ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Sveikatos priežiūros įstaigos

   

  Sveikatos priežiūros įstaigos    Aktualijos  
  Dokumentai  
  Savivaldybės gydytoja   

   

  Įstaigos pavadinimas

  Adresas, faksas

  Įstaigos vadovas

  Kontaktai

  VšĮ Šakių ligoninė

  Bažnyčios g. 37
  71123 Šakiai

  Faksas (8 345) 60 149

  Vyriausiasis gydytojas

  Algirdas Klimaitis

  (8 345) 60 745
  sakiu@ligonine.com

  www.ligonine.com

  VšĮ Šakių PASPC

  V. Kudirkos g. 19
  71124 Šakiai

  Faksas (8 345) 60 723

  Vyriausioji gydytoja

  Rima Laukaitienė

  (8 345) 60 720
  sakiaipaspc@takas.lt

  www.sakiupoliklinika.lt

  VšĮ Kudirkos Naumiesčio PSPC

  Dariaus ir Girėno g. 24, 71317 Kudirkos Naumiestis
  Šakių r.
  Faksas (8 345) 57 332

  Vyriausioji gydytoja

  Audronė Račiūnienė

   

  (8 345) 57215
  k.naumiescio.pspc@gmail.com

  www.naumiesciopspc.lt

  VšĮ Gelgaudiškio ambulatorija

  Taikos g. 59 Gelgaudiškis

  71430 Šakių r.
  Faksas (8 345) 55 567

  Vyriausiasis gydytojas

  Jėgas Poškevičius

  (8 345) 55 162
  ambgelg@gmail.com

  www.gelgaudiskioambulatorija.lt

  VšĮ Griškabūdžio ambulatorija”

  Alyvų g. 1
  Griškabūdis
  71295 Šakių r.
  Faksas (8 345) 41 096

  Vyriausioji gydytoja
  Stasė Žilienė

  (8 345) 41 243
  ritaaus@gmail.com
  www.griskabudzioambulatorija.lt

  VšĮ Kidulių ambulatorija

  Kiduliai
  71400 Šakių r.

  Faksas (8 345) 62 247

  Vyriausioji gydytoja
  Roma Kriščiūnienė

  (8 345) 62 247
  vilijasl@takas.lt
  www.kiduliuambulatorija.lt

  VšĮ Lekėčių ambulatorija

  Kauno g. 15d, Lekėčiai 71226

  Šakių r.

  Faksas (8 345) 47 650

  Vyriausioji gydytoja
  Ligita Armonavičienė

  (8 345) 47 650
  lekeciai@lekeciai.ot.lt

  www.lekeciuambulatorija.lt

  VšĮ Lukšių ambulatorija

  Ežero 3a
  71179 Lukšiai

  Šakių r.
  Faksas (8 345) 44 467

  Vyriausiasis gydytojas Arimantas Pačenga

  (8 345) 44 467
  luksiu.ambulatorija@gmail.com

  www.luksiuamb.lt 

  VšĮ Panemunių ambulatorija

  Beržų g. 3 Plokščiai
  71483  Šakių r.

  Faksas (8 345) 42 736

  Vyriausiasis gydytojas Rimantas Bagdonas 

  (8 345) 42 736
  panemuniuambulatorija@gmail.com

  www.panemuniuambulatorija.lt

   

  VšĮ Šakių GMP stotis

  Bažnyčios g.37

  71123 Šakiai

  Faksas (8 345) 60 593

  Direktorius Rimgaudas Juozas Lebedžinskas

  (8 345) 60 594
  gmps@sakiai.com

  www.sakiaigmps.lt

  UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija

  Vytauto g. 17-103
  71115 Šakiai

  Faksas (8 345) 60 008

  Direktorė
  Dalia Zaleskienė

   

  (8 345) 60 008
  daliaz@zebra.lt

   

  UAB ,,Zanavykų optika” 

   

  V.Kudirkos g. 39-3

  71125 Šakiai

  Direktorė Zita Gyvytė

  (8 345) 69 009

  zanavykuoptika@gmail.com

  UAB „Žvilgsnis“

  V.Kudirkos g. 35

  71125 Šakiai

  Direktorė Gitana Bacevičienė

  8 610 07437

  optika.zvilgsnis@gmail.com

  UAB Šakių psichikos sveikatos centras 

  Bažnyčios g. 37
  71123 Šakiai
  Faksas (8 345) 37 425

  Direktorius
  Audrius Starkauskas

  (8 345) 51 021

  psichcentras@gmail.com

  Biudžetinė įstaiga Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

  Bažnyčios g. 39A 71123 Šakiai

  Faksas (8 345) 52 345

  Direktorius

  Viktoras Lebedžinskas

  (8 345) 52 345

  info@sakiaivsb.lt

  www.sakiaivsb.lt

   

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.