ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Vykdomi projektai

   

   

  „Šakių rajono savivaldybės socialinio būsto plėtra“

  Projektas „Draugystės parkai 2“ („Parks of Frienship 2“) Nr. LT-PL-1R-034

  "Saugok sveikatą, kol jaunas" Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-03-015

  Vykdomas projektas "Integralios pagalbos plėtra Šakių rajone"

  Vykdomas projektas “Šakių rajono griovių bei jų hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija“ 

  Įvykdytas projektas "Gelgaudiškio dvaro sodybos tvenkinių būklės gerinimas"

   Užbaigtas projektas Šakių tvenkinio būklės gerinimas"

  Vykdomas projektas "Gelgaudiškio dvaro sodyba"

    Patvirtinti socialinės reabilitacijospaslaugų neįgaliesiems projektai.

  Vykdomas projektas "Šakių tvenkinio  būklės gerinimas"  

  Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas įgyvendintas (2010-10)   

  Įgyvendinamas projektas „Šakių rajono bendrieji, specialieji, detalieji planai" 

  Projektas  „Šakių rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“

  Projektas „Lukšių gyvenamosios vietovės atnaujinimas“

  Projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šakių rajono savivaldybės administracijoje“

  Projektas „Sudargo atnaujinimas ir plėtra“

  Projektas „Slavikų atnaujinimas ir plėtra“

  Projektas „Plokščių atnaujinimas ir plėtra“

  Projektas „Kriūkų atnaujinimas ir plėtra“

  Projektas „Barzdų atnaujinimas ir plėtra“

  Projektas „Lekėčių atnaujinimas ir plėtra“

  Projektas „Šakių rajono savivaldybės Šakių rajono Lukšių kultūros centro pastato remontas“

  Projektas „Globos namų įkūrimas Voniškiuose“

  Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“

  Projektas „Marijampolės regiono komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“

  Projektas „Šakių miesto susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“ 

  Projektas „Šakių miesto pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros plėtra“

  Įgyvendinamas projektas „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai plėtra Šakių rajone“

  Projektas „Bendruomeninių šeimos namų steigimas Šakių rajone“

  ____________________________________________________________________

  Klevelis II dalis (64.0 kb)
  Berželis II dalis (38.0 kb) 
  Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-41-009 ,,Šakių rajono vaikų lopšelio-darželio „Klevelis" renovacija siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą" (53.0 kb)
  Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-41-008 ,,Šakių mokyklos-darželio „Berželis" renovacija siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą" (39.5 kb)

  NEMUNO VIDURUPIO BASEINO I PAKETO PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS (2010-06-10) (47.0 kb)
  Pradedamas įgyvendini 2007-2013 M. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos  4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" (123.5 kb)

  Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto gyventojų apklausos analizė, išvados, rekomendacijos (58.0 kb)
  Vykdomi projektai (2009 11 23) (139.0 kb)
  Užbaigtas pirmasis projekto „Sintautai - Goldap 1" etapas (1.0 Mb)
  Jaunimo reikalų koordinatorių tinklo stiprinimas dėl jaunimo politikos plėtros savivaldybėse (64.0 kb)
  „Nemuno vidurupio baseino I paketo" projekto eiga Šakių savivaldybėje (54.5 kb) (atnaujinta 20090528)
  Nemuno vidurupio baseino I projektas pratęsiamas iki 2010 m (56.0 kb).
  Įgyvendinamas projektas „Sintautai - Goldap  1" (176.5 kb)
  Kvalifikuota Šakių rajono savivaldybės administracija - tolygios socialinės ir ekonominės plėtros garantas (131.5 kb)
  Nemuno vidurupio baseino I paketo eiga Šakių savivaldybėje (53.5 kb)

            

  Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado Srities Kaimynystės programos ir partnerių dalinai finansuojami projektai

  "Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų turizmo saugumo infrastruktūros plėtra" Nr. 2005/148 

  Projekto įgyvendinimo trukmė: 2006.06-2008.03; jo biudžetas apie 4,138 mln.Lt (1,2 mln.Eur).
  Projekto partneriai - Nemuno euroregiono Marijampolės biuras (pagrindinis), Alytaus miesto, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Lazdijų rajono, Marijampolės, Šakių rajono, Varėnos rajono, Vilkaviškio rajono savivaldybių administracijos bei Suvalkų miesto valdyba įgyvendindami šį projektą:

  1. parengs galimybių studiją, kurioje numatytos vaizdo kamerų išdėstymo vietos projekte dalyvaujančių savivaldybių teritorijose bei kartu su savivaldybėmis suderins projekto metu statomų ir perspektyvinių kamerų įrengimo vietų schemas;
  2. surengs išplėstinius projekto partnerių ir suinteresuotų šalių susitikimus;
  3. nupirks ir įrengs su savivaldybėmis suderintose vietose ir suderintų parametrų vaizdo stebėjimo sistemą, kurią sudarys vaizdo stebėjimo, filmavimo, įrašymo bei archyvavimo bei 2 savivaldybių vaizdo signalo perdavimo (kabeliai) įranga, kuri bus perduota į savivaldybės balansą;
  4. surengs mokymus asmenims dirbsiantiems su vaizdo stebėjimo sistema. 
  5. suorganizuoti tarptautinę konferenciją turizmo plėtros ir turistų saugumo klausimais, į ją pakviečiant Lietuvos ir užsienio šalių atstovus.

  ____________________________________________________________________

  BPD 2.3 priemonės projektas " Moterų, ketinančių grįžti į darbo rinką, bendruosius gebėjimus ir profesinę kvalifikaciją suteikiančių mokymų vykdymas Šakių regione."
  2004-2006 m. BPD 2 prioriteto 3 priemonė „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija"

  Projekto pavadinimas: "Moterų ketinančių grįžti į darbo rinką, bendruosius gebėjimus ir profesinę kvalifikaciją suteikiančių mokymų vykdymas Šakių regione " .
  Projektą vykdo: Viešoji įstaiga "Vilties žiedas"
  Projekto trukmė: 23 mėn.: 2006m. liepos 1 d. - 2008m. gegužės 31 d.
  Pagrindinis projekto tikslas - įgyvendinti vyresnio amžiaus ir po ilgo laiko grįžtančioms į darbo rinką moterims bendrųjų gebėjimų formavimo ir profesinę kvalifikaciją suteikiančias mokymo programas, mažinant socialinę atskirtį ir užtikrinant lygias galimybes darbo rinkoje.
  Pagrindiniai projekto uždaviniai ir rezultatai:
  ¨ parengti ir įgyvendinti moterų teisinio raštingumo mokymo programą;
  ¨ įgyvendinti moterų kompiuterinio raštingumo (ECDL) mokymo programą;
  ¨ parengti ir įgyvendinti moterų verslumo pagrindų mokymo programą;
  ¨ įgyvendinti moterų slaugytojo padėjėjo mokymo programą;
  ¨ įgyvendinti moterų apskaitininko mokymo programą.

  Planuojami tokie tiesioginiai projekto pasiekimai:
  1. Naujų mokymo programų parengimas:
  ¨ moterų teisinio raštingumo mokymo programa;
  ¨ moterų verslumo pagrindų mokymo programa;
  2. Suorganizuoti moterų mokymai Šakių regione:
  ¨ suorganizuoti 1 mokymai slaugytojo padėjėjo kvalifikacijai gauti;
  ¨ suorganizuoti 1 mokymai apskaitininko kvalifikacijai gauti;
  ¨ suorganizuoti 1 teisinio raštingumo mokymai;
  ¨ suorganizuoti 4 kompiuterinio raštingumo mokymai;
  ¨ suorganizuoti 1 verslumo pagrindų mokymai.
  3. Projekto įgyvendinimo bus apmokyta moterų:
  ¨ apmokyta 30 moterų teisinio raštingumo;
  ¨ apmokyta 50 moterų kompiuterinio raštingumo;
  ¨ apmokyta 25 moterys verslumo pagrindų;
  ¨ apmokyta 10 moterų slaugytojo padėjėjo kvalifikacijai įgyti;
  ¨ apmokyta 12 moterų apskaitininko kvalifikacijai įgyti.
  Projekto įgyvendinimo metu Šakių regione bus apmokyta 127 moterys, kurios įgis naujų gebėjimų bei įgis profesinę kvalifikaciją:
  ¨ 22 moterys įgis profesinę kvalifikaciją;
  ¨ 30 moterų įgis teisės pagrindus (teisinio raštingumo mokymo programa);
  ¨ 50 moterų įgis kompiuterinio raštingumo pagrindus;
  ¨ 25 moterys įgis verslumo pagrindus.
  Projekto veikla:
  Projekte numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti yra numatomos tokios veiklos:
  I etapas: projekto administravimas ir pasirengimas viešiems pirkimams.
  II etapas: viešųjų pirkimų organizavimas.
  III etapas: mokymo programų rengimas ir jų įgyvendinimas.
  IV etapas: projekto rezultatų vertinimas ir projekto rezultatų pristatymas visuomenei.

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.