ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Viešinimas

   

  SKELBIMAS APIE PARENGTA ŽĖMES PAĖMIMO VISUOMENĖS

  POREIKIAMS PROJEKTĄ

  2018-03-20

  (skelbimo data)

  INFORMUOJAME, KAD YRA PARENGTAS IR TEIKIAMAS VIEŠINIMUI ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS (KĘSTUČIO G., ŠAKIŲ M. IR STRIŪPŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., KELIAMS TIESTI BEI JIEMS EKSPLOATUOTI SKIRTIEMS INŽINERINIAMS STATINIAMS ĮRENGTI) ŠAKIŲ RAJONE PROJEKTAS

  Projekto organizatorius – Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4 Šakiai, adresas

  internete www.sakiai.lt, teirautis Regioninės plėtros skyriaus projektų koordinatorės Miglės Kriaučiūnienės, tel. (8 345) 60759, el. paštas migle.kriauciuniene@sakiai.lt

  Projekto rengėjai - Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Kauno žemėtvarkos ir geodezijos

  skyrius (K. Donelaičio g. 33, Kaunas, adresas internete http://www.vzf.lt/, teirautis Daivos

  Dirvanauskienės, tel. (8 682) 43818, el. paštas daiva.dirvanauskiene@vzf.lt

  Projekto pavadinimas – Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas

  Projekto rūšis – žemės valdos projektas (žemėtvarkos planavimo dokumentas).

  Projektas rengiamas – ir visi kiti su projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję veiksmai atliekami

  automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau –

  ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt Paslaugos numeris sistemoje ZPVP-15561.

  Projekto rengimo tikslai – paimti visuomenės poreikiams 5 privačių žemės sklypų dalisProjekto rengimo tikslai – paimti visuomenės poreikiams 5 privačių žemės sklypų dalis (Kęstučio

  g., Šakių m. ir Striūpų sen., Šakių r. sav., keliams tiesti bei jiems eksploatuoti skirtiems

  inžineriniams statiniams įrengti).

  Susipažinti su projektu ir pateikti pasiūlymus nuo 2018 m. kovo 20 d. iki 2018 m. balandžio 6 d.

  galima Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

  (paslaugos numeris sistemoje ZPVP-15561).

  Pasiūlymus per šį terminą raštu galima pateikti projekto organizatoriui ar rengėjui šiame skelbime

  nurodytais adresais.

  _______________________

  Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Zypliškės k., Lukšių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8401/0001:225, plotas – 0,8100 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2018 m. vasario 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. sakiai@nzt.lt.

   _______________________

  Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Katilių k., Griškabūdžio seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8440/0001:338, plotas – 3,2000 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą; uždaviniai - suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2017 m. gruodžio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. sakiai@nzt.lt.

  ____________________

  Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Šiaudinių k., Lukšių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8462/0005:181, plotas – 0,5040 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2017 m. lapkričio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. sakiai@nzt.lt.

  ____________________

  Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Naidynės k., Lekėčių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8466/0001:78, plotas – 0,6500 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2017 m. spalio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. sakiai@nzt.lt.

  ___________________

                            INFORMUOJAME APIE ŽEMĖS PAĖMIMO  VISUOMENĖS POREIKIAMS

  (KĘSTUČIO G., ŠAKIŲ M. IR STRIŪPŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., KELIAMS TIESTI BEI JIEMS EKSPLOATUOTI SKIRTIEMS INŽINERINIAMS STATINIAMS ĮRENGTI) ŠAKIŲ RAJONE

  PROJEKTO PROCEDŪROS PRADŽIĄ

  2016 M. sausio 27 d. įsakymas Nr.1P-37-(1.3)

  2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr.1P-486-(14.17E)

   

  ____________________

  Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Žvikinių k., Lukšių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8462/0004:428, plotas – 4,1260 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2017 m. spalio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. sakiai@nzt.lt.

  _____________________

  INFORMUOJAME APIE PAKARTOTINĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU PARENGTAIS ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDROJO PLANO SU GIS SISTEMA KOREGAVIMO SPRENDINIAIS

  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPDRIS) TPD Nr. K-VT-84-17-38

  Planavimo pagrindas: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m.  spalio 10 d. Įsakymas Nr. AT-970 „Dėl  Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimo ir planavimo tikslų“

  Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, Tel. 8 (345) 60750, Faksas 8 (345) 60 200, El. p. savivaldybe@sakiai.lt. Informaciją teikia Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vita Valaitienė.  

  Teritorijų planavimo dokumento rengėjai:

  • UAB „GEOMETRA”, Taikos pr. 88 A, Kaunas, tel. (8 657) 71999, faksas (8 37) 311733, el. p. info@geometra.lt. Informaciją teikia projekto vadovė architektė Gintarė Karpavičienė, tel.: +370 652 80608, el. p.: gintare.karpaviciene@geometra.lt
  • UAB „TAEM urbanistai ”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, Tel. 8(52)78 8433

  Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

  1. Bendrajame plane panaikinti sprendinių spragas, atsiradusias dėl besikeičiančių teritorijų planavimo dokumentų teisinio reguliavimo;
  2. Nustatyti papildomus suplanuotus teritorijos privalomuosius reikalavimus gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos paveldo išsaugojimui, tikslingo naudojimo ir ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimui;
  3. Atliekant Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimą, papildyti jo sudėtį nustatomu teritorijos naudojimo privalomuoju reikalavimu- vietinės reikšmės gamtinio karkaso sistema su į jo sudėtį įeinančiu ekologiniu tinklu ir atskiraisiais želdynais.

  Planuojama teritorija: Šakių miesto teritorija su priemiesčiais.

  Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Dėl SPAV nerengimo motyvų informaciją teikia Planavimo organizatorius. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nerengiamas. Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.

  Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt. (TPD Nr. K-VT-84-17-38).

  Teritorijų planavimo lygmuo: Vietovės

  Pakartotinai su parengtais Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimo sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2017-05-12 iki 2017-05-25 Šakių rajono savivaldybės patalpose (Bažnyčios g. 4, Šakiai) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. (TPD Nr. K-VT-84-17-38).

  Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Schemos sprendinių visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui, teritorijų planavimo dokumento rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-84-17-38) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

  _______________________________

  Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Naidynės k., Lekėčių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8466/0001:81, plotas – 0,9300 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2017 m. gegužės 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. sakiai@nzt.lt.

  _______________________________

  Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Panykių k. 3, Plokščių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8474/0005:30, plotas – 10,1732 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą; uždaviniai - suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2017 m. kovo 31 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. sakiai@nzt.lt.

  _________________________________

  Informuojame apie parengtą Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimą. 

  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPDRIS) TPD Nr. K-VT-84-17-38

  Planavimo pagrindas: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m.  spalio 10 d. Įsakymas Nr. AT-970 „Dėl  Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimo ir planavimo tikslų“

  Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, Tel. 8 (345) 60750, Faksas 8 (345) 60 200, El. p. savivaldybe@sakiai.lt. Informaciją teikia Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Laima Savukaitienė, tel. (8 345) 60766,  atliekanti Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjos  pareigas.  

  Teritorijų planavimo dokumento rengėjai:

  UAB „GEOMETRA”, Taikos pr. 88 A, Kaunas, tel. (8 657) 71999, faksas (8 37) 311733, el. p. info@geometra.lt. Informaciją teikia projekto vadovė architektė Gintarė Karpavičienė, tel.: +370 652 80608, el. p.: gintare.karpaviciene@geometra.lt

  UAB „TAEM urbanistai ”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, Tel. 8(52)78 8433

  Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

  Bendrajame plane panaikinti sprendinių spragas, atsiradusias dėl besikeičiančių teritorijų planavimo dokumentų teisinio reguliavimo;

  Nustatyti papildomus suplanuotus teritorijos privalomuosius reikalavimus gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos paveldo išsaugojimui, tikslingo naudojimo ir ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimui;

  Atliekant Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimą, papildyti jo sudėtį nustatomu teritorijos naudojimo privalomuoju reikalavimu- vietinės reikšmės gamtinio karkaso sistema su į jo sudėtį įeinančiu ekologiniu tinklu ir atskiraisiais želdynais.

  Planuojama teritorija: Šakių miesto teritorija su priemiesčiais.

  Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Dėl SPAV nerengimo motyvų informaciją teikia Planavimo organizatorius. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nerengiamas. Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.

  Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt. (TPD Nr. K-VT-84-17-38).

  Teritorijų planavimo lygmuo: Savivaldybės

   Su parengtais Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimo sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2017-03-23 iki 2017-04-06 Šakių rajono savivaldybės patalpose (Bažnyčios g. 4, Šakiai) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. (TPD Nr. K-VT-84-17-38).

   Bendrojo plano koregavimo sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2017-03-30 iki 2017-04-06 Šakių rajono savivaldybės patalpose (Bažnyčios g. 4, Šakiai) posėdžių salėje.

   Viešas svarstymas su visuomene įvyks 2017-04-06 15 val. Šakių rajono savivaldybės patalpose (Bažnyčios g. 4, Šakiai , posėdžių salėje).

  Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Schemos sprendinių visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui, teritorijų planavimo dokumento rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-84-17-38) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodyma

   

   ______________________________________

  Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Pyragių k., Šakių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8433/0003:80, plotas – 3,4300 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2017 m. kovo 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. sakiai@nzt.lt.

  _______________________________________

  Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Naidynės k., Lekėčių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8466/0001:56, plotas – 2,4100 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2017 m. kovo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. sakiai@nzt.lt.

   ________________________________________

  ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO

  PAKARTOTINAS SPRENDINIŲ VIEŠINIMAS

  PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius. Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel.: (8 345) 60 750, faks.: (8 345) 60 200, el.p.: savivaldybe@sakiai.lt. Informaciją teikia planavimo organizatoriaus atstovė: Šakių r. savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji architektė-vedėja Vita Valaitienė, tel. (8 345) 60 766, el. paštas: vita.valaitiene@sakiai.lt. Internetinės svetainės adresas: www.sakiai.lt.

  PLANO RENGĖJAS: UAB „TAEM URBANISTAI“. Adresas: Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, faks.: (8 5) 278 8789, el. p.: urbanistai@taemgroup.lt. Plano vadovė – Marija Burinskienė, tel.: (8 5) 274 4720. Internetinės svetainės adresas: www.taemgroup.lt.

  INFORMUOJAME apie pakartotiną Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių viešinimo procesą. Susipažinti su bendrojo plano sprendiniais bus galima nuo 2017 m. sausio 11 d. planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

  BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ VIEŠA EKSPOZICIJA: Bendrojo plano sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2017 m. sausio 23 d. Šakių rajono savivaldybės patalpose, adresu: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

  VIEŠAS SUSIRINKIMAS SU VISUOMENE: Bendrojo plano parengtų sprendinių aptarimui viešas susirinkimas su visuomene įvyks 2017 m. vasario 14 d. 15:00 val. Šakių rajono savivaldybės patalpose, adresu: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

  Bendrojo plano keitimo pagrindas yra 2012-04-13 Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-165 „Dėl rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“.

  PASIŪLYMŲ TEIKIMAS. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

  Informaciją apie bendrąjį planą ir bendrojo plano viešinamą medžiagą taip pat galite matyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

   

   


  _______________________________________

  INFORMACIJA apie UAB „Lenergija“ biodujų jėgainės plėtros atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinim

  1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau-PŪV) užsakovas – UAB „Lenergija“, Ozo g. 10a, Vilnius, tel.: 8 611 55432.

  2. PŪV pavadinimas – UAB „Lenergija“ biodujų jėgainės plėtra.

  3. PŪV vieta – Sirvydų k. 3, Lekėčių sen., Šakių r.

  4. Atsakingos institucijos (Aplinkos apsaugos agentūros) priimta atrankos išvada – biodujų jėgainės plėtrai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (2016-11-16, Nr. (28.4)-A4-11417).

  5. Išsamiau susipažinti su informacija apie PŪV galima UAB „Lenergija“, Ozo g. 10a, Vilnius, kontaktinis asmuo – Aplinkosaugos specialistė Goda Drobužė, tel. 8 636 90899, el. p. goda.drobuze@modusenergija.lt.

  6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 343 68502, faks. 8 706 62 000 per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos.

  7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima darbo dienomis Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje, Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė, tel. 8 343 68502, faks. 8 706 62 000, arba kreipiantis į PAV dokumentų rengėją – UAB „Ekokonsultacijos“, J. Galvydžio g. 3-205, Vilnius, tel./faks. 8 5 274 5491 per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.

  ____________________________

  Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Voverių k., Kidulių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8494/0004:125, plotas – 4,1422 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2016 m. gruodžio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. sakiai@nzt.lt.

  _____________________________


  PRADEDAMAS   RENGTI  ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS  BENDROJO PLANO SU GIS SISTEMA KOREGAVIMAS

  Vadovaujantis  Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, informuojame apie pradedamo rengti Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimą ir planavimo tikslus.Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų   dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų  galima Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje iki 2016 m. spalio 6 dienos.

  Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2015-09-21 įsakymas Nr.AT-894

  _______________________

  Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Giedručių k., Šakių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8433/0001:626, plotas – 0,8200 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslai – parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą; uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2016 m. liepos 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. sakiai@nzt.lt.

  ________________________

  Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Buktiškių k., Barzdų seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8405/0002:13, plotas – 1,3649 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą; uždaviniai - suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2016 m. liepos 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. sakiai@nzt.lt.

  _____________________________

  ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PARENGTŲ SPRENDINIŲ VIEŠINIMAS

  PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius. Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel.: (8 345) 60 750, faks.: (8 345) 60 200, el.p.: savivaldybe@sakiai.lt. Informaciją teikia planavimo organizatoriaus atstovė: Šakių r. savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji architektė-vedėja Vita Valaitienė, tel. (8 345) 60 766, el. paštas: vita.valaitiene@sakiai.lt. Internetinės svetainės adresas: www.sakiai.lt.

  PLANO RENGĖJAS: UAB „TAEM URBANISTAI“. Adresas: Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, faks.: (8 5) 278 8789, el. p.: urbanistai@taemgroup.lt. Plano vadovė – Marija Burinskienė, tel.: (8 5) 274 4720. Internetinės svetainės adresas: www.taemgroup.lt.

  INFORMUOJAME, kad yra parengti keičiamo Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai. Susipažinti su sprendiniais bus galima nuo 2016 m. liepos 27 d. planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje.

  BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ VIEŠA EKSPOZICIJA: Bendrojo plano parengtų sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2016 m. rugpjūčio 5 d. Šakių rajono savivaldybės patalpose, adresu: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

  VIEŠAS SUSIRINKIMAS SU VISUOMENE: Bendrojo plano parengtų sprendinių aptarimui viešas susirinkimas su visuomene įvyks 2016 m. rugsėjo 6 d. 15:00 val. Šakių rajono savivaldybės patalpose, adresu: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

  Bendrojo plano keitimo pagrindas yra 2012-04-13 Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-165 „Dėl rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“.

  PASIŪLYMŲ TEIKIMAS. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

  Informaciją apie bendrąjį planą ir bendrojo plano viešinamą medžiagą taip pat galite matyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

  _________________________________

  Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Mikytų k., Lekėčių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8460/0003:200, plotas – 0,8100 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2016 m. liepos 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. sakiai@nzt.lt.

  _________________________________

  Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Lekėčių k., Lekėčių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8460/0005:664, plotas – 0,5200 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2016 m. birželio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. sakiai@nzt.lt.

  __________________________________

  Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Rygiškių k., Griškabūdžio seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8440/0005:155, plotas – 0,9000 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2016 m. gegužės 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. sakiai@nzt.lt.

  ___________________________________

  Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Karališkių k., Kidulių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8453/0003:573, plotas – 1,9840 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2016 m. gegužės 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. sakiai@nzt.lt.

  ___________________________________

        Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Kukarskės k., Kidulių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8453/0001:169, plotas – 1,9700 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2016 m. kovo 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. sakiai@nzt.lt.

  ____________________________________

  Informuojame, kad pradėtas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Marijampolės apskr., Šakių r. sav. Kudirkos Naumiesčio sen. Būblelių k. Nopaičio g. 2 .
  Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus, vieno iš atidalintų žemės sklypų pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis keičiama iš žemės ūkio paskirties, būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į kitą paskirtį ir naudojimo būdą – visuomeninės paskirties teritorijos.
  Planavimo iniciatorius – Marijampolės profesinio rengimo centras į.k.111964944.
  Projekto rengėjas – UAB „NT matininkai“ projekto rengėja Kristina Naujokienė, kvalifikacijos Nr. 2R-FP-670 išduota 2012-09-27, Draugystės g. 9-32, Marijampolė, tel:8-343-56286, 8-601-96231, el.p. matininkupaslaugos@yahoo.com.
  Planavimo teritorijos vieta ir plotas – pertvarkomas žemės sklypas easntis Nopaičio g. 2  Būblelių k. Kudirkos Naumiesčio sen. Šakių r.sav. 13,0142 ha kad. Nr. 8413/0002:12.
  Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas dėl rengiamo projekto sprendinių teikti projekto rengėjui iki 2016-03-30. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2016-03-15 iki 2016-03-30 UAB „NT matininkai“ patalpose Draugystės g. 9-32, Marijampolė darbo dienomis nuo 8val. iki 17 val. arba Kudirkos Naumiesčio seniūnijos patalpose adresu Dariaus ir Girėno g. Nr.24.

  ___________________________________________

  Informaciją apie parengtą Šakių rajono Kidulių II smėlio telkinio naujo ploto išteklių žemės gelmių naudojimo plana

  Vadovaujantis Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 (Žin., 2004, Nr. 136-4971), 14 punktu, teikiame informaciją apie parengtą Šakių rajono Kidulių II smėlio telkinio naujo ploto išteklių žemės gelmių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą, taip pat vadovaujantis LR Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267 patvirtintomis visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatomis skelbiamas minėto specialiojo plano ruošimo baigiamasis etapas.

  Specialiojo plano organizatorius: UAB ,,Šakių hidrotechnika“, įmonės kodas 174443463, Kęstučio g. 23A, LT-71137 Šakiai, tel./fax. (8-345) 52169, el.paštas  info@sakiuhidro.lt.

  Vadovas direktorius Vidmantas Kameneckas.

  Specialiojo plano rengėjas: Juliaus Kličiaus individuali įmonė ,,Gelmių tyrimai“, įmonės kodas 123343112, Kaukų g. 37, LT-08400, Vilnius, tel. 8686 19335, tel./fax. 85-2318131, el. paštas  gelmiu.tyrimai@gmail.com. Vadovas – savininkas Julius Kličius.

  Specialaus plano rengimo pagrindas: 2014-06-09 Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimas Nr. S29-14.

  Plano tikslai: Suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos darbų paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybės bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

  Planavimo uždaviniai:

  1) sudaryti sąlygas racionaliam žemės gelmių išteklių naudojimui telkinio kasybos sklype

  2) atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūras

  3) nustatyti žemės sklypui pagrindinę naudojimo paskirtį smėlio kasybos laikotarpiui –

     kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos)

  4) įvertinti galimybes integruoti išeksploatuoto karjero teritoriją į gamtinę aplinką, numatant

      racionaliausią pažeisto ploto rekultivacijos būdą bei planuojamos teritorijos tvarkymo ręžimo

      sprendinius atlikus rekultivaciją

  5) nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas

  6) įvertinti telkinio geologinę sandarą, hidrogeologines sąlygas, naudingosios iškasenos kokybės

      charakteristiką, geologinių išteklių kiekį, nulemiančius numatomą kasybos darbų technologiją

  7) išnagrinėti telkinio kasybos sąlygas, apskaičiuoti išgaunamus žaliavos kiekius

  8) suprojektuoti karjero eksploatacijos eigą

   9) suprojektuoti kapitalinius karjero įrengimo darbus ir kasybos darbų sistemą

   10) apskaičiuoti karjero našumą, darbo režimą, numatyti karjero mechanizmus

   11) suprojektuoti karjero vidaus kelius ir numatyti žaliavos išvežimo iš jo kelią

   12) numatyti reikalavimus kasybos darbų saugiam vykdymui

   13) numatyti rekultivacijos darbų atlikimo tvarką, technologiją ir atlikimo terminus

   14) suprojektuoti kasybos darbų procesą atitinkantį poveikio aplinkai vertinimo (PAV)   

       sprendimams arba atlikti nesutampančių technologinių sprendimų papildomą vertinimą

   15) apibūdinti kasybos darbų ekonominį naudingumą.

   

  Priimtas sprendimas dėl SPAV atrankos dokumento: išnagrinėjęs vertinimo subjektų (Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento, Marijampolės visuomenės sveikatos centro, Šakių rajono savivaldybės administracijos, Nacianalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių rajono skyriaus) pateiktas išvadas dėl Šakių rajono Kidulių II smėlio telkinio naujo ploto žemės gelmių išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento ir vadovaujantis teisės aktų nuostatomis UAB ,,Šakių hidrotechnika” direktorius 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1 ,,Dėl Šakių rajono Kidulių II smėlio telkinio naujo ploto žemės gelmių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo” priėmė sprendimą neatlikti plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

   

  Susipažinimo su SPAV atrankos dokumentu ir specialiuoju planu tvarka: Susipažinti su SPAV atrankos dokumentu, motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, taip pat su parengtu specialiuoju planu galima nuo 2016 m. sausio 12 d. iki sausio 26 d. imtinai UAB ,,Šakių hidrotechnika” patalpose Kęstučio g. 23A, LT-71137 Šakiai, darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:00.

   

  Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pastabas ir pasiūlymus dėl Kidulių II smėlio telkinio naujo sklypo karjero planavimo, galima raštiškai teikti 10 dienų laikotarpiu nuo šio skelbimo paviešinimo dienos planavimo organizatoriui ir/ar rengėjui. Kontaktiniai asmenys – Julius Kličius, tel. 8686 19335,

  e.p. gelmiu.tyrimai@gmail.com., Vidmantas Kameneckas, tel. 8685 82748, e.p. hidrotechnika1@gmail.com.

  Pastaba: Viešas Kidulių II smėlio telkinio naujo ploto Žemės gelmių naudojimo plano aptarimas

  vyks 2015 metų  sausio mėnesio 28 dieną Šakiuose, Kęstučio g. 23A, UAB ,,Šakių hidrotechnika“

  administracijos patalpose 13 valandą.


  Planavimo dukumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: Visiems asmenims pateikusiems pasiūlymus ar pastabas bus atsakyta raštu. Asmenys į kurių pasiūlymus nebus atsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali sprendimus apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai (Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ar Šakių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui) per 10 dienų nuo atsakymo gavimo.


  Grafinis priedas

  ________________________________


  ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO  KEITIMO
  STRATEGINIO  PASEKMIŲ  APLINKAI  VERTINIMO ATASKAITA

   

  Aiškinamasis raštas

  Teritorijos naudojimo funkciniai  prioritetai

  Teritorijos planinės ir erdvinės struktūros vystymo principai_Koncepcija A

  Teritorijos planinės ir erdvinės  struktūros  vystymo principai_Koncepcija B


  ________________________________

  PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS
  PROJEKTĄ ĮGYVENDINA ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
  PROJEKTĄ RENGIA UAB „TAEM URBANISTAI“


  ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI
  VERTINIMO VIEŠINIMAS


  PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius. Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-
  71120 Šakiai, tel.: (8 345) 60 750, faks.: (8 345) 60 200, el.p.: savivaldybe@sakiai.lt. Informaciją teikia planavimo
  organizatoriaus atstovė: Šakių r. savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji architektė-vedėja Vita
  Valaitienė, tel. (8 345) 60 766, el. paštas: vita.valaitiene@sakiai.lt. Internetinės svetainės adresas: www.sakiai.lt.
  PLANO RENGĖJAS: UAB „TAEM URBANISTAI“. Adresas: Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, faks.:
  (8 5) 278 8789, el. p.: urbanistai@taemgroup.lt. Plano vadovė – Marija Burinskienė, tel.: (8 5) 274 4720. Internetinės svetainės
  adresas: www.taemgroup.lt.
  INFORMUOJAME, kad buvo atliktas Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Strateginis pasekmių aplinkai
  vertinimas ir yra parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita. Susipažinti su strateginio pasekmių aplinkai
  vertinimo ataskaita ir bendrojo plano konceptualiaisiais sprendiniais – koncepcijos alternatyvomis, bus galima nuo 2016 m.
  sausio 4 d. planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje.
  BENDROJO PLANO VIEŠA EKSPOZICIJA: Bendrojo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos ir
  koncepcijos alternatyvų vieša ekspozicija vyks nuo 2016 m. sausio 14 d. Šakių rajono savivaldybės patalpose, adresu: Bažnyčios
  g. 4, LT-71120 Šakiai.
  VIEŠAS SUSIRINKIMAS SU VISUOMENE: Bendrojo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir konceptualiųjų
  sprendinių – koncepcijos alternatyvų, viešas susirinkimas su visuomene įvyks 2016 m. vasario 10 d. 10:00 val. Šakių rajono
  savivaldybės patalpose, adresu: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
  Bendrojo plano keitimo pagrindas yra 2012-04-13 Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-165 „Dėl rajono
  savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“.
  Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrų atlikimas yra numatytas bendrojo plano Planavimo darbų programoje.
  PASIŪLYMŲ TEIKIMAS. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo
  organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
  Informaciją apie bendrąjį planą ir bendrojo plano viešinamą medžiagą taip pat galite matyti Lietuvos Respublikos teritorijų
  planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje
  (www.tpdris.lt).     

   ________________________________

   

   

  PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS

  PROJEKTĄ ĮGYVENDINA

  Šakių rajono SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

  PROJEKTĄ RENGIA

  UAB „TAEM URBANISTAI“

  PRADĖTAS RENGTI ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTAS

  Informuojame, kad pradėtas rengti Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrų atlikimas numatytas bendrojo plano keitimo Planavimo darbų programoje.

  Bendrojo plano keitimo pagrindas yra 2012-04-13 Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-165 „Dėl rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“.

  PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius. Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel.: (8 345) 60 750, faks.: (8 345) 60 200, el.p.: savivaldybe@sakiai.lt. Informaciją teikia planavimo organizatoriaus atstovė: Šakių r. savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji architektė-vedėja Vita Valaitienė, tel. (8 345) 60 766, el. paštas: vita.valaitiene@sakiai.lt. Internetinės svetainės adresas: www.sakiai.lt.

  PLANO RENGĖJAS: UAB „TAEM URBANISTAI“. Adresas: Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, faks.: (8 5) 278 8789, el. p.: urbanistai@taemgroup.lt. Plano vadovė – Marija Burinskienė, tel.: (8 5) 274 4720. Internetinės svetainės adresas: www.taemgroup.lt.

  PLANO RENGIMO TERMINAS: 2014 m. II ketv. – 2016 m. IV ketv.

  PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

  1) koreguoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio zonavimo ir erdvinio vystymo kryptis, išanalizuoti urbanizuojamų teritorijų poreikį ir nustatyti jų tvarkymo ir naudojimo reglamentus;

  2) optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, (teritorijos gyvenamųjų vietovių sistema – savivaldybės urbanistinių centrų sistema ir jų funkciniai ryšiai, jų vystymosi galimybės ir prioritetinės veiklos kryptys);

  3) numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, esant reikalui būtina atlikti tyrimus ir galimybių studijas;

  4) suformuoti savivaldybės teritorijos vystymosi koncepciją (bus atliekamas koncepcijos nepriklausomas vertinimas);

  5) koreguoti teritorijos tvarkymo, naudojimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimus, urbanistinius, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos apsaugos privalomuosius reikalavimus ir prioritetus;

  6) numatyti visuomeninės paskirties ir pramonės teritorijas savivaldybės poreikiams tenkinti, optimizuoti numatytas intensyvaus užstatymo teritorijas prie miestų ir miestelių;

  7) atlikti Šakių rajono teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimą;

  8) atlikti patvirtintų teritorijų bendrųjų, specialiųjų planų, nacionalinių ir regioninių strategijų ir programų analizę, bei integruoti jų sprendinius į bendrojo plano apimtį;

  9) formuoti miškų ir želdynų sistemas, numatyti užstatytų teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones;

  10) plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, atsižvelgiant į visuomenės poreikius ir viešąjį interesą;

  11) sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;

  12) derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių ir savivaldybės interesus dėl teritorijų naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygų;

  13) urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų planavimo atvejais bus rengiamas konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti;

  14) planuojamas laikotarpis – 10 m.;

  15) detalizuoti atitinkamo aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;

  16) atlikti teritorinių, erdvinių struktūrų, jų elementų būklės ir raidos analizę bei įvertinimą;

  17) detalizuoti teritorijos naudojimo erdvinės struktūros elementus nustatant atskirų gamtinio karkaso struktūrų ir jų elementų, atskirųjų želdynų ribas, viešąsias erdves; gamtinio karkaso sistemą papildyti vietinės reikšmės gamtiniu karkasu su į jo sudėtį įeinančiu ekologiniu tinklu ir atskirai želdynais.

  PASIŪLYMŲ TEIKIMAS. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

  Informaciją apie bendrąjį planą ir bendrojo plano viešinamą medžiagą taip pat galite matyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

  ____________________________________

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, parengtas  žemės sklypų , kurių kadastriniai Nr.8410/0004:222 ir 8410/0004:117, esančių  Būdviečių k., Šakių sen., Šakių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas viešinamas supaprastinta   teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
  Planavimo tikslas –
   sujungti tos pačios pagrindinėsžemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną sklypą.
  Planavimo iniciatoriai: 
  Česė Dainiuvienė ir Ramūnas Dainius.
  Planavimo organizatorius:
   Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Šakių skyriaus vedėjas Algirdas Vaičiūnas.
  Projekto rengėjas -
   UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com.
  Susipažinti  su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2015 m. lapkričio 27 – gruodžio 10 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513.

   __________________________________


  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo "Dėl pasiūlymų  teikimo  dėl  teritorijų  planavimo  proceso inicijavimo tvarkos  aprašo patvirtinimo VI skyriaus  30 punktu viešai skelbiama žemės sklypo Nepriklausomybės g.7, Šakių mieste (kadastro Nr.8486/0015:65 Šakių m.k.v) detaliojo  plano, patvirtinto Šakių rajono  savivaldybės Tarybos 2004 m. gruodžio mėn. 23 d. sprendimu  Nr.T-304 „Dėl Šakių  miesto  bendrojo plano  korektūros, patvirtinant miesto ribą ir centro detalaus plano  tvirtinimo“ koregavimo – vietovės lygmens kompleksinio  teritorijų planavimo  dokumento sprendinių įgyvendinimo 2015 m. lapkričio 16 d.sutartis  Nr. VL-1621.

   ___________________________________

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, parengtas  žemės sklypų , kurių kadastrinis Nr.8486/0002:142, 8486/0002:51 ir 8486/0002:81, esančių  Aušros g.9A, Aušros g.11, Aušros g.13A, Šakių mieste formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas viešinamas supaprastinta   teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

  Planavimo tikslas – sujungti žemės sklypus Nr.8486/0002:81 ir 8486/0002:51 į vieną sklypą bei įsiterpusį valstybinės žemės plotą sujungti su besiribojančiais žemės sklypais Nr. 8486/0002:51 ir 8486/0002:142.

  Planavimo iniciatoriai: Juozas Ūsas, gyv. Šakių m., Aušros g.9A, Emilija Martišienė, gyv. Šakių m., Aušros g.11 ir Vytautas Martišius, gyv. Šakių m., Aušros g.11.

  Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

  Projekto rengėjas - UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com.

   Susipažinti  su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2015 m. spalio 19 - 30 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513.

   

   

  ___________________________________

  DĖL PARENGTO DETALIOJO PLANO

        Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 p.  parengtas trijų žemės sklypų, esančių Sudargo sen. Burgaičių k. apjungimo bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detalusis planas, nustatant Grinaičių žemės ūkio bendrovės teritorijos sanitarinę apsaugos zoną. Planavimo pagrindas- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 09 d. įsakymas Nr. AT-527. Planavimo organizatorius- Šakių rajono Grinaičių žemės ūkio bendrovė.

  Detaliojo plano rengimo terminai: nuo  2013-05-09 iki 2016-03-25

  Rengiant detalųjį planą numatomas trijų žemės ūkio paskirties žemės sklypų apjungimas, numatant naujų pastatų statybą ir komplekso sanitarinės apsaugos zonos nustatymą. Planuojamai teritorijai parengta atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

  Viešas detaliojo plano svarstymas įvyks Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 2015 m. lapkričio 9 d. 14.30 val. 226 kab. Vieša ekspozicija, kurioje bus galima susipažinti su gauta Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo vyks nuo 2015 m. spalio 23 d. savivaldybės antrame aukšte ir Sudargo seniūnijoje.

  Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti MB „Trimatės idėjos“ Šakiai, V, Kudirkos g. 64, tel. Nr. 8 672 72728 arba planavimo organizatoriui tel. Nr. 8 615 32300.

   

  Planavimo organizatorius:                                     Šakių rajono Grinaičių žemės ūkio bendrovė                                                                                             

  _____________________________            

       Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Griškabūdžio mstl., Griškabūdžio seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8440/0005:302, plotas – 1,7635 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.  Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. sakiai@nzt.lt.

  ___________________________________

  PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

   

        Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 2, 5, 6 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 papunkčiais, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktu, informuojame, kad rengiamas, Šakių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-304 patvirtinto Šakių miesto bendrojo plano korektūros, patvirtinant miesto ribas, ir centro detalųjį planą, koregavimas.
                   Detaliojo plano koregavimo tikslas – nekeičiant žemės sklypo dydžio ir ribų, nustatyti (pakeisti) privalomus teritorijos naudojimo reglamentus, koreguojant servituto vietą, keičiant užstatymo tankį, intensyvumą ir aukštingumą 0,2511 ha ploto, kitos paskirties, visuomeninės paskirties teritorijos žemės naudojimo būdo, žemės sklype, esančiame Nepriklausomybės g. 7, Šakių m., Šakių r. sav., (kadastro Nr.:8486/0015:65 Šakių m.k.v.).
  Planavimo procese nebus rengiama koncepcija, bei nebus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
  Planavimo iniciatorius
  – Šakių kultūros centras į.k. 188200222, adresas Nepriklausomybės g. 7, Šakiai. Atstovaujamas direktoriaus Raimondo Januškevičiaus, veikiančio pagal 2014 m. rugpjūčio 23 d. įstatus, patvirtintus 2014 m. liepos 31 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-239.
    Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2015 m. rugpjūčio 20 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. 001 VL-1169.
  Detaliojo plano rengėjas– UAB „Polilinija", Jonavos g. 40, Kaunas, PV Atėnė Žemaitienė, tel. 865769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com.
  Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2015-09-14 iki 2015-09-25 Šakių rajono savivaldybėje, Bažnyčios g. 4, Šakiai, LT-71120 Tel: (8 345) 60750, el. p. savivaldybe@sakiai.lt ir UAB "Polilinija" patalpose Jonavos g. 40, Kaunas, LT-44263, Tel. 865769524, el p. atenezemaite@gmail.com ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
  Viešas susirinkimas, kuriame bus aptariami parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniai, įvyks 2015 m. rugsėjo  28 d. 10.00 val. Šakių rajono savivaldybėje, Bažnyčios g. 4, Šakiai, LT-71120 Tel: (8 345) 60750.
  Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami detaliojo plano rengėjui arba planavimo organizatoriui raštu ir el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
  Planavimo iniciatorius - Šakių kultūros centras į. k. 188200222, adresas Nepriklausomybės g. 7, Šakiai.

   

   

   

  ________________________________

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, parengtas  žemės sklypo , kurio kadastrinis Nr.8478/0004:17, esančio  Prūselių k., Šakių sen., Šakių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas viešinamas supaprastinta   teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
  Planavimo tikslas –
   padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į du sklypus, pagal nuosavybės teise priklausančias dalis, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
  Planavimo iniciatoriai: 
  Vytautas Jurgis Diržius, Zigmas Antanas Diržius, Juozas Diržius, Elena Juodkienė.
  Planavimo organizatorius:
   Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Šakių skyriaus vedėjas Algirdas Vaičiūnas.
  Projekto rengėjas -
   UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com.
  Susipažinti  su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2015 m. liepos 30 – rugpjūčio 12 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513.

   


  ________________________________________                                    

                   

                                                  INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ   

       Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos  skyrius informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  29 straipsnio 8 dalies  2 punktu,  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo  6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 2 ir 5  dalimi ir 31 straipsnio 4 dalimi. Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265, 9 ir 10 punktais, Šakių miesto  centro  detalaus plano korektūra, patvirtinta Šakių rajono  savivaldybės Tarybos 2004 m. gruodžio mėn. 23 d. sprendimu „Dėl Šakių  miesto  bendrojo plano  korektūros, patvirtinant miesto riba ir centro detalaus plano  tvirtinimo“,   numatomas rengti  detaliojo plano koregavimas,  teritorijų  planavimo proceso  inicijavimo pagrindu. Atsižvelgiant į Šakių miesto su GIS sistema bendrojo plano sprendinius;Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai – detalizuoti Šakių miesto su GIS sistema bendrajame   plane  nustatytus teritorijų  naudojimo  privalomuosius reikalavimus t.y. nekeičiant žemės sklypo dydžio ir ribų, nustatyti (pakeisti) privalomus teritorijos naudojimo reglamentus, koreguojant  servituto  vietą, keičiant užstatymo tankį, intensyvumą  ir aukštingumą   0,2511 ha ploto, kitos paskirties, visuomeninės  paskirties teritorijos žemės naudojimo  būdo, žemės sklype, esančiame Nepriklausomybės g.7, Šakių m.,Šakių r.sav. (kadastro Nr.8486/0015:65 Šakių m.k.v.). Susipažinti su  sprendimo ir  planavimo tiklsų dokumentais ar siųsti pasiūlymus  galima adresu Bažnyčios g.4, Šakiai Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 226 kabinete iki  2015m  rugpjūčio 11 d.

  Viešinamas  sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų  projektas:  INFORMACIJA apie

  Lukšių ŽŪB galvijų komplekso vystymo ir plėtros atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

   

  Šakių rajono Lukšių ŽŪB (Lukšių k. 2, Lukšių sen., Šakių r. sav.) planuoja galvijų komplekso, esančio Plynių g. 12A, Plynių k., Lukšių sen., Šakių r. sav. vystymą ir plėtrą. Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyrius priėmė atrankos išvadą (2015-05-25, Nr. (15.4)-A4-5721), kad poveikio aplinkai vertinimas nėra privalomas. Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, atrankos išvada, atrankos dokumentais bei pateikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyriuje (Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė, tel.: 8 343 97802), www.gamta.lt, ir pas dokumentų rengėją UAB „Infraplanas“ (K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas, tel.: 8 37 407548), www.infraplanas.lt.

   

  ________________________________

  Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Matjošiškės kaime, Lukšių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8462/0001:60, plotas – 4,1330 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2015 m. gegužės 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. sakiai@nzt.lt.

   

  _____________________________________

   

            Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Naidynės kaime, Lekėčių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8466/0001:81, plotas – 0,9300 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko  sodybos   ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis, kurioje galima numatoma statyba). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2015 m. gegužės 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. sakiai@nzt.lt.


  _____________________________________

  INFORMACIJA APIE PARENGTĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ ŠAKIŲ RAJ. SAV., LEKĖČIŲ SEN., NAIDYNĖS K.

   

  Informuojame, kad, vadovaujantis  Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-438/D1-614 redakcija)  parengtas 2,41  ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadasrtinis Nr. 8466/0001:56, esančio Šakių raj. sav., Lekėčių sen., Naidynės k.,  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.  

  Planavimo tikslas – parinkti vietą ūkininko  sodybai.

  Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas  Algimantas Morkūnas.

  Projekto rengėjas – UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II  aukštas), tel.8-345-51592, mob.862178513,el.p.geotakas.sakiai@gmail.com.
  Projektas viešinamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos  projektu bei teikti pasiūlymus galima  2015 m. balandžio 7 - 20 darbo dienomis adresu: Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB“Geotakas“ patalpose).

  .

   

  ________________________________

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, parengtas  žemės sklypo , kurio kadastrinis Nr.8403/0004:12, esančio  Miknaičių k.8, Barzdų sen., Šakių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas viešinamas supaprastinta   teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
  Planavimo tikslas –
   padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į keturis sklypus, suformuojant sklypą po pastatais ir jam pakeičiant paskirtį į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo budą, atskiriant sklypą miško žemei ir pakeičiant paskirtį į miškų ūkio, ūkinių miškų naudojimo sklypų naudojimo būdą bei atskiriant sklypą, esantį už kelio.
  Planavimo iniciatorius: Stasė Dambravienė.
  Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Šakių skyriaus vedėjas Algirdas Vaičiūnas.
  Projekto rengėjas - UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com.
  Susipažinti  su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2015 m. kovo 17 - 30 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513

  ___________________________________

  INFORMACIJA APIE ATRANKOS IŠVADĄ DĖL 1,5 MW GALIOS VĖJO ELEKTRINĖS ŠAKIŲ R., SINTAUTŲ SEN., RAGOŽIŲ K. STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

   1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Windlita“ (įm. kodas 302 461 091), Medeinos g. 43-36, 06140 Vilnius, el. p. windlita.info@gmail.com2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – 1,5 MW galios vėjo elektrinės statyba
  3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – žemės sklypas Šakių r. sav., Sintautų sen., Ragožių k., kad. Nr. 8490/0001:100, plotas 28,5700 ha.
  4. Atsakingos institucijos – Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyriaus 2014-12-30 priimta atrankos išvada Nr. (15.6)-A4-8694: planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
  5. Teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą bei išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima:
  Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyriui, Dariaus ir Girėno g. 9, LT-68176 Marijampolė, tel.: (8 343) 97 802, faks.: 8 7066 2000, el. p. marijampoles.skyrius@aaa.am.lt bei PŪV PAV atrankos rengėjui: UAB „Archstudija“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, kontaktinis asmuo – Inga Avsiukevičiūtė, tel.: (8 5) 210 1297, el. p. inga@archstudija.lt  – per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos.

  _________________________________

   

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, parengtas  žemės sklypo, esančio  Šakių r. sav., Kudirkos Naumiesčio m., Baltkalnio g.20, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas viešinamas supaprastinta   teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
  Planavimo tikslas –
   suformuoti žemės sklypą po nuosavybės teise valdomais statiniais, nustatant sklypo naudojimo paskirtį-kita, naudojimo būdą- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
  Planavimo iniciatorius: 
  Ramutė Laurinėnienė, gyv. Vilniaus m., Didlaukio g.58-19.
  Planavimo organizatorius:
   Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
  Projekto rengėjas -
   UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com.
  Susipažinti  su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2015 m. kovo 12 - 25 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513.

   

   

   _________________________________

   

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, parengtas  žemės sklypo, esančio  Šakių r. sav., Kriūkų mstl., Nemuno g.56, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas viešinamas supaprastinta   teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka
  .Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą po nuosavybės teise valdomais statiniais, nustatant sklypo naudojimo paskirtį-kita, naudojimo būdą- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
  Planavimo iniciatorius: 
  Tadas Kvasilius, gyv. Šakių r. s., Kriųkų sen., Kumečių k.
  Planavimo organizatorius:
   Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
  Projekto rengėjas -
   UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com.
  Susipažinti  su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2015 m. kovo 6 - 20 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513.

   

   

  _________________________

  INFORMACIJA APIE PARENGTĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ ŠAKIŲ RAJ. SAV., ŠAKIŲ SEN., ŠILGALIŲ K.

   

  Informuojame, kad, vadovaujantis  Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-438/D1-614 redakcija)  parengtas 1,3462 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadasrtinis Nr. 8478/0005:130, esančio Šakių raj. sav., Šakių sen., Šilgalių k.,  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.  

  Planavimo tikslas – parinkti vietą ūkininko  sodybai ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybai.

  Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas  Dainius Mielinis.

  Projekto rengėjas – UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II  aukštas), tel.8-345-51592, mob.862178513,el.p.geotakas.sakiai@gmail.com.
  Projektas viešinamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos  projektu bei teikti pasiūlymus galima  2015 m. vasario 23 - kovo 6 darbo dienomis adresu: Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB“Geotakas“ patalpose).

  .

  ______________________________

  2015-02-11
  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, parengtas  žemės sklypo , kurio kadastrinis Nr.8496/0006:162, esančio  Viltrakių k., Žvirgždaičių sen., Šakių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas viešinamas supaprastinta   teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
  Planavimo tikslas – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į du sklypus, pagal nuosavybės teise priklausančias dalis, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
  Planavimo iniciatorius: Antanas Raulinaitis, gyv. Šakių r. sav., Gražiškių k.
  Planavimo organizatorius:
   Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Šakių skyriaus vedėjas Algirdas Vaičiūnas.
  Projekto rengėjas - UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com.
  Susipažinti  su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2015 m. vasario 13 - 27 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513.

  _____________________________

                  Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Klevinių kaime, Lukšių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8401/0001:122, plotas – 1,2500 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2015 m. vasario 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. sakiai@nzt.lt.

   

   ____________________________

  Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Klevinių kaime, Lukšių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8401/0001:259, plotas – 1,9372 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis, kurioje galima numatoma statyba). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2015 m. vasario 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. sakiai@nzt.lt.

   

   

  INFORMACIJA APIE PARENGTĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ ŠAKIŲ RAJ. SAV., KIDULIŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., PAPIŠKIŲ G.8

  Informuojame, kad, vadovaujantis  Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-438/D1-614 redakcija)  parengtas 9,92 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadasrtinis Nr. 8453/0005:10, esančio Šakių raj. sav., Kidulių sen., Papiškių k., Papiškių g.8  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.  

  Planavimo tikslas – parinkti vietą ūkininko  sodybai ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybai.

  Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas  Ramūnas Česnakas.

  Projekto rengėjas – UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II  aukštas), tel.8-345-51592, mob.862178513,el.p.geotakas.sakiai@gmail.com.
  Projektas viešinamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos  projektu bei teikti pasiūlymus galima  2015 m. sausio 26 - vasario 6 darbo dienomis adresu: Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB“Geotakas“ patalpose).

  .

  ___________________________________

   

  RENGIAMAS ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAS

   Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų, esančių adresu Griškabūdžio mstl.., Griškabūdžio sen., Šakių r. sav., kadastro Nr.8440/0005:224; 8440/0005:328, Griškabūdžio k.v., formavimo ir pertvarkymo projektas.

   Formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo tikslas – sujungti du žemės ūkio paskirties žemės sklypus į vieną žemės sklypą nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

   Planavimo iniciatorius: Justas Galginaitis.

  Projekto rengėjas: Vilmanto Šlekio įmonė, Gedimino g. 16, Vilkaviškis.Su parengtu projektu galima susipažinti ir pasiūlymus teikti raštu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui nuo 2015 vasario 2 d. iki 2015 vasario 13 dienos Vilmanto Šlekio įmonė, Gedimino g. 16, Vilkaviškis. tel. 8-342-52235, el. p. vilkaviskio.matininkai@gmail.com

   

  ________________________________________

         Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Naidynės kaime, Lekėčių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8466/0001:56, plotas – 2,4100 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (toje žemės sklypo dalyje, kurią pagal nustatytą ir įregistruotą žemės sklypo naudojimosi tvarką valdo planavimo organizatorius ir kurioje galima numatoma statyba). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2015 m. sausio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. Nr. (8 345) 60 148.

   

  ______________________________

  Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Papiškių kaime, Kidulių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8453/0005:10, plotas – 9,9200 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2015 m. sausio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. Nr. (8 345) 60 148.

  800x600

   _____________________________________

  INFORMACIJA APIE PARENGTĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ ŠAKIŲ RAJ. SAV., LEKĖČIŲ SEN., PAVILKIJO K.

  Informuojame, kad, vadovaujantis  Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-438/D1-614 redakcija)  parengtas 1,20  ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadasrtinis Nr. 8460/0002:402, esančio Šakių raj. sav., Lekėčių sen., Pavilkijo k.,  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.  

  Planavimo tikslasūkininko  sodybos vietai ir žemės ūkio veiklai reikalingų kitos paskirties pastatų (kaimo turizmo) statybos vietai parinkti.

  Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas  Marius Račkauskas.

  Projekto rengėjasUAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II  aukštas), tel.8-345-51592, mob.862178513,el.p.geotakas.sakiai@gmail.com.
  Projektas viešinamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos  projektu bei teikti pasiūlymus galima  2014 m. gruodžio 8 - gruodžio 19 darbo dienomis adresu: Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB“Geotakas“ patalpose)

   

  _______________________________

   

  2014-11-28
  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1 „DėlLietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, suformuojant 0,0379ha žemės sklypą V.Kudirkos g., Kudirkos Naumiesčio m., Šakių raj. sav. Projektas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

  Planavimo tikslas –suformuoti žemės sklypą, nustatant kitą žemės naudojimo paskirtį bei vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą.

  Planavimo iniciatorius:Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

  Planavimo organizatorius:Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

  Projekto rengėjas -UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com.

  Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. gruodžio 1 – gruodžio 12 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513.

  _______________________________

   

  2014-11-25
  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1 „DėlLietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, parengtas žemės sklypo , esančioTopolių g.14, Kudirkos Naumiestyje,Šakių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.Projektas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

   

  Planavimo tikslas –suformuoti naują žemės sklypą po nuosavybės teise valdomais statiniais.

   

  Planavimo iniciatorius:Vytautas Piečaitis, gyv. Topolių g.14, Kudirkos Naumiestyje,Šakių r. sav.

   

  Planavimo organizatorius:Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

   

  Projekto rengėjas -UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com.

   

  Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. gruodžio 1 - 12 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513.

   

   

  _______________________________

   

   

  DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

  Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo suformavimo, prie Šakių rajono savivaldybės nuosavybės teise turimų statinių (unikalus Nr. 8485-4000-1149 ir 8485-4000-1092) reg. Nr. 70/76184 Gelgaudiškio m., Žemaitės g. eksploatavimui, nustatant žemės sklypo naudojimo paskirtį – konservacinė, naudojimo būdą – kultūros paveldo objektų žemės sklypai, formavimo ir pertvarkymo projektas.
  Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Susipažinti su parengtu planu
  ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014m. lapkričio 26- gruodžio 9  darbo dienomis, adresu: Šakiai, Bažnyčios g. 4-226 kab. patalpose. Tel Nr. 8 345 60766; el.p. sakiai.sav@.lt.  Plano rangovas: MB „Virmalda“, Draugystės g. 20 Kaunas,LT-51527; Tel.:  (837) 452490 El.paštas: virmalda@virmalda.lt; Projekto rengėjas - architektas Kęstutis Mikšys atest. Nr. 2245.

  ________________________

   

   

  DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

               Informuojame, kad yra rengiamas 0.8558 ha ploto žemės sklypo, esančio Šakių r. sav. Gelgaudiškio m  Parko g 3 (kadastrinis Nr. 8425/0002:68), 1.6347 ha ploto žemės sklypo, esančio Gelgaudiškio m Parko g 2A (kadastrinis Nr. 8425/0002:80), 1.9530 ha ploto žemės sklypo, esančio Gelgaudiškio m Parko g. 5 (kadastrinis Nr. 8425/0002:67), 0.1513 ha ploto žemės sklypo, esančio Gelgaudiškio m Parko g. 2 (kadastrinis Nr. 8425/0002:66) sujungimo į vieną sklypą, nustatant žemės sklypo naudojimo paskirtį – konservacinė, naudojimo būdą – kultūros paveldo objektų žemės sklypai, formavimo ir pertvarkymo projektas.

  Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Susipažinti su parengtu planu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014m. lapkričio 26- gruodžio 9  darbo dienomis, adresu: Šakiai, Bažnyčios g. 4-226 kab. patalpose. Tel Nr. 8 345 60766; el.p. sakiai.sav@.lt.  Plano rangovas: MB „Virmalda“, Draugystės g. 20 Kaunas,LT-51527; Tel.:  (837) 452490 El.paštas: virmalda@virmalda.lt; Projekto rengėjas - architektas Kęstutis Mikšys atest. Nr. 2245.

  ___________________

  800x600

   

   

  INFORMACIJA APIE PARENGTĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ ŠAKIŲ RAJ. SAV., ŠAKIŲ SEN., GIEDRUČIŲ K.

  Informuojame, kad, vadovaujantis  Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-438/D1-614 redakcija)  parengtas 0,7438  ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadasrtinis Nr. 8433/0001:703, esančio Šakių raj. sav., Šakių sen., Giedručių k.,  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.  

  Planavimo tikslasparinkti vietą ūkininko  sodybai.

  Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas  Sigitas Tamošaitis.

  Projekto rengėjasUAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II  aukštas), tel.8-345-51592, mob.862178513,el.p.geotakas.sakiai@gmail.com.
  Projektas viešinamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos  projektu bei teikti pasiūlymus galima  2014 m. lapkričio 24 - gruodžio 5 darbo dienomis adresu: Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB“Geotakas“ patalpose).

  .

   

   ____________________________________________

   

  Informuojame apie parengtą žemės sklypų, esančių Šakių r. sav., Šakių m., Vingio g. 4 ir Vingio g. 6 formavimo ir pertvarkymo projektą.
  Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypų naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių gyvenamųjų pastatų teritorijos būdą.
  Planavimo organizatorius:
  Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai.
  Planavimo iniciatorius:
  Valentina Naujokaitienė.

  Projekto rengėjas: UAB „Archigrupė", arch. Inga Cibulskienė. Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima nuo 2014 m. lapkričio24 d. iki 2014 m. gruodžio 5 d. projekto rengėjos UAB “Archigrupė“ patalpose, Jonavos g. 254, Kaune, tel. 8(604)40064, el.paštas inga@archigrupe.lt.

   

  __________________________________________

   

      

  Informuojame, kad pradedamas rengti Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2012 m. balandžio 13 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Šakių rajono teritorijos bendrojo plano keitimo“ Nr. T-165).

  PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, LT-71120Šakiai, tel. (8 345) 60750, faks. (8 345) 60200, el. p. sakiai.sav@is.lt, www.sakiai.lt. Planavimo organizatoriaus atstovė: Šakių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji architektė – vedėja Vita Valaitienė, tel. 8 (345) 60766, el. paštas vitarchit@is.lt.

  PLANŲ RENGĖJAS: TAEM URBANISTAI, UAB Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 84 33, faks. (8 5) 278 87 89, el. paštas: urbanistai@taemgroup.lt. Projekto vadovė: Asta Kazlaitė, tel. (8 5) 278 84 33.

  PLANAVIMO RŪŠIS: Savivaldybės lygmens bendrasis planas.

  PLANUOJAMA TERITORIJA: Šakių rajono savivaldybės teritorija (plotas 145337 ha).

  PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

  1)     Koreguoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio zonavimo ir erdvinio vystymo kryptis, išanalizuoti urbanizuojamų teritorijų poreikį ir nustatyti jų tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

  2)    Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą (teritorijos gyvenamųjų vietovių sistema – savivaldybės urbanistinių centrų sistema ir jų funkciniai ryšiai, jų vystymosi galimybės ir prioritetinės kryptys).

  3)    Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, esant reikalui būtina atlikti tyrimus ir galimybių studijas.

  4)    Suformuoti savivaldybės teritorijos vystymosi koncepciją (bus atliekamas koncepcijos nepriklausomas vertinimas).

  5)    Koreguoti teritorijos tvarkymo, naudojimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimus, urbanistinius, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos apsaugos privalomuosius reikalavimus ir prioritetus.

  6)    Numatyti visuomeninės paskirties teritorijas savivaldybės poreikiams tenkinti, optimizuoti numatytas intensyvaus užstatymo teritorijas prie miestų ir miestelių.

  7)    Atlikti Šakių rajono teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimą.

  8)    Atlikti patvirtintų teritorijų bendrųjų, specialiųjų planų, nacionalinių ir regioninių strategijų ir programų analizę, bei integruoti jų sprendinius į bendrojo plano apimtį.

  9)    Formuoti miškų ir želdynų sistemas, numatyti užstatytų teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones.

  10)  Plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, atsižvelgiant į visuomenės poreikius ir viešąjį interesą.

  11)  Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas.

  12)  Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių ir savivaldybės interesus dėl teritorijų naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygų.

  13)  Planuojamas laikotarpis – 10 m.

  14)  Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

  15)  Nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo kryptis.

  16)  Numatyti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą.

  PLANAVIMO DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI: 2014 m. III ketv. – 2015 m. IV ketv.

  PLANAVIMO PROCESO ETAPAI: parengiamasis; rengimo; baigiamasis. 

  Planų sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

  Bendrasis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.

  Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

  Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus paskelbta Šakių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.sakiai.lt, skelbimų lentoje.

   

   ____________________________________

   

  Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Šilgalių kaime, Šakių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8478/0005:130, plotas – 1,3462 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2014 m. gruodžio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. Nr. (8 345) 60 148.

   

  ___________________________________

   

  Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Giedručių kaime, Šakių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8433/0001:703, plotas – 0,7438 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis, kurioje galima numatoma statyba). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2014 m. lapkričio      10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. Nr. (8 345) 60 148.

  ____________________________________

   

   

           Visuomenė  kviečiama  teikti  pasiūlymus  dėl Marijampolės  apskrities  miškų  tvarkymo  schemos  planavimo tikslų

           Aplinkos ministerija planuoja organizuoti  marijampolės apskrities  miškų  tvarkymo  schemos (toliau-Schema) rengimą, siekant nustatyti  bendrąją  miško žemių  naudojimo politiką, taip pat sudaryti  sąlygas darniai  miškų ūkio  vystymo ir miško  naudojimo  politikai  įgyvendinti ne trumpesniam kaip 20 metų  strateginiam  laikotarpiui, atsižvelgiant į gamtosauginius, ekonominius ir socialinius aspektus. Susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų  dokumentais galima Aplinkos ministerijos Miškų departamente (A.Juozapavičiaus g.9, LT-09311 Vilnius, faks (8 5) 2722029, pasiūlymus  dėl planuojamos  rengti Schemos  planavimo tikslų galima  teikti Aplinkos ministerijai (Jakšto g.4/9, LT-01105 Vilnius, tel (8 5)2663661, faks (8 5) 2663663, el. paštas info@am.lt, http://www.am.lt) iki š.m. spalio 31 d.

   

  ______________________________________

  Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, rengiamas žemės sklypo, Draugystės g., Žvirgždaičių mstl., Šakių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

  Projektas rengiamas vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-12 d. įsakymu Nr.AT-477.

  Projekto tikslai – suformuoti žemės sklypą lauko estradai ir vaikų sporto aikštelės statymui, numatant pagrindinę žemės sklypo paskirtį-kitą, naudojimo būdą-visuomeninės paskirties teritorija.

  Projekto organizatorius – Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius.

  Projekto rengėjas – VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas, Pramonės 11A, Kaunas.

  Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu – Pramonės 11A, Kaunas., tel. Nr. 8-614-59835, el. p. Algima_B@lvmi.lt, 10 darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu projekto rengėjui.

   _________________________________ 800x600

   

  Informacija apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

  Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų, esančių Šakių m. Žalgirio g. 17 (kadastrinis Nr. 8486/0001:144) ir Pievų g. 7 (kadastrinis Nr. 8486/0001:145) pertvarkymo projektas. Žemės sklypų naudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas- gyvenamosios teritorijos.

  Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Susipažinti su parengtu planu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014m. spalio 10 - 23 darbo dienomis, adresu: Šakiai, V. Kudirkos g.63 (IIaukštas), MB “Trimatės idėjos“ patalpose. Plano rengėjas: MB „Trimatės idėjos“, Šakiai, V. Kudirkos g.63,tel. +370 672 72728, e.paštas: trimatesidejos@trimatesidejos.lt projekto autorius Tomas Vaikasas.

  Planavimo iniciatorius:  Ivanas Šimelevičius

  _________________________________ 800x600

   

  INFORMACIJA APIE PARENGTĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ ŠAKIŲ RAJ. SAV., KIDULIŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., PAPIŠKIŲ G.8

  Informuojame, kad, vadovaujantis  Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-438/D1-614 redakcija)  parengtas 9,92  ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo kad. Nr. 8453/0005:10, esančio Šakių raj. sav., Kidulių sen., Papiškių k., Papiškių g.8., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.  

  Planavimo tikslasparinkti vietą ūkininko  sodybai ir žemės ūkio veiklai reikalingų kitos paskirties pastatų statybai.

  Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas  Ramūnas Česnakas.

  Projekto rengėjasUAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II  aukštas), tel.8-345-51592, mob.862178513,el.p.geotakas.sakiai@gmail.com.
  Projektas viešinamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos  projektu bei teikti pasiūlymus galima  2014 m. spalio 3-16 darbo dienomis adresu: Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB“Geotakas“ patalpose).

  .

   

  __________________________

   

  Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.8494/0004:97), esančio Sodų g. 14, Voverių k., Kidulių sen., Šakių r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektą.
  Planavimo tikslas – padalinti žemės sklypą į du sklypus, atskiriant namų valdos žemės sklypą, kuriam nustatoma kita paskirtis (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų  statybos būdas)  likusio sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis nekeičiama (žemės ūkio).
  Planavimo organizatorius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių rajono skyrius.
  Planavimo iniciatorius:
  Alina Staniulienė, atstovaujama įg. Valdo Giedraičio, tel. 8 699 06201.
  Projekto rengėjas: UAB „Archigrupė", arch. Inga Cibulskienė. Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima nuo 2014 m. spalio 3 d. iki 2014 m. spalio 17d. projekto rengėjos UAB “Archigrupė“ patalpose, Jonavos g. 254, Kaune, tel. 8(604)40064, el.paštas inga@archigrupe.lt.

   ____________________________

   

   

  Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.8435/0002:72), esančio Siesarties g. 20, Girėnų k., Šakių sen., Šakių r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektą.
  Planavimo tikslas – padalinti žemės sklypą į tris sklypus, suformuojant du sklypus, pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų  statybos)  likusio sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis žemės ūkio paskirties žemė, žemės naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai.
  Planavimo organizatorius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių rajono skyrius.
  Planavimo iniciatorius:
  Eleonora Krščiokaitienė ir Indrė Viliušytė, tel 8 613 82 852.
  Projekto rengėjas: UAB „Archigrupė", arch. Inga Cibulskienė. Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima nuo 2014 m. spalio 3 d. iki 2014 m. spalio 17d. projekto rengėjos UAB “Archigrupė“ patalpose, Jonavos g. 254, Kaune, tel. 8(604)40064, el.paštas inga@archigrupe.lt.

  ______________________________

   

  Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Šilgalių kaime, Šakių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8478/0005:130, plotas – 1,3462 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2014 m. spalio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. Nr. (8 345) 60 148.

   

   ___________________________________

   

  Rengiamas žemės sklypo, esančio Šakių r.sav., Kudirkos Naumiesčio sen., Kudirkos Naumiesčio m., Bažnyčios g. 28B, formavimo ir pertvarkymo projektas.

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pranešame, jog yra rengiamas žemės sklypo esančio Šakių r.sav., Kudirkos Naumiesčio sen., Kudirkos Naumiestyje, Bažnyčios g. 28B, formavimo ir pertvarkymo projektas.

  Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

  Su rengiamu projektu galima susipažinti ir pasiūlymus teikti 2014 m. rugsėjo 26 – spalio 9 dienomis, projekto rengėjo patalpose adresu Ozo g. 4-404, Vilnius.

  Planavimo tikslai ir uždaviniai – suformuoti naują žemės sklypą po Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos turto patikėjimo teise valdomais statiniais (vandens matavimo stotis, vandens matavimo stoties įrenginys).

  Planavimo iniciatorius – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

  Projekto rengėjas -UAB “Effectivus”,  Ozo g. 4-404, Vilnius.

  Kontaktinė informacija - tel.: 868461144; el.p.: lina.baciute @gmail.com."

   

   ________________________________ 800x600

   

  Informacija apie parengtą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

   

     Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas žemės sklypo, esančio Šakių raj. sav., Gelgaudiškio m., Nemuno g.15, suformavimo Eglei Gragūnaitytei ir Regimantui Patašiui nuosavybės teise priklausantiems pastatams eksploatuoti.Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. rugsėjo 25- spalio 8 darbo dienomis adresu: UAB“Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com

  ________________________________

   

  Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Pavilkijo kaime, Lekėčių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8460/0002:402, plotas – 1,2000 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis, kurioje galima numatoma statyba), žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2014 m. spalio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. Nr. (8 345) 60 148.

   

   ________________________________

    800x600

   

  PARENGTAS ŠAKIŲ RAJONO VANDENVIEČIŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO SPECIALUSIS PLANAS

  Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766.

  Plano rengėjas: UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.

  Finansavimas: Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, kurią bendrai finansuoja Europos socialinis fondas, prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" priemonę Nr. VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas". Informuojame apie parengtus Šakių rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų specialiojo plano sprendinius (toliau - Plano). Specialiojo plano koncepcijos rengimo metu strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliktas nebuvo (toliau - SPAV). Susipažinti su Plano sprendiniais ir sprendinių vertinimo ataskaita galima nuo 2014-09-29 iki 2014-10-29 Šakių rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriuje. Viešas susirinkimas įvyks 2014-10-31, 13.00 val. Savivaldybės salėje, Bažnyčios g. 4, Šakiai. Pasiūlymai: Pasiūlymus dėl Plano sprendinių rengimo teikti: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766, arba plano rengėjui – UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.

   

  _________________________________________ 800x600

   

  INFORMACIJA APIE GALUTINĘ ATRANKOS IŠVADĄ DĖL UAB "ŽVIRGŽDAIČIŲ ENERGIJA" 75 MW GALIOS VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ŠAKIŲ R. SAV., KUDIRKOS NAUMIESČIO SEN., TARPUČIŲ I K., RUDŽIŲ I K., AŠMONIŠKIŲ K., ŽVIRGŽDAIČIŲ SEN., MURINŲ K., RAUGALŲ K., VALIŲ K., JURGBŪDŽIŲ K., SINTAUTŲ SEN. PAVASIJŲ K., PABERŽUPIŲ K. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

  1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - UAB "Žvirgždaičių energija", Ateities g. 7-25, LT-87143 Telšiai, el. p. zvirgzdaiciu.energija@gmail.com.  

  2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - UAB "Žvirgždaičių energija" 75 MW galios vėjo elektrinių parkas Šakių r. sav., Kudirkos Naumiesčio sen., Tarpučių I k., Rudžių k., Ašmoniškių k., Žvirgždaičių sen., Murinų k., Raugalų k., Valių k., Jurgbūdžių k., Sintautų sen., Pavasijų k., Paberžupių k.

  3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – žemės sklypai, kurių kadastriniai Nr. 8413/0002:256, 8413/0003:164, 8413/0003:15, 8496/0001:139, 8413/0002:45, 8413/0002:272, 8413/0003:111, 8496/0003:11, 8496/0001:60, 8496/0001:271, 8496/0001:6, 8413/0003:26, 8488/0004:102, 8413/0003:126, 8488/0004:87, 8496/0003:87, 8496/0003:82, 8496/0003:86, 8488/0004:97, 8488/0004:119, 8496/0003:12, 8413/0003:17, 8496/0001:30, esanrys Šakių r. sav. Kudirkos Naumiesčio sen. Tarpučių I k., Rudžių k., Ašmoniškių k., Žvirgždaičių sen. Murinų k., Raugalų k., Valių k., Sintautų sen. Pavasijų k., Paberžupių k.

  4. Atsakingos institucijos - Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyriaus 2014-09-03 priimta galutinė atrankos išvada Nr. (15.4)-A4-4698 poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

  5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: Marijampolės visuomenės sveikatos centras (toliau – Marijampolės VSC) 2014-07-28 raštu Nr. 5D-1523 pateikė pasiūlymą, kad nurodytai planuojamai ūkinei veiklai (toliau – PŪV) turi būti nustatytos sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ), atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (toliau – PVSV), kad PVSV gali būti atskiras arba poveikio aplinkai vertinimo dalis.

  6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: PAV subjektai – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinis padalinys, Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba, Marijampolės VSC, Šakių rajono savivaldybės administracija pritaria dėl neprivalomo PŪV PAV. Pradėta rengti PVSV ataskaita; vėjo elektrinės (toliau – VE) sudaromo elektromagnetinio lauko spinduliavimas neturės neigiamo poveikio žmonių sveikatai, nes sveikatai įtaką darantis elektromagnetinio lauko stiprumas susidarytų tik greta aukštos įtampos elektros transformavimo ir perdavimo įrenginių bei greta elektros generatoriaus vėjo elektrinėje, kuris būtų 75-145 m. aukštyje; pagal atliktus modeliavimo rezultatus, atsižvelgiant į vidutinę saulės spindėjimo trukmę bei vietos sodybų išdėstymą, VE parko šešėliavimas neviršys 30 val./metus leistinos ribos gyvenamųjų sodybų teritorijoje; VE parko triukšmo lygiai artimiausiose sodybose neviršija HN 33:2011 reglamentuojamų ribinių triukšmo lygių gyvenamojoje aplinkoje; VE eksploatacija – vietinei florai-faunai žymios įtakos neturės, nes tai stacionarus, nedidelį žemės plotą užimantis, aukštuminis, neteršiantis aplinkos statinys; PŪV nepatenka į „Natura 2000“ teritorijas; PŪV teritorija atitinka Aukštybinių statinių (inžinerinių statinių – VE ir jų grupių, bei elektroninio ryšio perdavimo bokštų, stiebų) išdėstymo Šakių r. sav. teritorijoje specialiojo plano sprendinius; numatytos poveikį mažinančios priemonės: nakties metu VE gali dirbti sumažintu apsisukimų greičiu ir galingumu, taip sumažinant triukšmo lygį. Siekiant sumažinti šešėliavimo poveikį, VE gamintojas numato šešėliavimo mažinimo kompiuterinės programos integravimą į VE kontrolės sistemą.

  7. Priimta galutinė atrankos išvada: Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas

   

  _________________________

  Informacija apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

                      

  Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Dalios Šmidtienės ir Antano Skrinsko žemės sklype, kurio kadastro Nr.8433/0004:57, esančiame Šakių raj. sav., Giedručių k., Valių g.5. Žemės sklypų pertvarkymo tikslas: padalinti žemės sklypą į du sklypus. Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.    Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. rugsėjo 11 - 24 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com.

    ________________________________

   

  2014-09-03

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

   

  ŠAKIŲ RAJONO VANDENVIEČIŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO SPECIALIOJO PLANO RENGIMAS

   

  Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766.

  Plano rengėjas: UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.

  Finansavimas: Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, kurią bendrai finansuoja Europos socialinis fondas, prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" priemonę Nr. VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas".

  Informuojame, kad 2014-08-28 Šakių rajono savivaldybės administracijos tarybos sprendimu Nr. T-255 "Dėl rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo Šakių rajono teritorijoje specialiojo plano koncepcija. Specialiojo plano koncepcijos rengimo metu strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliktas nebuvo (toliau - SPAV).

  Susipažinti su patvirtinta Koncepcija ir su SPAV ataskaitos neatlikimo motyvais galima susipažinti Šakių rajono savivaldybės administracijoje, Bažnyčios g. 4, Šakiai. Dėl SPAV neatlikimo motyvų suinteresuotos institucijos informuotos.

  Pasiūlymai: Pasiūlymus dėl Šakių rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano sprendinių rengimo teikti: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766, arba plano rengėjui – UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.

  _______________________________

   

  2014-08-13

  Informacija apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

            Žemės sklypo pertvarkymo tikslas: žemės sklypo padalinimas į du sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.

             Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Elenos Šniokaitienės žemės sklype , kurio kadastro Nr.8435/0004:89, esančiame Šakių raj. sav., Šakių sen., Bridžių k.

              Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.    Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. rugpjūčio 19- rugsėjo 1 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com.

            

  ___________________________

   

  Normal 0 false false false LT X-NONE X-NONE Informuojame, kad yra rengiamas Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas žemės sklype, kad. Nr. 8490/0001:100 Veršių k. v., esančiame Šakių r. sav. Sintautų sen. Ragožių k.. Projekto tikslai - žemės sklypo padalinimas į du sklypus, vieno iš atidalintų žemės sklypų (0,15-0,30 ha ploto) pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio ir naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai keičiama į kitą paskirtį, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos būdą. Planavimo organizatoriai - Vytautas Jucaitis ir Jurgita Jucaitienė. Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir teikti pasiūlymus galima 2014 m. liepos 28 - rugpjūčio 11 darbo dienomis adresu: UAB „Archstudija“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel.: (8 5) 210 1297, faks.: (8 5) 260 7830, el. p.: inga@archstudija.lt

  ______________________________ 800x600

   

   

   

   

   

   

  INFORMACIJA APIE ATRANKOS IŠVADĄ DĖL UAB "ŽVIRGŽDAIČIŲ ENERGIJA" 75 MW GALIOS VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ŠAKIŲ R. SAV., KUDIRKOS NAUMIESČIO SEN., TARPUČIŲ I K., RUDŽIŲ I K., AŠMONIŠKIŲ K., ŽVIRGŽDAIČIŲ SEN., MURINŲ K., RAUGALŲ K., VALIŲ K., JURGBŪDŽIŲ K., SINTAUTŲ SEN. PAVASIJŲ K., PABERŽUPIŲ K. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

   1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - UAB "Žvirgždaičių energija", Ateities g. 7-25, LT-87143 Telšiai, el. p. zvirgzdaiciu.energija@gmail.com.  

  2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - UAB "Žvirgždaičių energija" 75 MW galios vėjo elektrinių parkas Šakių r. sav., Kudirkos Naumiesčio sen., Tarpučių I k., Rudžių k., Ašmoniškių k., Žvirgždaičių sen., Murinų k., Raugalų k., Valių k., Jurgbūdžių k., Sintautų sen., Pavasijų k., Paberžupių k.

  3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta - veiklą planuojama vykdyti žemės sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 8413/0002:256, 8413/0003:164, 8413/0003:15, 8496/0001:139, 8413/0002:45, 8413/0002:272, 8413/0003:111, 8496/0003:11, 8496/0001:60, 8496/0001:271, 8496/0001:6, 8413/0003:26, 8488/0004:102, 8413/0003:126, 8488/0004:87, 8496/0003:87, 8496/0003:82, 8496/0003:86, 8488/0004:97, 8488/0004:119, 8496/0003:12, 8413/0003:17, 8496/0001:30, esančiuose Šakių r. sav. Kudirkos Naumiesčio sen. Tarpučių I k., Rudžių k., Ašmoniškių k., Žvirgždaičių sen. Murinų k., Raugalų k., Valių k., Sintautų sen. Pavasijų k., Paberžupių k.

  4. Atsakingos institucijos - Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyriaus 2014-07-18 priimta atrankos išvada Nr. (15.4)-A4-3264 poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

  5. Teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą bei išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima: Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyriui, S. Dariaus ir S. Girėno g. 4, 68176 Marijampolė, tel.: (8) 706 62 008, faks.: (8) 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt bei PŪV PAV atrankos rengėjui: UAB „Archstudija“, Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius, kontaktinis asmuo – Inga Avsiukevičiūtė, tel.: (8 5) 210 1297, el. p. inga@archstudija.lt – per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos

   

   __________________________________________

  800x600

   

   

  PARENGTAS ŠAKIŲ RAJONO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALUSIS PLANAS

  Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766.
  Plano rengėjas:
  UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.
  Finansavimas:
  Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, kurią bendrai finansuoja Europos socialinis fondas, prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" priemonę Nr. VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas".
  Informuojame apie parengtus Šakių rajono šilumos ūkio specialiojo plano sprendinius (toliau - Plano). P
  lano koncepcijos rengimo metu buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau - SPAV). Susipažinti su Plano sprendiniais, SPAV ir sprendinių vertinimo ataskaita galima nuo 2014-08-08 iki 2014-09-08 Šakių rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriuje. Viešas susirinkimas įvyks 2013-09-08,13.00 val. savivaldybės salėje, Bažnyčios g. 4, Šakiai
  Pasiūlymai: Pasiūlymus dėl Plano sprendinių rengimo teikti: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766, arba plano rengėjui – UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.

   

   

   ______________________________

   

  Informuojame, kad yra koreguojamas parengto žemės sklypo, prie nuosavybės teise turimo pastato (unik. Nr. 8497//-2003-4014)  Šakių r. sav. Gelgaudiškio m. Lauko g. 2 suformavimo,  nustatant žemės sklypo naudojimo paskirtį- kitą, naudojimo būdą- komercinės paskirties objektų teritorijos, projektas.Projekto koregavimo projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Susipažinti su parengtu planu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. liepos 21- rugpjūčio 4 darbo dienomis, adresu: Šakiai, V. Kudirkos g.63 (IIaukštas), MB “Trimatės idėjos“ patalpose. Plano rengėjas: MB „Trimatės idėjos“, Šakiai, V. Kudirkos g.63,tel. +370 672 72728, e.paštas: trimatesidejos@trimatesidejos.lt projekto autorius Tomas Vaikasas. Planavimo inicijatorius:RAMŪNAS BAKAITIS

   

  ______________________________________

   

  ŠAKIŲ RAJONO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO RENGIMAS

   

  Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766.

  Plano rengėjas: UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.

  Finansavimas: Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, kurią bendrai finansuoja Europos socialinis fondas, prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" priemonę Nr. VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas".Informuojame, kad 2014-06-27 Šakių rajono savivaldybės administracijos tarybos sprendimu Nr. T-222 "Dėl rajono šilumos ūkio specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo" patvirtinta "Nuosaikios plėtros alternatyvos" koncepcija. Specialiojo plano koncepcijos rengimo metu buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau - SPAV).Susipažinti su patvirtinta Koncepcija ir SPAV ataskaita galima Šakių rajono savivaldybės administracijoje, Bažnyčios g. 4, Šakiai.Pasiūlymai: Pasiūlymus dėl Šakių rajono šilumos ūkio specialiojo plano sprendinių rengimo teikti: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766, arba plano rengėjui – UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.

   

   

  ________________________      

          Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos  pastatų vietai parinkti Antano Petro Palubinsko žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Šakių sen.,  Vilkeliškių k., Kęstučio g.128 (sklypo kadastrinis numeris 8443/0003:209).      Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.    Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. liepos 14- 25 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com

   

   

   _______________________

   

  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijosŠakių skyriaus vedėjo 2014-06-12 įsakymu Nr.18VĮ-(14.18.2.)-788 pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Šakių raj. sav., Vilkeliškių k., Kęstučio g.128, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio  sodybos vietai parinkti .
  Planavimo darbų programa:
  Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas, esantis Šakių raj. sav., Vilkeliškių k., Kęstučio g.128
  Planuojamos teritorijos plotas: 21,5020ha.
  Planavimo organizatorius: žemės sklypo savininkas Antanas Petras Palubinskas.Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kuriame numatyti ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimą gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastatų statybai.Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengėjas:  UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com.
  Planavimo procesas: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
  Tyrimų atlikimo reikalingumas: nebus atliekami.Nepriklausomas specialiojo plano sprendinių vertinimas: nebus atliekamas.Specialiojo plano stadijos: plano rengimo etape nebus rengiama teritorijos vystymo koncepcija.Galimybių studijos reikalingumas: nebus atliekamas.Viešumo užtikrinimas: nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.Planavimo terminai:  3mėnesiai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Įgalioju UAB“Geotakas“ darbuotojus parengtą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą pasirašyti elektroniniu parašu ir įregistruoti teritorijų planavimo registre. 

   

  ____________________                    

  Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas žemės sklypo, esančio Šakių raj. sav., Kriūkų sen., Kumečių k.14, suformavimo Artūrui Kvasiliui nuosavybės teise priklausantiems pastatams eksploatuoti.Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. liepos 1-14 darbo dienomis adresu: UAB“Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com

  _______________________

   

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo Tupikų k., Žvirgždaičių sen., Šakių r.sav., kadastrinis Nr.8496/0001:238, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti .
  Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
  Planavimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parenkant vietą pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai, reikalingai ūkininko veiklai vykdyti.
  Pareiškėjas: Jurgis Zlotogurovas ir Stasė Zlotogurovienė, tel. 5(686)94897.Projekto rengėjas: UAB „Archigrupė", Jonavos g. 254, Kaunas, formavimo ir pertvarkymo projekto rengėja arch. Inga Cibulskienė. Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima nuo 2014 m. birželio 23 d. iki 2014 m. liepos 7 d. projekto rengėjos patalpose, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.

  _____________________

   

   

  Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.8433/0001:712), esančio Giedručių k., Šakių sen., Šakių r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektą.
  Planavimo tikslas – padalinti žemės sklypą į du sklypus, pagal nuosavybės teise priklausančias dalis, sklypo, kurio plotas 0,1465 ha paskirtį pakeisti į kitą paskirtį, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos būdą, likusio sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ž -emės ūkio paskirties žemė, žemės naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai.
  Planavimo organizatorius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių rajono skyrius.
  Planavimo iniciatorius: Darius Juozapavičius, tel. 8 616 48642.Projekto rengėjas: UAB „Archigrupė", Jonavos g. 254, Kaunas, formavimo ir pertvarkymo projekto rengėja arch. Inga Cibulskienė. Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima nuo 2014 m. birželio 23 d. iki 2014 m. liepos 7 d. projekto rengėjos patalpose, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.

  ______________________

  Informuojame apie parengtą žemės sklypo sodnininkų bendrijoje '“Rasa“ Šilgalių k., Šakių r.sav. formavimo ir pertvarkymo projektą.
  Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą sodininkų bendrijoje „Rasa“, nustatant žemės sklypo naudojimo paskirtį – žemės ūkio ir naudojimo būdą – mėgėjų sodo žemės sklypai.
  Planavimo organizatorius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių rajono skyrius.
  Planavimo iniciatorius: Bronė Naujokienė.Projekto rengėjas: UAB „Archigrupė", Jonavos g. 254, Kaunas, formavimo ir pertvarkymo projekto rengėja arch. Inga Cibulskienė. Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima nuo 2014 m. birželio 27 d. iki 2014 m. liepos 11 d. projekto rengėjo patalpose, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.

  ______________________

  Informuojame apie parengtą žemės sklypo Šakių r. sav., Gelgaudiškio m., Smėlio g. 15 formavimo ir pertvarkymo projektą.
  Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą prie nuosavybės teise valdomais statiniais (statinių registro įrašo Nr.70/2972), nustatant žemės naudojimo paskirtį – kitą; naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.
  Planavimo organizatorius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių rajono skyrius.
  Planavimo iniciatorius: Dalė Onusaitienė.Projekto rengėjas: UAB „Archigrupė", Jonavos g. 254, Kaunas, formavimo ir pertvarkymo projekto rengėja arch. Inga Cibulskienė. Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima nuo 2014 m. birželio 23 d. iki 2014 m. liepos 7 d. projekto rengėjos patalpose, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.

   ____________________

  Informacija apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

  Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo, prie nuosavybės teise turimo pastato (reg. Nr. 70/65184) Šakių r. sav. Kudirkos Naumiesčio m. P. Mašioto g. 38 suformavimo, nustatant žemės sklypo naudojimo paskirtį- kitą, naudojimo būdą- daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu planu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. birželio 19- liepos 04 darbo dienomis, adresu: Šakiai, V. Kudirkos g.63 (II aukštas), MB “Trimatės idėjos“ patalpose. Plano rengėjas: MB „Trimatės idėjos“, Šakiai, V. Kudirkos g.63, tel. +370 672 72728, e.paštas: trimatesidejos@trimatesidejos.lt projekto autorius Tomas Vaikasas.Planavimo iniciatorė: TERESĖ SIBITIENĖ

   

  ___________________

   

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010m. liepos 21 d. nutarimu Nr.1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijoje tvarkos aprašo“ 27 punktu, informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio esančio Kudirkos Naumiesčio m., Topolių g.14, suformavimo esamiems statiniams eksploatuoti planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Susipažinti su parengtu planu galima 2014 m. birželio 17- liepos 1 darbo dienomis adresu Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas), UAB “Geotakas“ patalpose. Pasiūlymus galima teikti Šakių rajono savivaldybės administracijai. Plano rengėjas: UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 tel.8-62178513, e.paštas:geotakas.sakiai@gmail.com. Projekto autorė Virginija Pašiūnienė        

   __________________________

   

   TAEM URBANISTAI, UAB informuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos užsakymu yra parengtas „Žemės sklypo suformavimo Nemuno g., Gelgaudiškio m., Šakių rajono savivaldybėje“ detalusis planas (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 1P-(1.3)-366 „Dėl detaliojo plano rengimo“).

   

  Planuojamos teritorijos adresas, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas: 0,3 ha ploto teritorija greta Nemuno g., Gelgaudiškio m., Šakių r. sav. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

  Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą, nustatyti privalomą teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą gyvenamojo namo su ūkio pastatais statyboms.

  Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyrius, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. (8 345) 60 348, el. p. sakiai@nzt.lt. Organizatoriaus atstovė: Loreta Macijauskienė, tel. 8 345 60 349, el. p. loreta.macijauskiene@nzt.lt

  Plano rengėjas: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, faks. (8 5) 278 789, urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt. Plano rengėjo atstovė: projekto vadovė Eleonora Grablevskienė.

  Planavimo programa:

  Planavimo darbų etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo, baigiamasis.

  Rengimo terminai:planavimo pradžia - 2014 m. I ketvirtis., planavimo pabaiga -  2014 m. IV ketvirtis.

  Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

  Informuojame, kad 2014 m. gegužės 13 d. raštu Nr. 18SD-(14.18.104.)–1792 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriaus vedėjas pritarė detaliojo koncepcijai, su kuria galima susipažinti Šakių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.sakiai.lt.

  Susipažinti su teritorijų planavimo dokumento parengtais sprendiniais bus galima nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2014 m. liepos 29 d. imtinai pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2014 m. liepos 15 d. iki 2014 m. liepos 29 d. imtinai detalusis planas bus viešai eksponuojamas Gelgaudiškio seniūnijos patalpose (Taikos g. 51A, Gelgaudiškis). Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2014 m. liepos 29 d. 10.00 val. Gelgaudiškio seniūnijos patalpose.

  Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.

   

   

   

  Šakiai. nemuno gatvė

   Gelgaudiškis. Nemuno gatvė

   _______________________

  Informacija apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą 

              Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Beno Juozo Kriščiūno žemės sklype , kurio kadastrinis Nr.8418/0005:334, esančiame Šakių raj. sav., Dabitų k, Kaštonų g.69.

             Žemės sklypo pertvarkymo tikslas: žemės sklypo padalinimas į tris sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.

               Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.    Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. birželio 5-18 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com.

  ____________________________

  LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

  SPRENDIMO PROJEKTAS

  Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo

  2014 m. gegužės 19 d. Nr. 29-14

     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 76-3824) 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr.D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis bei atsižvelgdamas į UAB „Šakių Hidrotechnika“ 2014-05-12 d. prašymą Nr.35, n u s p r e n d ž i u:
  pradėti Šakių rajono Kidulių smėlio telkinio II sklypo išteklių naudojimo plano rengimą.

  Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Šakių Hidrotechnika“
  Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

  Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas:

  Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr.55-11, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „Šakių Hidrotechnika“ prašymas Nr.35.Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2014-06-03 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S.Konarskio 35, LT-03123, Vilnius.Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S.Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2014-06-03.Sprendimas dėl Šakių rajono Kidulių smėlio telkinio II sklypo išteklių naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2014-06-09.
  Direktorius Jonas Satkūnas.
           

   

  ____________________________

   

   

              Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Ryčio Adomaičio ir Vaclovo Adomaičio žemės sklype , kurio kadastrinis Nr.8468/0002:88, esančiame Šakių raj. sav., Griškabūdžio sen., Zygmantų k. Žemės sklypo pertvarkymo tikslas: bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo padalinimas į tris sklypus pagal nuosavybės teise priklausančias dalis. Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.    Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. gegužės 14-27 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com.

  _____________________________

   

   

  Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8468/0002:103), esančio Zygmantų k. 11, Griškabūdžio sen. Šakių r. sav., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo organizatorius – UAB ,,AGRILANDS“. Plano rengėjas – Rasos Urbonienės įmonė. Žemės sklypo pertvarkymo tikslas: žemės sklypo padalinimas į du sklypus, suformuojant atskirą namų valdos žemės sklypą, pakeičiant šiam sklypui pagrindinę žemės naudojimo paskirtį. Projektas svarstomas supaprastinta Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengto projekto sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. gegužės 05 - 16 darbo dienomis adresu: J. Jablonskio g. 2, Griškabūdis, Šakių r. sav. (seniūnijos patalpose), tel. 8-345-41226, 8-682-69365, el.p. rasavida@hotmail.com

  ________________________

   

   

  Informuojame ,,kad pradėtas rengti žemės sklypo, kadastrinis Nr.8401/0001:235 Klevinių k., Lukšių sen., Šakių r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
  Planavimo tikslas –padalinti žemės sklypą į du sklypus ( vieną iš sklypų suformuojant apie 1,50 ha ploto) nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties. Žemės sklypų paskirtis –žemės ūkio, būdas-kiti žemės ūkio paskirties sklypai.Projekto iniciatoriai: Gražina Gutmanienė, Vytautas Gutmanas. Tel.8-650-94023.Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė , vadovas Jolita Zigmantienė. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. gegužės 19 d. 10 d.d. įmonės patalpose , adresu : Naujakurių g.3 , Raudondvario k., Kauno r.sav. ( tel. 8- 611 -16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
   

  _________________________

  Informuojame apie parengtą žemės sklypo Smėlio g. 15, Gelgaudiškio m., Šakių r.sav. planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
  Planavimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti Smėlio g. 15, Gelgaudiškio m., Šakių r.sav.
  Planavimo rengimo terminas: 2013 IV- 2014 II ketvirtis.
  Pareiškėjas: Dalė Onusaitienė, gyv. Smėlio g. 15, Gelgaudiškio m., Šakių r.sav.
  Žemės sklypo plano rengėjas: UAB „Archigrupė". Gauti informaciją apie planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima nuo 2014-04-28 iki 2014-05-09 UAB „Archigrupė“ patalpose, adresu: Jonavos g. 254, Kaunas, arch. I.Cibulskienė, mob. 8(604)40064, el.paštas info@archigrupe.lt. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti Šakių rajono savivaldybės administracijai (Bažnyčios g. 4, Šakiai) iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.

   

  __________________________       

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos pastatų vietai parinkti Arūno Juodaičio ir Dalios Juodaitienės žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Kriūkų sen., Ilguvos k., sklypo kadastrinis Nr.8430/0001:303. Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. balandžio 25- gegužės 9 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com

  ______________________________

   

  TAEM URBANISTAI, UAB informuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos užsakymu pradedamas rengti „Žemės sklypo suformavimo Nemuno g., Gelgaudiškio m., Šakių rajono savivaldybėje“ detalusis planas (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 1P-(1.3)-366 „Dėl detaliojo plano rengimo“).
  Planuojamos teritorijos adresas, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis: apie 0,3 ha ploto teritorija greta Nemuno g., Gelgaudiškio m., Šakių r. sav. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir/ar pobūdis bus nustatyti detaliuoju planu.
  Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą, nustatyti privalomą teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą gyvenamojo namo su ūkio pastatais statyboms.
  Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyrius, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. (8 345) 60 348, el. p. sakiai@nzt.lt.
  Plano rengėjas: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, faks. (8 5) 278 789, urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt. Plano rengėjo atstovė: projekto vadovė Eleonora Grablevskienė.
  Planavimo programa.
  Planavimo darbų etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo, baigiamasis. Rengimo terminai: planavimo pradžia - 2014 m. I ketvirtis., planavimo pabaiga - 2014 m. IV ketvirtis. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.

  ____________________________

   

  Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą vietovės lygmens žemės sklypų (kad. Nr. 8435/0001:494 ir Nr. 8435/0001:349), esančių  Girėnų k., Šakių rajone apjungimo ir paskirties pakeitimo,  detalųjį planą.

  Planavimo tikslas: Žemės sklypų sujungimas į vieną sklypą, pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimas į kitą paskirtį, komercinės paskirties objektų teritorijos būdų, prekybos, pramogų ir paslaugų objektų statybos pobūdį, bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, numatant naujų pastatų statybą.

  Detaliojo plano rengimo terminas: 2013 m. - 2015 m.

  Detaliojo planavimo organizatorius: UAB „DOJUS agro“ Palangos g. 2-32, Vilnius, tel.   (8 5) 2662266, el.paštas:vilnius@dojusagro.lt.

   Detaliojo plano rengėjas: UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 32A, Klaipėda, tel. (8 46) 365886, arch. Lina Vitkutė, tel. +37065754668, el.paštas: lina.vitkute@geometra.lt., www.geometra.lt.

  Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-04-22 iki 2014-05-21 UAB „Geometra“ patalpose adresu: Taikos pr. 32A, Klaipėda ir Šakių seniūnijos patalpose adresu: Bažnyčios g. 10/12, Šakiai.

  Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-05-07 iki 2014-05-21 Šakių seniūnijoje adresu: Bažnyčios g. 10/12, Šakiai.

  Viešas susirinkimas vyks 2014-05-21, 13.00 val. Šakių seniūnijoje adresu: Bažnyčios g. 10/12, Šakiai.

  Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Marijampolės Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos (Vytauto g. 28, Marijampolė), per mėnesį po atsakymo (išsiųsto laiško) gavimo dienos.Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros nebus atliekamos, dėl neatlikimo motyvų kreiptis į detaliojo plano rengėją.

   

  ______________________________

  Informacija apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

      Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Laimutės Dabrilienės, Romo Dabrilos ir Kristinos Dabrilaitės žemės sklype , kurio kadastrinis Nr.8438/0001:53, esančiame Šakių raj. sav., Gotlybiškių k, Tilto g.38. Žemės sklypo pertvarkymo tikslas: žemės sklypo padalinimas į du sklypus, suformuojant atskirą namų valdos žemės sklypą bei šiam sklypui pakeičian pagrindinę žemės naudojimo paskirtį.Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. balandžio 4 - 17 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com.

  ________________________________

  Informacija apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

  Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo, prie nuosavybės teise turimo pastato (unik. Nr. 8497-2003-4014)  Šakių r. sav. Gelgaudiškio m. Lauko g. 2 suformavimo,  nustatant žemės sklypo naudojimo paskirtį- kitą, naudojimo būdą- komercinės paskirties objektų teritorijos.
  Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu planu
  ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. balandžio 04- balandžio17 darbo dienomis, adresu: Šakiai, V. Kudirkos g.63 (IIaukštas), MB “Trimatės idėjos“ patalpose. Plano rengėjas: MB „Trimatės idėjos“, Šakiai, V. Kudirkos g.63,tel. +370 672 72728, e.paštas: trimatesidejos@trimatesidejos.lt projekto autorius Tomas Vaikasas.

   Planavimo užsakovas:                                                                               Ramūnas Bakaitis

                                     _____________________________

  Informacija apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

  Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Rūtos Kirkilovskienės ir Leono Kirkilovskio žemės sklypuose , kurių kadastriniai Nr.8403/0002:58 ir 8403/0002:36, esančiuose Šakių raj. sav., Barzdų sen., Žardelių k. Žemės sklypo pertvarkymo tikslas: dviejų tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų sujungimas į vieną sklypą.Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. kovo 17-28 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com.

                                                    _________________________________

               PRANEŠIMAS   DĖL VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO PROJEKTAVIMO PRADŽIOS

  UAB „Kelprojektas” pagal sutartį Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos rengia techninį projektą „Tilto per Siesarties upę kelyje Nr. 138 Vilkaviškis – Kudirkos Naumiestis – Šakiai 43,7 km Šakių rajono savivaldybėje rekonstravimo projektas”.
  Remiantis statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas” VIII sk. UAB „Kelprojektas” informuoja apie pradedamą rengti: „Tilto per Siesarties upę kelyje Nr. 138 Vilkaviškis – Kudirkos Naumiestis – Šakiai 43,7 km Šakių rajono savivaldybėje rekonstravimo projektą”.
  1. Statinio savivaldybės adresas: Tiltas per Siesarties upę kelyje Nr. 138 Vilkaviškis – Kudirkos Naumiestis – Šakiai 43,7 km Šakių rajono savivaldybėje .
  2. Statinio naudojimo paskirtis: pagrindinė naudojimo paskirtis „Kita”. Kiti transporto statiniai – tiltas.
  3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir jo patvirtinimo data: –.
  4. Žemės sklypo schema:
  5. Planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia ir pabaiga: projektavimo pradžia 2012 m. I ketvirtis – pabaiga 2012 m. lapkričio 1 d. Statybos pradžia 2014 m. I ketvirtis – pabaiga 2014 m. IV ketvirtis.
  6. Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: I.Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas.
  7. Projekto vadovas: Gintaras Bajoras, tel. Nr. 8686 58137, el. p. gintaras.bajoras@kelprojektas.lt.
  8. Statytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos J.Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 2329600, el.p. lakd@lakd.lt.
  9. Informacijos teikimas projektuotojui dėl projekto: elektroniniu paštu mantas.tunaitis@kelprojektas.lt arba raštu informaciją pateikiant: darbo dienomis nuo 7.00 iki 16.00 val. I.Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas.
  10. Viešo susirinkimo data: 2014 m. kovo 19 d. 16.00 val. Rotušės salėje (Bažnyčios g. 4, Šakiai).

  Planinė medžiaga

  _________________________________

  Informuojame apie pradedamą rengti, žemės sklypų (kad. Nr. 8435/0001:494 ir Nr. 8435/0001:349), esančių Girėnų k., Šakių rajone apjungimo ir paskirties pakeitimo, detalusis planas. Planavimo tikslas: Žemės sklypų sujungimas į vieną sklypą, pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimas į kitą paskirtį, komercinės paskirties objektų teritorijos būdų, prekybos, pramogų ir paslaugų objektų statybos pobūdį, bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, numatant naujų pastatų statybą.Detaliojo plano rengimo pagrindas: Šakių rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus Įsakymas dėl leidimo rengti detalųjį planą 2013 m. gruodžio 13 d. Nr. AT-1411. 2013 m. lapkričio 26 d. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. VL-1625; Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2013 m. gruodžio 31 d. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 029.
  Planavimo darbų etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis. Detaliojo plano rengimo etapo stadijos sujungiamos, todėl koncepcija planuojamai teritorijai nebus rengiama. Detaliojo plano rengimo terminas: 2013 m. - 2016 m.
  Detaliojo planavimo organizatorius: UAB „DOJUS agro“ Palangos g. 2-32, Vilnius, tel. (8 5) 2662266, el.paštas: vilnius@dojusagro.lt. Detaliojo plano rengėjas: UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 32A, Klaipėda, tel. (8 46) 365886, arch. Lina Vitkutė, tel. +37065754668, el.paštas: lina.vitkute@geometra.lt., www.geometra.lt.
  Preliminari viešo svarstymo vieta: Šakių seniūnija (Bažnyčios g. 10/12, Šakiai.), preliminari viešo svarstymo data: 2014 m. II ketv. Apie tikslią detaliojo plano viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus informuojama papildomai. Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.
   

  ____________________

  Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, esančio Šakių miesto teritorijoje tarp Kęstučio g. ir Griškabūdžio gatvės laisvoje valstybinėje žemėje detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.
  - Planavimo tikslas:
  - Suformuoti 3 žemės sklypus (du sklypus pramonės teritorijai ir vieną aplinkelio);
  - Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą;
  - Reglamentuoti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą;
  - Transporto judėjimo srautus.
  Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius. Bažnyčios g. 4, Šakiai. Tel. (8 345) 60750.Plano rengėjas: UAB „Eurointegracijos projektai“, Ukmergės g. 222, LT-07157, Vilnius, tel. (8-5) 2430177 faks. (8-5) 2430174, el. paštas: info@eip.lt, interneto tinklapis: www.eip.lt.veikiantis jungtinėje veikloje su UAB „Lyderio grupė“, Šilutės pl. 83, LT-91400 Klaipėda, tel. (8-46) 313 057 faks. (8-46) 313 058, el. paštas: info@lyderio.lt, interneto tinklapis: www.lyderio.lt. Kontaktiniai asmenys: Romualdas Markus, Šilutės pl. 83-308, LT-91400 Klaipėda, mob. Tel. 8 655 71990, Stasys Kuodys, Šilutės pl. 83-308, LT-91400 Klaipėda, mob. Tel. 8 614 48007.Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-03-17 iki 2014-04-11, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. pas planavimo organizatorių arba pas plano rengėją.
  § Detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2014-03-31 iki 2014-04-11 Šakių rajono savivaldybės administracijos patalpose.
  § Viešas susirinkimas įvyks 2014-04-14 10:00 val. Šakių rajono savivaldybės administracijos patalpose.
  Informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimu Nr. T-21 patvirtinta rengiamo detaliojo plano koncepcija. Susipažinti su patvirtinta detaliojo plano koncepcija galima pas plano rengėją, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiami raštu planavimo organizatoriui. Planavimo dokumento sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame detaliajame plane, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
  _______________________

  Informacija apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

  Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo, prie nuosavybės teise turimo pastato (reg. Nr. 70/65184)  Šakių r. sav. Kudirkos Naumiesčio m. Tilto g. 14A suformavimo,  nustatant žemės sklypo naudojimo paskirtį- kitą, naudojimo būdą- komercinės paskirties objektų teritorijos.
  Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Susipažinti su parengtu planu
  ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014m. vasario25- kovo 10 darbo dienomis, adresu: Šakiai, V. Kudirkos g.63 (IIaukštas), MB “Trimatės idėjos“ patalpose. Plano rengėjas: MB „Trimatės idėjos“, Šakiai, V. Kudirkos g.63,tel. +370 672 72728, e.paštas: trimatesidejos@trimatesidejos.lt projekto autorius Tomas Vaikasas.

   Planavimo užsakovai:    Gracijus Diržinskas,  Danguolė Diržinskienė

  ________________

   

  Informuojame apie parengtą sklypo kadastro Nr. 8435/0002:111 Girėnų k., Šakių r. sav. pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/ degalinių ir autoservisų statinių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą. Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. kovo 19 d. 10 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Vieša sprendinių ekspozicija- 10 darbo dienų, iki susirinkimo, Šakių seniūnijos skelbimų lentoje, Bažnyčios g. 10 / Vytauto g. 12, Šakių m. Organizatorius: UAB „Greičio forma“, Kęstučio g. 19, Šakiai tel.: (8 657) 69970. Rengėjas: J. Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, tel. (8 684) 84894, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl parengto dokumento teikti raštu organizatoriui arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Dalyvavimas susirinkime neprivalomas.

  __________________

  Informuojame apie pradedamą rengti sklypo kadastro Nr. 8435/0002:111 Girėnų k., Šakių r. sav. pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/ degalinių ir autoservisų statinių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą. Organizatorius: UAB „Greičio forma“, Kęstučio g. 19, Šakiai tel.: (8 657) 69970. Rengėjas: J. Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, tel. (8 684) 84894, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriui arba rengėjui. Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

  ___________________

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ Nr. 1267, informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti vietovės lygmens žemės sklypų (kad. Nr. 8435/0001:494 ir Nr. 8435/0001:349), esančių Girėnų k., Šakių rajone apjungimo ir paskirties pakeitimo, detalusis planas. Planavimo tikslas: Žemės sklypų sujungimas į vieną sklypą, pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimas į kitą paskirtį, komercinės paskirties objektų teritorijos būdų, prekybos, pramogų ir paslaugų objektų statybos pobūdį, bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, numatant naujų pastatų statybą.Detaliojo plano rengimo pagrindas: Šakių rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus Įsakymas dėl leidimo rengti detalųjį planą 2013 m. gruodžio 13 d. Nr. AT-1411. 2013 m. lapkričio 26 d. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. VL-1625; Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2013 m. gruodžio 31 d. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 029.Planavimo darbų etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis. Detaliojo plano rengimo etapo stadijos sujungiamos, todėl koncepcija planuojamai teritorijai nebus rengiama. Detaliojo plano rengimo terminas: 2013 m. - 2016 m. Detaliojo planavimo organizatorius: UAB „DOJUS agro“ Palangos g. 2-32, Vilnius, tel. (8 5) 2662266, el.paštas: vilnius@dojusagro.lt. Detaliojo plano rengėjas: UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 32A, Klaipėda, tel. (8 46) 365886, arch. Lina Vitkutė, tel. +37065754668, el.paštas: lina.vitkute@geometra.lt., www.geometra.lt. Preliminari viešo svarstymo vieta: Šakių seniūnija (Bažnyčios g. 10/12, Šakiai.), preliminari viešo svarstymo data: 2014 m. II ketv. Apie tikslią detaliojo plano viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus informuojama papildomai. Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. 

  ________________________

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010m. liepos 21 d. nutarimu Nr.1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijoje tvarkos aprašo“ 27 punktu, informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio esančio Šakių m., Siesarties g.9, suformavimo esamiems statiniams eksploatuoti planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Susipažinti su parengtu planu galima 2014 m. sausio 29- vasario 11 darbo dienomis adresu Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas), UAB “Geotakas“ patalpose. Pasiūlymus galima teikti Šakių rajono savivaldybės administracijai.  Plano rengėjas: UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 ,tel.8-62178513, e.paštas:geotakas.sakiai@gmail.comprojekto autorė Virginija Pašiūnienė

  ________________________

  Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad.Nr.8462/0001:4), esančio Šakių r.sav., Lukšių sen., Matjošiškės k. formavimo ir pertvarkymo projektą.
  Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.
  Planavimo iniciatorius: Darius Bilskis, gyv. Akėčių k., Lukšių sen., Šakių r.Projekto rengėjas: UAB „Archigrupė", Baltijos g. 79-69, Kaunas, formavimo ir pertvarkymo projekto rengėja arch. Inga Cibulskienė. Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima nuo 2014 m. sausio 28 d. iki 2014 m. vasario 11 d. projekto rengėjos patalpose, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.

  _________________________

  Informuojame apie rengiamą žemės sklypų (kad.Nr.8462/0004:272, kad.nr. 8462/0004:230, kad.Nr. 8462/0004:4), esančio Šakių r.sav., Lukšių sen., Staliorių k. formavimo ir pertvarkymo projektą.
  Planavimo tikslas – sujungti tris žemės sklypus į vieną ir sujungus suformuoti atskirą namų valdos sklypą, pakeičiant šiam sklypui pagrindinę žemės naudojimo paskirtį.
  Planavimo iniciatoriai: Arvydas Mockaitis ir Roma Mockaitienė, gyv. Patašių k., Kriūkų sen., Šakių r.Projekto rengėjas: UAB „Archigrupė", Baltijos g. 79-69, Kaunas, formavimo ir pertvarkymo projekto rengėja arch. Inga Cibulskienė. Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima nuo 2014 m. sausio 28 d. iki 2014 m. vasario 11 d. projekto rengėjos patalpose, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.

  _____________________

   

  Informacija apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą 

              Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Jūratės Elenos Tamošauskienės žemės sklype , kurio kadastrinis Nr.8418/0006:54, esančiame Šakių raj. sav., Gelgaudiškio sen., Pajotijo k., Ūkininkų g.2.  Žemės sklypo pertvarkymo tikslas: žemės sklypo padalinimas į du sklypus, suformuojant atskirą namų valdos žemės sklypą bei šiam sklypui pakeičian pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį. Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.    Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. sausio 23 - vasario 5 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com.

  ____________________

   

   Informacija apie teritorijų planavimą

   Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8478/0001:0011), esančio Ritinių k. 8, Šakių sen. Šakių r.sav., formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos  projektas.

   Planavimo pagrindas: Šakių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjos 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 033.

  Planavimo tikslas: padalinti į tris žemės sklypus, suformuojant atskirą sklypą namų valdai ir pakeičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį.

  Projekto organizatorius: Dijana Liepinskienė.

  Projekto rengėjas: Individuali įmonė "Kadama", M. K. Čiurlionio g. 3, Perlojos k., Varėnos r., tel. 8-675-01446.

  Su žemės sklypo žemėtvarkos  projektu susipažinti ir pastabas pateikti galima nuo 2014 vasario 03  d. iki 2014 vasario 14 d. rengiančioje įmonėje Individuali įmonė "Kadama", M. K. Čiurlionio g. 3, Perlojos k., Varėnos r., tel. 8-675-01446, el. p.: r.zalimas@gmail.com

  ________________________

   

   

  PRADEDAMAS RENGTI ŠAKIŲ RAJONO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALUSIS PLANAS

  Plano rengėjas: UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.

   Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766.

  Planuojama teritorija: Šakių rajono savivaldybės teritorija.

  Planavimo tikslai ir uždaviniai: 1. Suformuoti Savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis; 2. Tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai; 3. Suderinti valstybės, Savivaldybės, energetikos įmonių (šilumos, elektros, dujų), fizinių ir juridinių asmenų interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;  4. Numatyti esamas ir planuojamas naujas šilumos vartotojų teritorijas (zonas); 5. Pateikti principinius techninius sprendimus dėl kiekvienai teritorijai (zonai) nustatytų alternatyvių energijos ar kuro rūšių naudojimo, kad būtų patenkinami šios teritorijos vartotojų šilumos poreikiai; 6. Reglamentuoti alternatyvius Šildymo būdus, naudotinas kuro ir energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose (zonose).

  Strateginis pasekmių aplinkai vertinimo reikalingumas bus nustatomas, remiantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše (Valstybės žinios, 2004-08-21, Nr. 130-4650) nustatytų procedūrų tvarka.

  Finansavimas: Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, kurią bendrai finansuoja Europos socialinis fondas, prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" priemonę Nr. VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas".

  Pasiūlymai: Pasiūlymus dėl Šakių rajono šilumos ūkio specialiojo plano teikti: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766, arba plano rengėjui – UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.

  Pasiūlymus dėl Šakių rajono šilumos ūkio specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo teikti plano rengėjui –  UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.

  ___________________________

   

   

  PRADEDAMAS RENGTI ŠAKIŲ RAJONO VANDENVIEČIŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO SPECIALUSIS PLANAS

  Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766.
  Plano rengėjas:
  UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.
  Planuojama teritorija:
  Šakių rajono savivaldybės teritorija.

  Planavimo tikslai ir uždaviniai: nustatyti sanitarines zonas Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esančios vandenvietėms, kurios
  skirtos apsaugoti požeminio vandens šaltinius nuo taršos, užtikrinti požeminio vandens, tiekiamo vartotojams, saugą ir kokybę.

  Strateginis pasekmių aplinkai vertinimo reikalingumas bus nustatomas, remiantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše (Valstybės žinios, 2004-08-21, Nr. 130-4650) nustatytų procedūrų tvarka.

  Finansavimas:
  Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, kurią bendrai finansuoja Europos socialinis fondas, prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" priemonę Nr. VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas".
  Pasiūlymai:
  Pasiūlymus dėl Šakių rajono šilumos ūkio specialiojo plano teikti: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766, arba plano rengėjui – UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.
  Pasiūlymus dėl Šakių rajono šilumos ūkio specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo teikti plano rengėjui –  UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.

   

  ____________________

   

  2014-01-21

  Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų (kadastriniai Nr.8474/0003:94, Nr.8474/0003:17 ir Nr.8474/0003:458 ), esančių Vaiguviškių k., Plokščių sen., Šakių r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas. 
  Planavimo tikslas: žemės sklypų sujungimas, suformuojant  vieną žemės sklypą. 
  Planavimo organizatorius ir iniciatorius: Vytautas Bitinas.

  Projekto rengėjas – Aušra Pleitienė individuali veikla, adresas Vasario 16-sios g.21-5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. , tel. 867402137, el. p. pleitiene@gmail.com.  
  Sužinoti apie rengiamą projektą, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus galite projekto rengėjai arba planavimo organizatoriui  nuo 2014-01-2
  7 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2014-02-12 d. 10.00 val. Beržų g.3, Plokščių k., Plokščių sen., Šakių r. patalpose.

  _____________________

  Informacija apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

              Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Sigito Urbaičio žemės sklype , kurio kadastrinis Nr.8433/0002:32, esančiame Šakių raj. sav., Šakių sen., Valių k., Gulbinų g.19.

             Žemės sklypo pertvarkymo tikslas: žemės sklypo padalinimas į du sklypus, suformuojant atskirą namų valdos žemės sklypą bei šiam sklypui pakeičian pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį.

               Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.    Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. sausio 20-31 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com.

  ______________________

  Informacija apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

             Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Dalios Kvalitaitės ir UAB “RA studija“ žemės sklype , kurio kadastrinis Nr.8460/0003:467, esančiame Šakių raj. sav., Lekėčių sen., Pavilkijo k.

             Žemės sklypo pertvarkymo tikslas: bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo padalinimas į du sklypus pagal nuosavybės teise priklausančias dalis, nekeičiant pgrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

               Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.    Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. sausio 20-31 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com.

  _________________________

   

  Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Violetos Jaseliūnienės ir Vyto Reilio žemės sklype Nr.8494/0004:119, esančiame Šakių raj. sav., Kidulių sen., Degėsių k. Bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas padalinamas į tris sklypus, pagal nuosavybės teise priklausančias dalis.Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. sausio 13-24 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com         

  _________________________

  Informuojame apie parengtą Šakių rajono degalinių išdėstymo schemos papildymo specialųjį planą.

  Specialiojo plano tikslas: 1. Papildyti Šakių rajono degalinių išdėstymo schemą (specialųjį planą), patvirtintą 1995 m. kovo 16 d. sprendimu Nr.757-v (su vėlesniu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-27) numatant papildomas degalinių vietas; 2. Parengti ilgalaikę savivaldybės teritorijos raidos programą, atitinkančią degalinių išdėstymo ir plėtros savivaldybės teritorijoje planą; 3. Reglamentuoti degalinių išdėstymą savivaldybės teritorijoje; 4. Suderinti valstybės, savivaldybių, įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus, išdėstant degalines ir plečiant jų veiklą. Planavimo organizatorius: Šakių r. sav. adm. direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel.: (8 345) 60752, el. p.: sakiai.sav@is.lt. Specialiojo plano rengėjas: J. Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el.p.: jonas.sarakauskas@gmail.com, tel. (8 684) 84894. Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. vasario 14 d. 11 val. Šakių r. savivaldybės administracijos patalpose, 226 kab., Bažnyčios g. 4, Šakiai. Vieša projekto ekspozicija- 15 darbo dienų, iki susirinkimo, Šakių r. sav. Architektūros ir Urbanistikos skyriaus skelbimų lentoje ir rengėjo patalpose. Pasiūlymus dėl parengto dokumento teikti Šakių r. sav. adm. Architektūros ir urbanistikos skyriui, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel.: (8 345) 60766, el. p.: vitarchit@is.lt.

  ________________________

  Marijos Pašukienės ir Tomo Baužos nuosavybės teise turimo žemės sklypo (kadastrinis Nr.8453 I 0002:141) esančio Šiaudinės k.,Kidulių sen.,Šakių rajone paskirties pakeitimo ir apjungimo su žemės sklypu (kadastrinis Nr.8453 I 0002:140 ), esančiu Nemuno g.48 Šiaudinės k.,Kidulių sen.,Šakių rajone, bei apjungtų žemės sklypų padalinimo į keturis sklypus detalusis planas. Detaliojo plano rengimo terminai nuo 2013 12 13 iki 2014 12 13. Viešas detaliojo plano svarstymas vyks 2014 02 07 10 val 225 kabinete, Šakių Rotušėje.Vieša ekspozicija vyks nuo š.m. sausio 27 d.Rotušės antrame aukšte, prie Architektūros ir urbanistikos skyriaus bei seniūnijos skelbimų lentoje.Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti projektų rengėjui: UAB”Šakių archiprojektas” Bažnyčiosg..4,Šakiai,tel.834560774,el.paštas:archiprojektas@centras.lt ar organizatoriams Marijai Pašukienei,Tomui Baužai,tel.861086877. Planavimo organizatorius: Marija Pašukienė ,TomasBauža                                                                                                                          

   

  ____________________________

  Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo Miško g.28B, kadastro Nr. 8433/0001:85, sklypo, kad.Nr. 8433/0001:509 ir sklypo, kad.Nr. 8433/0001:275 Giedručių k., Šakių sen., Šakių r. sav, detalusis planas. Planavimo tikslas: žemės sklypų, kad.Nr. 8433/0001:509 ir 8433/0001:275 pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G/G1)), sujungimas su žemės sklypu, kadastro Nr. 8433/0001:85, sujungtų sklypų padalijimas į keturis sklypus; teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.Detaliojo plano rengimo terminas – iki 2016-09-11.Planavimo organizatoriai – Vincas Pranas Alinskas, Irena Alinskienė.Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.
  Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-01-20 iki 2014-02-14 UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 269122.
  Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-02-03 iki 2014-02-14, UAB “Toposfera” patalpose.
  Viešas susirinkimas numatomas 2014-02-14 d., 9 val. UAB ,,Toposfera” patalpose.
  Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui UAB „Toposfera“, Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 211810, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.

  _____________________________

   

  Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Danutės Elenos Liudžiuvienės žemės sklypuose, esančiuose Šakių raj. sav., Kriūkų sen., Senųjų Vedegiškių k., sklypus sujungiant ir suformuojant atskirą namų valdos sklypą. Žemės sklypų kadastriniai Nr.8430/0004:49, 8430/0004:354, 8430/0004:353.Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. sausio 6-17 darbo dienomis adresu: UAB“Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com.      

   

  ______________________________

  Pradedamas rengti žemės sklypo detalusis planas:

  Planuojamos teritorijos adresas ir pagrindiniai duomenys – Šakių miesto teritorija tarp Kęstučio g. ir Griškabūdžio gatvės laisvoje valstybinėje žemėje, planuojamos teritorijos plotas apie 9 ha.
  - Planavimo tikslas:
  - Suformuoti 3 žemės sklypus (du sklypus pramonės teritorijai ir vieną aplinkkelio detaliuosius planus);
  - Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą;
  - Reglamentuoti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį;
  - Transporto judėjimo srautus.
  Planuojamas žemės sklypo paskirtis: kita; būdas pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos.
  Detalieji planai rengiami bendrąją tvarka, keturiais etapais. Apie detaliųjų planų viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai. Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliųjų planų sprendinių teikiama raštu planavimo organizatoriaus įgaliotam asmeniui – UAB „Eurointegracijos projektai“/UAB „Lyderio grupė“, Šilutės pl. 83, LT-91400 Klaipėda.Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.Bažnyčios g. 4, Šakiai. Tel. (8 345) 60750
  Plano rengėjas: UAB „Eurointegracijos projektai“, Ukmergės g. 222, LT-07157, Vilnius, tel. (8-5) 2430177 faks. (8-5) 2430174, el. paštas: info@eip.lt, interneto tinklapis: www.eip.lt.veikiantis jungtinėje veikloje su UAB „Lyderio grupė“, Šilutės pl. 83, LT-91400 Klaipėda, tel. (8-46) 313 057 faks. (8-46) 313 058, el. paštas: info@lyderio.lt, interneto tinklapis: www.lyderio.lt. Kontaktiniai asmenys: Romualdas Markus, Šilutės pl. 83-308, LT-91400 Klaipėda, mob. Tel. 8 655 71990, Stasys Kuodys, Šilutės pl. 83-308, LT-91400 Klaipėda, mob. Tel. 8 614 48007.

   

  Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu" (a. r.) informuojame, apie pradedama rengti žemės sklypą senosioms miesto kapinėms, Šakių r. sav., Kudirkos Naumiesčio m., P. Mašioto gatvėje planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Plano rengimo pagrindas Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. AT-1365 „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo planą, prilyginamą teritorijų planavimo dokumentui. Planavimo tikslas – suformuoti Kudirkos Naumiesčio miesto senųjų kapinių, esančių P.Mašioto gatvėje žemės sklypą.Žemės sklypo plano rengimo organizatorius – Šakių rajono savivaldybė, Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai, kodas 188772814.Žemės sklypo plano rengėjas - UAB „Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas), adresas internete www.kelprojektas.lt, projekto vadovas - Evaldas Grybauskas, technikė – Justina Jatužytė, tel. (8 37) 205229, el. p. Justina.Jatuzyte@kelprojektas.ltSusipažinti su parengtu projektu ir pateikti raštu motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima žemės sklypo plano rengimo iniciatoriui darbo dienomis nuo 2013-12-20 iki 2014-01-10.

  __________________________

   

  DĖL RENGIAMO DETALIOJO PLANO

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str.1p. pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.8453/0002:141), esančio Šiaudinės k., Kidulių sen., Šakių rajone paskirties pakeitimo ir apjungimo su žemės sklypu (kadastrinis Nr.8453/0002:140), esančiu Nemuno g.48, Šiaudinės k., Kidulių sen., Šakių rajone, bei apjungtų žemės sklypų padalinimo į keturis sklypus detalusis planas.Planavimo pagrindas-savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 13d.įsakymas Nr.AT-1409 .Planavimo organizatorius : Marija Pašukienė,Tomas Bauža. Planavimo uždaviniai ir darbų programa:
  1. Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m.topografinės nuotraukos.
  2. Parengti detalųjį planą:
  2.1.išanalizuoti esamą būklę
  2.2.konkretizuoti sprendinius
  3. Detaliojo plano sprendinius pateikti:
  3.1.aiškinamajame rašte
  3.2.brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais,.
  4. Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
  4.1.informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje,nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.
  4.2.informuoti seniūnijjos seniūną ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.
  4.3.detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996m.rugsėjo 18 d.nutarimu Nr.1079 (2007 m.kovo 14 d. Nutarimo Nr.247 redakcija )patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.
  4.4.visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį,kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją savivaldybės patalpose.
  5. Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui,detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkimo metu.
  6. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
  7. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai.
  8. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą,jis turi būti pateikiamas tikrinimui Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
  9. Gavus teigiamas išvadas,detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruotas teritorijų planavimo registre.
  Detaliojo plano rengimo terminai nuo 2013 12 13 iki 2014 12 13. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti projektų rengėjui: UAB”Šakių archiprojektas” Bažnyčiosg..4,Šakiai,tel.834560774,el.paštas:archiprojektas@centras.ltar organizatoriams Marijai Pašukienei,Tomui Baužai,tel.861086877, Planavimo organizatorius: Marija Pašukienė ,Tomas Bauža

  _________________________

   

  Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad.Nr.8482/0005:199), esančio Pasieniečių g. 20, Slavikų k., Slavikų sen., Šakių r. formavimo ir pertvarkymo projektą.
  Planavimo tikslas – žemės sklypo padidinimas iš laisvos fondo valstybinės žemės teritorijos.
  Planavimo organizatorius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių rajono skyrius
  Plnavimo iniciatorius:Janina Valuckienė ir Algimantas Valuckas.Plano rengėjas: UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima nuo 2013 m. spalio 23 d. iki 2013 m.lapkričio 6 d.UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, tel. 8(604)40064, el.paštas info@toposfera.com.
  ________________________

  DĖL RENGIAMO DETALIOJO PLANO                                       

      Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str.1p. pradedamas rengti žemės sklypų  esančių Šakių r.sav.,Kidulių sen., Šiaudinės  k.,           Nemuno g.48 (kadastrinis Nr.8453 I 0002:140 ),ir Kidulių sen.,Šiaudinės k. (kadastrinis Nr. 8453 I 0002:141 ), paskirties pakeitimo, apjungimo ir padalinimo į šešis sklypus detalusis planas.Planavimo pagrindas-savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m.lapkričio 29 d.įsakymas Nr.AT-1342.Planavimo organizatorius : Marija Pašukienė,Tomas Bauža.
  Planavimo uždaviniai ir darbų programa:

  1.      Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m.topografinės nuotraukos.

  2.      Parengti detalųjį planą:

  2.1.išanalizuoti esamą būklę

  2.2.konkretizuoti sprendinius

  3.      Detaliojo plano sprendinius pateikti:

  3.1.aiškinamajame rašte

  3.2.brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais,.

  4.      Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:

  4.1.informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje,nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.

  4.2.informuoti seniūnijjos seniūną ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.

  4.3.detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996m.rugsėjo 18 d.nutarimu Nr.1079 (2007 m.kovo 14 d. Nutarimo Nr.247 redakcija )patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.

  4.4.visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį,kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją savivaldybės patalpose.

  5.      Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui,detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkimo metu.

  6.      Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.

  7.      Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai.

  8.      Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą,jis turi būti pateikiamas tikrinimui Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

  9.      Gavus teigiamas išvadas,detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruotas teritorijų planavimo registre.

            Detaliojo plano rengimo terminai nuo 2013 11 29 iki 2014 11 29.

          Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti projektų rengėjui: UAB”Šakių archiprojektas” Bažnyčiosg..4,Šakiai,tel.834560774,el.paštas:archiprojektas@centras.ltar organizatoriamsMarijai Pašukienei,Tomui Baužai,tel.861086877
  Planavimo organizatorius: Marija Pašukienė ,Tomas Bauža                                                                                                                                                            
  __________________      

  Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu" (a. r.) informuojame, apie pradedamus rengti žemės sklypus prie statinių: 1) Šakių r. sav., Kudirkos Naumiesčio m., Vytauto g. 23 (unikalus Nr. 8497-5005-1012). 2) Šakių r. sav., Kudirkos Naumiesčio m., V. Kudirkos g. 25 (unikalus Nr. 8492-5000-4015) planus, prilyginamus detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
  Plano rengimo pagrindas 1) Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. AT-1032 „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo, esančio Vytauto g. 23, Kudirkos Naumiesčio mieste, Šakių r. sav. planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui“
  2) Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. AT-1033 „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo, esančio V.Kudirkos g. 25, Kudirkos Naumiesčio mieste, Šakių r. sav. planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
  Planavimo tikslas – suformuoti naudojamus valstybinės žemės sklypus esamiems statiniams eksplotuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
  Žemės sklypo plano rengimo pareiškėjas – Šakių rajono savivaldybė, Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai, kodas 188772814.
  Žemės sklypo plano rengėjas - UAB „Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas), adresas internete www.kelprojektas.lt, projekto vadovas - Evaldas Grybauskas, technikė – Justina Jatužytė, tel. (8 37) 205229, el. p. Justina.Jatuzyte@kelprojektas.lt
  Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti raštu motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima žemės sklypo plano rengimo iniciatoriui darbo dienomis nuo 2013-12-09 iki 2013-12-20.

  __________________

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010m. liepos 21 d. nutarimu Nr.1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijoje tvarkos aprašo“ 27 punktu, informuojame, kad rengiamas 0,1699 ha ploto žemės sklypo, esančio Šakių m., L.Giros g.17 (kadastrinis Nr.8486/0004:122) ir 0,2299 ha ploto žemės sklypo, esančio Šakių m., Turgaus g.5 (kadastrinis Nr.8486/0004:135), pertvarkymo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Pertvarkomos dviejų besiribojančių žemės sklypų ribos.Susipažinti su parengtu planu galima 2013 m. lapkričio 28- gruodžio 11 darbo dienomis adresu Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas), UAB “Geotakas“patalpose. Pasiūlymus galima teikti Šakių rajono savivaldybės administracijai.
  Plano rengėjas: UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 tel.8-62178513, e.paštas:geotakas.sakiai@gmail.com projekto autorė Virginija Pašiūnienė

  _________________

  DĖL PARENGTO  DETALIOJO PLANO

         Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 p.  parengtas žemės sklypo, esančio Kidulių sen. Kidulių k.  paskirties pakeitimo  detalusis planas. Planavimo pagrindas- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. AT-1191. Planavimo organizatorius- Regina Sinkuvienė.Detaliojo plano rengimo terminai: nuo  2013-10-28 iki 2016-10-28
  Viešas detaliojo plano svarstymas vyks Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 2013 m. gruodžio 31 d. 11 val. 226 kabinete. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013 m. gruodžio 12 d. savivaldybės antrame aukšte, prie Architektūros ir urbanistikos skyriaus ir Kidulių seniūnijoje .

  Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti  Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4 , Šakiai. Tel. 60766; el. paštas- architsakiai @ is.lt, arba planavimo organizatoriui tel. Nr. 8 345 62044
    Planavimo organizatorius:              Regina Sinkuvienė                                                                                            

   

   

   

   

   

   

  __________________

  _______________________

  Informuojame apie parengtą Šakių rajono degalinių išdėstymo schemos papildymo specialiojo plano koncepciją.  Susipažinti su dokumentu galima pas projekto rengėją arch. J. Šarakauską adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, tel.: (8 684) 84894, el. p.: jonas.sarakauskas@gmail.com. Planavimo organizatorius: Šakių r. sav. adm. direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel.: (8 345) 60752, el. p.: sakiai.sav@is.lt. Taip pat informuojame, kad strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas. Su šio sprendimo motyvais galima susipažinti pas projekto rengėją.

    __________________

  Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Šakių r. Sav. Gelgaudiškio m. Lauko g. 8, žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
  Planavimo tikslassuformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti.
  Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja Juozas Valiukas gyv. Lauko g. 8 Gelgaudiškis.
  Plano rengėjas Ugnės Vitartės individuali veikla (nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (32.2)-G18-908), Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r., tel. 8-615-23960

   

  ____________________ 

  DĖL PRADEDAMO RENGTI  DETALIOJO PLANO      

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 1 p.  pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Kidulių sen. Kidulių k.  paskirties pakeitimo  detalusis planas. Planavimo pagrindas- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. AT-1191. Planavimo organizatorius- Regina Sinkuvienė.
  Rengiant detalųjį planą numatomas žemės sklypo paskirties pakeitimas į gyvenamosios teritorijos būdo, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos pobūdžio žemės sklypą, numatant gyvenamojo namo bei  ūkinių pastatų statybą.
  Planavimo uždaviniai ir darbų programa:

  1.Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m. toopografinės nuotraukos.
  2. Parengti detalųjį planą:

  2.1. išanalizuoti esamą būklę
  2.2. konkretizuoti sprendinius

  3. Detaliojo plano sprendinius pateikti:
  3.1. aiškinamajame rašte

  3.2. brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais.
  4. Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:

  4.1. informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje, nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.
  4.2. informuoti seniūnijų seniūnus ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.

  4.3. detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ( 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.
  4.4. visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį, kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją atitinkamos seniūnijos patalpose.

  5. Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui, detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkomo metu.
  6. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.

  7. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisija
  8. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą, jis turi būti pateikiamas tikrinimui  Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos  valstybinės priežiūros skyriui.

  9. Gavus teigiamas išvadas, detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruoti teritorijų planavimo registre.
  Detaliojo plano rengimo terminai: nuo  2013-10-28 iki 2016-10-28

  Viešas detaliojo plano svarstymas vyks Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 2013 m. gruodžio 31 d. 11 val. 226 kabinete. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013 m. gruodžio 12 d. savivaldybės antrame aukšte, prie Architektūros ir urbanistikos skyriaus ir Kidulių seniūnijoje .
  Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti  Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4 , Šakiai. Tel. 60766; el. paštas- architsakiai @ is.lt, arba planavimo organizatoriui tel. Nr. 8 345 62044.

   Planavimo organizatorius:                                                           Regina Sinkuvienė                                                                                                                                                                                

   

  ________________________   

  Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Miško g.28B, kadastro Nr. 8433/0001:85, sklypo, kad.Nr. 8433/0001:509 ir sklypo, kad.Nr. 8433/0001:275 Vilkeliškių k., Šakių sen., Šakių r. sav, detalusis planas. Detaliojo plano rengimo pagrindas - Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-30 įsakymas Nr. AT-1077 „Įsakymas dėl leidimo rengti detalųjį planą", 2013-10-02 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. VL-1307, 2013-10-17 planavimo sąlygų sąvadas, Nr. 023.Planavimo tikslas: žemės sklypų, kad.Nr. 8433/0001:509 ir 8433/0001:275 pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G/G1)), sujungimas su žemės sklypu, kadastro Nr. 8433/0001:85, sujungtų sklypų padalijimas į keturis sklypus; teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
  Detaliojo plano rengimo terminas – iki 2016-09-11.
  Planavimo organizatoriai – Vincas Pranas Alinskas, Irena Alinskienė. Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai. 

   ________________________      

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos pastatų vietai parinkti Lucės Gulbinienės žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Kriūkų sen., Klangių k., sklypo kadastrinis Nr.8455/0002:17. Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. lapkričio 11-22 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com

   _________________________      

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos pastatų vietai parinkti Antano Rindzevičiaus žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Lekėčių k., sklypo kadastrinis Nr.8460/0005:83. Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. lapkričio 7-20 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com

  ______________________________

   

  Gautos sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti ir rengiamas 0,1512 ha žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8413/0002:14), esančio Būblelių k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav., paskirties pakeitimo detalusis planas.Planavimo tikslas - pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį žemės ūkio - į kitą, naudojimo būdą - kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į inžinerinės infrastruktūros teritorijos, nustatant naudojimo pobūdį - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos, nustatant privalomą teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui. Detalusis planas rengiamas visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese bendra tvarka.
  Planavimo organizatorius - Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60752.
  Plano rengėja - UAB „Travėjos projektavimas“, Kęstučio g. 9, LT-68308 Marijampolė, tel. (8 343) 50440, faksas (8 343) 55517 , el. paštas traveja@traveja.lt . Detaliojo plano rengimo terminas - 2013m. IV - 2014m. I ketvirčiai.Susipažinti su detaliojo planavimo dokumento rengimo sąlygomis galima nuo 2013-11-05, o su parengtu detaliuoju planu nuo 2013-11-19 iki 2013-12-17, ir teikti dėl jų raštu argumentuotas pastabas ir pasiūlymus UAB ,,Travėjos projektavimas“ darbo dienomis 8-17 val. nuo 2013-11-05 iki viešo svarstymo ir jo metu 2013-12-17.
  Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2013-12-03 iki 2013-12-17 Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Bažnyčios g. 4, Šakiai, ir Kudirkos Naumiesčio seniūnijos patalpose S.Dariaus ir S. Girėno g.4 Kudirkos Naumiestyje.
  Viešo projekto svarstymo susirinkimas vyks 2013-12-17 15 val. Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Bažnyčios g. 4, Šakiai.
   

  _____________________________

   

   

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010m. liepos 21 d. nutarimu Nr.1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijoje tvarkos aprašo“ 27 punktu, informuojame, kad pradedamas rengti Kęstučio Aštrausko žemės sklypų, esančių Šakių m., Vingio g. 3 (kadastrinis Nr. 8486/0002:101) ir J. Basanavičiaus g. 38 (kadastrinis Nr. 8486/0002:17) planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sujungiant sklypus į vieną sklypą.

   

  Susipažinti su parengtu planu galima 2013 m. lapkričio 4 d. adresu Šakiai, Bažnyčios g.4 (II aukštas), savivaldybės administracijos patalpose. Pasiūlymus galima teikti Šakių rajono savivaldybės administracijai tel. 60776, e.paštas: architsakiai@is.lt

  _____________________________     

   

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos pastatų vietai parinkti Mariaus Šilingo žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Lekėčių k., sklypo kadastrinis Nr.8460/0006:572. Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. spalio 17-30 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com

  ___________________________________

   

    Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Vytauto Jurgio Diržiaus, Zigmanto Antano Diržiaus, Juozo Diržiaus ir Elenos Juodkienės žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Šakių sen., Prūselių k., Miško g.10, sklypą padalinant į tris sklypus. Žemės sklypo kadastrinis Nr.8478/0004:12.
  Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. spalio 14- 25 darbo dienomis adresu: UAB“Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com         

   

  ________________________________

  DĖL PARENGTO DETALIOJO PLANO     

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 p.  parengtas trijų žemės sklypų, esančių Sudargo sen. Burgaičių k. apjungimo bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detalusis planas, nustatant Grinaičių žemės ūkio bendrovės teritorijos sanitarinę apsaugos zoną. Planavimo pagrindas- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 09 d. įsakymas Nr. AT-527. Planavimo organizatorius- Šakių rajono Grinaičių žemės ūkio bendrovė.
  Rengiant detalųjį planą numatomas trijų žemės ūkio paskirties žemės sklypų apjungimas, numatant naujų pastatų statybą ir komplekso sanitarinės apsaugos zonos nustatymą.
  Detaliojo plano rengimo terminai: nuo  2013-05-09 iki 2015-05-09

  Viešas detaliojo plano svarstymas įvyks Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 2013 m. spalio 30 d. 14.30 val. 226 kab. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013 m. spalio 15 d. savivaldybės antrame aukšte ir Sudargo seniūnijoje.
  Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti  Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4 , Šakiai. Tel. 60766; el. paštas- architsakiai @ is.lt, arba planavimo organizatoriui tel. Nr. 8 615 32300.

  Planavimo organizatorius:                                     Šakių rajono Grinaičių žemės ūkio bendrovė                                                                                            

     ________________________________

  Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau PVSV) ataskaitą.

  Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Grinaičių žemės ūkio bendrovė, Šakių r. sav., Sudargo sen. Sudargo k., tel. 8 (615) 32300, faks. 8 34551767.

  Planuojamos ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB ,,Inžinerinės projekto dalys” (licencija Nr. VSL-280), Donelaičio g. 63-3 Kaunas, tel./faks. 8 (37) 206685

  Ūkinės veiklos pavadinimas bei vieta: Karvių laikymo fermos Šakių r. sav., Sudargo sen. Burgaičių k.

  Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Esamas fermas, kuriuose šiuo metu laikoma 440 vnt. karvių, planuojama išplėsti. Pirmuoju etapu numatoma rekonstrukcija, kurios metu bus įrengtos vietos 240 telyčių laikymui. Sekančiais etapais laikomų karvių skaičius bus padidintas iki 911 vnt. Susipažinti su PVSV ataskaita nuo šių metų spalio 14 dienos galima: UAB ,,Inžinerinės projekto dalys“ Donelaičio g. 63-3 Kaunas ir Sudargo seniūnijoje, Kalno g.3, Sudargas. Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2013 m. spalio 30d. 10:30 val. Sudargo seniūnijos patalpose, adresu Kalno g.3, Sudargas bei 2013 m. spalio 30d. 13:30 val. Šakių rajono savivaldybės patalpose - 226 kabinetas, Bažnyčios g.4, Šakiai. Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti: PVSV dokumentų rengėjui UAB ,,Inžinerinės projekto dalys“ Donelaičio g. 63-3 Kaunas tel./faks. 8 (37) 206 685, 8 (614) 88190.
  _____________________

            Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010m. liepos 21 d. nutarimu Nr.1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijoje tvarkos aprašo“ 27 punktu, informuojame, kad rengiamas Vitos Valaitienės žemės sklypo, esančio Šakių m., Vingio g. 1 (kadastrinis Nr. 8486/0002:100)  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, padidinant žemės sklypą ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje, kai nėra galimybės suformuoti atskirą sklypą.

  Susipažinti su parengtu planu galima iki 2013 m. spalio 7-9 d. adresu Šakiai, Bažnyčios g.4 (II aukštas), savivaldybės administracijos patalpose, 226 kab. Pasiūlymus galima teikti Šakių rajono savivaldybės administracijai tel. 60776, e.paštas: architsakiai@is.lt

  _______________________

  DĖL PARENGTO  DETALIOJO PLANO      

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 p.  parengtas žemės sklypo, esančio Šakių sen. Giedručių k. padalinimo į devynis sklypus ir paskirties pakeitimo bei žemės sklypo, esančio Šakių sen. Giedručių k. Miško g. 17 padalinimo į du sklypus, detalusis planas. Planavimo pagrindas- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. AT-842. Planavimo organizatorius- Kristina Lozoraitienė ir Marijona Karalienė.
  Detaliojo plano rengimo terminai: nuo  2013-08-01 iki 2015-08-01
  Vlano svarstymas vyks Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 2013 m. spalio 15 d. 10 val. 226 kabinete. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013 m. rugsėjo 30 d. Šakių seniūnijoje.

  Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti  Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4 , Šakiai. Tel. 60766; el. paštas- architsakiai @ is.lt, arba planavimo organizatoriui tel. Nr. 8 618 88653.

   Planavimo organizatoriai:                           Kristina Lozoraitienė ir Marijona  Karalienė                                                                                          

                                                                                   

  _____________________________  

          Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas pagalbinio ūkio pastatų vietai parinkti, padidinant užstatymo teritoriją, Sigito Stanaičio ir Daivos Stanaitienės žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Margavos k., sklypo kadastrinis Nr.8430/0003:419.

              Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.    Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. rugsėjo 16-27 darbo dienomis adresu: UAB“Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com

  __________________ 

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr.3D—476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 8418/0003:471, esančio Daukantiškių k., Gelgaudiškio sen., Šakių r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
  Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos pasirinkimas - t.y. plotas, gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais reikalingais ūkininko veiklai vykdyti.
  Projekto organizatorius – Loreta Bataitienė gyv. Tujų g.15, Daukantiškių k., Šakių r.sav. Tel. 8 655 49552.
  Projekto rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyrius, K. Donelaičio g. 33, Kaunas, tel.. 8-37-223765 el. paštas: inesa.kolesnikoviene@vzf.lt
  Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui 10 dienų laikotarpyje nuo šio skelbimo patalpinamo dienos, Projektas eksponuojamas projekto rengėjo bei organizatoriaus patalpose .

  ___________________________

      Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, esančio Šakių raj., Lukšių sen., Matjošiškės k., proj.skl.Nr.78-1 (24,8281 ha) formavimo ir pertvarkymo projektą. Planavimo tikslas – žemės sklypo (kad.Nr.8462/0001:17), esančio Matijošiškės k. 4, Lukšių sen., Šakių raj. Padalinimas į šešis žemės sklypus pagal nuosavybės teise priklausančias žemės dalis. Planavimo organizatorius – Zita Dailidienė; Rengėjas – UAB GEOMA LT , tel. 8-37-208097; agne@geoma.lt. Susipažinti su projektu galima UAB GEOMA LT patalpose Kaunas, K.Donelaičio g.33-106a nuo 2013-09-13 iki viešo svarstymo, kuris įvyks 2013-09-30 (10 val). Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.  

  ___________________________

  DĖL PRADEDAMO RENGTI DETALIOJO PLANO

   

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 1 p. pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Šakių sen. Giedručių k. padalinimo į devynis sklypus ir paskirties pakeitimo bei žemės sklypo, esančio Šakių sen. Giedručių k. Miško g. 17 padalinimo į du sklypus, detalusis planas. Planavimo pagrindas- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. AT-842. Planavimo organizatorius- Kristina Lozoraitienė ir Marijona Karalienė.
  Planavimo uždaviniai ir darbų programa:
  1.Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m. toopografinės nuotraukos.
  2. Parengti detalųjį planą:
  2.1. išanalizuoti esamą būklę
  2.2. konkretizuoti sprendinius
  2.3. atlikti sanitarinės apsaugos zonos nustatymui reikalingas procedūras
  3. Detaliojo plano sprendinius pateikti:
  3.1. aiškinamajame rašte
  3.2. brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais.
  4. Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
  4.1. informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje, nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.
  4.2. informuoti seniūnijų seniūnus ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.
  4.3. detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ( 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.
  4.4. visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano ir objekto sanitarinės apsaugos zonos nustatymo sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį, kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją atitinkamos seniūnijos patalpose.
  5. Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui, detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkomo metu.
  6. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
  7. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai.
  8. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą, jis turi būti pateikiamas tikrinimui Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
  9. Gavus teigiamas išvadas, detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruoti teritorijų planavimo registre.
  Detaliojo plano rengimo terminai: nuo 2013-08-01 iki 2015-08-01.Plano svarstymas vyks Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 2013 m. spalio 15 d. 10 val. 226 kabinete. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013 m. rugsėjo 30 d. Šakių seniūnijoje.
  Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4 , Šakiai. Tel. 60766; el. paštas- architsakiai @ is.lt, arba planavimo organizatoriui tel. Nr. 8 618 88653.
  Planavimo organizatoriai: Kristina Lozoraitienė ir Marijona Karalienė

   

  _______________________ 

   

  DĖL RENGIAMO DETALIOJO PLANO

   

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 1 p. pradedamas rengti trijų žemės sklypų, esančių Sudargo sen. Burgaičių k. apjungimo bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detalusis planas, nustatant Grinaičių žemės ūkio bendrovės teritorijos sanitarinę apsaugos zoną. Planavimo pagrindas- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 09 d. įsakymas Nr. AT-527. Planavimo organizatorius- Šakių rajono Grinaičių žemės ūkio bendrovė.Rengiant detalųjį planą numatomas trijų žemės ūkio paskirties žemės sklypų apjungimas, numatant naujų pastatų statybą ir komplekso sanitarinės apsaugos zonos nustatymą.
  Planavimo uždaviniai ir darbų programa:
  1.Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m. toopografinės nuotraukos.
  2. Parengti detalųjį planą:
  2.1. išanalizuoti esamą būklę
  2.2. konkretizuoti sprendinius
  2.3. atlikti sanitarinės apsaugos zonos nustatymui reikalingas procedūras
  3. Detaliojo plano sprendinius pateikti:
  3.1. aiškinamajame rašte
  3.2. brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais.
  4. Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
  4.1. informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje, nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.
  4.2. informuoti seniūnijų seniūnus ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.
  4.3. detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ( 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.
  4.4. visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano ir objekto sanitarinės apsaugos zonos nustatymo sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį, kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją atitinkamos seniūnijos patalpose.
  5. Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui, detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkomo metu.
  6. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
  7. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai.
  8. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą, jis turi būti pateikiamas tikrinimui Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
  9. Gavus teigiamas išvadas, detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruoti teritorijų planavimo registre.
  Detaliojo plano rengimo terminai: nuo 2013-05-09 iki 2015-05-09.Apie viešojo svarstymo datą ir laiką, bei viešinimo procedūras bus skelbiama papildomai.Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4 , Šakiai. Tel. 60766; el. paštas- architsakiai @ is.lt, arba planavimo organizatoriui tel. Nr. 8 615 32300. Planavimo organizatorius: Šakių rajono Grinaičių žemės ūkio bendrovė 
   

  ___________________________

  Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad Nr.8443/0005:413 Išdagų k.v.), padalinimo į tris žemės sklypus, vienos atidalintos žemės sklypo dalies paskirties pakeitimo ir apjungimo su žemės sklypais (kad. Nr.8443/0005:473 ir Nr.8443/0005:322), esančiais Išdagų k., Šakių rajone detalusis planas.Detalusis planas parengtas vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013m. balandžio 12d įsakymu Nr.AT-418 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“.Planavimo tikslas: esamo valstybinio žemės sklypo (kad. Nr. 8443/0005:413) padalinimas į tris sklypus, vienos atidalintos dalies žemės paskirties keitimas iš žemės ūkio į inžinerinės infrastruktūros (esamo magistralinio dujotiekio priklausinių statybai) ir apjungimas su žemės sklypais kad. Nr.8443/0005:473 ir Nr.8443/0005:322, nustatant teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimus.
  Planavimo darbų programa – vietovės lygmens detalusis planas rengiamas keturiais etapais: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis etapai.
  Detaliojo plano rengimo tvarka – bendroji.
  Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel.Nr. (8 345) 60752.
  Detaliojo plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino 47, Kaunas, tel.: 8 (37) 323209, faks.: 8 (37) 337257, el.p.: ardynas@ardynas.lt.Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2013m. rugsėjo 10d. iki spalio 9d. Šakių seniūnijoje, Bažnyčios g. 10/Vytauto g. 12, Šakiai, tel.: 8 (345) 51977. Detaliojo plano sprendiniai viešai bus eksponuojami nuo 2013m. rugsėjo 24d. iki spalio 9d. Šakių seniūnijoje, Bažnyčios g. 10/Vytauto g. 12, Šakiai, tel.: 8 (345) 51977. Viešas susirinkimas įvyks 2013m. spalio 9d. 12 val. Šakių seniūnijoje, Bažnyčios g. 10/Vytauto g. 12, Šakiai, tel.: 8 (345) 51977. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

  ___________________________

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo Lekėčių k., Lekėčių sen., Šakių r.sav., kadastrinis Nr.8460/0006:513, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
  Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
  Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
  Planavimo organizatorius: Kęstutis Butkus.
  Plano rengėjas: UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.
  Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. Rugpjūčio 21 d. iki 2013 m. Rugsėjo 3 d., įmonės patalpose, adresu Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, tel. 8(604)40064.

  ___________________________

  Informuojame apie parengto bendra tvarka sklypo, esančio Šakių raj. Šakių sen. Giedručių k., kad. Nr.8433/0001:723, detaliojo plano viešą svarstymą. Planavimo tikslas – atidalintuose sklypuose yra numatoma gyvenamųjų namų satayba pakeičiant žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitą, būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planavimo organizatoriai – Jonas Kriščiūnas. Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097, e-paštas agne@geoma.lt. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.Projektas eksponuojamas UAB GEOMA LT patalpose K.Donelaičio g. Nr.33-106a, Kaune bei Šakių sen sen. nuo 2013 09 09 (10 d.d.) Viešas susirinkimas vyks 2013 09 23 K.Donelaičio g. Nr. 33-106a, Kaune 10 val. Teikti motyvuotus pasiūlymus galima iki susirinkimo pabaigos. 

   ________________________            

    Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo suformavimo sodininkų bendrijoje „Rasa“, Rasos g., Šilgalių k., Šakių sen., Šakių r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas - žemės sklypo suformavimas sodininkų bendrijoje „Rasa“, Rasos g., Šilgalių k., Šakių sen., Šakių r.sav. Planavimo organizatorius - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyrius.Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. rugpjūčio 14 – 28 darbo dienomis adresu: Gintauto Masteikos individuali veikla , Šakiai, S.Banaičio g.12-16, tel. mob.864734184, el.p. gmasteika@gmail.com

   

   ____________________________            

     Informuojame, kad yra rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Romualdo Šuopio ir Aidos Šuopienės žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Šakių sen., Giedručių k., žemės sklype kadastrinis Nr.8433/0001:60.Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. rugpjūčio 14 – 28 darbo dienomis adresu: Gintautas Masteikos individuali veikla , Šakiai, S.Banaičio g.12-16, tel. mob.864734184, el.p. gmasteika@gmail.com

  Informacija apie teritorijų planavimą

   _______________________      

       Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas pagalbinio ūkio pastatų vietai parinkti, padidinant užstatymo teritoriją, Sigito Stanaičio ir Daivos Stanaitienės žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Margavos k., sklypo kadastrinis Nr.8430/0003:419.
  Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. rugpjūčio 8-22 darbo dienomis adresu: UAB“Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com

   

  ___________________________

       Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo Šakių r.sav., Šakių sen., Vilkeliškių k., žemės sklypo, kad.Nr. 8433/0004:27, detalusis planas.
  Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš ž.ū.į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
  Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2013 m. II ketv. - 2014 m. II ketv.
  Planavimo organizatorė – UAB „Audrokesta“, Kęstučio g. 59, Šakiai.
  Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.
  Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-08-26 iki 2013-09-20 UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 269122.
  Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-09-09 iki 2013-09-20, UAB “Toposfera” patalpose.
  Viešas susirinkimas numatomas 2013-09-20 d., 9 val. UAB ,,Toposfera” patalpose.
  Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui UAB „Toposfera“, Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 211810, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.

   

   _______________________

  DĖL RENGIAMO DETALIOJO PLANO

   

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 1 p. pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 31 naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimo detalusis planas. Planavimo pagrindas- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. AT-796. Planavimo organizatorius- UAB "Valtralita".
  Rengiant detalųjį planą numatomas žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas į komercinės paskirties objektų naudojimo būdo, prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos pobūdžio žemės sklypą, numatant komercinių pastatų statybą.
  Planavimo uždaviniai ir darbų programa:
  1.Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m. toopografinės nuotraukos.
  2. Parengti detalųjį planą:
  2.1. išanalizuoti esamą būklę
  2.2. konkretizuoti sprendinius
  3. Detaliojo plano sprendinius pateikti:
  3.1. aiškinamajame rašte
  3.2. brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais.
  4. Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
  4.1. informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje, nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.
  4.2. informuoti seniūnijų seniūnus ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.
  4.3. detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ( 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.
  4.4. visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį, kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją atitinkamose seniūnijos patalpose.
  5. Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui, detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkomo metu.
  6. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
  7. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai.
  8. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą, jis turi būti pateikiamas tikrinimui Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
  9. Gavus teigiamas išvadas, detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruoti teritorijų planavimo registre.
  Detaliojo plano rengimo terminai: nuo 2013-08-05 iki 2014-08-05.
  Viešas detaliojo plano svarstymas vyks Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 2013 m. rugsėjo 03 d. 11 val. 226 kabinete. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013 m. rugpjūčio 20 d. savivaldybės antrame aukšte, prie Architektūros ir urbanistikos skyriaus ir Šakių seniūnijoje.Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4, Šakiai. Tel. 60766; el. paštas- architsakiai@is.lt, arba planavimo organizatoriui tel. Nr. 8 698 03248.Planavimo organizatorius: UAB "Valtralita"

  ______________

       Informacija apie prekybos salonų statybos Girėnų k., Šakių sen., Šakių r.(sklype, kad.Nr.8435/0002:170), poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą.
  Informacijos pateikėjas - rengėjas rengėjas UAB „Toposfera“, PV I.Cibulskienė (tel. 8 604 40064); el.p: inga.cibulskiene@gmail.com.
  Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Greičio forma“, į.k. 174823191, Kęstučio g. 19, Šakiai, tel.Nr. 8 652 00007, atstovaujama Antano Stepulaičio, tel. 8 686 69970.
  Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – prekybos salonų statyba.
  Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Šakių r. sav., Šakių sen. Įregistruotas Valstybiniame žemės ir kito Nekilnojamo turto registre (reg. 44/39331, kadastro Nr. 8435/0002:170). Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso UAB „Greičio forma“. Sklypo plotas – 0,8845 ha. Atsakinga institucija - LR Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas, Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė. Priimta atrankos išvada (2013-07-26, Nr. (PAVNS)-MRS-611 - poveikio aplinkai vertinimas nėra būtinas. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais, teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima informacijos pateikėjo, veiklos organizatoriaus ar atsakingos institucijos patalpose, nurodytais adresais. Pasiūlymų teikimo terminas - 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos. 

  ________________________________

     Informuojame apie rengiamą žemės sklypų (kadastrinis Nr. 8472/0004:265) ir (kadastrinis Nr.8472/0004:266), esančių Patamošupių k., Griškabūdžio sen., Šakių r. sav. , pertvarkymo projektą.
  Planavimo tikslas. Žemės sklypų atidalinimas į tris sklypus pagal nuosavybės teise priklausančias dalis, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.Planavimo organizatorius: Regina Poniškaitytė, Juozas Poniškaitis, Antanas Vincas Poniškaitis.
  Projekto rengėjas – Valstybės Įmonė Valstybės žemės fondas, Donelaičio g.33, telef.8-37-223680. Išsamiau sužinoti apie rengiamą sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite Valstybės Įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose (Donelaičio g.33-414, telef. 8-37- 223680) nuo 2013-07-30 d. 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2013-08-13 d. 14 val. Valstybės Įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose Donelaičio g.33-414.

     _______________________________

          Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Šakių r.sav., Šakių sen., Vilkeliškių k., žemės sklypo, kad.Nr. 8433/0004:27, detalusis planas.Detaliojo plano rengimo pagrindas - Šakių r. sav. administracijos direktoriaus 2013-05-24 įsakymas Nr. AT-589 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo", 2013-05-24 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. VL-687, planavimo sąlygų sąvadas 2013-06-18, Nr. DP-015. Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš ž.ū.į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2013 m. II ketv. - 2014 m. II ketv.Planavimo organizatorė – UAB „Audrokesta“, Kęstučio g. 59, Šakiai.Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie rengiamą planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. pie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

  __________________________________

  _________________________________

  Pradedamas rengti žemės sklypo suformavimo, Grinaičių k., Sudargo sen., Šakių rajono savivaldybėje automobilių aikštelės įrengimui ir pastatų statybai detalusis planas. Planas rengiamas bendrąja tvarka. Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: suformuojamas žemės sklypas nustatant privalomą teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą automobilių aikštelės įrengimui ir pastatų statybai.
  Rengimo terminas (preliminarus): 2013 m. III-IV ketv.
  Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir/ar pobūdis: Kitos paskirties žemė; inžinerinės infrastruktūros teritorijos / susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos.
  Informacija apie numatomus statyti statinius: automobilių aikštelės įrengimui bei jos aptarnavimui skirtų statinių statyba.
  Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. 8 345 60752.
  Plano rengėjas: Aurimas Vengris, ind. veiklos pažymos Nr. (4.65)-332-3782, M. Jankaus g. 12-20, Vilnius, Mob.: 8~655 53245, el. paštas: avengris@gmail.com.
  Viešas svarstymas:
  • Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-08-29 iki 2013-09-25, darbo metu Šakių rajono savivaldybės administracijos Sudargo seniūnijos patalpose, Sudargas, Šakių raj. LT-71074
  • Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks Šakių rajono savivaldybės administracijos Sudargo seniūnijos patalpose, Sudargas, Šakių raj., nuo 2013-09-12 iki 2013-09-25, darbo metu.
  • Viešas susirinkimas įvyks 2013-09-26, 11.00 val. Šakių rajono savivaldybės administracijos Sudargo seniūnijos patalpose, Sudargas, Šakių raj.
  Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.
  Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame detaliajame plane, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vytauto g. 28, LT-68296 Marijampolė, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

  Pranešame, kad pradedamas rengti Žemės sklypo suformavimo, po Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato patikėjimo teise valdomais statiniais Šiaulių g. 4, Šakių mieste, detalusis planas, vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-21 įsakymu Nr. AT-707. Detaliojo plano organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai. Detaliojo plano rengėjas: UAB „Nacionalinių projektų rengimas“, Pilaitės pr. 16, LT-04352 Vilnius. Detaliojo planavimo tikslas: Suformuoti žemės sklypą po valdomais statiniais, pakeisti esamą žemės visuomeninio naudojimo būdo pobūdį į Specialiosios paskirties statinių statybos pobūdį (V5), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus. Planavimo uždaviniai ir darbų programa:
  1. Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m.topografinės nuotraukos.
  2. Parengti detalųjį planą:
  2.1. išanalizuoti esamą būklę;
  2.2. konkretizuoti sprendinius.
  3. Detaliojo plano sprendinius pateikti:
  3.1. aiškinamajame rašte;
  3.2. brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais,.
  4. Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
  4.1. informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje, nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus;
  4.2. informuoti seniūnijos seniūną ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus;
  4.3. detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo mėn. 18 d. nutarimu Nr. 1079 (2007 m. kovo mėn. 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija ) patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija;
  4.4. visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį, kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją savivaldybės patalpose.
  5. Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui, detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkimo metu.
  6. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
  7. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai.
  8. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą, jis turi būti pateikiamas tikrinimui Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
  9. Gavus teigiamas išvadas, detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruotas teritorijų planavimo registre.
  Planavimo etapai, derinimo ir tvirtinimo procedūra: detalusis planas derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka. Su rengiamo detaliojo plano projektu galima susipažinti adresu: Lukiškių g. 3, 403 kab., Vilnius, projekto vadovas R. Jauniškis, tel. 8~52611913, el. paštas: rimantas@npr.lt. Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2013 m. rugpjūčio 16 d. savivaldybės antrame aukšte, prie Architektūros ir urbanistikos skyriaus ir Šakių seniūnijoje. Viešas detaliojo plano svarstymas vyks Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 2013 m. rugpjūčio 30 d. 11 val. 226 kabinete. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo rengėjui teikiami raštu per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu šiuo adresu: Lukiškių g. 3, 403 kab., Vilnius; tel. 8~52611913, el. paštas: rimantas@npr.lt .

  _______________________________________

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 p.  parengtas žemės sklypo, esančio Šakių sen. Giedručių k.  paskirties pakeitimo  detalusis planas. Planavimo pagrindas- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. AT-580. Planavimo organizatorius- Nijolė Povilaitienė.
  Detaliojo plano rengimo terminai: nuo  2013-05-22 iki 2013-12-31
  Viešas detaliojo plano svarstymas vyks Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 2013 m. rugpjūčio 20 d. 11 val. 226 kabinete. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013 m. rugpjūčio 5 d. savivaldybės antrame aukšte, prie Architektūros ir urbanistikos skyriaus ir Šakių seniūnijoje .

  Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti  Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4 , Šakiai. Tel. 60766; el. paštas- architsakiai @ is.lt, arba planavimo organizatoriui tel. Nr. 8 676 00013.

   

   

                                                                               ______________________________________

                      Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Loretos Dailidienės žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Barzdų sen., Kraujučių k., sklypą padalinant į tris sklypus. Žemės sklypo kadastrinis Nr.8405/0004:106.
  Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.    Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. liepos 22- rugpjūčio 2 darbo dienomis adresu: UAB“Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com

                                                                             ______________________________________

   

   

                                                                                   DĖL RENGIAMO DETALIOJO PLANO                                       

      Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str.1p. pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.8486 I 0010:17 ) esančio Šakių r. sav., Šakių m.Kęstučio g.48 I Sodų g. 2B,padalinimo į du sklypus detalusis planas.Planavimo pagrindas-savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m.liepos 11 d.įsakymas Nr.AT-772.Planavimo organizatoriai : Rasa Rimavičienė,Sigita Pedzevičienė,Angelė Gerdžiūnienė. Rengiant detalųjį planą numatomas  žemės sklypo padalinimas į du sklypus.
  Planavimo uždaviniai ir darbų programa:
  1.     
  Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m.topografinės nuotraukos.
  2.     
  Parengti detalųjį planą:
  2.1.išanalizuoti esamą būklę

  2.2.konkretizuoti sprendinius
  3.     
  Detaliojo plano sprendinius pateikti:
  3.1.aiškinamajame rašte
  3.2.brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais,.

  4.     
  Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
  4.1.informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje,nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.

  4.2.informuoti seniūnijjos seniūną ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.
  4.3.detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996m.rugsėjo 18 d.nutarimu Nr.1079 (2007 m.kovo 14 d. Nutarimo Nr.247 redakcija )patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.

  4.4.visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį,kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją savivaldybės patalpose.
  5.     
  Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui,detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkimo metu.
  6.     
  Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
  7.     
  Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai
  8.      Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą,jis turi būti pateikiamas tikrinimui Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
  9.     
  Gavus teigiamas išvadas,detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruotas teritorijų planavimo registre.

         Detaliojo plano rengimo terminai nuo 2013 07 11 iki 2016 07 11.
  Viešas detaliojo plano svarstymas vyks 2013 08 20 10 val.225 kabinete,Šakių     rotušėje. Vieša ekspozicija vyks nuo š.m. rugpjūčio 6 d. Rotušės antrame  aukšte,prie architektūros ir urbanistikos skyriaus, bei seniūnijos skelbimų lentoje.
  Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti projektų rengėjui: UAB”Šakių archiprojektas” Bažnyčiosg..4,Šakiai,tel.
  834560774,el.paštas:archiprojektas@centras.ltar organizatoriams: Rasai Rimavičienei,Sigitai Pedzevičienei,Angelei Gerdžiūnienei,tel.867422716
  Planavimo organizatoriai: Rasa Rimavičienė,Sigita Pedzevičienė,Angelė Gerdžiūnienė                                                                                                                                                               
                                                                                     _______________________________________

   

  Informuojame, kad pradėtas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Marijampolės apskr. , Šakių rajone Kudirkos Naumiesčio sen. Būblelių k. Marijampolės profesinio rengimo centras.
  Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalinimas į du 13,0142 ha ir 0,1512 ha ploto žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.
  Planavimo organizatorius ir iniciatorius – Marijampolės profesinio rengimo centras, buv. adresas Kauno g. 117.
  Projekto rengėjas – UAB „NT matininkai“ projekto rengėja Kristina Naujokienė, kvalifikacijos Nr. 2R-FP-670 išduota 2012-09-27, Draugystės g. 9-32, Marijampolė, tel:8-343-56286, 8-601-96231, el.p. matininkupaslaugos@yahoo.com.
  Planavimo teritorijos vieta ir plotas –pertvarkomi žemės sklypai 13,0142 ha ir 0,1512 ha ploto, esantys Bublelių k. Kudirkos Naumiesčio sen. Šakių r.sav.
  Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas dėl rengiamo projekto sprendinių teikti projekto rengėjui iki 2013-08-06. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-07-23 iki 2013-08-06 UAB „NT matininkai“ patalpose Draugystės g. 9-32 darbo dienomis nuo 8val. iki 17 val. arba Kudirkos Naumiesčio seniūnijos patalpose adresu Dariaus ir Girėno g. Nr.24.

                                                                                 ______________________________________

  Informuojame, kad vadovaujantfis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 1 p.  pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Šakių sen. Giedručių k.  paskirties pakeitimo  detalusis planas. Planavimo pagrindas- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. AT-580. Planavimo organizatorius- Nijolė Povilaitienė.
  Rengiant detalųjį planą numatomas žemės sklypo paskirties pakeitimas į gyvenamosios teritorijos būdo, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos pobūdžio žemės sklypą, numatant gyvenamojo namo bei  ūkinių pastatų statybą.
  Planavimo uždaviniai ir darbų programa:

  1.Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m. toopografinės nuotraukos
  2. Parengti detalųjį planą:

  2.1. išanalizuoti esamą būklę
  2.2. konkretizuoti sprendinius

  3. Detaliojo plano sprendinius pateikti
  3.1. aiškinamajame rašte

  3.2. brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais.
  4. Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:

  4.1. informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje, nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.
  4.2. informuoti seniūnijų seniūnus ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.

  4.3. detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ( 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija
  4.4. visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį, kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją atitinkamos seniūnijos patalpose.

  5. Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui, detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkomo metu.
  6. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.

  7. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai.
  8. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą, jis turi būti pateikiamas tikrinimui  Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos  valstybinės priežiūros skyriui.

  9. Gavus teigiamas išvadas, detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruoti teritorijų planavimo registre.
  Detaliojo plano rengimo terminai: nuo  2013-05-22 iki 2013-12-31

  Viešas detaliojo plano svarstymas vyks Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 2013 m. rugpjūčio 20 d. 11 val. 226 kabinete. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013 m. rugpjūčio 5 d. savivaldybės antrame aukšte, prie Architektūros ir urbanistikos skyriaus ir Šakių seniūnijoje .
  Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti  Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4 , Šakiai. Tel. 60766; el. paštas- architsakiai @ is.lt, arba planavimo organizatoriui tel. Nr. 8 676 00013.

  ________________________________

   

     Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str.1p. pradedamas rengti žemės sklypo esančio Šakių rajono savivaldybės Žvirgždaičių miestelyje Draugystės gatvėje detalus planas bendrąja tvarka Planavimo organizatoriai: Šakių rajono savivaldybės administracija. Planavimo tikslas–žemės sklypo suformavimas Šakių rajono savivaldybės Žvirgždaičių miestelyje Draugystės gatvėje, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas.
  Planavimo uždaviniai ir darbų programa:
  1.Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m. topografinės nuotraukos
  2. Parengti detalųjį planą:
  2.1. išanalizuoti esamą būklę
  2.2. konkretizuoti sprendinius
  3. Detaliojo plano sprendinius pateikti:
  3.1. aiškinamajame rašte
  3.2. brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais.
  4. Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
  4.1. informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje, nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.
  4.2. informuoti seniūnijų seniūnus ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.
  4.3. detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ( 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.
  4.4. visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį, kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją atitinkamos seniūnijos patalpose.
  5. Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui, detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkimo metu.
  6. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
  7. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai.
  8. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą, jis turi būti pateikiamas tikrinimui Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
  9. Gavus teigiamas išvadas, detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruoti teritorijų planavimo registre.
  Detaliojo plano rengimo terminai: nuo 2013-06-17 iki 2013-12-02.
  Detaliojo plano rengėjas: VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Pramonės 11a Kaunas. Projekto vadovas M. Lankininkas. Informacija telefonu 8-37-490243, el.paštas: geodezija@lvmi.lt

  _________________________

     Informuojame apie pradedamą bendra tvarka rengti sklypo, esančio Šakių raj. Šakių sen. Giedručių k., kad. Nr.8433/0001:723, detalųjį planą. Planavimo tikslas – žemės sklypo (kad.Nr.8433/0001:723) atidalinimas ir atidalintuose sklypuose yra numatoma gyvenamųjų namų statyba pakeičiant žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitą, būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planavimo organizatorius – Jonas Kriščiūnas. Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097, agne@geoma.lt. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.

    _________________________    

            Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010m. liepos 21 d. nutarimu Nr.1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijoje tvarkos aprašo“ 27 punktu, informuojame, kad rengiamas Vytauto Kapilovo žemės sklypo, esančio Šakių m., Aušros g.30, pertvarkymo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Pertvarkomas žemės sklypas padalinamas į du sklypus.Susipažinti su parengtu planu galima 2013 m. birželio 17- 28 darbo dienomis adresu Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas), UAB“Geotakas“patalpose. Pasiūlymus galima teikti Šakių rajono savivaldybės administracijai. Plano rengėjas: UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 tel.8-62178513, e.paštas:geotakas.sakiai@gmail.com projekto autorė Virginija Pašiūnienė

   __________________________                   

     Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas žemės sklypo, esančio Šakių raj. sav., Šakių sen., Mišiurkės k.11, suformavimo Vilmantui Vitkaičiui ir Renatai Vitkaitienei nuosavybės teise priklausantiems pastatams eksploatuoti.Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. birželio 12-25 darbo dienomis adresu: UAB“Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com.     

  ____________________________ 

   

     Informuojame apie pradedamą rengti Šakių rajono degalinių išdėstymo schemos papildymo specialųjį planą. Specialiojo plano tikslas: 1. Papildyti Šakių rajono degalinių išdėstymo schemą (specialųjį planą), patvirtintą 1995 m. kovo 16 d. sprendimu Nr.757-v (su vėlesniu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-27) numatant papildomas degalinių vietas; 2. Parengti ilgalaikę savivaldybės teritorijos raidos programą, atitinkančią degalinių išdėstymo ir plėtros savivaldybės teritorijoje planą; 3. Reglamentuoti degalinių išdėstymą savivaldybės teritorijoje; 4. Suderinti valstybės, savivaldybių, įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus, išdėstant degalines ir plečiant jų veiklą. Planavimo organizatorius: Šakių r. sav. adm. direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel.: (8 345) 60752, el. p.: sakiai.sav@is.lt. Specialiojo plano rengėjas: J. Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el.p.: jonas.sarakauskas@gmail.com, tel. (8 684) 84894. Pasiūlymus dėl rengiamo dokumento teikti Šakių r. sav. adm. Architektūros ir urbanistikos skyriui, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel.: (8 345) 60766, el. p.: vitarchit@is.lt. 

   

   _________________________________

        Vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4p. informuojame, apie parengtą detalųjį planą: žemės sklypo (kadastrinis Nr.8433 I 0001:705 ) esančio Šakių r., Giedručių k.,paskirties pakeitimo detalusis planas.Detaliojo plano rengimo terminai nuo 2013 03 29 iki 2016 03 19. Viešas detaliojo plano svarstymas vyks 2013 06 07 10 val.225 kabinete,Šakių rotušėje. Vieša ekspozicija vyks nuo š.m. gegužės 24 d. Rotušės antrame aukšte,prie architektūros ir urbanistikos skyriaus, bei seniūnijos skelbimų lentoje.Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti projektų rengėjui: UAB ”Šakių archiprojektas” Bažnyčiosg..4,Šakiai,tel.834560774,el.paštas:archiprojektas@centras.ltar organizatoriui Remigijui Maksvyčiui,tel.866289247.Planavimo organizatorius: Remigijus Maksvytis

  ___________________________________

  Vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4p. informuojame, apie parengtą detalųjį planą: Žemės sklypo(kadastrinis Nr.8462 I 0004:147),esančio Liepalotų k.,Šakių r.sav.,paskirties pakeitimo detalusis planas.Detaliojo plano rengimo terminai;nuo 2013 03 20  iki 2016 03 20. Viešas detaliojo plano svarstymas vyks 2013 05 06 10 val.225 kabinete,Šakių rotušėje.         Vieša ekspozicija vyks nuo š.m. balandžio 18 d. Rotušės antrame aukšte,prie architektūros ir urbanistikos skyriaus, bei seniūnijos skelbimų lentoje.Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti projektų rengėjui: UAB”Šakių archiprojektas” Bažnyčiosg..4,Šakiai,tel.834560774,el.paštas:archiprojektas@centras.ltar organizatoriui Laimutei Balsevičienei 861136521. Planavimo organizatorius: Laimutė Balsevičienė

                                                                                           ________________________

   Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str.4p. parengtas UAB „Vilkaviškio agrocentras“, a.k. 185479838, žemės sklypo ( kadastrinis Nr. 8435/0004:109) esančio  Šakių  rajone , Bridžių k., Bridžių g.2A ,detalusis planas.. Planavimo organizatorius - UAB „Vilkaviškio agrocentras „ a.k. 185479838 , Vilkaviškio raj., Lakštučių k., Vembrės g.2, tel. 8 698 26530 . Detaliojo plano rengimo terminai: nuo 2013  03 08  iki 2016 03 08.Viešas detaliojo plano svarstymas vyks  2013 06 07  10 val. 225 kabinete.,Šakių rotušėje“. Vieša ekspozicija vyks nuo š.m. gegužės 24 d. Rotušės antrame aukšte,prie architektūros ir urbanistikos skyriaus,bei seniūnijos skelbimų lentoje.Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti projektų rengėjui: UAB”Šakių archiprojektas” Bažnyčiosg..4,Šakiai,tel.834560774,el.paštas:archiprojektas@centras.                                                         

                                                             ___________________________________

  Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad Nr.8443/0005:413 Išdagų k.v.), padalinimo į tris žemės sklypus, vienos atidalintos žemės sklypo dalies paskirties pakeitimo ir apjungimo su žemės sklypais (kad. Nr.8443/0005:473 ir Nr.8443/0005:322), esančiais  Išdagų k., Šakių rajone detalusis planas.
  Detalusis planas rengiamas vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013m. balandžio 12d įsakymu Nr. AT-418 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“.

  Planavimo tikslas:
  esamo valstybinio žemės sklypo (kad. Nr. 8443/0005:413) padalinimas į tris sklypus, vienos atidalintos dalies žemės paskirties keitimas iš žemės ūkio į inžinerinės infrastruktūros (esamo magistralinio dujotiekio priklausinių statybai) ir apjungimas su žemės sklypais kad. Nr.8443/0005:473 ir Nr.8443/0005:322, nustatant teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimus.
  Planavimo darbų programa
  – vietovės lygmens detalusis planas rengiamas keturiais etapais: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo,sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis etapai.
  Detaliojo plano rengimo tvarka
   – bendroji.
  Planavimo organizatorius:
  Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel.Nr. (8 345) 60752.
  Detaliojo plano rengėjas:
  UAB “Ardynas”, Gedimino 47, Kaunas, tel.: 8 (37) 323209, faks.: 8 (37) 337257, el.p.: ardynas@ardynas.lt
  Detaliojo plano rengimo terminai
  – 2013m. gegužė  – 2013m. gruodis.
  Pasiūlymų teikimo tvarka – pastabas, pasiūlymus, pretenzijas dėl detaliojo plano rengimo galima teikti planavimo organizatoriui - Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui arba detaliojo plano rengėjui – UAB “Ardynas” aukščiau nurodytais adresais.
  Apie detaliojo plano sprendinių viešo svarstymo su visuomene procedūras planavimo organizatorius informuos papildomai LR įstatymų nustatyta tvarka.

     

   

                                                                           ________________________________                         

   

   

  DĖL RENGIAMO DETALIOJO PLANO                                       

      Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str.1p. pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.8433 I 0001:705 ) esančio Šakių r., Giedručių k.,paskirties pakeitimo detalusis planas.Planavimo pagrindas-savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m.kovo 29 d.įsakymas Nr.AT-364.Planavimo organizatorius : Remigijus Maksvytis. Rengiant detalųjį planą numatomas  žemės sklypo paskirties pakeitimas.
  Planavimo uždaviniai ir darbų progr
  1.     
  Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m.topografinės nuotrauko
  2.      Parengti detalųjį planą:
  2.1.išanalizuoti esamą būklę

  2.2.konkretizuoti sprendinius
  3.     
  Detaliojo plano sprendinius pateikti:
  3.1.aiškinamajame rašte
  3.2.brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais,.

  4.     
  Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
  4.1.informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje,nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.

  4.2.informuoti seniūnijjos seniūną ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.
  4.3.detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996m.rugsėjo 18 d.nutarimu Nr.1079 (2007 m.kovo 14 d. Nutarimo Nr.247 redakcija )patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.

  4.4.visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį,kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją savivaldybės patalpose
  5.     
  Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui,detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkimo metu.
  6.     
  Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane
  7.     
  Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai.
  8.     
  Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą,jis turi būti pateikiamas tikrinimui Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
  9.     
  Gavus teigiamas išvadas,detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka  įregistruotas teritorijų planavimo registre.

           Detaliojo plano rengimo terminai nuo 2013 03 29 iki 2016 03 19.

    Viešas detaliojo plano svarstymas vyks 2013 06 07 10 val.225 kabinete,Šakių     rotušėje. Vieša ekspozicija vyks nuo š.m. gegužės 24 d.   Rotušės antrame  aukšte,prie architektūros ir urbanistikos skyriaus, bei seniūnijos skelbimų lentoje.

            Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti projektų rengėjui: UAB”Šakių archiprojektas” Bažnyčiosg..4,Šakiai,tel.834560774,el.paštas:archiprojektas@centras.ltar organizatoriui Remigijui Maksvyčiui,tel.866289247

   Planavimo organizatorius: Remigijus Maksvytis                                                                             

                                                                                   

   

  _________________________________

  Dėl rengiamo detaliojo plano:

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str.1p. pradedamas rengti UAB „Vilkaviškio agrocentras“, a.k. 185479838 , žemės sklypo ( kadastrinis Nr. 8435/0004:109) esančio Šakių rajone , Bridžių k., Bridžių g.2A ,detalusis planas.Planavimo pagrindas-savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 8 d.įsakymas Nr.AT-402 . Planavimo organizatorius - UAB „Vilkaviškio agrocentras „ a.k. 185479838 , Vilkaviškio raj., Lakštučių k., Vembrės g.2, tel. 8 698 26530 . Rengiant detalųjį planą numatoma nustatyti privalomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas statinių ( sandėlių žemės ūkio veiklai vykdyti ir grūdų džiovyklos ) statybai .
  Planavimo uždaviniai ir darbų programa:
  1. Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3m.topografinės nuotraukos.
  2. Parengti detalųjį planą:
  2.1.išanalizuoti esamą būklę
  2.2.konkretizuoti sprendinius
  3. Detaliojo plano sprendinius pateikti:
  3.1.aiškinamajame rašte
  3.2.brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais,.
  4.Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
  4.1.informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje,nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.
  4.2.informuoti seniūnijjos seniūną ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.
  4.3.detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996m.rugsėjo 18 d.nutarimu Nr.1079 (2007 m.kovo 14 d. Nutarimo Nr.247 redakcija )patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.
  4.4.visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį,kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją .
  4. Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui,detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkimo metu.
  5. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
  6. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai.
  7. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą,jis turi būti pateikiamas tikrinimui Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
  8. Gavus teigiamas išvadas,detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruotas teritorijų planavimo registre.Detaliojo plano rengimo terminai: nuo 2013 03 08 iki 2016 03 08.Viešas detaliojo plano svarstymas vyks 2013 06 07 10 val. 225 kabinete.,Šakių rotušėje“. Vieša ekspozicija vyks nuo š.m. gegužės 24 d. Rotušės antrame aukšte, prie architektūros ir urbanistikos skyriaus,bei seniūnijos skelbimų lentoje.Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti projektų rengėjui: UAB”Šakių archiprojektas” Bažnyčiosg..4,Šakiai,tel.834560774,el.paštas:archiprojektas@centras.

   

   ________________________                   

    

  Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Danutės Marijonos Liudžiuvienės žemės sklypuose, esančiuose Šakių raj. sav., Šakių sen., Kumpupių k., sklypus sujungiant į vieną sklypą. Žemės sklypų kadastriniai Nr.8433/0001:440 ir 8433/0001:386.Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. gegužės 6- 17 darbo dienomis adresu: UAB“Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com

  _________________________

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir igvendinimo taisyklių patvirtinimo" yra rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Justės Žilionienės žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Kudirkos Naumiesčio sen., Klepų k., žemės sklype kadastrinis Nr.8470/0007:102 ūkininko sodybos vietai parinkti.Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. gegužės 14 - 27 darbo dienomis adresu: Ginto Masteikos individuali veikla , Šakiai, S.Banaičio g.12-16, tel. mob.864734184, el.p. gmasteika@gmail.com

   

  _____________________________

            Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas žemės sklypo, esančio Paorijų k. Kidulių sen. Šakių r. sav. (kad. Nr. 8494/0005:198). Planavimo organizatorius - Daiva Birutė Ramanauskienė ir Alfonsas Kutka. Projekto rengėjas - Rasos Urbonienės įmonė.
  Projektas svarstomas supaprastinta Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengto projekto sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. balandžio 26 - gegužės 10 darbo dienomis adresu: J. Jablonskio g. 2, Griškabūdis, Šakių r. sav. (seniūnijos patalpose), tel. 8-345-41226, 8-682-69365, el.p. rasavida@hotmail.com

   _________________________________ 

  Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo Šakių r.sav., Šakių sen., Girėnų k., sklypo, kad. Nr. 8435/0002:170, detalusis planas. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – iki 2016-03-27.Planavimo organizatorius – UAB „Greičio forma“, Kęstučio g. 19, Šakių m.Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.
  Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-05-13 iki 2013-06-07 UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 269122.
  Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-27 iki 2013-06-07, UAB “Toposfera” patalpose.
  Viešas susirinkimas numatomas 2013-06-10 d., 14 val. UAB ,,Toposfera” patalpose.
  Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui UAB „Toposfera“, Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 211810, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.

  _______________________________  

                Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo Šakių r.sav., Šakių sen., Girėnų k., sklypo, kad. Nr. 8435/0001:352, detalusis planas. Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į 3 (tris) sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – iki 2015-09-12.Planavimo organizatorė – Egidija Milčiuvienė.Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.
  Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-05-13 iki 2013-06-07 UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 269122.
  Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-27 iki 2013-06-07, UAB “Toposfera” patalpose.
  Viešas susirinkimas numatomas 2013-06-10 d., 10 val. UAB ,,Toposfera” patalpose.
  Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui UAB „Toposfera“, Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 211810, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.

   ___________________________

        Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas žemės sklypo, esančio Šakių raj. sav., Lukšių sen., Agurkiškės k.1, suformavimo Danutei Diržinauskienei nuosavybės teise priklausantiems pastatams eksploatuoti .Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. balandžio 22- gegužės 6 darbo dienomis adresu: UAB“Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com 

      ______________________________ 

              Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Šakių r.sav., Šakių sen., Girėnų k., sklypo, kad. Nr. 8435/0002:170, detalusis planas. Detaliojo plano rengimo pagrindas - Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-20 įsakymas Nr. AT-314 „Įsakymas dėl leidimo rengti detalųjį planą", 2013-03-21 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. VL-91, 2013-04-16 planavimo sąlygų sąvadas, Nr. 006.Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – iki 2016-03-27.Planavimo organizatorius – UAB „Greičio forma“, Kęstučio g. 19, Šakių m.Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

  _______________________________  

        Vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4p. informuojame, apie parengtą detalųjį planą: žemės sklypo (kadastrinis Nr.8462/ 0004:147), esančio Liepalotų k.,Šakių r.sav.,paskirties pakeitimo detalusis planasDetaliojo plano rengimo terminai- nuo 2013 03 20 iki 2016 03 20. Viešas detaliojo plano svarstymas vyks 2013 05 06 10 val.225 kabinete, Šakių rotušėje. Vieša ekspozicija vyks nuo š.m. balandžio 18 d. Rotušės antrame aukšte,prie architektūros ir urbanistikos skyriaus, bei seniūnijos skelbimų lentoje.Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti projektų rengėjui: UAB”Šakių archiprojektas” Bažnyčios g..4,Šakiai,tel.834560774,el.paštas:archiprojektas@centras.ltar organizatoriui Laimutei Balsevičienei 861136521. Planavimo organizatorius: Laimutė Balsevičienė

   _________________________________           

                Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str.4p. parengtas Laimučio Žemaičio ir Jolantos Žemaitienės žemės sklypo( kadastrinis Nr. 8453/0002:154) esančio Ateities g.9, Šiaudinės k., Kidulių sen., Šakių rajone , detalusis planas.Planavimo pagrindas-savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 28 d.įsakymas Nr.AT-239.Planavimo organizatorius – Laimutis Žemaitis ir Jolanta Žemaitienė. Rengiant detalųjį planą numatoma nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas, žemės ūkio statinių statybai.Detaliojo plano rengimo terminai: nuo 2013 02 28 iki 2016 02 13.Viešas detaliojo plano svarstymas vyks 2013 05 06 10 val. 225 kabinete.,Šakių rotušėje. Vieša ekspozicija vyks nuo š.m. balandžio 18 d. Rotušės antrame aukšte, prie architektūros ir urbanistikos skyriaus,bei seniūnijos skelbimų lentoje.Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti projektų rengėjui: UAB”Šakių archiprojektas” Bažnyčiosg..4,Šakiai,tel.834560774,el.paštas:archiprojektas@centras.       

   ____________________________________

   

  Bendrąja tvarka pradedami žemės sklypų detalieji planai

  Pradedami rengti Žemės sklypų (kad. Nr. 8413/0003:164, 8413/0003:111, 8413/0003:126, 8496/0003:87, 8496/0003:11, 8496/0003:86, 8496/0001:60, 8496/0001:271, 8496/0001:139, 8496/0001:6, 8496/0001:30) Šakių r. sav., detalieji planai
  Vadovaujantis 2013 m kovo 27 d. Šakių r. sav. organizatoriaus teisų ir pareigų perdavimo sutartimis Nr. VL - 407, VL – 402, VL – 405, VL – 408, VL – 401, VL – 404, VL – 399, VL – 409, VL – 406, VL – 403, VL – 400, dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo, informuojame, kad pradedami rengti „Žemės sklypų (kad. Nr. 8413/0003:164, 8413/0003:111, 8413/0003:126, 8496/0003:87, 8496/0003:11, 8496/0003:86, 8496/0001:60, 8496/0001:271, 8496/0001:139, 8496/0001:6, 8496/0001:30) Šakių r. sav. detalieji planai“.
  Detaliojo plano rengimo tikslai ir uždaviniai: detaliuoju planu numatoma padalyti žemės sklypą ir pakeisti atidalintų žemės sklypų tikslinę žemės naudojimo paskirtį, žemės naudojimo būdą ir pobūdį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdį – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos.
  Planavimo organizatorius: Laima Stonkuvienė, Aleksandras Stonkus, Laimos Stonkuvienės agroserviso įmonė, atstovaujami juridinio asmens - UAB „Žvirgždaičių energija“ (į.k. 302444640), Ateities g. 7 - 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-08305.
  Detaliojo plano rengėjas: UAB „ARCHSTUDIJA“ (į.k. 300056347), Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. (8~5) 2101297, faks. (8~5) 2607830; info@archstudija.lt, www.archstudija.lt.
  Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl projekto sprendinių teikiami raštu per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, planavimo organizatoriaus vardu, detaliojo plano rengėjo adresu.
  Planavimo dokumento sprendinių pasiūlymų apskundimas: atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti VTPSI prie Aplinkos ministerijos Šakių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros poskyriui, Bažnyčios g. 3, LT-71120 Šakiai, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
  Planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų, valdytojai ar naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu kaip teikiami planavimo pasiūlymai.Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, preliminarus projekto rengimo terminas: 2013 m. - 2014 m. Apie baigiamąjį etapą bus skelbiama papildomai.

  ______________________________       

         

                Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas kaimo turizmo sodybos pastatų vietai parinkti Kęstučio Uždravio žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Skaistakaimio k., sklypo kadastrinis Nr.8418/0001:227. Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. balandžio 8-19 darbo dienomis adresu: UAB“Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com

  ____________________________________

   

  Informuojame apie priimtą atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - Tomas Skaizgirys, Liepalotų k., Lukšių sen., Šakių r., tel.: (8 615) 26 382, el. p.: tomas3l0@gmail.com. Planuojama ūkinė veikla - triušių auginimas. Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Mokyklos g. 22, Liepalotų k., Lukšių sen., Šakių r.. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD) 2013-03-08 priimta atrankos išvada Nr. (PAVNS)-MRS-167 - poveikio aplinkai vertinimas nurodytai veiklai nėra būtinas. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada bei informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, taip pat teikti motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima 20 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo, LR Aplinkos ministerijos Marijampolės RAAD, Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė, tel.: (8-343) 97800, mraad@mrd.am.l 

  _____________________________________

  DĖL RENGIAMO DETALIOJO PLANO

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str.1p. pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.8462 I 0004:147 ) esančio Liepalotų k.Šakių r.,paskirties pakeitimo,detalusis planas.Planavimo pagrindas-savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m.kovo 20 d.įsakymas Nr.AT-315.Planavimo organizatorius :Laimutė Balsevičienė. Rengiant detalųjį planą numatomas žemės sklypo paskirties pakeitimas. Planavimo uždaviniai ir darbų programa:
  1. Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m.topografinės nuotraukos.
  2. Parengti detalųjį planą:
  2.1.išanalizuoti esamą būklę
  2.2.konkretizuoti sprendinius
  3. Detaliojo plano sprendinius pateikti:
  3.1.aiškinamajame rašte
  3.2.brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais,.
  4. Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
  4.1.informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje,nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.
  4.2.informuoti seniūnijjos seniūną ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.
  4.3.detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996m.rugsėjo 18 d.nutarimu Nr.1079 (2007 m.kovo 14 d. Nutarimo Nr.247 redakcija )patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.
  4.4.visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį,kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją savivaldybės patalpose.
  5. Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui,detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkimo metu.
  6. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
  7. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai.
  8. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą,jis turi būti pateikiamas tikrinimui Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
  9. Gavus teigiamas išvadas,detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruotas teritorijų planavimo registre.
  Detaliojo plano rengimo terminai;nuo 2013 03 20 iki 2016 03 20. Viešas detaliojo plano svarstymas vyks 2013 05 06 10 val.225 kabinete,Šakių rotušėje. Vieša ekspozicija vyks nuo š.m. balandžio 18 d. Rotušės antrame aukšte,prie architektūros ir urbanistikos skyriaus, bei seniūnijos skelbimų lentoje.
  Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti projektų rengėjui: UAB”Šakių archiprojektas” Bažnyčiosg..4,Šakiai,tel.834560774,el.paštas:archiprojektas@centras.ltar organizatoriui Laimutei Balsevičienei 861136521Planavimo organizatorius: Laimutė Balsevičienė.  

  ________________________              

  Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Stanislovos Genės Lebedžinskienės žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Kriūkų sen., Morkų k.4, žemės sklypą padalijant į dvi dalis. Žemės sklypo kadastrinis Nr.8430/0005:22.Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. balandžio 3-16 darbo dienomis adresu: UAB“Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com 

  ______________________________

  Dėl rengiamo detaliojo plano:
  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str.1p. pradedamas rengti Laimučio Žemaičio ir Jolantos Žemaitienės žemės sklypo ( kadastrinis Nr. 8453/0002:154) esančio Ateities g.9, Šiaudinės k., Kidulių sen., Šakių rajone , detalusis planas.Planavimo pagrindas-savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 28 d.įsakymas Nr.AT-239.Planavimo organizatorius – Laimutis Žemaitis ir Jolanta Žemaitienė. Rengiant detalųjį planą numatoma nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas, žemės ūkio statinių statybai.Planavimo uždaviniai ir darbų programa:
  1. Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 1m.topografinės nuotraukos.
  2. Parengti detalųjį planą:
  2.1.išanalizuoti esamą būklę
  2.2.konkretizuoti sprendinius
  3. Detaliojo plano sprendinius pateikti:
  3.1.aiškinamajame rašte
  3.2.brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais,.
  4.Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
  4.1.informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje,nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.
  4.2.informuoti seniūnijjos seniūną ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.
  4.3.detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996m.rugsėjo 18 d.nutarimu Nr.1079 (2007 m.kovo 14 d. Nutarimo Nr.247 redakcija )patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.
  4.4.visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį,kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją seniūnijos patalpoje.
  4.5 Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui,detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkimo metu.
  5. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
  6. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai.
  7. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą,jis turi būti pateikiamas tikrinimui Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
  8. Gavus teigiamas išvadas,detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruotas teritorijų planavimo registre.Detaliojo plano rengimo terminai: nuo 2013 02 28 iki 2016 02 13.Viešas detaliojo plano svarstymas vyks 2013 05 06 10 val. 225 kabinete.,Šakių rotušėje. Vieša ekspozicija vyks nuo š.m. balandžio 18 d. Rotušės antrame aukšte prie architektūros ir urbanistikos skyriaus, bei seniūnijos skelbimų lentoje.Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti projektų rengėjui: UAB”Šakių archiprojektas” Bažnyčiosg..4,Šakiai,tel.834560774,el.paštas:archiprojektas@centras.

   

   ________________________________

  DĖL RENGIAMO DETALIOJO PLANO

   

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 1 p. rengiamas Rimanto Sinkevičiaus ir Nijolės Sinkevičienės žemės sklypo, esančio Šakių r. sav., Šakių sen. Giedručių k. ( kadastrinis Nr. 8433/0002:363) teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detalusis planas. Planavimo pagrindas - savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. AT-225. Planavimo organizatorius- Rimantas Sinkevičius, Nijolė Sinkevičienė.Rengiant detalųjį planą numatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas pagalbinių žemės ūkio pastatų statybai.Planavimo uždaviniai ir darbų programa:
  1.Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m. toopografinės nuotraukos.
  2. Parengti detalųjį planą:
  2.1. išanalizuoti esamą būklę
  2.2. konkretizuoti sprendinius
  3. Detaliojo plano sprendinius pateikti:
  3.1. aiškinamajame rašte
  3.2. brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais.
  4. Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
  4.1. informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje, nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.
  4.2. informuoti seniūnijų seniūnus ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.
  4.3. detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ( 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.
  4.4. visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį, kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją atitinkamos seniūnijos patalpose.
  5. Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui, detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkomo metu.
  6. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
  7. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai.
  8. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą, jis turi būti pateikiamas tikrinimui Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
  9. Gavus teigiamas išvadas, detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruoti teritorijų planavimo registre.
  Detaliojo plano rengimo terminai: nuo 2013-02-26 iki 2014-02-26.Viešas detaliojo plano svarstymas vyks Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 2013 m. gegužės 7 d. 10 val. 226 kabinete. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013 m. balandžio 22 d. savivaldybės antrame aukšte, prie Architektūros ir urbanistikos skyriaus ir Šakių seniūnijoje.Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4 , Šakiai. Tel. 60766; el. paštas- architsakiai @ is.lt, arba planavimo užsakovui tel. Nr. 8 615 13533.Planavimo organizatoriai: Rimantas Sinkevičius, Nijolė Sinkevičienė

   

  _______________________________

    Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Šakių r.sav., Šakių sen., Girėnų k., sklypo, kad. Nr. 8435/0001:352, detalusis planas. Detaliojo plano rengimo pagrindas - Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-21 įsakymas Nr. AT-81 „Įsakymas dėl leidimo rengti detalųjį planą", 2013-01-23 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. VL-45, 2013-02-04 planavimo sąlygų sąvadas, Nr. 001. Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į 3 (tris) sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
  Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - iki 2015-09-12.Planavimo organizatoriai - Egidija Milčiuvienė.Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera" patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

    ________________________________

  UAB „Geodezininkai" informuoja apie rengiamą Zitos Sinickienės ir Stasės Puodžiukaitienės miškų ūkio paskirties sklypo (kadastro Nr.8401/0001:6), esančio Viktoravos k. Griškabūdžio sen. Šakių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. Planavimo tikslas - sklypų pertvarkymas ir padalijimas į tris dalis, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties. Su rengiamu sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2013-03-29 iki 2013-04-12 UAB „Geodezininkai" patalpose, Raudondvario pl. 93, Kaune, tel./faksas 8 37 267156, el. p. geodezininkai@gmail.com arba Griškabūdžio seniūnijos patalpose. Pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki 2013-04-12 organizatorėms Zitai Sinickienei ir Stasei Puodžiukaitienei arba rengėjui UAB „Geodezininkai".

    _______________________________

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 8401/0001:0226 Samuolynės k.,Lukšių sen., Šakių r.sav. (Agurkiškėsk.v.) , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
  Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.Planavimo organizatorius: Paulius Taruta,Eglė Tarutienė gyv. Šeštokų g.49, Kaunas .Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. Vadovas Jolita Zigmantienė ( tel. 8- 611 -16858, el p. jolitaraud@gmail.com).Pasiūlymus teikti sklypo savininkams ir projekto rengėjui iki 2013 m. balandžio 17 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m .balandžio 03 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2013 m. balandžio mėn. 18 d. 10 val. įmonės patalpose , adresu Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.sav.

   

  ___________________________ 

  Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Stasio Jurkevičiaus žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Griškabūdžio sen., Katilių k., žemės sklypą padalijant į dvi dalis. Žemės sklypo kadastrinis Nr.8440/0001:86.Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. kovo 18-29 darbo dienomis adresu: UAB"Geotakas", Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas" patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com 

  ________________________________

    Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo Papiškių k., Kidulių sen., Šakių r.sav., kadastrinis Nr.8453/0005:163, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti .
  Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
  Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
  Planavimo organizatorius: Vytautas Foktas, tel. 5(652)65997.
  Plano rengėjas: UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera" patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.
  Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. kovo 15 d. iki 2013 m. kovo 29 d., įmonės patalpose, adresu Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, tel. 8(604)40064. 

  _______________________________ 

  Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Zigmanto Kazimiero Jako žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Karališkių k., Lentpjūvės g.19, žemės sklypą padalijant į 3 dalis, suformuojant atskirą namų valdos sklypą. Žemės sklypo kadastrinis Nr.8453/0006:286.
  Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. kovo 12-25 darbo dienomis adresu: UAB"Geotakas", Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas" patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com 

   _____________________________

   

   

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 1 p.  rengiamas Vyto Nikolaičio žemės sklypo, esančio Šakių r. sav., Šakių sen. Briedžių k. Briedžių g. 2A ( kadastrinis Nr. 8410/0004:75) išplėtimo valstybinės žemės sąskaita, detalusis planas. Planavimo pagrindas- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. AT-145. Planavimo organizatorius- savivaldybės administracijos direktorius.
  Rengiant detalųjį planą numatomas esamo gyvenamosios teritorijos būdo, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos pobūdžio žemės sklypo išplėtimas valstybinės žemės sąskaita, numatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
  Planavimo uždaviniai ir darbų programa:
  1.Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m. toopografinės nuotraukos
  2. Parengti detalųjį planą:
  2.1. išanalizuoti esamą būklę
  2.2. konkretizuoti sprendinius
  3. Detaliojo plano sprendinius pateikti:
  3.1. aiškinamajame rašte
  3.2. brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais.
  4. Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
  4.1. informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje, nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.
  4.2. informuoti seniūnijų seniūnus ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.
  4.3. detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ( 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.
  4.4. visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį, kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją atitinkamos seniūnijos patalpose.
  5. Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui, detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkomo metu.
  6. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
  7. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisij
  8. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą, jis turi būti pateikiamas tikrinimui  Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos  valstybinės priežiūros skyriui.
  9. Gavus teigiamas išvadas, detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruoti teritorijų planavimo registre.
  Detaliojo plano rengimo terminai: nuo  2013-02-08 iki 2013-10-0
  Viešas detaliojo plano svarstymas vyks Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 2013 m. balandžio 3 d. 10 val. 226 kabinete. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013 m. kovo 19 d. savivaldybės antrame aukšte, prie Architektūros ir urbanistikos skyriaus ir Šakių seniūnijoje.
  Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti  Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4 , Šakiai. Tel. 60766; el. paštas- architsakiai @ is.lt, arba planavimo užsakovui tel. Nr. 8 611 03612.   

  _______________________________

  Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Romualdo Šuopio ir Aidos Šuopienės žemės sklypų, esančių Šakių raj. sav., Šakių sen., Giedručių k. Žemės sklypų kadastriniai Nr.8433/0001:706 ir Nr. 8433/0001:704. Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. kovo 01- kovo 15 darbo dienomis adresu: Gintautas Masteika, Šakiai, S.Banaičio g.12, mob.864734184, el.p. gmasteika@gmail.com 

    ____________________________________

  Rengiamas žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 "Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", nuo 2011 m. rugpjūčio 5 d. rengiamas žemės sklypo Šakių rajono savivaldybėje, Lukšių seniūnijoje Agurkiškės kadastro vietovėje, Agurkiškių kaime, kadastro Nr. 8401/0001:0195 kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
  Planavimo tikslas - parinkti ūkininko sodybai vietą.
  Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-02-20 iki 2013-03-06 d. UAB" Sweco hidroprojektas" patalpose A.Strazdo g.22, Kaunas.
  Planavimo organizatorius - Rimvydas Kivaras.Projekto rengėjas - UAB „Sweco hidroprojektas" ; Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija, bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB" Sweco hidroprojektas", A.Strazdo g. 22, Kaunas, inž. Jūratė Buzienė, tel. 8 698 81440, faks. (8-37) 321501 el. paštas: jurate.buziene@sweco.lt  

    ________________________________ 

    Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Elenos Kantautienės žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Griškabūdžio sen., Bliuviškių k.  Žemės  sklypo kadastrinis Nr.8472/0001:166.  Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. vasario 18- kovo 1 darbo dienomis adresu: UAB"Geotakas", Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas" patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com

  _________________________________  

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 ,,Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" bei Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008m. rugsėjo 24d. įsakymu Nr.3D-513/D1-495 ,,Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr.8484/0006:366, Sudargo k.v.) Rėžiūkų kaime, Sudargo seniūnijoje, Šakių rajono savivaldybėje, kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.
  Planavimo tikslas - ūkininko sodybos vietos parinkimas.
  Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
  Planavimo organizatorius: Rolandas Endriukaitis ir Valerija Endriukaitienė, gyv. Rėžiūkų kaime Nr.3, Sudargo sen., Šakių rajono savivaldybėje.
  Projekto rengėjas: UAB ,,ALVI projektai". Projekto autorė- Violeta Bielinskienė (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. KP-33).Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013m. vasario 14 d. iki 2013m. vasario 28 d. projekto rengėjo patalpose. Pasiūlymus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui - UAB ,,ALVI projektai" Raudondvario pl. 93, Kaune (tel.: 397385, 868601075, el. paštas algbiex@gmail.com).

    _________________________________

  Dėl parengto detaliojo plano 

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str.4p. parengtas Aldonos Paškauskienės žemės sklypo ( kadastrinis Nr. 8433/0002:350), esančio Giedručių kaime, Šakių rajono savivaldybėje, padalinimo į du sklypus ir paskirties pakeitimo, detalusis planas.Planavimo pagrindas-savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 28 d.įsakymas Nr.AT-1285 .Planavimo organizatorius - Aldona Paškauskienė. Rengiant detalųjį planą numatoma pakeisti sklypo tikslinę paskirtį bei padalinti į du sklypus.Planavimo uždaviniai ir darbų programa:
  1. Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m.topografinės nuotraukos.
  2. Parengti detalųjį planą:
  2.1.išanalizuoti esamą būklę
  2.2.konkretizuoti sprendinius
  3. Detaliojo plano sprendinius pateikti:
  3.1.aiškinamajame rašte
  3.2.brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais,.
  4.Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
  4.1.informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje,nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.
  4.2.informuoti seniūnijjos seniūną ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.
  4.3.detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996m.rugsėjo 18 d.nutarimu Nr.1079 (2007 m.kovo 14 d. Nutarimo Nr.247 redakcija )patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.
  4.4.visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį,kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją seniūnijos patalpoje.
  4. Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui,detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkimo metu.
  5. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
  6. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai.
  7. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą,jis turi būti pateikiamas tikrinimui Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
  8. Gavus teigiamas išvadas,detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruotas teritorijų planavimo registre.Detaliojo plano rengimo terminai: nuo 2012 11 28 iki 2013 08 28.
  Viešas detaliojo plano svarstymas vyks 2013 02 15 10 val. 225 kabinete.,Šakių rotušėje. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013 m. vasario 1 d. Rotušės antrame aukšte,prie architektūros ir urbanistikos skyriaus,bei seniūnijos skelbimų lentoje. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti projektų rengėjui: UAB"Šakių archiprojektas" Bažnyčiosg..4,Šakiai,tel.834560774,el.paštas:archiprojektas@centras.lt.Planavimo organizatorius: Aldona Paškauskienė  

  ___________________________________   

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010m. liepos 21 d. nutarimu Nr.1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijoje tvarkos aprašo" 27 punktu, informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Kudirkos Naumiestyje, P.Mašioto g.47A, suformavimo esamiems statiniams eksploatuoti planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Susipažinti su parengtu  planu galima 2013 m. vasario 4-15 darbo dienomis adresu Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas), UAB "Geotakas" patalpose. Pasiūlymus galima teikti Šakių rajono savivaldybės administracijai.
    Plano rengėjas: UAB „Geotakas", Šakiai, Bažnyčios g.5

  tel.8-62178513, e.paštas:geotakas.sakiai@gmail.com 

  projekto autorė Virginija Pašiūnienė 

              __________________________________ 

  Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas žemės sklype, esančiame Pelenių k. 1, Lukšių sen., Šakių r. sav. Žemės sklypo kadastrinis Nr.8462/0002:14.
  Planavimo organizatorius - Juozas Mockevičius ir Rimantas Blažiūnas.
  Planavimo tikslas: Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo atidalijimas, suformuojant du atskirus žemės sklypus.
  Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima nuo 2013 m. vasario mėn. 4 d. iki 2013 m.  vasario mėn. 18 d. darbo dienomis adresu: UAB "Geodara", K. Donelaičio g. 24, 44239 Kaunas (IV aukštas, 410 kabinetas), mob. Tel.: 8 677 22817, el.p.: geodara@info.lt 

    ____________________________________ 

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų vietai parinkti Arūno Matusevičiaus ir Romualdos Matusevičienės žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Kvietiškių k., sklypo kadastrinis Nr.8460/0004:79.

   Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.  Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. sausio 30-vasario 12 darbo dienomis adresu: UAB"Geotakas", Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas" patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com

    ________________________________

  Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Šakių sen., Kuodžių k. Žemės sklypo kadastrinis Nr.8443/0002:14. Planavimo organizatoriai- Benedikta Jakaitienė, Justinas Dailidė, Liudvika Dailidienė.Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. vasario 6 - vasario 20 darbo dienomis adresu: „Gintauto Masteikos individuali veikla" Šakiai, S. Banaičio g. 12-16, tel.8-647-34184, el.p. gmasteika@gmail.com 

    _______________________________________

  Vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4p. informuojame, apie parengtą detalųjį planą:  Žemės sklypo (kadastrinis Nr.8433/0001:713),esančio Giedručių k., Šakių r.sav.,paskirties pakeitimo detalusis planasSusipažinti su detaliuoju planu galima kabinete Nr.225.Vieša ekspozicija veiks nuo vasario 1 dienos.  Detaliojo  plano  svarstymas vyks 2013 02 15 10 val. Planavimo organizatorius: Janė Veronika Jakutienė ,tel. 861732800.
  Projekto rengėjas: UAB"Šakių archiprojektas" Bažnyčios g.Nr.4,Šakiai,tel 60774, el.paštas archiprojektas@centras.lt

    ________________________________________ 

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo Degėsių k., Kidulių sen., Šakių r.sav., kadastrinis Nr.8494/0004:102, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti .
  Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
  Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
  Planavimo organizatorius: Antanas Pocevičius.
  Plano rengėjas: UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera" patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.
  Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. sausio 14 d. iki 2013 m. Sausio 25 d., viešas projekto svarstymas numatomas 2013 m. sausio mėn. 25 d. 9 val. įmonės patalpose , adresu Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, tel. 8(604)40064.

  ___________________________________

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti Vido Jarašiūno ir Aušros Jarašiūnienės žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Daugėliškių k., sklypo kadastrinis Nr.8435/0003:348. Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. sausio 9-22 darbo dienomis adresu: UAB"Geotakas", Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas" patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. geotakas.sakiai@gmail.com 

    ________________________________________ 

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str.1p. pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.8433 I 0001:713 ) esančio Giedručių k.Šakių r.,paskirties pakeitimo,detalusis planas. Planavimo pagrindas-savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m.spalio 22 d.įsakymas Nr.AT-1150.Planavimo organizatorius: Janė,Veronika Jakutienė. Rengiant detalųjį planą numatomas žemės sklypo paskirties pakeitimas. Planavimo uždaviniai ir darbų programa:
  1. Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m.topografinės nuotraukos.
  2. Parengti detalųjį planą:
  2.1.išanalizuoti esamą būklę
  2.2.konkretizuoti sprendinius
  3. Detaliojo plano sprendinius pateikti:
  3.1.aiškinamajame rašte
  3.2.brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais,.
  4. Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
  4.1.informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje,nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.
  4.2.informuoti seniūnijjos seniūną ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.
  4.3.detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996m.rugsėjo 18 d.nutarimu Nr.1079 (2007 m.kovo 14 d. Nutarimo Nr.247 redakcija )patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.
  4.4.visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį,kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją savivaldybės patalpose.
  5. Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui,detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkimo metu.
  6. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
  7. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai.
  8. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą,jis turi būti pateikiamas tikrinimui Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
  9. Gavus teigiamas išvadas,detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruotas teritorijų planavimo registre.
  Detaliojo plano rengimo terminai;nuo 2012 10 22 iki 2013 10 22. .Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti projektų rengėjui: UAB"Šakių archiprojektas" Bažnyčiosg..4,Šakiai,tel.834560774,el.paštas:archiprojektas@centras.ltar organizatoriui Janei Veronikai Jakutienei 861732800, Planavimo organizatorius: Janė Veronika Jakutienė.  

    _______________________________________

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo Lekėčių k., Lekėčių sen., Šakių r.sav., kadastrinis Nr.8460/0006:513, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
  Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
  Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
  Planavimo organizatorius: Kęstutis Butkus.
  Plano rengėjas: UAB „Polilinija". Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.
  Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. Sausio 4 d. iki 2013 m. Sausio 18 d., viešas projekto svarstymas numatomas 2013 m. sausio mėn. 18 d. 10 val. įmonės patalpose, adresu Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, tel. 8(604)40064. 

    ________________________________________ 

  DĖL RENGIAMO DETALIOJO PLANO  

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str.1p. pradedamas rengti Aldonos Paškauskienės žemės sklypo ,( kadastrinis Nr. 8433/0002:350) esančio Giedručių kaime, Šakių rajono savivaldybėje, padalinimo į du sklypus ir paskirties pakeitimo, detalusis planas. Planavimo pagrindas-savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 28 d.įsakymas Nr.AT-1285 .Planavimo organizatorius - Aldona Paškauskienė. Rengiant detalųjį planą numatoma pakeisti sklypo tikslinę paskirtį bei padalinti į du sklypus.Planavimo uždaviniai ir darbų programa:
  1. Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m.topografinės nuotraukos.
  2. Parengti detalųjį planą:
  2.1.išanalizuoti esamą būklę
  2.2.konkretizuoti sprendinius
  3. Detaliojo plano sprendinius pateikti:
  3.1.aiškinamajame rašte
  3.2.brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais,.
  4.Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
  4.1.informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje,nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.
  4.2.informuoti seniūnijjos seniūną ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.
  4.3.detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996m.rugsėjo 18 d.nutarimu Nr.1079 (2007 m.kovo 14 d. Nutarimo Nr.247 redakcija )patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.
  4.4.visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį,kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją seniūnijos patalpoje.
  4. Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui,detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkimo metu.
  5. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
  6. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai.
  7. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą,jis turi būti pateikiamas tikrinimui Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
  8. Gavus teigiamas išvadas,detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruotas teritorijų planavimo registre.
  Detaliojo plano rengimo terminai: nuo 2012 11 28 iki 2013 08 28.
  Viešas detaliojo plano svarstymas vyks 2013 02 15 10 val. 225 kabinete.,Šakių rotušėje. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013 m. vasario 1 d. Rotušės antrame aukšte, prie architektūros ir urbanistikos skyriaus,bei seniūnijos skelbimų lentoje.Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti projektų rengėjui: UAB"Šakių archiprojektas" Bažnyčiosg..4,Šakiai,tel.834560774,el.paštas:archiprojektas@centras.lt. Planavimo organizatorius: Aldona Paškauskienė  

  ______________________________ 

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010m. liepos 21 d. nutarimu Nr.1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijoje tvarkos aprašo" 27 punktu, informuojame, kad rengiamas žemės sklypų, esančio Šakių m., Aušros g.33, pertvarkymo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Pertvarkomi gretimi tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypai, kai žemės sklypo dalis atidalijama nesuformavus atskiro žemės sklypo ir sujungiama su gretimu žemės sklypu.
  Susipažinti su parengtu planu galima 2012 m. gruodžio 10- 21 darbo dienomis adresu Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas), UAB"Geotakas"patalpose. Pasiūlymus galima teikti Šakių rajono savivaldybės administracijai.
  Plano rengėjas: UAB „Geotakas", Šakiai, Bažnyčios g.5  tel.8-62178513, e.paštas:geotakas.sakiai@gmail.com projekto autorė Virginija Pašiūnienė 

  ------------------------------------------------------

  INFORMACIJA apie

  Lukšių ŽŪB galvijų komplekso vystymo ir plėtros atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

  Šakių rajono Lukšių ŽŪB (Lukšių k. 2, Lukšių sen., Šakių r. sav.) planuoja galvijų komplekso, esančio Plynių g. 12A, Plynių k., Lukšių sen., Šakių r. sav. vystymą ir plėtrą.Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyrius priėmė atrankos išvadą (2015-05-25, Nr. (15.4)-A4-5721), kad poveikio aplinkai vertinimas nėra privalomas. Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, atrankos išvada, atrankos dokumentais bei pateikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyriuje (Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė, tel.: 8 343 97802), www.gamta.lt, ir pas dokumentų rengėją UAB „Infraplanas“ (K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas, tel.: 8 37 407548), www.infraplanas.lt.

  ------------------------------------------------------

   

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.