ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Statyba

   

   

   

  INFORMACIJA APIE STATINIO STATYBOS PROJEKTO RENGIMĄ.


  Adresas

  Projekto Pavadinimas

  Suderinta projektinių pasiūlymų rengimo užduotis

  Projektiniai pasiūlymai

  Informacija

  Viešo susirinkimo data

  Išvada dėl pritarimo projektiniams pasiūlymams

  Atsakingas architektas

  Šakių r.sav. Šakiai, P.Vaičaičio g. 3A 

  Prekybos paskirties pastato statyba

  Suderinta

   Dokumentai

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Šakių m. Gimnazijos g.3A Registrų centro pastate , 104 kabinete,  darbo dienomis iki viešojo susirinkimo nuo 8.00 iki 17.00 val.  Tel./faks. 8 – 614-67206.                                                                                                                              

  Viešasis susirinkimas vyks 2018 m.balandžio 6 d. 18.00 val. Registrų centro Šakiuose patalpose, 104 kab. Adresas: Šakių r.sav. Šakiai, Gimnazijos g. 3A  , 104 kab.                                              .

     Vita Valaitienė

  Šakių r.sav.,

  Šakių m., Gimnazijos g.36A

  Pastatų apjungimo, bendros - maitinimo paskierties nustatymo, rekonstravimo, Šakių m., Gimnazijos g. 36A techninis darbo projektas  Suderinta

  Dokumentai

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB”Šakių archiprojektas”patalpose. Adresas: Šakiai,Gimnazijos 3A, darbo dienomis iki viešojo susirinkimo nuo 8.00 iki 17.00 val. Viešasis susirinkimas vyks 2018 m.kovo 21 d. 17.00 val.UAB”Šakių archiprojektas”patalpose. Adresas: Šakiai,Gimnazijos g.3A.  Pritarta Vita Valaitienė

   

  Šakių r. sav. Kudirkos Naumiestis., Tilto g. 22

   

   

  Administarcinė paskirtis

   Suderinta

   Dokumentai

  Vizualizacija

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima

  Tilto g. 20 Kudirkos Naumiestis., Šakių r. sav.,

  per 10 darbo dienų po pranešimo paskelbimo,

  9:00 – 17:00 val., tel. +370 345 57163.

   Viešas susirinkimas vyks 2018 m. vasario mėn. 20 d., 17:00 val., parapijos

  SPC salėje adresu Tilto g. 20 Kudirkos Naumiestis., Šakių r. sav..

   Pritarta Vita Valaitienė

  Šakių r.sav. Plokščių sen., Panykių k. 3.

  Kitos (fermų) paskirties pastatų-veršidžių Šakių r. sav., Plokščių sen., Panykių k. 3, statybos  projektas

  Suderinta

   Dokumentai

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kubilių ŽŪB  administracinėse patalpose. Adresas: Nemuno g.4, Kubiliai, Šakių rajono savivaldybė,  darbo dienomis iki viešojo susirinkimo nuo 8.00 iki 17.00 val.  Tel./faks. 8 – 62069501. Pasiūlymus raštu iki viešojo susirinkimo galima teikti statytojui  ir (arba)  projektuotojui Juozui Vaičiūnui  El. p. archiprojektass@gmail.com Mob. tel. 861467206

  Viešasis susirinkimas vyks 2017 m.gruodžio 29 d. 18.00 val. Kubilių žub  administracinėse patalpose. Adresas: Nemuno g.4, Kubiliai, Šakių rajono savivaldybė

   Pritarta Antanas Grigaitis

  Šakių r. sav., Slavikų sen., Rėžiūkų k. 6 ir Rėžiūkų k. Sklypų kad. Nr.8484/0006:467 ir 8484/0006:474

  Kitos (fermų) paskirties pastato rekonstravimo ir padalinimo į du turto objektus, suformuojant kitos (ūkio) ir kitos (fermų) paskirties statinius, Šakių r. sav., Slavikų sen., Rėžiūkų k. 6 ir kitos paskirties inžinerinio statinio (uždaro srutų rezervuaro)  Šakių r. sav., Slavikų sen., Rėžiūkų k statybos projektas

  Suderinta  Dokumentai  

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu: V. Kudirkos g. 63, Šakiai nuo 9:00-17:00 val., iki 2017 m. gruodžio 19 d., t. y. per 10 darbo dienų nuo pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje http://www.sakiai.lt

   Viešas susirinkimas vyks 2017 m. gruodžio 19 d, 17:30 val. Šakių r. sav., Sudargo sen., Rėžiūkų k. 6.  Pritarta Antanas Grigaitis

  Šakių r. sav., Šakių m., Islandijos g. 6

  Garažo Islandijos g. 6, Šakiai, paskirties keitimo į paslaugų paskirtį , paprastojo remonto projektas. Suderinta  Dokumentai Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu: Vilnius, Sporto g. 10, nuo 8.00 iki 17.00 val. ir Šakių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje iki viešojo susirinkimo. Pasiūlymus ir pastabas teikti  Vilnius, Sporto g. 10, arba projekto vadovei Aksei Budinienei, e-paštas- info@ideaurbana.lt, tel. (85)2113331 .  Viešas susirinkimas vyks 2017 m. spalio 30 d, 18:00 val.Šakių r. sav., Šakių m., Islandijos g. 6. Pritarta Antanas Grigaitis

  Šakių r. sav., Lukšių sen., Plynių k., Plynių g. 12A

   Kitos (fermų) paskirties pastato - melžimo bloko, Šakių r. sav., Lukšių sen., Plynių k., Plynių g. 12A, statybos projektas  Suderinta  Dokumentai Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu: Šakių r. sav., Šakių r. sav., Lukšių sen., Lukšių k. 2 , nuo 8.00 iki 17.00 val. ir Šakių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje iki viešojo susirinkimo. Pasiūlymus ir pastabas teikti  Lukšių ŽŪB,  Šakių r. sav., Šakių r. sav., Lukšių sen., Lukšių k. 2, arba projekto vadovei Marijai Naujokaitytei, e-paštas marija@savaranga.lt , tel. 862448567.  Viešas susirinkimas vyks 2017 m. spalio 4 d, 17:00 val.Šakių r. sav., Šakių r. sav., Lukšių sen., Lukšių k. 2.  Pritarta Antanas Grigaitis

  Šakių r. sav., Šakių sen., Aržuolupių k. 6

   Fermos pastatų Aržuolupių k. 6, Šakių sen., Šakių r. sav. paskirties keitimo į gamybinės paskirties ir kapitalinio remonto projektas  Suderinta   Dokumentai  Susipažinti su projektiniais pasiūymais galima adresu: Šakių r. sav. Šakių m., Bažnyčios g. 4-226, Šakių r. sav., Šakių sen., Aržuolupių k. 6,darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. ir Šakių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje iki viešojo susirinkimo. Pasiūlymus ir pastabas teikti  Ernestui Šukaičiui,  Šakių r. sav., Šakių sen., Aržuolupių k. 6,  arba projekto vadovui Tomui Dirsei, e-paštas manoprojektas@gmail.com , tel. 861388755.   

  Viešas susirinkimas vyks 2017 m. rugsėjo 21 d, 18:00 val. Šakiai, Bažnyčios g. 4.

   Pritarta   Antanas Grigaitis

  Šakių r. sav., Šakių sen., Girėnų k., Kauno g. 50, projektas

  Prekybos pastato rekonstravimo ir inžinerinių statinių statybos, Šakių r. sav., Šakių sen., Girėnų k., Kauno g. 50, projektas  Suderinta  Dokumentai Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu: Šakių r. sav. Šakių m., Bažnyčios g. 4-226, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.,  Šakių r. sav., Šakių r. sav., Šakių sen., Girėnų k., Kauno g. 50 , nuo 8.00 iki 20.00 val.  ir Šakių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje iki viešojo susirinkimo. Pasiūlymus ir pastabas teikti  UAB „Gelvybė“,  Šakių r. sav., Šakiai, V.Kudirkos g. 59A, tel. 869803340 arba projekto vadovui Tomui Dirsei, e-paštas manoprojektas@gmail.com , tel. 861388755.   Viešas susirinkimas vyks 2017 m. rugsėjo 14 d, 18:30 val.Šakiai, Bažnyčios g. 4.  Pritarta  Antanas Grigaitis

  Šakių r. sav., Kidulių sen., Aleksandrava, Aleksandravos g. 14

  Fermos pastato rekonstravimo ir angaro statybos, 14, Aleksandravo k., Šakių r. sav. Projektas

  Suderinta

   Dokumentai  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu: Šakių r. sav. Šakių m., Bažnyčios g. 4-226, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.,  Šakių r. sav., Kidulių sen., Aleksandravos k., Aleksandravos g. 5, nuo 17.00 iki 20.00 val.  ir Šakių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje iki viešojo susirinkimo. Pasiūlymus ir pastabas teikti  Mindaugui Šimaičiui,  Šakių r. sav., Kidulių sen., Aleksandravos k., Aleksandravos g. 5, tel. 861388755 arba projekto vadovui Tomui Dirsei, e-paštas manoprojektas@gmail.com , tel. 861388755.   Viešas susirinkimas vyks 2017 m. rugsėjo 14 d, 18:00 val.Šakiai, Bažnyčios g. 4.  Pritarta  Antanas Grigaitis

  Šakių r. sav. Šakių sen., Giedručių k., Ūkininkų g. 15

  Vvieno buto gyvenamojo namo, Šakių r. sav. Šakių sen., Giedručių k., Ūkininkų g. 15, statybos projektas  Suderinta Dokumentai

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu: Šakių r. sav. Šakių m., V.Kudirkos g. 88-2, darbo dienomis iki viešojo susirinkimo nuo 8.00 iki 17.00 val. Tel. 8-646-45485. Pasiūlymus raštu iki viešojo susirinkimo galima teikti statytojui Vaidui Mikulskiui Šakių r. sav., Naudžių k., Naudžių g. 30, tel. 8-603-10129 arba projekto vadovui Linui Balčiui. El. p. pakoprojektai@gmail.com tel.: 8 646 45485

  Viešasis susirinkimas vyks 2017 m. rugpjūčio 18 d. 17.00 val. Šakių r. sav. Šakių m., S.Banaičio 5A. Pritarta  Antanas Grigaitis

  J. Basanavičiaus g. 57A, LT-71109 Šakiai. Sklypo unikalus Nr. 4400-4402-3147. Bendras sklypo plotas 2,1513 ha.

  Sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto aikštyno (stadiono) rekonstravimo, žiūrovų tribūnos ir kitos paskirties  pagalbinio pastato  statybos, Šakių r. sav., Šakių m. J. Basanavičiaus g. 57A , projektas.

   Suderinta  Dokumentai

  Susipažinti su rengiamo projekto projektiniais pasiūlymais galima projektuotojo Savivaldybės administracijos Regioninės plėtros skyriuje, adresu  Šakiai, Bažnyčios g. 4, 312 kabinete , darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. iki viešojo susirinkimo, kuris įvyks 2017 m. birželio mėn. 26 d., telefonu 8-699-61110 ir Šakių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.sakiai.lt. Pasiūlymus raštu iki viešojo susirinkimo, t.y. iki 2017 m. birželio mėn. 26 d., galima teikti projektuotojui  aukščiau nurodytu adresu arba elektroniniu paštu rasa@spv.lt

  Viešasis susirinkimas įvyks 2017 m.  birželio mėn. 26 d. 12:00 val. Šakių rajono savivaldybės salėje adresu Bažnyčios g. 4, LT- 71120 Šakiai

   Pritarta   Antanas Grigaitis

  Sodų g. 1, Šakių m., (sklypo kad. Nr. 8486/0009:15 Šakių m.k.v.)

   Prekybos paskirties pastato, operatorinės, rekonstravimo projektas, pristatant automobilių plovyklą, Sodų g. 1, Šakių m  Suderinta  Dokumentai  Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu UAB „Rusnė“ Miško g. 30-78, Kaunas, LT-44313, arba el. paštu rima@rusne.lt. Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2017 m. birželio 19 d. Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti Šakių rajono sav. administracijos internetinėje svetainėje www.sakiai.lt.  Viešas susirinkimas vyks 2017 m. birželio 19 d. 17:15 val., adresu UAB „Rusnė“ Miško g. 30-78,Kaunas.  Pritarta  Antanas Grigaitis

   

  Šakių r. sav. Šakių sen., Girėnų k., Girėnų g. 29B, Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1662-9399.

  Paslaugų paskirties pastato – autoserviso Šakių r. sav. Šakių sen., Girėnų k., Girėnų g. 29B, statybos projektas   Suderinta

   

   

  Dokumentai

       Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu: Šakių r. sav. Šakių m., V.Kudirkos g. 88-2, darbo dienomis iki viešojo susirinkimo nuo 8.00 iki 17.00 val. Tel. 8-646-45485 ir Šakių rajono savivaldybės internrtinėje svetainėje www.sakiai.lt iki 2017 m. birželio mėn. 26 d. Pasiūlymus raštu iki viešojo susirinkimo galima teikti statytojui ar projektuotojui  adresais:  Dalius Vaičiūnas,  Šakių r. sav. Šakių m., Bažnyčios g. 15-6. Tel.: 8-683-18686, Linas Balčius pakoprojektai@gmail.com tel.8646 45485

  Viešasis susirinkimas vyks 2017 m. birželio 26 d. 17.00 val. Šakių r. sav. Šakių m., V.Kudirkos g. 88-2.

   Pritarta  Antanas Grigaitis
   

  Šakių r. sav., Griškabūdžio sen., Katilių k. Žemės sklypo kadastro Nr. 8440/0001:338 Griškabūdžio k. v.

   

  Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12)

   Suderinta

   

   

   Dokumentai

   

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu: Šakių r. sav., Griškabūdžio sen., Griškabūdžio mstl., J. Jablonskio g. 1A, darbo dienomis 8:00-12:00 ir 13:00-17:00 val. nuo 2017 04 11 - 2017 04 26, tel. +370 345 41128

   Viešasis susirinkimas vyks 2017 m. balandžio 27 d. 17.00 val., adresu: Šakių r. sav., Griškabūdžio sen., Griškabūdžio mstl., J. Jablonskio g. 1A   Pritarta   Antanas Grigaitis

   Rygiškių k., Griškabūdžio sen., Šakių r. sav., kadastrinis Nr. 8440/0005:155.

   Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastat statyba.  Suderinta

   Dokumentai

  Sutikimas

   Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti Gedimino g.16, Vilkaviškis, tel. 8 686 52225, Šakių rajono sav. administracijos internetinėje svetainėje www.sakiai.lt. iki  balandžio 5 d

  Viešas susirinkimas vyks balandžio 6 d. 17 val. Griškabūdžio seniūnijoje  J. Jablonskio g. 2, LT-71293 Griškabūdis, Šakių r.

   

   Pritarta  Antanas Geigaitis

  Šakių r.sav.,Kriūkų sen., Jokūbonių k., Jokūbonių g.12, žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2126-9014

   

  kitos / ūkio / paskirties pastatai-nauja statyba  Suderinta  Dokumentai

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Egidijaus Pranskaičio gyvenamose patalpose. Adresas: Šakių r. sav., Kriūkų  sen., Kriūkų mstl., Buožių g.1A,  darbo dienomis iki viešojo susirinkimo nuo 8.00 iki 17.00 val.  Tel./faks. 8 61429738

  Viešas susirinkimas vyks 2017 m. kovo 29   d. 18.00 val. Egidijaus Pranskaičio  gyvenamose patalpose. Adresas: Šakių r. sav., Kriūkų  sen., Kriūkų mstl., Buožių g.1A

   Pritarta  Antanas Grigaitis

  Šakių r. sav., Griškabūdžio sen., Pentiškių k., 7. Žemės sklypo kadastro Nr. 8440/0001:305 Griškabūdžio k. v.

   Kitos (fermų) paskirties pastatų, (kitos paskirties inžineriniai statiniai) statybos projektas.  Suderinta Dokumentai

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu: Šakių r. sav., Griškabūdžio sen., Griškabūdžio mstl., J. Jablonskio g. 1A, darbo dienomis 8:00-12:00 ir 13:00-17:00 val. nuo 2017 03 06 - 2017 03 17, tel. +370 345 41128

  Viešasis susirinkimas vyks 2017 m. kovo 20 d. 17.00 val., adresu: Šakių r. sav., Griškabūdžio sen., Griškabūdžio mstl., J. Jablonskio g. 1A.

   Pritarta  Antanas Grigaitis

  Šakių r.sav. Barzdų sen. Barzdų mstl., Šakių g.14 

  Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1191-5318

   Kitos paskirties inžinerinio statinio stoginės statybos, sandėliavimo paskirties pastatų sandėlių rekonstravimas  Suderinta  Dokumentai  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Raimondo Maksvyčio administracinėse patalpose. Adresas: Šakių r.sav. Barzdų sen. Barzdų mstl., Šakių g.14, darbo dienomis iki viešojo susirinkimo nuo 8.00 iki 17.00 val.  Tel./faks.         8 – 686-87724  2017 m. vasario 17 d. 18.00 val. Raimondo Maksvyčio  administracinėse patalpose. Adresas: Šakių r.sav. Barzdų sen. Barzdų mstl., Šakių g.14  Pritarta Antanas Grigaitis
   Šakių  r. sav. Lukšių sen. Adomiškių k.  

  Kelio 3821 Liepalotai-Beduonė  ruožo nuo 1,34 km iki 2,20 km rekonstravimo projektas.

   Suderinta

   Dokumentai

  Brėžiniai

           Susipažinti  su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis 2017 m. sausio 16 d.- 2017 m. sausio 27d., iki 17 val. UAB „Sweco Lietuva“ patalpose A. Strazdo g. 22 LT-48488 Kaunas, Tel. +370 37 221056  +37037205561 mob. +37068227754 www.sweco.lt www.vilkaviskis.lt

  Data 2016-02-06

  Laikas : 17:00

  Šakių rajono savivaldybės salėje

  Bažnyčios g. 4, LT- 71120 Šakiai

   Pritarta Antanas Grigaitis
  Šakių  r. sav. Žvirgždaičių sen. Pavingrupių k.   Kelio Nr.5124 Putinai-Slabadai-Janukiškiai-Barzdai  ruožo nuo 9,24 km iki 9,80 km rekonstravimo projektas.  Suderinta

   Dokumentai

  Brėžinys

   Susipažinti  su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis 2017 m. sausio 16 d.- 2017 m. sausio 27d., iki 17 val. UAB „Sweco Lietuva“ patalpose A. Strazdo g. 22 LT-48488 Kaunas, Tel. +370 37 221056  +37037205561 mob. +37068227754 www.sweco.lt www.vilkaviskis.lt  

  Data 2016-02-06

  Laikas : 17:00

  Šakių rajono savivaldybės salėje

  Bažnyčios g. 4, LT- 71120 Šakiai

   Pritarta Antanas Grigaitis
   Šakių  r. sav. Sudargo sen. Ročiškių k. 

  Kelio Nr.3808 Slavikai-Sudargas  ruožo nuo 6,360 km iki 7,420 km rekonstravimo projektas.

   

   Suderinta

   Dokumentai

    Brėžiniai

   
  1. Susipažinti  su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis 2017 m. sausio 16 d.- 2017 m. sausio 27d., iki 17 val. UAB „Sweco Lietuva“ patalpose A. Strazdo g. 22 LT-48488 Kaunas, Tel. +370 37 221056  +37037205561 mob. +37068227754 www.sweco.lt www.vilkaviskis.lt
   

  Data 2016-02-06

  Laikas : 17:00

  Šakių rajono savivaldybės salėje

  Bažnyčios g. 4, LT- 71120 Šakiai

  Data 2016-02-06

  Laikas : 17:00

  Šakių rajono savivaldybės salėje

  Bažnyčios g. 4, LT- 71120 Šakiai

   Pritarta

   

  Antanas Grigaitis

   

  Šakių r. sav. Barzdų sen.  Buktiškių k.

   

  žemės sklypas (kadastrinis Nr. 8405/0002:13)

   

  Grūdų apdorojimo ir sandėliavimo komplekso Šakių r. sav. Barzdų sen.  Buktiškių k., statybos  projektas  Suderinta  Dokumentai

  Susipažinti su projektinias pasiūlymais galima Šakių savivaldybės tinklapyje www.sakiai.lt, skiltyje,stayba ir teritorijų planavimas (Viešinimas), taip pat galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu UAB „Statinių projektavimo biuras“ J.Zikaro g. 41A, Panevėžys arba el. paštu biuras@erdves.lt. Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2016 m.  gruodžio 15 d.

  Viešas susirinkimas vyks 2016 m gruodžio 16 d. 17 val. Barzdų seniūnijos patalpose, Nepriklausomybės g. 12, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav., LT-71037.

   

   Pritarta Antanas Grigaitis
  Šakių r. sav., Šakių sen. Pėsčiųjų ir dviračių takų valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas ruože nuo 32,955 iki 34,324 km tiesimas  Suderinta

  Dokumentai

  Aiškinamasis raštas

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima aukščiau nurodytu adresu, 404 kab., darbo dienomis nuo 7.00 iki 16.00 val. Pasiūlymus dėl projektinių sprendinių teikti projektuotojuiiki 2016-11-03 Viešasis susirinkimas įvyks 2016 m. lapkričio 3 d., 17.00 val. Šakių rajono savivaldybės administracijos patalpose adresu: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai  Pritarta  Antanas Grigaitis
  Šakių r. sav., Šakių sen. Sankryžos valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas 36,25 km rekonstravimas  Suderinta

  Dokumentai

  Aiškinamasis raštas

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima aukščiau nurodytu adresu, 404 kab., darbo dienomis nuo 7.00 iki 16.00 val. Pasiūlymus dėl projektinių sprendinių teikti projektuotojuiiki 2016-11-03 Viešasis susirinkimas įvyks 2016 m. lapkričio 3 d., 17.00 val. Šakių rajono savivaldybės administracijos patalpose adresu: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai  Pritarta  Antanas Grigaitis
  Šakių r. sav., Šakių sen. Sankryžos valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas 28,00 km rekonstravimas  Suderinta

  Dokumentai

  Aiškinamasis raštas

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima aukščiau nurodytu adresu, 404 kab., darbo dienomis nuo 7.00 iki 16.00 val. Pasiūlymus dėl projektinių sprendinių teikti projektuotojuiiki 2016-11-03 Viešasis susirinkimas įvyks 2016 m. lapkričio 3 d., 17.00 val. Šakių rajono savivaldybės administracijos patalpose adresu: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai  Pritarta  Antanas Grigaitis

  Šakių r. sav., Kidulių sen., Kiduliai

  Sankryžos valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas 56,025 km rekonstravimas Suderinta

  Dokumentai

  Aiškinamasis raštas

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima aukščiau nurodytu adresu, 404 kab., darbo dienomis nuo 7.00 iki 16.00 val.Pasiūlymus dėl projektinių sprendinių teikti projektuotojuiiki 2016-11-03 Viešasis susirinkimas įvyks 2016 m. lapkričio 3 d., 17.00 val. Šakių rajono savivaldybės administracijos patalpose adresu: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai  Pritarta  Antanas Grigaitis

  Šakių r. sav., Lukšių sen., Plyniai, Plynių g. 1B.

  Žemės sklypo kad. Nr. 8464/0005:116

   Kitos paskirties inžineriniai statiniai  Suderinta  Dokumentai  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Šakių r. sav., Lukšių sen., Lukšių k. 2, el. paštas: luksiai@linasagro.lt, tel. +370 345 44288, darbo dienomis nuo 8:00-12:00 ir 13:00-17:00 val. 2016 10 17 iki 2016 10 28 d. Viešas susirinkimas vyks 2016 m.spalio 31  d. Šakių r. sav., Lukšių sen., Lukšių k. 2. 17:30 val.  Pritarta  Antanas Grigaitis

   ŠŠakių r. sav., Lukššių sen., Milišškių k.

  Žemės sklypo kad. Nr. 8464/0001:584

   Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (namai)  Suderinta  Dokumentai  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu: Šakiai, V. Kudirkos g. 63, II aušte, MB „Trimatės idėjos“ patalpose, 9:00-17:00 val., per 10 darbo dienų nuo pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje http://www.sakiai.lt  Viešas susirinkimas vyks 2016 m.spalio 28  d. 17.00 val.  adresu:  Šakiai, V. Kudirkos g. 63, II aušte, MB „Trimatės idėjos“ patalpose  Pritarta Antanas Grigaitis
   Šakių r. sav. Kudirkos Naumiesčio sen. Kubilėliu k.    Valstybinės reikšmės rajoninis Kelias Nr. 3802 Miknaičiai – Slavikai –Kiduliai ruožo nuo 1,20 KM iki 2,35 km rekonstravimo projektas  Suderinta

  Projektiniai pasiūlymai

  Brėžinys

   Projektuotojas : UAB „Sweco Lietuva“  A. Strazdo g. 22 LT-48488 Kaunas, Rimantas Undraitis rimantas.undraitis@sweco.lt tel. +37037205561 mob. +37068227754  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas:UAB „Sweco Lietuva“  A. Strazdo g. 22  Visuomenės atstovų pasiūlymų termino pabaiga : 2016-10-19  Pritarta  Antanas Grigaitis

  Šakių r. sav. Kudirkos Naumiesčio sen. Turčinų k

  Valstybinės reikšmės rajoninis Kelias Nr. 3802 Miknaičiai – Slavikai –Kiduliai ruožo nuo 8,55 KM iki 9,00 km rekonstravimo projektas  Suderinta

  Projektiniai pasiūlymai

  Brėžinys

    Projektuotojas :UAB „Sweco Lietuva“  A. Strazdo g. 22 LT-48488 Kaunas, Rimantas Undraitis rimantas.undraitis@sweco.lt tel. +37037205561 mob. +37068227754  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: UAB „Sweco Lietuva“  A. Strazdo g. 22 Visuomenės atstovų pasiūlymų termino pabaiga : 2016-10-19  Pritarta  Antanas Grigaitis

  ŠŠakių r. sav., Lukššių sen. Milišškių k.9

  Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0520-3721

   Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis - 8.17 - pagalbinio ūkio paskirties pastatai  Suderinta

  Dokumentai

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Rimvydo Sederevičiaus administracinėse patalpose. Adresas: Šakių r. sav., Šakių m., Rasų g. 18, darbo dienomis iki viešojo susirinkimo nuo 8.00 iki 17.00 val. Tel./faks. 8 - 652 38453  Viešasis susirinkimas vyks 2016 m. rugsėjo 9 d. 18.00 val. Rimvydo Sederevičiaus administracinėse patalpose. Adresas: Šakių r. sav., Šakių m., Rasų g. 18  Pritarta Antanas Grigaitis

  Šakių r., sav., Liepalotų k., Mokyklos g. 24

  Žemės sklypo kad. Nr. 8462/0004:448

  Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį:  pagalbinio ūkio paskirties pastatai.  Suderinta

  Dokumentai

  Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais – nuo 2016 07 18 iki 2016 07 25, darbo valandomis, Buivydiškių g. 15-54, Vilnius. Informacija teikiama: el.paštu: dovile@architekte.eu ir mob. tel. +370 614 58425 Viešasis susirinkimas įvyks 2016 07 25, 12.00 val. Šakių rajono savivaldybės administracijos patalpose adresu: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.  Pritarta Antanas Grigaitis

  Šakių r. sav., Plokščių sen., Plokščių k., Mokyklos g. 3.

  Žemės sklypo kadastro Nr. 8474/0002: Plokščių k. v.

   Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: kitos paskirties inžineriniai statiniai  Suderinta

  Dokumentai

   Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu: Šakių r. sav., Plokščių sen., Plokščių k., Dvaro g. 6, birželio 15-21 d. nuo 8.00 iki 17.00 val, tel. +370 345 42796  Viešasis susirinkimas vyks 2016 m. birželio 22 d. 17.00 val., adresu Šakių r. sav., Plokščių sen., Plokščių k., Dvaro g. 6.  Pritarta Antanas Grigaitis

  Šakių r.sav. Šakių m. E.Steponaičio g. 10

  Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3816-4697

  Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis - 8.2.administracinės paskirties pastatai.  Suderinta

   Dokumentai

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB “Šakių archiprojektas”patalpose adresu: Šakių r. sav., Šakių m.,Gimnazijos g. 3A , 104 kab.darbo dienomis iki viešojo susirinkimo nuo 8.00 iki 17.00 val.  Tel./faks. 8 - 61467206. Viešasis susirinkimas vyks 2016 m.birželio 6 d. 18.00 val. UAB “Šakių archiprojektas”patalpose adresu: Šakių r. sav., Šakių m.,Gimnazijos g. 3A , 104 kab.   Pritarta Antanas Grigaitis

  Šakių r.sav. Šakių sen. Girėnų k.,Kauno g.48 B

  Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0321-6808.

   Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis - 8.9. sandėliavimo paskirties pastatai  Suderinta

  Dokumentai

   Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima, darbo dienomis Adresas: Šakių r. sav., Šakių m. Turgaus g.18 iki viešojo susirinkimo nuo 8.00 iki 17.00 val. Tel./faks. 8 - 634553181.  Viešasis susirinkimas vyks 2016 m. gegužės 20 d. 18.00 val .Aldonos Vaičiūnienės gyv. patalpose. Adresas: Šakių r. sav., Šakių m. Turgaus g.18.  Pritarta Antanas Grigaitis

  Šakių r.sav. Šakių sen. Girėnų k.,Kauno g.48 C

  Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4180-2326

  Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis - 8.9. sandėliavimo paskirties pastatai  Suderinta

  Dokumentai

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima, darbo dienomis Adresas: Šakių r. sav., Šakių m. Turgaus g.18 iki viešojo susirinkimo nuo 8.00 iki 17.00 val. Tel./faks. 8 - 634553181.

  Viešasis susirinkimas vyks 2016 m. gegužės 20 d. 18.00 val .Aldonos Vaičiūnienės gyv. patalpose. Adresas: Šakių r. sav., Šakių m. Turgaus g.18.

   Pritarta Antanas Grigaitis

  Šakių r.sav. Šakių sen. Giedručių k. Ūkininkų g.

  Unikalus Nr. 4400-2427-4519

  Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis - 8.19. kitos / ūkio/ paskirties pastatai,skirti žemės ūkiui tvarkyti: 8.19.4. kiti pastatai, skirti žemės ūkio reikmėms.  Suderinta

  Dokumentai

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Rimanto Sinkevičiaus administracinėse patalpose. Adresas: Šakių r. sav., Šakių sen., Giedručių k., Ateities g.2,  darbo dienomis iki viešojo susirinkimo nuo 8.00 iki 17.00 val.  Tel./faks. 8 - 61513533.

  Viešasis susirinkimas vyks 2016 m. gegužės 16 d. 18.00 val. Rimanto Sinkevičiaus  administracinėse patalpose. Adresas: Šakių r. sav., Šakių sen., Giedručių k., Ateities g.

   Pritarta Antanas Grigaitis
       

   

         

  Šakių r. sav., Šakių m., E.Steponaičio g. 6

  Unikalus nr.

  8486-0005-0034

   Prekybos paskirties pastato - parduotuvės, rekonstravimo projektiniai pasiūlymai  Suderinta

   Dokumentai

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima numatomo rekonstruoti pastato pirmame aukšte. Adresas: Šakių r. sav., Šakių m., E.Steponaičio g. 6, darbo dienomis iki viešojo susirinkimo nuo 8:00 iki 17:00 val. Tel. 8 657 58528

  Viešasis susirinkimas vyks 2016 m. gegužės 13 d. 17.00 val. numatomo rekonstruoti pastato pirmame aukšte.Adresas: Šakių r. sav., Šakių m., E.Steponaičio g. 6

   Pritarta Antanas Grigaitis

  Šakių r. sav. Griškabūdžio sen., Degutinės k., Ąžuolų g. 1

  Pagalbinio ūkio pastatų Griškabūdžio sen., Degutinės k., Ąžuolų g. 1 PROJEKTAS  Suderinta

   Dokumentai

   Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti

  UAB"Šakių archiprojektas" patalpose, Šakių m., Gimnazijos g. 3A, darbo dienomis iki viešojo susirinkimo nuo 8:00 iki 17:00 val. Tel./faks. 8 661 467138, El. p. archiprojektass@gmail.com

  Pasiūlymus raštu iki viešojo susirinkimo galima teikti statytojui ir / ar projektuotojui aukščiau nurodytais adresais

  2016 m. balandžio 11 d. 17:00 val. UAB"Šakių archiprojektas" patalpose. Adresas: Šakių r. sav., Šakių m., Gimnazijos g. 3A  Pritarta Antanas Grigaitis

  Šakių r. sav. Šakių sen. Būdviečių k. Lauko g. 2

  Sklypo kad. Nr. 8410/0004:37

  Unikalus nr. 4400-3111-5796

  Kitų (ūkio) paskirties pastatų, skirtų žemės ūkiui tvarkyti, sandėlio, Šakių r. sav. Šakių sen. Būdviečių k. Lauko g. 2, statybos projektas   Suderinta

  Projektiniai pasiūlymai

  Brėžiniai

  Dokumentai

  Vizualizacijos

   Su projektiniais pasiūlymaisgalima susipažinti

  2016 m. balandžio 11 d. 17.00 val., adresu Šakių m. V. Kudirkos 63, II a.

  Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pastabas, pasiūlymus. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija bei teikti pasiūlymus dėl projekto rengimo raštu, adresu: MB „Trimatės idėjos“ Vingio g. 1 Šakiai. tel. 8-672-72728. Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2016 m. balandžio 11 d.

   2016 m. balandžio 11 d. 17.00 val., adresu Šakių m. V. Kudirkos 63, II a.  Pritarta Mantas Paketuris

   Gotlybiškių k., Šakių sen., Šakių r. sav.

  Sklypo unikalus:  Nr. 8438-0002-0155

  Biodujų jėgainės statybos projektas

   
   Suderinta

  Projektiniai pasiūlymai 1

  Projektiniai pasiūlymai 2

  Projektiniai pasiūlymai 3

  Su projektiniais pasiūlymaisgalima susipažinti

  Šakių rajono savivaldybėje, Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai.Tel. 8 (345) 60750,Faksas 8 (345) 60 200
  El. p. savivaldybe@sakiai.lt

  Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų elektroniniu paštu ana.gureviciene@prc.lt arba info@prc.lt, arba raštu adresu UAB „PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS“, Žemaitės g. 21, Vilnius

   Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas – 17.00val. 2016-01-29d. Savivaldybės salėje. Pritarta Mantas Paketuris

  Šakių rajono savivaldybė, krašto kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai ruožo nuo 32,27 iki 39,20 km.

   Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai ruožo nuo 32,270 iki 39,200 rekonstravimo projektas  Suderinta

   Aiškinamasis raštas

  Pavedimo sutartis

  Planas

  Su projektiniais sprendiniais nuo 2015 m. gruodžio 23 d.  iki 2016 m. sausio 8 d. galima susipažinti UAB „Kelprojektas“ adresu I. Kanto g. 25, Kaunas, 409 kabinetas bei Šakių rajono savivaldybės administracijoje adresu Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti UAB „Kelprojektas“ kelių skyriui iki viešo susirinkimo ir jo metu.

   2016 m. sausio  8 d. 1600 val. Šakių rajono savivaldybės administracijos pastate adresu Bažnyčios g. 4.  Pritarta Mantas Paketuris

  Šakių r. sav., Kudirkos Naumiesčio m., Tilto g. 46 Sklypo kad. Nr. 8458/0002:99

   Paslaugų paskirties pastato Šakių r. sav., Kudirkos Naumiesčio m., Tilto g. 46, statybos  projektas

   Suderinta

  Sprendiniai

  Aiškinamasis raštas


  Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pastabas, pasiūlymus. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija bei teikti pasiūlymus dėl projekto rengimo raštu, adresu: MB „Trimatės idėjos“ V. Kudirkos g. 63 II aukštas, Šakiai. tel. 8-672-72728. Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2015 m. lapkričio 20 d. 

   2015 m. lapkričio 20 d. 17.00 val., adresu Šakių r. sav.,Šakių m., V. Kudirkos g. 63 II aukštas, MB „Trimatės idėjos“  patalpose.

  Pritarta

  Mantas Paketuris

  Šakių r.sav. Šakių  sen. Briedžių k., Lauko g. 2., 
  Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3111-5796, kad.Nr.8410/0004;37 Briedžių k.v..

  Visuomenės informavimas apie  numatomo statyti pagalbinio ūkio pastato - sandėlio  Šakių r. sav. Šakių  sen., Briedžių k., Lauko g. 2.,  projektinius pasiūlymus

   Suderinta Projektiniai pasiūlymai

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima  ūkininko Blockio pagalbinio pastato patalpose. Adresas: Šakių r. sav., Šakių sen.,  Bizierių k., Briedžių g. 50,  darbo dienomis iki viešojo susirinkimo nuo 8.00 iki 17.00 val.  Tel. 8699 84471

  Viešasis susirinkimas vyks 2015 m. rugpjūčio 14 d. 18.00 val. Ūkininko Antano Blockio pagalbinio pastato patalpose. Adresas: Šakių r. sav., Šakių sen.,  Bizierių k., Briedžių g. 50.

  Pritarta 

  Mantas Paketuris

  Šakių r. sav., Plokščių sen. Kubilių k. Saulėtekio g. 1C, Žemės sklypo unikalus Nr. 8474-0004-0160

  Visuomenės informavimas apie numatomą  veršidės ir karvidės  rekonstravimo  ir padalinimo į du turto vienetus  Šakių r.sav. Plokščių sen., Kubilių k., Saulėtekio g.1C statybos  projektiniai  pasiūlymai

   Suderinta

  Aiškinamasis raštas

  Projektiniai pasiūlymai

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Šakių rajono Kubilių žemės ūkio bendrovės  administracinėse patalpose. Adresas: Šakių r. sav., Plokščių sen. Kubiliai ,  Nemuno g. 4,  darbo dienomis iki viešojo susirinkimo nuo 8.00 iki 17.00 val.  Tel./faks8 - 614 67206.     Viešasis susirinkimas vyks 2015 m. liepos 28 d. 18.00 val. Šakių rajono Kubilių žemės ūkio bendrovės  administracinėse patalpose. Adresas: Šakių r. sav., Plokščių sen. Kubiliai ,  Nemuno g. 4  Pritarta 

  Mantas Paketuris

  Šakių r. sav. Lukšių sen., Plynių k., Plynių g. 12A (kad. Nr. 8464/0006:301)

  Visuomennės informavimas apie numatomą karvidės ir skysto mėšlo rezervuaro, Šakių r. sav., Lukšių sen., Plynių k., Plynių g. 12A statybos projektiniai pasiūlymai

   Suderinta Projektiniai pasiūlymai Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima, Šakių r. sav., Lukšių sen., Lukšių k. 2, darbo dienomis iki viešojo susirinkimo nuo 8.00 iki 17.00, tel. (+370)345 44288. Viešasis susirinkimas vyks 2015 m. liepos 15  d.17 val., Šakių r. sav., Lukšių sen., Lukšių k. 2 Pritarta

  Mantas Paketuris

  Šakių r. sav. Lukšių sen. Miliškių k. 9 (kad. Nr. 8464/0001:454) 

  Visuomenės informavimas apie numatomą sandėlių, Šakių r. sav., Lukšių sen., Miliškių k. 9, projektavimą

  Suderinta Projektiniai pasiūlymai Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Rimvydo Sederevičiaus administracinėse patalpose, Šakių r. sav., Šakių m., Rasų g. 18, darbo dienomis iki viešojo susirinkimo nuo 8.00 iki 17.00, tel. (+370)652 38453.  Viešasis susirinkimas vyks 2015 m. liepos 15  d. 18.00 val Rimvydo Sederevičiaus administracinėse patalpose, Šakių r. sav., Šakių m., Rasų g. 18 Pritarta Mantas Paketuris
  Šakių r. sav. Sintautų sen. Ragožių k. 2 (kad. Nr. 8490/0001:54) 

  Visuomenės informavimas apie numatomą vėjo jėgainės Šakių r. sav. Sintautų sen. Ragožių k. 2, projektavimą

   

   Suderinta Projektiniai pasiūlymai  Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius (įėjimas iš gatvės pusės, 17 aukštas), tel. Nr. +370 5 2101297 Sintautų seniūnija, P. Vaičaičio g. 32, Sintautų mstl, Sintautų sen., Šakių r. sav., 2015 gegužės 20 d. nuo 18 h. iki 19 h.  Pritarta Mantas Paketuris
  Šakių r.sav. Kriūkų sen., Jokūbonių k., Jokūbonių g. 10, (sklypo kad. Nr.: 8455/0003:432 Kriūkų m. k. v.).

  Martyno Laukaičio daržovių saugyklos Šakių r. sav., Kriųkų sen., Jokūbonių k., Jokūbonių g. 10 statybos projektiniai pasiūlymai

   Suderinta Projektiniai pasiūlymai Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu UAB „Rusnė“ Miško g. 30-78, Kaunas, LT-44313, arba el. paštu rusne@rusne.lt. Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2015 m. gegužės 4 d. Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu 2015 m. gegužės 7 d. 17.30 val. Statytojo buveinėje: Šakių r.sav. Kriūkų sen., Jokūbonių k., Jokūbonių g. 10. Pritarta Mantas Paketuris
  Šakių r.sav. Kriūkų sen., Jokūbonių k., Jokūbonių g. 10, (sklypo kad. Nr.: 8455/0003:432 Kriūkų m. k. v.).

  ŽŪK "Suvalkijos daržovės" daržovių saugyklos - šaldytuvo Šakių r. sav., Kriųkų sen., Jokūbonių k., Jokūbonių g. 10 statybos projektiniai pasiūlymai

   Suderinta Projektiniai pasiūlymai Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu UAB „Rusnė“ Miško g. 30-78, Kaunas, LT-44313, arba el. paštu rusne@rusne.lt. Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2015 m. gegužės 4 d. Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu 2015 m. gegužės 7 d. 17.30 val. Statytojo buveinėje: Šakių r.sav. Kriūkų sen., Jokūbonių k., Jokūbonių g. 10. Pritarta Mantas Paketuris
  ŠAKIŲ R. SAV., GRIŠKABŪDŽIO SEN., GRIŠKABŪDŽIO MSTL., Sklypo kad. Nr. 8440/0005:406 Griškabūdžio k.v., Unikalus Nr. 4400-2350-0114

  Ramunės Venskaitienės ūkio pastatų Šakių r. sav., Griškabūdžio sen., Griškabūdžio mstl., statybos projektiniai pasiūlymai

   Suderinta   Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pastabas, pasiūlymus. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija bei teikti pasiūlymus dėl projekto rengimo elektroniniu paštu: trimatesidejos@trimatesidejos.lt. tel. 8-672-72728. Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2015 m. gegužės 05 d. Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu 2015 m. gegužės 12 d. 17.00 val. Šakių m. V. Kudirkos g. 63, II aukštas MB „Trimatės idėjos“ patalpose. Pritarta Mantas Paketuris

  Sodų g.5b, Šakių m., sklypo unikalus Nr.8486-00090031

  AB „Lytagra“ sandėliavimo paskirties pastato  Sodų g.5b, Šakių m., statybos  projektiniai pasiūlymai

   Suderinta   Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima  Sodų g.5b, Šakių m.,/mob. 8682 63569 / nuo 14val. iki- 17val., darbo dienomis Viešas susirinkimas vyks 2015.03.30 , 17val. Sodų g.5b, Šakių m. Pritarta Mantas Paketuris

  Kudirkos Naumiesčio g. 2C, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav.

  "Garažų paskirties pastato (unik. Nr. 8497-2007-4027) adresu Kudirkos Naumiesčio g. 2C, Barzdų mstl.,Barzdų sen., Šakių r. sav. rekonstravimo projektiniai pasiūlymai"

   Suderinta  

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas ir laikas:
  Kudirkos Naumiesčio g. 2C, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav. Nuo 2015-03-10 iki 2015-03-17  9,00 val.

  2015-03-23, 17.30 val., adresu Kudirkos Naumiesčio g. 2C, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav.

  Pritarta

  Mantas Paketuris

  Paskutinis atnaujinimas:2017-03-24 10:22:10

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.