Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2002-09
01. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR.34 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2002-09-26
T-139
02. DĖL TURTO PERDAVIMO
2002-09-26
T-140
03. DĖL TURTO PERDAVIMO
2002-09-26
T-141
04. DĖL TURTO PERDAVIMO
2002-09-26
T-142
05. DĖL TURTO PERDAVIMO
2002-09-26
T-143
06. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2002-09-26
T-144
07. DĖL TURTO PRIĖMIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE BEI JO PERDAVIMO
2002-09-26
T-145
08. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2002-09-26
T-146
09. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. KOVO 17 D. SPRENDIMO NR.13 PAPILDYMO
2002-09-26
T-147
10. DĖL PASKOLOS BE PALŪKANŲ IŠ SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2002-09-26
T-148
11. DĖL PROJEKTO „DVIRAČIŲ TURIZMO VYSTYMAS IR VIETINIŲ GYVENTOJŲ INTEGRACIJA LIETUVOS IR LENKIJOS PASIENYJE“
2002-09-26
T-149
12. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2002-09-26
T-150
13. DĖL SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2002 METŲ SĄMATOS NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO
2002-09-26
T-151
14. DĖL SIŪLYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI PAPILDYTI PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2002-09-26
T-152
15. DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2002-09-26
T-153
16. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ STEIGIMO
2002-09-26
T-154
17. DĖL JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES
2002-09-26
T-155
18. DĖL UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“VIDAUS ŠILDYMO BEI KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ EKSPLOATAVIMO TARIFO ŠAKIŲ MIESTO GRIŠKABŪDŽIO GATVĖS, GELGAUDIŠKIO IR LEKĖČIŲ MIESTELIŲ GYVENAMIESIEMS NAMAMS NUSTATYMO
2002-09-26
T-156
19. DĖL UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VALDYBOS NARIŲ RINKIMŲ
2002-09-26
T-157
20. DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2002-09-26
T-158
21. DĖL PAVADINIMO ŠAKIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI SUTEIKIMO
2002-09-26
T-159
22. DĖL SAVIVALDYBĖS MERO ATOSTOGŲ
2002-09-26
T-160
23. DĖL TURTO NURAŠYMO
2002-09-26
T-161
24. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2002-09-26
T-162
25. DĖL SUTARČIŲ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA PASIRAŠYMO
2002-09-26
T-163
26. DĖL ŠAKIŲ PREKYVIETĖS TOLIMESNĖS VEIKLOS
2002-09-26
T-164
27. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. GEGUŽĖS 10 D. SPRENDIMO NR.100 PAPILDYMO
2002-09-26
T-165