Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2002-11
01. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTĮ
2002-11-28
T-166
02. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ IŠBRAUKIMO IŠ TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ KATEGORIJOS
2002-11-28
T-167
03. DĖL TURTO PERDAVIMO
2002-11-28
T-168
04. DĖL TURTO PERDAVIMO
2002-11-28
T-169
05. DĖL SUTIKIMO PERIMTI SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN TURTĄ
2002-11-28
T-170
06. DĖL TURTO PRIĖMIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE BEI JO PERDAVIMO
2002-11-28
T-171
07. DĖL TURTO PRIĖMIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE BEI JO PERDAVIMO
2002-11-28
T-172
08. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. 126 DALINIO PAKEITIMO
2002-11-28
T-173
09. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI” ĮSTATŲ PAKEITIMO
2002-11-28
T-174
10. DĖL AUDITO ATLIKIMO UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“
2002-11-28
T-175
11. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2002-11-28
T-176
12. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KUDIRKOS NAUMIESČIO SLAUGOS LIGONINĖ“ PAVADINIMO KEITIMO
2002-11-28
T-177
13. DĖL PROJEKTO „INVESTICIJŲ VADOVAS MARIJAMPOLĖS APSKRITYJE“
2002-11-28
T-178
14. DĖL PROJEKTO „TURIZMO VERSLO VYSTYMAS MARIJAMPOĖS APSKRITYJE“
2002-11-28
T-179
15. DĖL PROJEKTO „NEMUNO DVIRAČIŲ ŽIEDAS“ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
2002-11-28
T-181
16. DĖL PROJEKTO „SŪDUVOS NAMŲ DIZAINAS“ BENDRAFINANSAVIMO
2002-11-28
T-182
17. DĖL PROJEKTO „EUROREGIONAS ŠEŠUPĖ“ BENDRAFINANSAVIMO
2002-11-28
T-183
18. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO DALYVAVIMO LIETUVOS ŪKIO PARODOJE POZNANĖJE IŠLAIDOMS PADENGTI
2002-11-28
T-184
19. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 34 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2002-11-28
T-185
20. DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJAVIMO TVARKOS
2002-11-28
T-186
21. DĖL TABAKO GAMINIŲ MAŽMENINĖS PREKYBOS LICENCIJAVIMO TVARKOS
2002-11-28
T-187
22. DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2002-11-28
T-188
23. DĖL UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMŲ ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO
2002-11-28
T-189
24. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LUKŠIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠALTO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO KAINŲ NUSTATYMO
2002-11-28
T-190
25. DĖL DALYVAVIMO VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2003-2005 METŲ PROGRAMOJE
2002-11-28
T-191
26. DĖL LEIDIMO SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ IMTI KREDITĄ
2002-11-28
T-192
27. DĖL PASKOLOS GARANTAVIMO
2002-11-28
T-193
28. DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĘ
2002-11-28
T-194