Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2002-09
01. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR.34 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2002-09-26
T-139
02. DĖL TURTO PERDAVIMO
2002-09-26
T-140
03. DĖL TURTO PERDAVIMO
2002-09-26
T-141
04. DĖL TURTO PERDAVIMO
2002-09-26
T-142
05. DĖL TURTO PERDAVIMO
2002-09-26
T-143
06. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2002-09-26
T-144
07. DĖL TURTO PRIĖMIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE BEI JO PERDAVIMO
2002-09-26
T-145
08. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2002-09-26
T-146
09. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. KOVO 17 D. SPRENDIMO NR.13 PAPILDYMO
2002-09-26
T-147
10. DĖL PASKOLOS BE PALŪKANŲ IŠ SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2002-09-26
T-148
11. DĖL PROJEKTO „DVIRAČIŲ TURIZMO VYSTYMAS IR VIETINIŲ GYVENTOJŲ INTEGRACIJA LIETUVOS IR LENKIJOS PASIENYJE“
2002-09-26
T-149
12. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2002-09-26
T-150
13. DĖL SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2002 METŲ SĄMATOS NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO
2002-09-26
T-151
14. DĖL SIŪLYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI PAPILDYTI PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2002-09-26
T-152
15. DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2002-09-26
T-153
16. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ STEIGIMO
2002-09-26
T-154
17. DĖL JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES
2002-09-26
T-155
18. DĖL UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“VIDAUS ŠILDYMO BEI KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ EKSPLOATAVIMO TARIFO ŠAKIŲ MIESTO GRIŠKABŪDŽIO GATVĖS, GELGAUDIŠKIO IR LEKĖČIŲ MIESTELIŲ GYVENAMIESIEMS NAMAMS NUSTATYMO
2002-09-26
T-156
19. DĖL UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VALDYBOS NARIŲ RINKIMŲ
2002-09-26
T-157
20. DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2002-09-26
T-158
21. DĖL PAVADINIMO ŠAKIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI SUTEIKIMO
2002-09-26
T-159
22. DĖL SAVIVALDYBĖS MERO ATOSTOGŲ
2002-09-26
T-160
23. DĖL TURTO NURAŠYMO
2002-09-26
T-161
24. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2002-09-26
T-162
25. DĖL SUTARČIŲ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA PASIRAŠYMO
2002-09-26
T-163
26. DĖL ŠAKIŲ PREKYVIETĖS TOLIMESNĖS VEIKLOS
2002-09-26
T-164
27. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. GEGUŽĖS 10 D. SPRENDIMO NR.100 PAPILDYMO
2002-09-26
T-165