Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2003-02
09. DĖL ŠAKIŲ AUTOBUSŲ STOTYJE VEŽĖJAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2003-02-25
T-43
08. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. 16 PAPILDYMO
2003-02-25
T-42
07. DĖL PAVEDIMO SUDARYTI KOMISIJĄ
2003-02-25
T-41
06. DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO
2003-02-25
T-40
05. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2003-02-25
T-39
04. DĖL A.VILKAUSKO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ
2003-02-25
T-38
03. DĖL ĮSPĖJIMO APIE ATLEIDIMĄ IŠ DARBO
2003-02-25
T-37
02. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1997 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. 18 DALINIO PAKEITIMO
2003-02-25
T-36
01. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. BALANDŽIO 6 D. SPRENDIMO NR. 4 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2003-02-25
T-35
13. DĖL KOMISIJOS SUDARYMO VANDENTVARKOS ŪKIO ĮRENGIMAMS, NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIEMS ALFREDUI MATUSEVIČIUI, PIRKTI
2003-02-20
T-34
12. DĖL LEIDIMO SP UAB „ŠAKIŲ VANDENYS“ VANDENTVARKOS ŪKIO ĮRENGIMŲ SUTARTIES PANAUDOS PAGRINDAIS SUDARYMO
2003-02-20
T-33
11. DĖL SAVIVALDYBĖS VEIKSMŲ PLANO NEĮGALIŲJŲ METAIS LIETUVOJE PASKELBTAIS 2003 METAIS
2003-02-20
T-32
10. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2003-02-20
T-31
09. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2003-02-20
T-30
08. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2003-02-20
T-29
07. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2003-02-20
T-28
06. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2003-02-20
T-27
05. DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS
2003-02-20
T-26
04. DĖL SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO
2003-02-20
T-25
03. DĖL SAVIVALDYBĖS GAMTOS APSAUGOS FONDO LĖŠŲ 2002 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO TVIRTINIMO IR GAMTOS APSAUGOS FONDO LĖŠŲ 2003 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2003-02-20
T-24
02. DĖL SAVIVALDYBĖS GARANTIJOS PASKOLAI UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ GAUTI
2003-02-20
T-23
01. DĖL SAVIVALDYBĖS 2003 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2003-02-20
T-22