Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2002-11
28. DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĘ
2002-11-28
T-194
27. DĖL PASKOLOS GARANTAVIMO
2002-11-28
T-193
26. DĖL LEIDIMO SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ IMTI KREDITĄ
2002-11-28
T-192
25. DĖL DALYVAVIMO VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2003-2005 METŲ PROGRAMOJE
2002-11-28
T-191
24. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LUKŠIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠALTO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO KAINŲ NUSTATYMO
2002-11-28
T-190
23. DĖL UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMŲ ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO
2002-11-28
T-189
22. DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2002-11-28
T-188
21. DĖL TABAKO GAMINIŲ MAŽMENINĖS PREKYBOS LICENCIJAVIMO TVARKOS
2002-11-28
T-187
20. DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJAVIMO TVARKOS
2002-11-28
T-186
19. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 34 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2002-11-28
T-185
18. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO DALYVAVIMO LIETUVOS ŪKIO PARODOJE POZNANĖJE IŠLAIDOMS PADENGTI
2002-11-28
T-184
17. DĖL PROJEKTO „EUROREGIONAS ŠEŠUPĖ“ BENDRAFINANSAVIMO
2002-11-28
T-183
16. DĖL PROJEKTO „SŪDUVOS NAMŲ DIZAINAS“ BENDRAFINANSAVIMO
2002-11-28
T-182
15. DĖL PROJEKTO „NEMUNO DVIRAČIŲ ŽIEDAS“ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
2002-11-28
T-181
14. DĖL PROJEKTO „TURIZMO VERSLO VYSTYMAS MARIJAMPOĖS APSKRITYJE“
2002-11-28
T-179
13. DĖL PROJEKTO „INVESTICIJŲ VADOVAS MARIJAMPOLĖS APSKRITYJE“
2002-11-28
T-178
12. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KUDIRKOS NAUMIESČIO SLAUGOS LIGONINĖ“ PAVADINIMO KEITIMO
2002-11-28
T-177
11. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2002-11-28
T-176
10. DĖL AUDITO ATLIKIMO UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“
2002-11-28
T-175
09. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI” ĮSTATŲ PAKEITIMO
2002-11-28
T-174
08. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. 126 DALINIO PAKEITIMO
2002-11-28
T-173
07. DĖL TURTO PRIĖMIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE BEI JO PERDAVIMO
2002-11-28
T-172
06. DĖL TURTO PRIĖMIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE BEI JO PERDAVIMO
2002-11-28
T-171
05. DĖL SUTIKIMO PERIMTI SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN TURTĄ
2002-11-28
T-170
04. DĖL TURTO PERDAVIMO
2002-11-28
T-169
03. DĖL TURTO PERDAVIMO
2002-11-28
T-168
02. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ IŠBRAUKIMO IŠ TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ KATEGORIJOS
2002-11-28
T-167
01. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTĮ
2002-11-28
T-166