Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2002-06
01. DĖL DALYVAVIMO MARIJAMPOLĖS REGIONINĖS ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS KŪRIME
2002-06-06
T-85
02. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LUKŠIAI“ STEIGIMO
2002-06-06
T-86
03. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LUKŠIAI“ STEIGIMO AKTO TVIRTINIMO
2002-06-06
T-87
04. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LUKŠIAI“ ĮSTATŲ TVIRTINIMO
2002-06-06
T-88
05. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LUKŠIAI“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR JO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2002-06-06
T-89
06. DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ „ŠAKIŲ KNYGYNAS“, „ŠAKIŲ VANDENYS“, „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“, „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“, „LEKĖČIŲ VAISTINĖ“, „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ 2001 METŲ VEIKLOS
2002-06-06
T-90
07. DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ „KRIŪKŲVAISTINĖ“ IR „LUKŠIŲ VAISTINĖ“ 2001 METŲ VEIKLOS
2002-06-06
T-91
08. DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ DIREKTORĖS ATLYGINIMO NUSTATYMO
2002-06-06
T-92
09. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR.55 DALINIO PAKEITIMO
2002-06-06
T-93
10.DĖL DARBO UŽIMTUMO CENTRO
2002-06-06
T-94
11. DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2002-06-06
T-95
12. DĖL PRAMOGINIŲ RENGINIŲ BILIETŲ KAINOS NUSTATYMO
2002-06-06
T-96
13. DĖL INVESTICINIŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO IR PARAMOS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS SPECIALIOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS (SAPARD) KRYPTIES „KAIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“ ĖMIMO
2002-06-06
T-97
14. DĖL NEMUNO VIDURUPIO BASEINO GYVENVIEČIŲ VANDENTVARKOS ŪKIO INVESTICINIO PROJEKTO
2002-06-06
T-98
15. DĖL SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS FONDO LĖŠŲ 2002 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2002-06-06
T-99
16. DĖL SAVIVALDYBĖS 2001 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2002-06-06
T-100
17. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR.34 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2002-06-06
T-101
18. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. LAPKRIČIO 17 D. SPRENDIMO NR.126 DALINIO PAKEITIMO
2002-06-06
T-102
19. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIĖMIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE
2002-06-06
T-103
20. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR.204 PAPILDYMO
2002-06-06
T-104
21. DĖL LEIDIMO PRATĘSTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTĮ
2002-06-06
T-105
22. DĖL TURTO NURAŠYMO
2002-06-06
T-106
23. DĖL VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
2002-06-06
T-107
24. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2002-06-06
T-108
25. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAULIŲ G. 16, ŠAKIUOSE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2002-06-06
T-109
26. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KVIETIŠKIŲ K., LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2002-06-06
T-110
27. DĖL PLANUOJAMOS TERITORIJOS RAIDOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
2002-06-06
T-111
28. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. GEGUŽĖS 10 D. SPRENDIMO NR.100 DALINIO PAKEITIMO
2002-06-06
T-112
29. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRATORIAUS ATOSTOGŲ
2002-06-06
T-113