Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2002-07
01. DĖL GAMTINIŲ DUJŲ KAINOS NUSTATYMO PAGRĮSTUMO
2002-07-25
T-114
02. DĖL APMOKĖJIMO UŽ RENOVUOTUOSE ŠILUMOS PUNKTUOSE SUVARTOTĄ ELEKTROS ENERGIJĄ
2002-07-25
T-115
03. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŪKIO SKYRIAUS ORGANIZUOJAMŲ VIEŠŲJŲ KONKURSŲ DOKUMENTŲ RENGIMO KAINOS NUSTATYMO
2002-07-25
T-116
04. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR.34 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2002-07-25
T-117
05. DĖL ŽEMĖS IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS 2002 METAMS NUSTATYMO
2002-07-25
T-118
06. DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS“ IMTI KREDITĄ
2002-07-25
T-119
07. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO ANTANUI KAUNUI
2002-07-25
T-120
08. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIĖMIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE
2002-07-25
T-121
09. DĖL TURTO NURAŠYMO
2002-07-25
T-122
10. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTĮ
2002-07-25
T-123
11. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŽVIRGŽDAIČIŲ K., ŽVIRGŽDAIČIŲ SENIŪNIJOJE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2002-07-25
T-124
12. DĖL PASTATO, ESANČIO PALUOBIŲ KAIME, GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, ŠAKIŲ RAJONE, PIRKIMO
2002-07-25
T-125
13. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2002-07-25
T-126
14. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2002-07-25
T-127
15. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2002-07-25
T-128
16. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2002-07-25
T-129
17. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR.85 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2002-07-25
T-130
18. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. BIRŽELIO 6 D. SPRENDIMŲ NR. 86, NR. 87, NR. 88 IR NR. 89 DALINIO PAKEITIMO
2002-07-25
T-131
19. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SAVIVALDYBĖS MERUI TVIRTINTI PAREIGYBIŲ APRAŠYMUS
2002-07-25
T-132
20. DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS TVIRTINIMO
2002-07-25
T-133
21. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR.111 DALINIO PAKEITIMO
2002-07-25
T-134
22. DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERĖS ATOSTOGŲ
2002-07-25
T-135
23. DĖL SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO 2002 METŲ LĖŠŲ PAJAMŲ-IŠLAIDŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2002-07-25
T-136
24. DĖL LIKVIDUOJAMOS SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „PLOKŠČIŲ VAISTINĖ“ LIKVIDATORĖS ATLEIDIMO
2002-07-25
T-137
25. DĖL LIKVIDUOJAMOS SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „PLOKŠČIŲ VAISTINĖ“ LIKVIDATORĖS SKYRIMO
2002-07-25
T-138