ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Šakių rajono savivaldybės administracijos Žvirgždaičių seniūnija

   

  ŽVIRGŽDAIČIŲ SENIŪNIJA

  Antaninos Liorentaitės g. 18, LT-71305 Žvirgždaičiai, Šakių r.

  Tel. Nr. 8 345 41220

  El.p. zvirgzdaiciai.seniunija@gmail.com.

  Žvirgždaičių seniūnijos tarnybiniai automobiliai:

  1. FORD TRANSIT  FRT-377

  2. TOYOTA AVENSIS  HBC-254

  3. RENAULT MEGANE SCENIC  CFE-885


   

   

   


  Administracija


  Vardas Pavardė

  Pareigos

  Tel. Nr.

  Mob. Tel. Nr.

  El. pašto adresas

  Algimantas Baubonis

  Seniūnas*

  8 345 41220

  8 687 84433

  zvirgzdaiciai.seniunija@gmail.com

  Aušra Štrimaitienė

  Specialistė

  8 345 41220

  -

  zvirgzdaiciai.seniunija@gmail.com

  Rita Ivanaitytė

  Buhalterė

  8 345 41220

  8 345 60357

  -

  -

  * Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai  Darbo užmokestis:

   

  Pareigybės pavadinimas

  Etatų

  skaičius

  2016 metai

  vidutinis bruto

  užmokestis(Eur)

  ( pareiginė

   alga, priedai

   neatskaičius

   mokesčių)

  2017 metai II ketvirtis

  Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis (Eur) (pareiginė alga, priedai

  neatskaičius mokesčių)

  Vidutinis mėnesio išmokamas darbo užmokestis (Eur) (atskaičius mokesčius)

  Renginių organizatorė

  0,75

       

  Vairuotojas

  0,75

       

  Kapinių prižiūrėtojas

  0,5

       

  Darbininkas

  0,5

       

  Elektrikas

  0,5

       

  Valytojas

  0,5

       

  Socialinė darbuotoja

  0,5

       

  Socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis

  0,5

       

   

  Seniūnaitijos

  Janukiškių seniūnaitija - Stasius Jokūbaitis - seniūnaitis
  Žvirgždaičių seniūnaitija -Danguolė Pranckevičienė - seniūnaitė

  Bendri duomenys

  Šakių rajono savivaldybės administracijos Žvirgždaičių seniūnija - kodas 18861984.
  Seniūnijos centras - Žvirgždaičių mstl.
  Žvirgždaičių seniūnija yra Šakių rajono pietvakarinėje dalyje .Šiaurinėje dalyje seniūnija ribojasi su Sintautų seniūnija.Rytinėje dalyje ribojasi su Griškabūdžio ir Barzdų seniūnijomis,pietinėje dalyje - su Šešupės upe (Vilkaviškio r.sav.) , o vakarinėje dalyje su Kudirkos Naumiesčio seniūnija.
  Seniūnijoje gyvena apie 610 gyventojų.Teritorijos plotas - 5644 ha., iš jų - 29% užima miškai,
  70,9% - žemės ūkio naudmenos, 0,5% - vandenys ir kitos paskirties plotai.Iš viso seniūnijoje yra 20 kaimų.Didesni iš jų yra Janukiškių kaimas Vyžpinių kaimas , Raugalų kaimas.
  Iki rajono centro - 25 kilometrai.
  Seniūnijos teritorijoje yra Pašešupio miškas - 25 ha.
  Seniūnijos teritoriją kerta keliai : Kudirkos Naumiestis-Griškabūdis-Kaunas, Šakiai-Žėgliai-Žvirgždaičiai - Janukiškiai - Kudirkos Naumiestis.
  Seniūnijos teritoriją kerta dujotiekis - atkarpos ilgis 10,1 km.

  Seniūnijos gyvenvietės

  Eil.Nr. Vietovės pavadinimas  Pastabos
  1. Bliuvų kaimas
  2. Gudaičių kaimas 
  3. Janukiškių kaimas
  4. Jurgbūdžių kaimas -
  5. Karnių kaimas 
  6. Murinų kaimas -
  7. Pavingrupių kaimas 
  8. Pieciškių kaimas -
  9. Ramoniškių kaimas 
  10 Raugalų kaimas 
  11. Stoškų kaimas
  12. Trakinių kaimas
  13. Tumpų kaimas 
  14. Tupikų kaimas(dabar Žvirgždaičių mstl.)
  15. Valių kaimas
  16. Viltrakių kaimas 
  17. Vyžpinių kaimas
  18. Žalvėderių kaimas
  19. Žėglių kaimas 
  20. Žvirgždaičių mstl.

   

  Istorija

   Žvirgždaičių seniūnijoje gimė : lakūnas Jonas Liorentas (1901m.), Telšių,Kauno ir Vilkaviškio kunigų seminarijų profesorius Manelis (1907m.), Pranskabūdyje - vyskupas. Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Justinas Staugaitis (1866-1943 m.),Tupikuose - pirmoji Lietuvos Lakūnė ir parašiutininkė Antanina Liorentaitė, 1942m. bolševikų nužudytas Budavonės miške kunigas Vaclovas Balsys,žymus kunigas- selezietis Antanas Skeltys,Lietuvos kariuomenės majoras Jonas Valaitis ir aviacijos majoras Stasys Jakštys, dailininkas Jonas Prapuolenis,lituanistas Feliksas Kudirka, JAV Lietuvių veikėjas Anicetas Strimaitis,Amerikoje leidžiamo laikraščio "Draugas" administratorius Juozas Valaitis,dainininkas Valentinas Liorentas ir kiti gimtojo krašto patriotai.

  Kultūra ir švietimas 

  Žvirgždaičių seniūnijoje yra: "Žvirgždaičių progimnazija", paštas, vienas medicinos punktas, dvi parduotuvės.

   

  Lankytinos vietos

  Seniūnijos gyventojai geranoriškai padeda surasti reikiamą vietą,pataria ir parodo kaip ten nuvykti.
  Lankytinos vietos yra: Signataro Justino Staugaičio tėviškę - koplytstulpis, kunigo-seleziečio Antano Skelčio tėviškę - kryžius,muziejus,Žvirgždaičių kapines,Lietuvos žmonių su negalia sąjungos Janukiškių dienos centras.

  Įmonės

  Žemės ūkis - augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas.
  Didžiausia įmonė - Laimutės Stonkuvienės agroserviso įmonė.

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.