ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Tyrimai ir analizės

  Regiono analizė ES struktūrinė parama 2007 - 2013 m. regione

  Šakių rajono savivaldybės švietimo stebėsenos rodikliai

  Rajono situacijos analizė  2013

  Rajono situacijos analizė 2014

  Rajono situacijos analizė 2015

   

  _____________________________________________________________________________________

  Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos prieinamumas: pirminė ir antrinė teisinė pagalba

  2011 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose vykusioje konferencijoje „Teisingumas Lietuvoje: teisė ar privilegija?“ Žmogaus teisių stebėjimo institutas pristatė tyrimą „Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos prieinamumas: pirminė ir antrinė teisinė pagalba“.

  Valstybės garantuojama teisinė pagalba (VGTP) Lietuvoje teikiama jau dešimtmetį. Per šį laikotarpį VGTP teikimo politika keista ne kartą, tačiau šios politikos praktinio įgyvendinimo vertinimas niekada nebuvo atliktas – vis dar stokojama išsamaus jos prieinamumo, teikiamų paslaugų efektyvumo ir kokybės vertinimo.

  Žmogaus teisių stebėjimo instituto suburta ekspertų komanda bei keliasdešimt studentų atliko tyrimą, kuriuo siekta apžvelgti ir įvertinti VGTP sistemą, dėmesį sutelkiant į paslaugų prieinamumą, bei pateikti išvadas ir rekomendacijas sistemos tobulinimui.

  Apie galimybes gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas privalo informuoti Teisingumo ministerija, savivaldybių institucijos bei VGTP tarnybos. Akivaizdu, kad informacijos sklaida nėra pakankama ir prieinama visiems vienodai: dviejų savivaldybių tinklalapiuose informacija apie pirminės teisinės pagalbos teikimą išvis nebuvo teikiama; devynių savivaldybių internetinėse svetainėse nebuvo teikiama informacija apie antrinę teisinę pagalbą. Iš penkių VGTP tarnybų tik viena turėjo atskirą internetinį puslapį, kuriame nurodytos antrinės teisinės pagalbos teikimo sąlygos, advokatų sąrašas bei jų budėjimo tvarkaraščiai.

  Šie faktai atrodo dėsningi turint omenyje, kad nepaisant to, jog informaciniams pranešimams apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą vietinėje ar regioninėje žiniasklaidoje rekomenduojama skirti iki trijų procentų iš valstybės biudžeto institucijai asignuojamų lėšų, realybėje ši suma nesiekia nė vieno procento, o keturios iš penkių VGTP tarnybų tam neskyrė nė cento. Maža to, pastarosios net neturi pareigos informuoti Teisingumo ministerijos apie šios prievolės vykdymą.

  Pastebėtina, kad visa informacija apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, jos skyrimo tvarką bei kreipimosi sąlygas nėra prieinama lietuvių kalbos nemokantiems asmenims. Daugiau nei pusės savivaldybių tinklapiai, VGTP internetinė svetainė www.teisinepagalba.lt neturi specialaus režimo, kuriuo galėtų pasinaudoti asmenys, turintys regos sutrikimų. Praktika rodo, jog nėra užtikrinama informacijos sklaida laisvės atėmimo įstaigose.

  Nestebina, kad daugiau nei trečdalis gyventojų vis dar nežino apie pirminę teisinę pagalbą, o daugiau kaip pusė Lietuvos gyventojų – apie antrinės teisinės pagalbos teikimą. Svarbu tai, kad mažiau informuotos labiau pažeidžiamos gyventojų grupės (senjorai, stokojantys pajamų asmenys, asmenys, turintys žemą išsilavinimą), į kuriuos ir turėtų būti orientuota VGTP.

  ŽTSI apklausti pirminės teisinės pagalbos paslaugos gavėjai nurodė, kad patogiausia informaciją apie VGTP būtų gauti internetu, per televiziją ar laikraščius. Antrinės teisinės pagalbos gavėjai kaip patogiausius informacijos šaltinus nurodė internetą (atskirą tinklalapį), televiziją, laikraščius, įskaitant rajoninius bei nemokamus.

  Vertinant VGTP prieinamumą pastebėta, kad nors įstatymas įtvirtina galimybę asmeniui, nedeklaravusiam savo gyvenamosios vietos, kreiptis į savivaldybę, kurioje asmuo gyvena, deja, praktikoje dažnai reikalaujama deklaruotos gyvenamosios vietos įrodymo. Tai nepagrįstai suvaržo pirminės teisinės pagalbos prieinamumą. Savivaldybės pačios turėtų rinkti tokius duomenis iš Gyventojų registro tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos.

  Tiriant, kaip pirminė teisinė pagalba yra teikiama interesų konflikto atveju, paaiškėjo, kad viešosios įstaigos pirminės teisinės pagalbos neteikia nei vienoje savivaldybėje nuo 2007 metų, o advokatai teikė pirminę teisinę pagalbą tik keturiose savivaldybėse iš 60-ies. Taigi, nepaisant įstatyme numatyto reikalavimo, tais atvejais, kai pirminės teisinės pagalbos kreipiamasi į savivaldybę dėl tos savivaldybės veiksmų ar neveikimo, nukreipti pareiškėją į advokatą arba viešąją įstaigą, su kuria savivaldybė yra sudariusi sutartį, arba į VGTP tarnybą, realybėje interesų konflikto atveju, savivaldybės būtų priverstos teikti teisines konsultacijas pačios, nes tiesiog neturėtų, kur nukreipti pareiškėjų. Tokia ydinga praktika riboja pirminės teisinės pagalbos prieinamumą.

  Dar sudėtingesnė situacija siekiant pasinaudoti antrine teisine pagalba. Antrinės teisinės pagalbos prašymo forma neatitinka dokumento paprastos formos reikalavimo: siekiant užpildyti prašymo formą, pareiškėjas turi būti pakankamai gerai susipažinęs su LR teisės aktais. Blogo viešo administravimo pavyzdžiu laikytina praktika, kuomet asmenys kreipiasi į pirminę teisinę pagalbą teikiančias institucijas, prašydami pagelbėti parengti dokumentus antrinei teisinei pagalbai gauti.

  Be to, dėl sudėtingos skaičiavimo metodikos besikreipiantys asmenys patys negali tinkamai nustatyti savo turto ir pajamų lygio ir išsiaiškinti prieš kreipiantis, ar jie gali pretenduoti į nemokamą ar iš dalies nemokamą antrinę teisinę pagalbą.

  Tik trys savivaldybės iš 60-ies, ir trys VGTP tarnybos iš penkių įgyvendino Viešojo administravimo įstatymo reikalavimą dirbti papildomas dvi darbo valandas per savaitę, kad dirbantys žmonės galėtų kreiptis pagalbos po darbo valandų.

  Tiek pirminė, tiek antrinė teisinė pagalba nėra laisvai prieinama judėjimo negalią turintiems žmonėms. Viena vertus, atsisakoma konsultuoti telefonu, kita vertus, tik viena iš penkių VGTP tarnybų buvo pritaikyta asmenims su judėjimo negalia.

  Žmonės su klausos negalia taip pat negali laisvai pasinaudoti valstybės garantuojama teisine pagalba – dauguma savivaldybių nėra pasirengusios suteikti gestų kalbos vertimo paslaugų, nėra susipažinusios su Neįgaliųjų reikalų departamento patvirtintu vertėjų sąrašu, nesuvokia negalios specifikos, taip sudarydamos kliūtis pasinaudoti pagalba. Panaši situacija ir VGTP tarnybose.

   

  Visas tyrimas

   

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.