ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Šakių rajono savivaldybės administracijos Sintautų seniūnija

  SINTAUTŲ SENIŪNIJA

  P. Vaičaičio g. 32, LT-71336 Sintautai, Šakių r.

  Tel. Nr. 8 345 45041

  El. p. sintautusen@gmail.com


  Administracija

  Vardas Pavardė

  Pareigos

  Tel. Nr.

  Mob. Tel. Nr.

  El. pašto adresas

  Kęstutis Birbilas

  seniūnas*

  8 345 45041

  8 685 52451

  sintautusen@gmail.com

  Jūratė Navickienė

  specialistė

  8 345 45049

  -

  -

  Alanta Giliūtė

  buhalterė

  8 345 45049

  -

  -

  Vida Bacevičienė

  specialistė

  8 345 45041

  -

  -

  Vaidutė Cikanavičienė

  socialinio darbo organizatorė

  8 345 45041

  -

  -

  Simona Dervaitytė

  socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis

  8 345 45041

  -

  -

  Raimondas Daniliauskas

  žemės ūkio specialistas

  -

  8 682 27836

  -

  * Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai


  Bendri duomenys

  Sintautų seniūnija priklauso Šakių rajonui. Seniūnijos plotas - 9.5 tūkst. ha, iš to skaičiaus miško - 330 ha.
  Seniūnija ribojasi su Kudirkos Naumiesčio, Žvirgždaičių, Griškabūdžio, Lukšių ir Šakių seniūnijomis.
  Per seniūnijos teritoriją teka Nova, trys Pentos, yra dirbtinis ežeras Gaisrių kaime, taip pat seniūnijai priklauso dalis Totorviečių dirbtinio ežero.
  Per seniūnijos teritoriją eina krašto keliai: „Kaunas-Šakiai-Vilkaviškis", „Jurbarkas-Šakiai-Pilviškiai". Vidaus keliai: „Sintautai-Veršiai-Žvirgždaičiai", „Sintautai-Lukšiai". Seniūnijoje yra 35 kaimai, penkiuose iš jų gyventojų jau nėra. Seniūnijoje 2017 m. rugpjūčio 1 d. savo gyvenamąją vietą yra deklaravę  1617 gyventojų. Yra trys stambios gyvenvietės: Sintautų, Keturnaujienos ir Veršių. Yra trys medicinos punktai: Sintautuose - bendruomenės slaugytoja Gitana Baltuonienė, tel. 45 130, Keturnaujienoje -bendruomenės slaugytoja Rita Kušlikienė, tel. 46 918, Veršiuose- bendruomenės slaugytoja Irena Grybienė, tel.47 268. Sintautuose yra vienas stomatologinis kabinetas - gydytoja Regina Jucaitienė, tel. 45 130. Sintautuose yra paštas,  priešgaisrinis punktas. Seniūnija priklauso Sintautų parapijai. Bažnyčia pavadinta Šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų vardu. Bažnyčios klebonas - Artūras Vaškevičius, mob. tel. 860688658. Seniūnijoje yra vienos veikiančios kapinės Sintautuose, vienos karių kapinės Sintautuose ir 14 išlikusių senųjų kapinių.

   

  SINTAUTŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ IR JIEMS PRISKIRTŲ TERITORIJŲ SĄRAŠAS

   

  Eil.

  Nr.

  Vardas, pavardė

  Seniūnaitijos pavadinimas

  Kontaktiniai duomenys

  Priklausanti teritorija

  1.

  Irma Grigutienė

  Sintautų

         867716210

  Santakų k. (dalis)

  Balseliškių k.

  Kirmiškių k. (dalis)

  Klepų k.

  Barandų k.

  Sintautų k.

  Sintautų mstl.

  P.Vaičaičio g.

  Liepų g.

  Specialistų g.

  J.Pikčilingio g.

  Trumpoji g.

  Medžiotojų g.

   

  2.

  Ingrida Jakaitienė

  Griebčių

  861876671

  Gaisrių k.

  Santakų k. (dalis)

  Kirmiškių k. (dalis

  Voverių k.

  Starkų k.

  Sintautų k.

  Skardupių k. (dalis)

  Leopolės k.

  Sintautų mstl.:

  Pentos g.

  Lauko g.

  Naujoji g.

  Pievų g.

  Vytauto g.

  Darbininkų g.

  Ievų g.

  A.Tatarės g.

  Ežero g.

  3.

  Romas Milius

  Beržynų

  861045167

  Zyplių k.

  Pikžirnių k.

  Menkinių k.

  Skaistgirių k.

  Šlamų k.

  Veršių k. (dalis)

  4.

  Kristina Vaitekūnienė

  Pentos

  869976952

  Pavilktinių k.

  Skardupių k. (dalis)

  Veršių k. (dalis)

  Rūgių k.

  5

  Jolanta Bendoraitienė

  Užsienių k.

  868894169

  Užsienių k. (dalis)

  P.Orintaitės g.

  Pievų g.

  Vakarės g.

  Keturnaujienos g. (dalis iki Mockupio upelio)

  Šarvininkiškės k.

  Storiūkų k.

  Užkertulių k.

   

  6.

  Birutė Ūsienė

  Užpjaunių k.

  861837362

  Suodžių k.

  Kutų k.

  Bliūkiškių k.

  Urbantų k.

  Pavasijų k.

  Keturnaujienos k.

  Užpjaunių k.

  Užsienių k. (dalis):

  Mindaugo g.

  Keturnaujienos g. nuo Mockupio upelio)

  Skardupio g.

  Kaštonų g.

  Novos g.

  Beržų g.

   

   

     

  Seniūnijos kaimai ir gyventojai

   

  Eil.

  Nr.

  Kaimo pavadinimas

  Gyv.

  skaičius

  Eil.

  Nr.

  Kaimo pavadinimas

  Gyv.

  skaičius

  1.

  Balseliškiai

  7

  17.

  Sintautų mstl.

  506

  2.

            Barandai

  6

  18.

          Skaitgiriai

  43

  3.

            Bliūkiškiai

  47

     19.

          Skardupiai

  14

  4.

            Gaisriai

  19

     20.

          Starkai

  9

  5.

       Keturnaujiena

  13

  21.

          Storiūkai

  4

  6.

            Kirmiškiai

  4

  22.

          Suodžiai

  18

  7.

            Klepai

  2

  23.

          Šarvininkiškė

  4

  8.

            Kutai

  4

  24.

          Šlamai

  10

  9.

            Leopolė

  1

  25.

          Urbantai

  12

  10.

            Menkiniai

  11

  26.

          Užkertuliai

  24

  11.

            Pavasijai

  6

  27.

          Užpjauniai

  93

  12.

  Pavilktiniai

  7

  28.

           Užsieniai

  300

  13.

            Pikžirniai

  16

  29.

           Veršiai

  491

  14.

            Rūgiai

  3

  30.

           Voveriai

  4

  15.

            Santakai

  55

  31.

            Zypliai

  7

  16.

  Sintautų k.

  11

   

  Iš viso:

  1751

   

   

   

   

   

   

   

           
             
   

  Istorija

   

  Nedidelis Sintautų miestelis, prigludęs prie kelio Šakiai-Kudirkos Naumiestis, patraukia keleivių dėmesį spindinčiais bokštais. „Ramu čia ir jauku, erdviai spindulinga. Miestukas svetingai šviesus - nelyginant saulėgrąžos žiedas" (P. Orintaitė)
  Sintautai turi romantišką įkūrimo istoriją. Kaimas yra Veliuonos girioje tarp Aukspirtos ir Pentos upių. įkūrė tarp tų upių kaimą ne paprasti žmonės, o karaliaus valdiniai Suntautaičiai. Nuo jų, Suntautaičių, pavardės ir kaimas gavęs pavadinimą. 1641 m. Veliuonos valdytojas kunigaikštis Albertas Radvila ant gražiausios Pentos kalvelės pastatė bažnytėlę ir pradėjo apie ją kurtis nauji gyventojai. Sintautų vardas pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose randamas 1561 metais. 1674 ir 1683 m. Jurbarko seniūnijos inventoriuje minimas jau Sintautų kaimas. 1800 metais įsteigiama Sintautų parapija, o 1867 m. - valsčius.
  Takelius, kelius į šį kraštą mūsų senoliai praskynė per girias. Pirmiesiems šio kaimo gyventojams teko kilni misija - rodyti kelią. Pasakojama ir kita istorija. „Kur dabar Sintautų miestelis, kadaise augo tanki, gūdi giria. O toje girioje susiėjo trys keliai. Prie tų kelių gyveno žmogus, pavarde Tautas. Kas čia važiuodavo, sustodavo pasiklausti kelio. Tautas turėjo tris sūnus. Jis paseno, numirė. O tais keliais vis važiuodavo rusų pirkliai, caro pasiuntiniai. Sustoję eidavo prie vartų, belsdavosi ir šaukdavo: „Syn Tauta". Ir sūnūs eidavo ir rodydavo kelią. Nuo to laiko kryžkelę pradėjo vadinti Sintautais". Taigi yra dvi Sintautų vardo kilmės versijos. Bet, aišku, tikresnė pirmoji. 

  Kultūra ir švietimas 

  Seniūnijoje yra viena pagrindinė mokykla Sintautuose - direktorius Vytautas Strolys (tel. 45 034).
  Sintautuose yra vaikų darželis - direktoriaus pavaduotoja Rūta Galinskienė (tel. 45 147).
  Yra dvi bibliotekos: Sintautuose - vedėja Jolanta Murauskienė, Veršiuose - vedėja Laimina Auštrienė. Yra biudžetinė įstaiga - Sintautų kultūros centras - direktorė Aistė Bakaitė (tel. 45 042).

  Lankytinos vietos

  P. Vaičaičio tėviškė ir ten esantis memorialinis kambarys.

  Literatūrinis muziejus Sintautų pagrindinėje mokykloje.

  A. Tatarės memorialinė ekspozicija jo statytoje Sintautų klebonijoje.

  Sintautų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia.

  Suodžių kaimo koplyčia.

  Sintautų parapijos kapinės, kuriose palaidoti poetai: P.Vaičaitis, J. Rudzevičius, J. Pavalkis, signataro J.Vailokaičio tėvai, kalbininkas J.Pikčilingis

  Rezistencijos aukų kapai.

  Įmonės

  Veikia  privati parduotuvė Veršiuose, UAB Molupis ir KO parduotuvės Veršiuose ir Keturnaujienoje ir kooperatinės bendrovės  „Gulbelė"parduotuvė Sintautuose. Yra viena maitinimo įstaiga - Sintautuose V. Šimkevičienės individuali kavinė, UAB „Mediresta" , ŽŪK "Sintautų pienas" .

  „Seniūnijoje yra apie 60 ūkininkų. Stambesni iš jų: Juozas Antanavičius, Vida Balkojienė, Valentinas Kamaitis, Rūta Orintienė, Aldona Naujokaitienė ir kt.

         
             
   

   Seniūnijos turimų tarnybinių automobilių sąrašas:

  Mikroautobusas MERCEDES BENZ, valstyb. Nr. JME 073, aplinkotvarkos padalinys.

  Automobilis TOYOTA COROLLA, valstyb. Nr. FET 322, valdymo (administracijos) padalinys.

  Automobilis RENAULT MEGANE  SCENIC, valstyb. Nr. CFK 497, socialinės apsaugos padalinys.

  Krovininis automobilis VOLKSWAGEN, valstyb. Nr. HBC 136, aplinkotvarkos padalinys.

         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.