Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2002-07
01. DĖL GAMTINIŲ DUJŲ KAINOS NUSTATYMO PAGRĮSTUMO
2002-07-25
T-114
02. DĖL APMOKĖJIMO UŽ RENOVUOTUOSE ŠILUMOS PUNKTUOSE SUVARTOTĄ ELEKTROS ENERGIJĄ
2002-07-25
T-115
03. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŪKIO SKYRIAUS ORGANIZUOJAMŲ VIEŠŲJŲ KONKURSŲ DOKUMENTŲ RENGIMO KAINOS NUSTATYMO
2002-07-25
T-116
04. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR.34 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2002-07-25
T-117
05. DĖL ŽEMĖS IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS 2002 METAMS NUSTATYMO
2002-07-25
T-118
06. DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS“ IMTI KREDITĄ
2002-07-25
T-119
07. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO ANTANUI KAUNUI
2002-07-25
T-120
08. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIĖMIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE
2002-07-25
T-121
09. DĖL TURTO NURAŠYMO
2002-07-25
T-122
10. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTĮ
2002-07-25
T-123
11. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŽVIRGŽDAIČIŲ K., ŽVIRGŽDAIČIŲ SENIŪNIJOJE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2002-07-25
T-124
12. DĖL PASTATO, ESANČIO PALUOBIŲ KAIME, GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, ŠAKIŲ RAJONE, PIRKIMO
2002-07-25
T-125
13. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2002-07-25
T-126
14. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2002-07-25
T-127
15. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2002-07-25
T-128
16. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2002-07-25
T-129
17. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR.85 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2002-07-25
T-130
18. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. BIRŽELIO 6 D. SPRENDIMŲ NR. 86, NR. 87, NR. 88 IR NR. 89 DALINIO PAKEITIMO
2002-07-25
T-131
19. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SAVIVALDYBĖS MERUI TVIRTINTI PAREIGYBIŲ APRAŠYMUS
2002-07-25
T-132
20. DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS TVIRTINIMO
2002-07-25
T-133
21. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR.111 DALINIO PAKEITIMO
2002-07-25
T-134
22. DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERĖS ATOSTOGŲ
2002-07-25
T-135
23. DĖL SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO 2002 METŲ LĖŠŲ PAJAMŲ-IŠLAIDŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2002-07-25
T-136
24. DĖL LIKVIDUOJAMOS SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „PLOKŠČIŲ VAISTINĖ“ LIKVIDATORĖS ATLEIDIMO
2002-07-25
T-137
25. DĖL LIKVIDUOJAMOS SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „PLOKŠČIŲ VAISTINĖ“ LIKVIDATORĖS SKYRIMO
2002-07-25
T-138