Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2002-06
01. DĖL DALYVAVIMO MARIJAMPOLĖS REGIONINĖS ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS KŪRIME
2002-06-06
T-85
02. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LUKŠIAI“ STEIGIMO
2002-06-06
T-86
03. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LUKŠIAI“ STEIGIMO AKTO TVIRTINIMO
2002-06-06
T-87
04. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LUKŠIAI“ ĮSTATŲ TVIRTINIMO
2002-06-06
T-88
05. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LUKŠIAI“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR JO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2002-06-06
T-89
06. DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ „ŠAKIŲ KNYGYNAS“, „ŠAKIŲ VANDENYS“, „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“, „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“, „LEKĖČIŲ VAISTINĖ“, „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ 2001 METŲ VEIKLOS
2002-06-06
T-90
07. DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ „KRIŪKŲVAISTINĖ“ IR „LUKŠIŲ VAISTINĖ“ 2001 METŲ VEIKLOS
2002-06-06
T-91
08. DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ DIREKTORĖS ATLYGINIMO NUSTATYMO
2002-06-06
T-92
09. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR.55 DALINIO PAKEITIMO
2002-06-06
T-93
10.DĖL DARBO UŽIMTUMO CENTRO
2002-06-06
T-94
11. DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2002-06-06
T-95
12. DĖL PRAMOGINIŲ RENGINIŲ BILIETŲ KAINOS NUSTATYMO
2002-06-06
T-96
13. DĖL INVESTICINIŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO IR PARAMOS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS SPECIALIOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS (SAPARD) KRYPTIES „KAIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“ ĖMIMO
2002-06-06
T-97
14. DĖL NEMUNO VIDURUPIO BASEINO GYVENVIEČIŲ VANDENTVARKOS ŪKIO INVESTICINIO PROJEKTO
2002-06-06
T-98
15. DĖL SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS FONDO LĖŠŲ 2002 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2002-06-06
T-99
16. DĖL SAVIVALDYBĖS 2001 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2002-06-06
T-100
17. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR.34 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2002-06-06
T-101
18. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. LAPKRIČIO 17 D. SPRENDIMO NR.126 DALINIO PAKEITIMO
2002-06-06
T-102
19. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIĖMIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE
2002-06-06
T-103
20. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR.204 PAPILDYMO
2002-06-06
T-104
21. DĖL LEIDIMO PRATĘSTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTĮ
2002-06-06
T-105
22. DĖL TURTO NURAŠYMO
2002-06-06
T-106
23. DĖL VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
2002-06-06
T-107
24. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2002-06-06
T-108
25. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAULIŲ G. 16, ŠAKIUOSE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2002-06-06
T-109
26. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KVIETIŠKIŲ K., LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2002-06-06
T-110
27. DĖL PLANUOJAMOS TERITORIJOS RAIDOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
2002-06-06
T-111
28. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. GEGUŽĖS 10 D. SPRENDIMO NR.100 DALINIO PAKEITIMO
2002-06-06
T-112
29. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRATORIAUS ATOSTOGŲ
2002-06-06
T-113