ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,
El. p. [email protected]
Kodas 188772814

Spausdinti
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
 

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 31382094
Šiandien apsilankė: 230
Dabar naršo: 5

 

Naujienų prenumerata


Turistui  

Turizmo informacijos centras

 

 
Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas  
Planavimo dokumentai

Klausimai, pasiūlymai  
Rašyti laišką  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LIETUVOS KARIUOMENĖ

 


„Marijampolės regiono integruota

teritorijų vystymo programa 2014-2020 m.“


 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pradžia > Jaunimas > Paslaugos

Paslaugos

Teikiamos jaunimo poreikius atitinkančios, efektyvios bei ekonomiškos paslaugos Šakių rajono savivaldybės jaunimui:

 

Atviro jaunimo centro prie Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centro teikiamos paslaugos

Atviras jaunimo centras įsikūręs prie Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centro jaunimui paslaugas tiekia nuo 2013 m. Atviro jaunimo centro lankytojai turi galimybę centre saugiai leisti laisvalaikį, pasirenkant laisvalaikio leidimo pobūdį – aktyvų įsitraukimą į veiklas ar tiesiog stebėjimą, buvimą centre.

Tikslinė grupė – 14 – 29 m. amžiaus Šakių rajono jaunimas, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar negali įsitraukti į jaunimo veiklos pasiūlymus.

Teikiamos paslaugos:

 • Suteikiama saugi laisvalaikio praleidimo erdvė, sudaromos galimybės užsiimti prasminga veikla ir organizuojamas saugus laisvalaikis saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms, siekiant palengvinti jų integraciją į jų gyvenamąją aplinką;
 • Vykdoma vaiko minimalios priežiūros priemonė;
 • Organizuojami motyvaciniai mokymai ir seminarai, supažindinant jaunuolius su darbo rinka, mokslo siekimo galimybėmis, savanorystės galimybėmis Šakių rajone ir visoje Lietuvoje, Šakių rajone veikiančiomis jaunimo organizacijomis, į kurių veiklas jie gali įsitraukti, ir kitais, jaunimui aktualiais klausimais ir problemomis;
 • Jaunuoliai skatinami įsitraukti ir įtraukiami į savanorystės skatinimo programą Šakių rajono jaunimui „Patsaunoris“;
 • Jaunuoliai nukreipiami į kitas institucijas, atitinkančias jų poreikius;
 • Jaunuoliai konsultuojami laisvalaikio užimtumo, saviraiškos, dalyvavimo aktyvioje veikloje galimybių bei kitais, jiems rūpimais klausimais;
 • Vykdomas individualus socialinis-pedagoginis darbas – ilgalaikės ar trumpalaikės veiklos organizavimas, paremtas produktyviu ir pasitikėjimu pagrįstu bendravimu, kartu padedant jaunam žmogui – centro lankytojui, jo šeimai suvokti aplinkybes, padėtį, kurioje jie atsidūrė, sutelkti vidinius išteklius, įsisąmoninti savo vaidmenį, skatinti ir (ar) organizuoti aktyvius veiksmus sprendžiant problemą;
 • Jaunuoliai gali teikti savo veiklos idėjas ir jas įgyvendinti;
 • Suteikiama pagalba įgyvendinant jaunimo iniciatyvas;
 • Jaunuoliai kviečiami aktyviai dalyvauti Atviro jaunimo centro ir kitų organizacijų organizuojamuose renginiuose ir veiklose bei prisidėti prie jų organizavimo;
 • Konsultuoja jaunus žmones ir padeda jiems puoselėti, pažinti, tobulinti jau turimas asmenines, socialines ir kitas kompetencijas ir įgyti naujų.
 • Teikiant Atviro jaunimo centro paslaugas, siekiama ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybiškai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime bei plėtoti jauno žmogaus socialines kompetencijas.


Jaunimo darbuotoja Gintarė Grockytė

Tel. nr. +370 69545490

El. p. [email protected]Įgyvendinant projektą „Atrask save“, teikiamos paslaugos nedirbančiam, nesimokančiam ir nedalyvaujančiam mokymuose jaunimui (15-29 metų). (Jaunimo garantijų iniciatyvos)
 
Projektas skirtas jaunimui (15 – 29 m.), kuris nedirba, nesimoko, neatlieka praktikos ir nedalyvauja mokymuose.

Projekto tikslas – suteikti jaunuoliams aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokį pasiūlymą jaunas žmogus pageidauja gauti: dirbti, mokytis ar atlikti praktiką.

 

Vietos Jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorė Eglė Tamulevičiūtė

Tel. Nr. +37063321159

El. p. [email protected]

 
 
 Įgyvendinant projektą „Atrask save“, teikiamos paslaugos 16-29 metų jauniems bedarbiams, kurie nesimoko, nedalyvauja mokymuose ir yra užsiregistravę Darbo biržoje.

Lietuvos darbo birža ir teritorinės darbo biržos teikia garantijas 16–29 m. amžiaus bedarbiams, kurie nesimoko, nedalyvauja mokymuose ir yra užsiregistravę darbo biržoje (toliau – jauni bedarbiai) vykdant projektą „Atrask save“.

 
Projekto tikslas  - sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus  jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.
 
Projekto „Atrask save“ dalyviams bus sudarytos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje ar jaunimo motyvacija integruotis į darbo rinką ir/ar švietimo sistemą skatinančiose veiklose, kurios padės įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar integruotis į darbo rinką.  Motyvuotiems bedarbiams bus suteiktos galimybės integruotis į darbo rinką, suteikiant trūkstamus gebėjimus ir kompetencijas.

Projekto tikslinė grupė – 16-29 m. amžiaus jauni asmenys, kurie nedirba, nesimoko, nedalyvauja mokymuose ir yra registruoti darbo biržoje.

Nepasirengusiems darbo rinkai 16-29 metų jauniems bedarbiams bus vykdomi (-as):

 • užsiėmimai, skirti motyvacijos skatinimui, gilesniam savęs pažinimui, pasitikėjimo savimi ir asmenybės stiprinimui, bendravimo, savarankiškumo ir socialinių įgūdžių ugdymui ir kt.;
 • darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimas (psichologų paruoštas testas) bei individuali psichologo konsultacija ir parengta rekomendacija dėl tolesnių žingsnių projekte;
 • supažindinimas su darbo rinka ir/ar švietimo sistema;
 • išvažiuojamieji seminarai savęs įsivertinimui.

Pasirengusiems darbo rinkai 16-29 metų jauniems bedarbiams bus:

 • vykdomas papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymas (efektyvus savęs pristatymas darbo paieškos ir darbo situacijose, bendraujant su potencialiais darbdaviais, laiko, konfliktų ir stresinių situacijų valdymas, supažindinimas su vietos įmonėmis, pagrindine jų veikla, paklausiomis darbo vietomis ir joms užimti keliamais reikalavimais, realus supažindinimas su 3 įmonėmis, veikiančiomis gyvenamojoje savivaldybėje ar besiribojančiose savivaldybėse);
 • suteiktos galimybės dalyvauti neformaliame profesiniame mokyme.
 
Projekto „Atrask save“ specialistė – koordinatorė Eglė Pažereckaitė
Tel. 8 345 60 748Jaunimo darbo centro teikiamos paslaugos 16-29 metų jauniems asmenims

Nuo 2017 metų LDB įgyvendinant naują klientų aptarnavimo modelį MTDB veikia Jaunimo užimtumo skyrius. Skyrius aptarnauja jaunus asmenis nuo 16 iki 29 (imtinai) metų. Skyriaus sudėtyje veiklą vykdo Jaunimo darbo centras, teikiantis paslaugas jauniems asmenims (ne tik darbo biržoje registruotiems bedarbiams, bet ir dirbantiems, besimokantiems, moksleiviams, abiturientams, absolventams ir kt.). 

Jaunimo darbo centras

Tikslinė grupė - jaunimas iki 29 m. „iškritęs“ iš švietimo ir darbo rinkos sistemų, norintis įgyti profesiją, pakeisti arba kelti kvalifikaciją, taip pat jaunimas, pradedantis darbo veiklą, studentai, moksleiviai ir jų tėvai, švietimo institucijų vadovai ir pedagogai, darbdaviai, jaunimo organizacijų, bendruomenių atstovai ir kiti socialiniai partneriai.

Teikiamos paslaugos:

 • Individualios konsultacijos  ir grupiniai „Darbo klubo“ užsiėmimai dėl profesijos pasirinkimo ir įgijimo, įsidarbinimo galimybių ir darbo paieškos būdų, padedant parengti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką, kitus įsidarbinimo dokumentus
 • Informacija apie mokymosi įstaigas, paklausias profesijas.
 • Informacija apie Darbo biržos paslaugas, darbo laiką, registracijos tvarką, laisvas darbo vietas.
 • Skelbiami aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų duomenys Talentų banko programos duomenų bazėje.
 • Informacija apie moksleivius, pageidaujančius dirbti vasaros atostogų metu, apie jaunų (iki 18 m.) asmenų darbo sąlygas ir įsidarbinimo galimybes.
 • Motyvaciniai užsiėmimai nemotyvuotam, darbo neturinčiam jaunimui „Aš galiu“.
 • Renginiai ir seminarai jaunimui apie situaciją darbo rinkoje, karjeros planavimą, profesijos įgijimo galimybes, darbo paiešką, įsidarbinimui reikalingų dokumentų rengimą, verslumo pagrindus.
 • Moksleivių profesinis orientavimas.
 • Darbo mugės darbdaviams, ieškantiems darbuotojų.
 • Nemokamas internetas darbo informacijos paieškai;
 • Tinkamumo profesijai, asmeninių gebėjimų testai.
 • Individualios profesinio orientavimo konsultacijos.
 

Vyriausioji specialistė Eglė Plančiūnienė
Tel. (8 345) 60 748
El. p. [email protected]

 

 

 Įgyvendinant projektą „Saugok sveikatą, kol jaunas!”, teikiamos jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos

 Projekto tikslas - paskatinti jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą, teikiant jiems kokybiškas, prieinamas ir jų poreikius atitinkančias jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas.

Projekto tikslinė grupė – 14-29 m. amžiaus jauni asmenys.

Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure teikiamos šios paslaugos:

 • vertinamos jaunuolio  psichologinės, asmenybinės ir kitos problemos;
 • konsultuojama psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius jaunuolius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir artimuosius šių problemų sprendimo klausimais;
 •  rengiamos individualios rekomendacijos jaunuolio psichologinėms, asmenybės ir ugdymo problemoms spręsti;
 • inicijuojamos, rengiamos ir įgyvendinamos psichologinių problemų prevencijos programos, padedančios išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų;
 • dalyvaujama formuojant teigiamą jaunimo požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius jaunuolius bei jų integravimą į jaunimo bendruomenę ir visuomenę;
 •  šviečiamas jaunimas psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • renkama ir kaupiama informacija, reikalinga konsultuojamų jaunuolių problemoms spręsti, esant būtinybei, bendradarbiaujama su kitomis institucijomis bei atliekama jaunuolio veiklos ir elgesio stebėsena;
 • teikiama informacija apie jaunuolius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ir institucijoms, susijusioms su šių jaunuolių ugdymu;
 • atliekami aktualūs psichologiniai tyrimai, atsižvelgiant į jaunimo poreikius;
 • koordinuojamas jaunimui skirtų „žemo slenksčio“, atvejo vadybos bei žmogaus teisių principais paremtas sveikatos priežiūros - sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, konsultavimo ir stebėsenos - paslaugų teikimas savivaldybėje, vykdoma individuali atvejo vadyba: įvertinami jauno žmogaus sveikatos poreikiai, organizuojami motyvaciniai pokalbiai, sudaromas paslaugų teikimo planas, tarpininkaujama jaunam žmogui kreipiantis į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, palaikomas su juo nuolatinis ryšys, kol bus išspręsta jauno žmogaus sveikatos problema;
 • administruojamas savivaldybės lygmeniu Jaunimo sveikatos interneto portalas www.sveikatostinklas.lt/sakiai
 •  administruojama „Facebook“ paskyra;
 • administruoja 4-iose rajono gimnazijose (Šakiuose, Kudirkos Naumiestyje, Lukšiuose ir Griškabūdyje), pagrindinėje „Varpo“ mokykloje bei Šakių atvirame jaunimo centre  ir Visuomenės sveikatos biure, įdiegtus informacinius ekranus;
 • organizuojami sveikatinimo (fizinio aktyvumo, sveikos mitybos) renginiai;
 • organizuojamos su jaunimo sveikatos problemomis susijusios darbo grupės ar seminarai, susitikimai su visomis suinteresuotomis pusėmis - paslaugų gavėjais, teikėjais, administratoriais, politikais;
 • atliekama jaunimo sveikatos būklės analizė.

 

Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatoriai: Martinas Eimutis ir  Akvilė Mirauskaitė

Psichologė Zita Skaisgirienė

Tel. 8 641 90080,

E. paštas: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: [email protected] Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.