ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Šakių rajono savivaldybės administracijos Šakių seniūnija

  ŠAKIŲ SENIŪNIJA

  Bažnyčios g. 10 / Vytauto g. 12, LT-71120 Šakiai, Šakių r.

  Tel. Nr. 8 345 52207

  Fakso Nr. 8 345 51538

  El. p. sakiai.seniunija@gmail.com 


  Informacija

   

  NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ  VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS  „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVVENDINIMO

   ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE  APRAŠAS


  RAŠTAS 

  DĖL 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ VIEŠINIMO


   

  Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.4 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ paraiška

  Administracija

  Vardas Pavardė

  Pareigos

  Tel. Nr.

  Mob. Tel. Nr.

  El. pašto adresas

  Dalius Jasevičius*

  seniūnas

  8 345 52207

  8 686 50360

  sakiai.seniunija@gmail.com

  Alvydas Balaševičius*

  seniūno pavaduotojas

  8 345 52253

  8 698 19947

  -

  Dalia Lopetienė

  specialistė

  8 345 51977

  8 621 73716

  -

  Jūratė Tamošauskienė

  vyr. buhalterė

  8 345 51538

  8 687 96936

  -

  Birutė Ramanauskienė

  socialinio darbo organizatorė

  8 345 52140

  -

  -

  Loreta Tarutienė

  socialinio darbo organizatorė

  8 345 52140

  -

  -

  Irena Šakėnienė

  socialinio darbo organizatorė

  8 345 52140

  -

  -

  Vaida Makūnienė (vaiko priežiūros atostogose)

  Rita Izokaitienė

  socialinio darbo organizatorė darbui su rizikos šeimomis

  8 345 52740

  -

  -

  Rūta Petraitienė

  socialinio darbo organizatorė darbui su rizikos šeimomis

  8 345 52740

  -

  -

  Asta Jakaitienė

  socialinio darbo organizatorė darbui su rizikos šeimomis

  8 345 52740

  -

  -

  Dangolė Išganaitienė 

  mokesčių veiklos organizatorė

  8 345 52275

  -

  -

  Vladas Ratkevičius

  mokesčių veiklos organizatorius

  8 345 52275

  -

  -

  Vilija Švelnienė

  sprcialistė

  8 345 52275

  -

  -

  Linas Balčius

  darbų skirstytojas

  8 345 52253

  8 698 20247

  -

  Edita Kardauskienė

  darbų skirstytoja

  8 345 52253

  -

  -

  Benas Rimkūnas

  specialistas žemės ūkiui

  8 345 52275

  8 610 45565

  -

  * Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

  Seniūnaitijos

   

  Seniūnaitijos

  pavadinimas

  Seniūnaitis

  Kontaktai

   

   

   

  Bažnyčios

  Elvydas Pauliukėnas

  tel. 8 687 86520

  Bridžių

  Gintaras Kriaučiūnas

  tel. 8 686 82269

  Briedžių

   

   

  Centro

  Gintautas Dubininkas

  tel. 8 611 19755

  Duobiškių Gotlybiškių

  Asta Jakaitienė

  tel. 8 699 58622

  Giedručių

  Linas Balčius

  tel. 8 615 60949

  Girėnų

  Jonas Sakalauskas

  tel. 8 610 15857

  Išdagų

  Auginas Martinkevičius

  tel. 8 686 18100

  Papartynų

  Vladas Ratkevičius

  tel. 8 682 66089

  Ritinių

  Zita Nijolė Ilgūnaitienė

  tel. 8 615 66289

  Striūpų

  Rasita Grincevičienė

  tel. 8 652 03525

  Valiulių

  Artūras Endriukaitis

  tel. 8 647 19765

  V. Kudirkos

  Vytautas Andziulevičius

  tel. 8 615 71340

  Žalgirio

  Gintaras Leonavičius

  tel. 8 687 82755

  Bendri duomenys

  Trumpai apie seniūniją:
  10000 gyventojų, plotas 2400 ha, seniūnijoje yra rajono centras Šakių miestas su 6000 gyventojų.


  Pagrindinės įstaigos: 

   kultūros centras, jaunimo kūrybos ir sporto centras , poliklinika , ligoninė , centrinis paštas.

   

  Seniūnijos gyvenvietės ir kaimai:


  Eil.Nr. Kaimo pavadinimas    Gyventojų skaičius

     1.     Advernų    kaimas   
     2.     Aržuolupių  kaimas                   14
     3.     Ašmučių kaimas                         2
     4.     Auškadarinių   kaimas                 2
     5.     Baltkojų  kaimas                        32
     6.     Batiškių   kaimas                       32
     7.     Bedalių   kaimas                        39
     8.    Bizierių    kaimas                       386
     9.    Bridžių    kaimas                          88
     10.   Briedžių   kaimas                        26
     11.   Būdviečių   kaimas                     69
     12.   Bundzų   kaimas                        31
     13.   Dačnaujienos  kaimas                 9
     14.   Daugėliškių   kaimas                   42
     15.   Dėdynų  kaimas                            1
     16.   Degučių   kaimas                         10
     17.   Duobiškėlių  kaimas                     18
     18.   Duobiškių  kaimas                       154
     19.   Emiliavos   kaimas                       
     20.   Endrikių  kaimas                            49
     21.   Ežeriūkų   kaimas                          10
     22.   Gabartų  kaimas                              3
     23.   Giedručių   kaimas                       825
     24.   Girėnų  kaimas                             711
     25.   Gnievų kaimas                                 2
     26.   Gotlybiškių     kaimas                   388
     27.   Gulbinų    kaimas                           22
     28.   Išdagų   kaimas                            416
     29.   Joniškių   kaimas                              6
     30.   Juniškių   kaimas                              1
     31.   Kadarinių   kaimas                          13
     32.   Katinėlių   kaimas                            17
     33.   Kermušynų   kaimas                         3
     34.   Kiaulupių   kaimas                           56
     35.   Kriaučėnų   kaimas                         12
     36.   Krūtulių   kaimas                               5
     37.   Kumpupių   kaimas                         34
     38.   Kuodžių   kaimas                            40
     39.   Kušlikių   kaimas                            22
     40.   Lembūdžių   kaimas                        4
     41.   Lepoldavos   kaimas                       3
     42.   Liepalotų   kaimas                          12
     43.   Liepkartų   kaimas                            3
     44.   Liukų    kaimas                               38
     45.   Lukšelių   kaimas                             2
     46.   Matulių   kaimas                              15
     47.   Melninkų   kaimas                             6
     48.   Menčikių   kaimas                             8
     49.   Mišiurkės   kaimas                           43
     50.   Mišiurkėnų   kaimas                        
     51.   Nartų   kaimas                                   9
     52.   Naudvario   kaimas                            0
     53.   Naudžių   kaimas                            105
     54.   Pakorbūdžio   kaimas                        0
     55.   Papartynų   kaimas                           71
     56.   Pariebių   kaimas                              11
     57.   Paspirgėlių   kaimas                           4
     58.   Piliukiškės   kaimas                            8
     59.   Pyragių   kaimas                               19
     60.   Plieniškių   kaimas                            61
     61.   Prancų   kaimas                               30
     62.   Prūselių   kaimas                            162
     63.   Pusdešrių   kaimas                            2
     64.   Puskepalių   kaimas                          
     65.   Rėkelių   kaimas                                5
     66.   Ritinių   kaimas                                 63
     67.   Skardupių   kaimas                            2
     68.   Striūpų   kaimas                              248
     69.   Stumbriškės   kaimas                        1
     70.   Šakių miestas                               6000
    
  71.   Šikšnių   kaimas                                  3
     72.   Šilgalių   kaimas                                48
     73.   Šlišų   kaimas                                      3
     74.   Šunkarių   kaimas                              69
     75.   Švarplių   kaimas                               29
     76.   Tilvikų   kaimas                                    0

   

  Seniūnijos teritorijoje esančios švietimo įstaigos: 

    Šakių " Žiburio " gimnazija, Šakių " Varpo "  mokykla , Siesartėnų pagrindinio ugdymo skyrius , Šakių lopšelis - darželis "Berželis" , Šakių lopšelis - darželis " Klevelis ", Šakių meno mokykla , pedagoginė psichologinė tarnyba .

     

  Istorija

   

  Šakių miesto, o ir Šakių seniūnijos istorija siekia 1599 metus. To laiku pagal istorinius dokumentus ši teritorija buvo gūdus miškas ir čia gyveno tik dvi šeimos, kurių viena buvo vadinama Šakis, o jų vaikai Šakaičiais. Teritoriją valdė Gelgaudiškio dvaro savininkas Kazimieras Oremblovskis. Dvarininkas, dalindamas turtus savo vaikams, šią teritoriją įvardino Šakaičių kaimu, kuris vėliau išaugo į Šakių miestą. Šakaičių kaimui galimybė plėstis buvo dėl palankių prekybos sąlygų. Tam tikslui tarnavo Nemunas. Juo buvo plukdoma miško medžiaga. 1719 metais Šakaičių kaimas jau buvo pavadintas ŠAKIAIS ir 1776 metais buvo suteiktos prekybinės privilegijos. Apie Šakių miesto augimą rodo tokie skaičiai: 1797 metais 71 namas ir 1500 gyventojų, o 1862 metais jau 166 namai ir 3443 gyventojai. Įspūdinga tai, kad iš 3443 gyventojų lietuvių buvo tik 405. Visi kiti buvo žydai. Todėl visai nenuostabu, kad 1890 m., atvykęs į Šakius pirmasis gydytojas Vincas Kudirka, Šakius pavadino „žydpile“. Stambios pramonės Šakiuose niekada nebuvo.Čia klestėjo prekyba, smulkus verslas ir amatai. Tos tradicijos išliko iki šių dienų. Pirmoji mokykla buvo atidaryta 19 amžiaus pradžioje, pirmoji ligoninė Šakiuose atsirado 1913-16 metais gydytojo Jono Staugaičio iniciatyva.Miesto atgijimui pradžią davė apskrities centro perkėlimas iš Kudirkos Naumiesčio į Šakius. Jau pirmaisiais Lietuvos Nepriklausomybės metais kunigo Vinco Vizgirdos rūpesčiu buvo atigaryta progimnazija, vėliau tapusi gimnazija, atkurta medicinos įstaiga, pastatyta valstybinė ligoninė.

                   ___________________________________________________________

   

      

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.