Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Komitetai
FINANSŲ IR RAJONO PLĖTROS KOMITETAS
 
 
Raminta Jakelaitienė
pirmininkė
Vaidas Balčiūnas
pavaduotojas
Valda Ugenskienė
narė
Aušrelė Pukinskienė
narė
Paulius Puskunigis
narys
Arūnas Tarnauskas
narys
Tautvydas Šukys
narys
Bernardinas Petras Vainius
narys

ŪKIO IR VERSLO KOMITETAS
 
 
Valdas Stankūnas
pirmininkas
Martinas Eimutis
pavaduotojas
Rasita Grincevičienė
narė
Romas Pukinskas
narys
Mantas Puskunigis
narys
Juozas Puodžiukaitis
narys
Laurynas Suodaitis
narys
Mindaugas Tarnauskas
narys

ŠVIETIMO, SVEIKATOS, KULTŪROS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS
 
 
Mečislovas Švabas
pirmininkas
Tomas Skaizgirys
pavaduotojas
Antanas Burkšaitis
narys
Algimantas Damijonaitis
narys
Eglė Dragūnaitytė
narė
Dinara Gudaitienė
narė
Ramūnas Kaunas
narys
Rima Rauktienė
narė

KONTROLĖS KOMITETAS
 
 
Mindaugas Tarnauskas
pirmininkas
Rasita Grincevičienė
pavaduotoja
Martinas Eimutis
narys
Tomas Skaizgirys
narys