Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2002-12
01. DĖL BUHALTERINĖS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATIKRINIMO SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE IR SAVIVALDYBĖS ĮMONĖSE
2002-12-19
T-195
02. DĖL SIŪLYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI PAPILDYTI PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2002-12-19
T-196
03. DĖL ATLEIDIMO NUO PERKAMO ŽEMĖS SKLYPO VERTĖS PRIEDO DĖL INŽINERINIŲ STATINIŲ MOKĖJIMO
2002-12-19
T-197
04. DĖL SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2002 METŲ SĄMATOS NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO
2002-12-19
T-198
05. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 148 DALINIO PAKEITIMO
2002-12-19
T-199
06. DĖL PASKOLOS BE PALŪKANŲ IŠ SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2002-12-19
T-200
07. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 34 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2002-12-19
T-201
08. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS, TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO
2002-12-19
T-202
09. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO 2002 METAMS
2002-12-19
T-203
10. DĖL PROJEKTO „UŽSIDIRBK PATS“ BENDRAFINANSAVIMO
2002-12-19
T-204
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ VIEŠOSIOS TVARKOS IR ŠVAROS TAISYKLIŲ NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO
2002-12-19
T-205
12. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 19 DALINIO PAKEITIMO
2002-12-19
T-206
13. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2002-12-19
T-207
14. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2002-12-19
T-208
15. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2002-12-19
T-209
16. DĖL LEIDIMO PADIDINTI UŽSTATYMO PLOTĄ
2002-12-19
T-210
17. DĖL KANDIDATO Į VALDYBOS NARIUS IŠKĖLIMO IR ATSTOVAVIMO UAB „MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ STEIGIAMAJAME SUSIRINKIME
2002-12-19
T-211