ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Paslaugos

  Teikiamos jaunimo poreikius atitinkančios, efektyvios bei ekonomiškos paslaugos Šakių rajono savivaldybės jaunimui:

   

  Atviro jaunimo centro prie Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centro teikiamos paslaugos

  Atviras jaunimo centras įsikūręs prie Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centro jaunimui paslaugas tiekia nuo 2013 m. Atviro jaunimo centro lankytojai turi galimybę centre saugiai leisti laisvalaikį, pasirenkant laisvalaikio leidimo pobūdį – aktyvų įsitraukimą į veiklas ar tiesiog stebėjimą, buvimą centre.

  Tikslinė grupė – 14 – 29 m. amžiaus Šakių rajono jaunimas, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar negali įsitraukti į jaunimo veiklos pasiūlymus.

  Teikiamos paslaugos:

  • Suteikiama saugi laisvalaikio praleidimo erdvė, sudaromos galimybės užsiimti prasminga veikla ir organizuojamas saugus laisvalaikis saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms, siekiant palengvinti jų integraciją į jų gyvenamąją aplinką;
  • Vykdoma vaiko minimalios priežiūros priemonė;
  • Organizuojami motyvaciniai mokymai ir seminarai, supažindinant jaunuolius su darbo rinka, mokslo siekimo galimybėmis, savanorystės galimybėmis Šakių rajone ir visoje Lietuvoje, Šakių rajone veikiančiomis jaunimo organizacijomis, į kurių veiklas jie gali įsitraukti, ir kitais, jaunimui aktualiais klausimais ir problemomis;
  • Jaunuoliai skatinami įsitraukti ir įtraukiami į savanorystės skatinimo programą Šakių rajono jaunimui „Patsaunoris“;
  • Jaunuoliai nukreipiami į kitas institucijas, atitinkančias jų poreikius;
  • Jaunuoliai konsultuojami laisvalaikio užimtumo, saviraiškos, dalyvavimo aktyvioje veikloje galimybių bei kitais, jiems rūpimais klausimais;
  • Vykdomas individualus socialinis-pedagoginis darbas – ilgalaikės ar trumpalaikės veiklos organizavimas, paremtas produktyviu ir pasitikėjimu pagrįstu bendravimu, kartu padedant jaunam žmogui – centro lankytojui, jo šeimai suvokti aplinkybes, padėtį, kurioje jie atsidūrė, sutelkti vidinius išteklius, įsisąmoninti savo vaidmenį, skatinti ir (ar) organizuoti aktyvius veiksmus sprendžiant problemą;
  • Jaunuoliai gali teikti savo veiklos idėjas ir jas įgyvendinti;
  • Suteikiama pagalba įgyvendinant jaunimo iniciatyvas;
  • Jaunuoliai kviečiami aktyviai dalyvauti Atviro jaunimo centro ir kitų organizacijų organizuojamuose renginiuose ir veiklose bei prisidėti prie jų organizavimo;
  • Konsultuoja jaunus žmones ir padeda jiems puoselėti, pažinti, tobulinti jau turimas asmenines, socialines ir kitas kompetencijas ir įgyti naujų.
  • Teikiant Atviro jaunimo centro paslaugas, siekiama ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybiškai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime bei plėtoti jauno žmogaus socialines kompetencijas.


  Jaunimo darbuotoja Gintarė Grockytė

  Tel. nr. +370 69545490

  El. p. [email protected]  Įgyvendinant projektą „Atrask save“, teikiamos paslaugos nedirbančiam, nesimokančiam ir nedalyvaujančiam mokymuose jaunimui (15-29 metų). (Jaunimo garantijų iniciatyvos)
   
  Projektas skirtas jaunimui (15 – 29 m.), kuris nedirba, nesimoko, neatlieka praktikos ir nedalyvauja mokymuose.

  Projekto tikslas – suteikti jaunuoliams aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokį pasiūlymą jaunas žmogus pageidauja gauti: dirbti, mokytis ar atlikti praktiką.

   

  Vietos Jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorė Eglė Tamulevičiūtė

  Tel. Nr. +37063321159

  El. p. [email protected]

   
   
   Įgyvendinant projektą „Atrask save“, teikiamos paslaugos 16-29 metų jauniems bedarbiams, kurie nesimoko, nedalyvauja mokymuose ir yra užsiregistravę Darbo biržoje.

  Lietuvos darbo birža ir teritorinės darbo biržos teikia garantijas 16–29 m. amžiaus bedarbiams, kurie nesimoko, nedalyvauja mokymuose ir yra užsiregistravę darbo biržoje (toliau – jauni bedarbiai) vykdant projektą „Atrask save“.

   
  Projekto tikslas  - sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus  jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.
   
  Projekto „Atrask save“ dalyviams bus sudarytos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje ar jaunimo motyvacija integruotis į darbo rinką ir/ar švietimo sistemą skatinančiose veiklose, kurios padės įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar integruotis į darbo rinką.  Motyvuotiems bedarbiams bus suteiktos galimybės integruotis į darbo rinką, suteikiant trūkstamus gebėjimus ir kompetencijas.

  Projekto tikslinė grupė – 16-29 m. amžiaus jauni asmenys, kurie nedirba, nesimoko, nedalyvauja mokymuose ir yra registruoti darbo biržoje.

  Nepasirengusiems darbo rinkai 16-29 metų jauniems bedarbiams bus vykdomi (-as):

  • užsiėmimai, skirti motyvacijos skatinimui, gilesniam savęs pažinimui, pasitikėjimo savimi ir asmenybės stiprinimui, bendravimo, savarankiškumo ir socialinių įgūdžių ugdymui ir kt.;
  • darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimas (psichologų paruoštas testas) bei individuali psichologo konsultacija ir parengta rekomendacija dėl tolesnių žingsnių projekte;
  • supažindinimas su darbo rinka ir/ar švietimo sistema;
  • išvažiuojamieji seminarai savęs įsivertinimui.

  Pasirengusiems darbo rinkai 16-29 metų jauniems bedarbiams bus:

  • vykdomas papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymas (efektyvus savęs pristatymas darbo paieškos ir darbo situacijose, bendraujant su potencialiais darbdaviais, laiko, konfliktų ir stresinių situacijų valdymas, supažindinimas su vietos įmonėmis, pagrindine jų veikla, paklausiomis darbo vietomis ir joms užimti keliamais reikalavimais, realus supažindinimas su 3 įmonėmis, veikiančiomis gyvenamojoje savivaldybėje ar besiribojančiose savivaldybėse);
  • suteiktos galimybės dalyvauti neformaliame profesiniame mokyme.
   
  Projekto „Atrask save“ specialistė – koordinatorė Eglė Pažereckaitė
  Tel. 8 345 60 748  Jaunimo darbo centro teikiamos paslaugos 16-29 metų jauniems asmenims

  Nuo 2017 metų LDB įgyvendinant naują klientų aptarnavimo modelį MTDB veikia Jaunimo užimtumo skyrius. Skyrius aptarnauja jaunus asmenis nuo 16 iki 29 (imtinai) metų. Skyriaus sudėtyje veiklą vykdo Jaunimo darbo centras, teikiantis paslaugas jauniems asmenims (ne tik darbo biržoje registruotiems bedarbiams, bet ir dirbantiems, besimokantiems, moksleiviams, abiturientams, absolventams ir kt.). 

  Jaunimo darbo centras

  Tikslinė grupė - jaunimas iki 29 m. „iškritęs“ iš švietimo ir darbo rinkos sistemų, norintis įgyti profesiją, pakeisti arba kelti kvalifikaciją, taip pat jaunimas, pradedantis darbo veiklą, studentai, moksleiviai ir jų tėvai, švietimo institucijų vadovai ir pedagogai, darbdaviai, jaunimo organizacijų, bendruomenių atstovai ir kiti socialiniai partneriai.

  Teikiamos paslaugos:

  • Individualios konsultacijos  ir grupiniai „Darbo klubo“ užsiėmimai dėl profesijos pasirinkimo ir įgijimo, įsidarbinimo galimybių ir darbo paieškos būdų, padedant parengti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką, kitus įsidarbinimo dokumentus
  • Informacija apie mokymosi įstaigas, paklausias profesijas.
  • Informacija apie Darbo biržos paslaugas, darbo laiką, registracijos tvarką, laisvas darbo vietas.
  • Skelbiami aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų duomenys Talentų banko programos duomenų bazėje.
  • Informacija apie moksleivius, pageidaujančius dirbti vasaros atostogų metu, apie jaunų (iki 18 m.) asmenų darbo sąlygas ir įsidarbinimo galimybes.
  • Motyvaciniai užsiėmimai nemotyvuotam, darbo neturinčiam jaunimui „Aš galiu“.
  • Renginiai ir seminarai jaunimui apie situaciją darbo rinkoje, karjeros planavimą, profesijos įgijimo galimybes, darbo paiešką, įsidarbinimui reikalingų dokumentų rengimą, verslumo pagrindus.
  • Moksleivių profesinis orientavimas.
  • Darbo mugės darbdaviams, ieškantiems darbuotojų.
  • Nemokamas internetas darbo informacijos paieškai;
  • Tinkamumo profesijai, asmeninių gebėjimų testai.
  • Individualios profesinio orientavimo konsultacijos.
   

  Vyriausioji specialistė Eglė Plančiūnienė
  Tel. (8 345) 60 748
  El. p. [email protected]

   

   

   Įgyvendinant projektą „Saugok sveikatą, kol jaunas!”, teikiamos jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos

   Projekto tikslas - paskatinti jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą, teikiant jiems kokybiškas, prieinamas ir jų poreikius atitinkančias jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas.

  Projekto tikslinė grupė – 14-29 m. amžiaus jauni asmenys.

  Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure teikiamos šios paslaugos:

  • vertinamos jaunuolio  psichologinės, asmenybinės ir kitos problemos;
  • konsultuojama psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius jaunuolius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir artimuosius šių problemų sprendimo klausimais;
  •  rengiamos individualios rekomendacijos jaunuolio psichologinėms, asmenybės ir ugdymo problemoms spręsti;
  • inicijuojamos, rengiamos ir įgyvendinamos psichologinių problemų prevencijos programos, padedančios išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų;
  • dalyvaujama formuojant teigiamą jaunimo požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius jaunuolius bei jų integravimą į jaunimo bendruomenę ir visuomenę;
  •  šviečiamas jaunimas psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • renkama ir kaupiama informacija, reikalinga konsultuojamų jaunuolių problemoms spręsti, esant būtinybei, bendradarbiaujama su kitomis institucijomis bei atliekama jaunuolio veiklos ir elgesio stebėsena;
  • teikiama informacija apie jaunuolius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ir institucijoms, susijusioms su šių jaunuolių ugdymu;
  • atliekami aktualūs psichologiniai tyrimai, atsižvelgiant į jaunimo poreikius;
  • koordinuojamas jaunimui skirtų „žemo slenksčio“, atvejo vadybos bei žmogaus teisių principais paremtas sveikatos priežiūros - sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, konsultavimo ir stebėsenos - paslaugų teikimas savivaldybėje, vykdoma individuali atvejo vadyba: įvertinami jauno žmogaus sveikatos poreikiai, organizuojami motyvaciniai pokalbiai, sudaromas paslaugų teikimo planas, tarpininkaujama jaunam žmogui kreipiantis į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, palaikomas su juo nuolatinis ryšys, kol bus išspręsta jauno žmogaus sveikatos problema;
  • administruojamas savivaldybės lygmeniu Jaunimo sveikatos interneto portalas www.sveikatostinklas.lt/sakiai
  •  administruojama „Facebook“ paskyra;
  • administruoja 4-iose rajono gimnazijose (Šakiuose, Kudirkos Naumiestyje, Lukšiuose ir Griškabūdyje), pagrindinėje „Varpo“ mokykloje bei Šakių atvirame jaunimo centre  ir Visuomenės sveikatos biure, įdiegtus informacinius ekranus;
  • organizuojami sveikatinimo (fizinio aktyvumo, sveikos mitybos) renginiai;
  • organizuojamos su jaunimo sveikatos problemomis susijusios darbo grupės ar seminarai, susitikimai su visomis suinteresuotomis pusėmis - paslaugų gavėjais, teikėjais, administratoriais, politikais;
  • atliekama jaunimo sveikatos būklės analizė.

   

  Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatoriai: Martinas Eimutis ir  Akvilė Mirauskaitė

  Psichologė Zita Skaisgirienė

  Tel. 8 641 90080,

  E. paštas: [email protected]

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: [email protected] Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.