Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2003-01
09. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTĮ
2003-01-30
T-9
08. DĖL SUTIKIMO PERIMTI SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN TURTĄ
2003-01-30
T-8
07. DĖL TURTO PRIĖMIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE BEI JO PERDAVIMO
2003-01-30
T-7
06. DĖL LĖŠŲ PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) VANDENS NUOTEKŲ KANALIZAVIMO TINKLŲ PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI
2003-01-30
T-6
05. DĖL ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DALYVAVIMO MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMOS C KOMPONENTO „ENERGIJOS IŠLAIDŲ MAŽINIMAS IR HIGIENOS SĄLYGŲ GERINIMAS“ VEIKLOJE 2003 METAIS
2003-01-30
T-5
04. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. BIRŽELIO 6 D. SPRENDIMO NR. 97 PAPILDYMO
2003-01-30
T-4
03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ DUJINIŲ KATILŲ, ĮRENGTŲ JAUNYSTĖS TAKAS 3, ŠAKIUOSE, NUOMOS IR PROFILAKTINĖS PRIEŽIŪROS TARIFO NUSTATYMO
2003-01-30
T-3
21. DĖL PREMIJOS A.VAIČIŪNUI SKYRIMO
2003-01-30
T-21
20. DĖL ASMENŲ NUKREIPIMO Į GLOBOS ĮSTAIGAS
2003-01-30
T-20
02. DĖL GELGAUDIŠKIO MIESTO RIBŲ KEITIMO
2003-01-30
T-2
19. DĖL ĮGALIOJIMŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI SUTEIKIMO
2003-01-30
T-19
18. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ŠAKIŲ LIGONINĖ“ STRUKTŪROS
2003-01-30
T-18
17. DĖL AUDITORIAUS PASLAUGŲ PIRKIMO
2003-01-30
T-17
16. DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2002 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮVYKDYMO IR 2003 METŲ VEIKSMŲ PLANO TVIRTINIMO
2003-01-30
T-16
15. DĖL RAJONO MOKYKLŲ APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS, JŲ KOMPLEKTŲ DALIMIS, MOKYMO PRIEMONĖMIS IR LITERATŪRA TVARKOS 2003 METAIS TVIRTINIMO
2003-01-30
T-15
14. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. GEGUŽĖS 18 D. SPRENDIMO NR. 35 PAPILDYMO
2003-01-30
T-14
13. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGPJŪČIO 2 D. SPRENDIMO NR. 142 PAPILDYMO
2003-01-30
T-13
12. DĖL SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2003 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2003-01-30
T-12
11. DĖL SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2002 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO
2003-01-30
T-11
10. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTĮ
2003-01-30
T-10
01. DĖL PERDUODAMŲ NEATLYGINTINAI NUOSAVYBĖN ŽEMĖS SKLYPŲ
2003-01-30
T-1