Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2003-05
04. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄJĄ PATALPĄ, ESANČIĄ MILIŠKIŲ K., LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE
2003-05-08
T-9
03. DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ „ŠAKIŲ KNYGYNAS“, „ŠAKIŲ VANDENYS“, „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“, „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“, „LEKĖČIŲ VAISTINĖ“, „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ 2002 METŲ VEIKLOS
2003-05-08
T-8
02. DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ „KRIŪKŲ VAISTINĖ“ IR „LUKŠIŲ VAISTINĖ“ 2002 METŲ VEIKLOS
2003-05-08
T-7
13. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2003-05-13
T-60
01. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2002 METŲ VEIKLOS
2003-05-08
T-6
12. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. 210 DALINIO PAKEITIMO
2003-05-13
T-59
11. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR.22 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2003-05-13
T-58
10. DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI SUTARTĮ
2003-05-13
T-57
09. DĖL JURIDINIO ASMENS FUNKCIJŲ PERDAVIMO SENIŪNIJOMS
2003-05-13
T-56
08. DĖL ŠAKIŲ PREKYVIETĖS TOLIMESNĖS VEIKLOS
2003-05-13
T-55
07. DĖL SUTARČIŲ RENGIMO IR PASIRAŠYMO TVARKOS
2003-05-13
T-54
06. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS MERO FONDUI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-05-13
T-53
05. DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ IŠRINKIMO
2003-05-08
T-52
04. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į KAUNO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ
2003-05-13
T-51
03. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į REGIONO PLĖTROS TARYBĄ
2003-05-08
T-50
02. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1997 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR.18 PAPILDYMO
2003-05-13
T-49
01. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO
2003-05-13
T-48
42. DĖL SAVIVALDYBĖS KARO PRIEVOLININKŲ ATRANKOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2003-05-08
T-47
41. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. 20 DALINIO PAKEITIMO
2003-05-08
T-46
40. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į EUROREGIONO „ŠEŠUPĖ” TARYBĄ IR VALDYBĄ
2003-05-08
T-45
39. DĖL PRITARIMO EUROREGIONO „ŠEŠUPĖ“ STEIGIMO SUTARČIAI
2003-05-08
T-44
38. DĖL SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2003 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2003-05-08
T-43
37. DĖL SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2002 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO TVIRTINIMO
2003-05-08
T-42
36. DĖL PRITARIMO DVIRAČIŲ TRASOS PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2003-05-08
T-41
35. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ NEĮGALIŲJŲ METAMS, NAUDOJIMO TVARKOS
2003-05-08
T-40
34. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ BŪSTO (APLINKOS) PRITAIKYMUI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-05-08
T-39
33. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR MIESTELIŲ BENDRIESIEMS PLANAMS RENGTI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-05-08
T-38
32. DĖL PLANUOJAMOS TERITORIJOS RAIDOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
2003-05-08
T-37
31. DĖL PLANUOJAMOS TERITORIJOS RAIDOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
2003-05-08
T-36
30. DĖL ŠAKIŲ, GELGAUDIŠKIO, KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTŲ ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU
2003-05-08
T-35
29. DĖL ŠAKIŲ MIESTO BENDROJO PLANO PAPILDYMO IR MIESTO RIBŲ PATIKSLINIMO
2003-05-08
T-34
28. DĖL SUTARTIES TVIRTINIMO3
2003-05-08
T-33
27. DĖL SUTARTIES TVIRTINIMO
2003-05-08
T-32
26. DĖL SUTARTIES TVIRTINIMO
2003-05-08
T-31
25. DĖL SUTARTIES TVIRTINIMO
2003-05-08
T-30
24. DĖL SUTARTIES TVIRTINIMO
2003-05-08
T-29
23. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ DALYVAVIMUI PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖJE, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-05-08
T-28
22. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ TURIZMO PLĖTRAI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-05-08
T-27
21. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ KULTŪRINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMUI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-05-08
T-26
20. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ KNYGŲ IR KITŲ SPAUDINIŲ LEIDYBOS RĖMIMUI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-05-08
T-25
19. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR.22 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2003-05-08
T-24
18. DĖL PASKOLOS SAVIVALDYBĖS PASTATŲ REKONSTRUKCIJAI BEI ŠILDYMO PERTVARKYMUI-RENOVACIJAI
2003-05-08
T-23
17. DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI SKIRSTYMO TVARKOS
2003-05-08
T-22
16. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. 205 DALINIO PAKEITIMO
2003-05-08
T-21
15. DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2003-05-08
T-20
14. DĖL KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJŲ
2003-05-08
T-19
13. DĖL NEFASUOTŲ NAFTOS PRODUKTŲ PREKYBOS LICENCIJŲ
2003-05-08
T-18
12. DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJAVIMO TVARKOS PAKEITIMO
2003-05-08
T-17
11. DĖL TABAKO GAMINIŲ MAŽMENINĖS PREKYBOS LICENCIJAVIMO TVARKOS PAKEITIMO
2003-05-08
T-16
10. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO IR JŲ NARIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
2003-05-08
T-15
09. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO PRIEŽIŪRAI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-05-08
T-14
08. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. 16 PAPILDYMO
2003-05-08
T-13
07. DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2003-05-08
T-12
06. DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAILKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TRUMPALAIKIAMS RENGINIAMS TVARKOS IR NUOMPINIGIŲ NUSTATYMO
2003-05-08
T-11
05. DĖL TURTO PERDAVIMO
2003-05-08
T-10