie teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

  2. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas;

  3. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas;

  4. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas;

  5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. balandžio 19 d. nutarimas Nr. 274 „Dėl gyvenamųjų namų, butų statybos arba pirkimo lengvatinio kreditavimo tvarkos patvirtinimo“;

  6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimas Nr. 472 „Dėl savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“;

  7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 177 „Dėl socialinio būsto nuomos sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“;

  8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimas Nr. 325 „Dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo ir bankų ar kitų kredito įstaigų atrankos valstybės iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams teikti tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

  9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimas Nr. 923 „Dėl valstybės remiamų pajamų dydžio patvirtinimo“;

  10. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. A1-12 „Dėl bazinių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžių savivaldybėms 2015 metams patvirtinimo“;

  11. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. A1-195 „Dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  12. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. A1-53 „Dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo 2017 metais limitų kredito įstaigoms patvirtinimo“;

  13. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. V-823 „Dėl lėtinių ligų, kurių sunkiomis formomis sergantiems asmenims ir šeimoms, kuriose yra tokių asmenų, suteikiama teisė į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo patvirtinimo“;

  14. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. T-93 „Dėl rajono savivaldybės būsto fondo ir rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip rajono savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“;

  14.1. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. T-99 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl rajono savivaldybės būsto fondo ir rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip rajono savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“;

  14.2. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. T-37 "Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-93 patvirtinto rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip rajono savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo papildymo";

  14.3. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 22 d. sprendimas Nr. T-145 "Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-93 patvirtinto rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip rajono savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo papildymo";

  15. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. T-94 „Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  16. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. T-95 „Dėl rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  17. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. T-65 „Dėl socialinio būsto fondo plėtros programos patvirtinimo“;

  18. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. T-112 „Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“;

  18.1. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 4 d. sprendimas Nr. T-163 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ priedo papildymo“; 

  19. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 4 d. sprendimas Nr. T-164 „Dėl rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  20. Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. AT-412 „Dėl asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

   

  INFORMACIJA ASMENIMS IR ŠEIMOMS, PAGEIDAUJANTIEMS ĮSIRAŠYTI Į ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠĄ

  INFORMACIJA ASMENIMS IR ŠEIMOMS, ĮRAŠYTIEMS Į ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI SĄRAŠĄ IR PAGEIDAUJANTIEMS IŠSINUOMOTI SOCIALINĮ BŪSTĄ

  INFORMACIJA ASMENIMS IR ŠEIMOMS PAGEIDAUJANTIEMS PASINAUDOTI VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPENSUOJAMU BŪSTO KREDITU

  INFORMACIJA ASMENIMS IR ŠEIMOMS, ĮRAŠYTIEMS Į ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI SĄRAŠĄ IR PAGEIDAUJANTIEMS GAUTI BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJĄ 

  INFORMACIJA APIE BŪSTUS IŠNUOMOTUS NESILAIKANT EILIŠKUMO 

  ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ, SĄRAŠAS

  ASMENŲ IR ŠEIMŲ, NUOMOJANČIŲ SOCIALINĮ BŪSTĄ, SĄRAŠAS

  ASMENŲ IR ŠEIMŲ, GAUNANČIŲ BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJĄ, SĄRAŠAS

   

  Informaciją teikia rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyrius (Šakiai, Bažnyčios g. 4, 202 kab.,tel. 8345 60755, sonata.gruzdaitiene@sakiai.lt, irmunda.cepulioniene@sakiai.lt)

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.