Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2003-06
39. DĖL SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PLĖTROS PLANO TVIRTINIMO
2003-06-12
T-99
38. DĖL 2003-2005 METŲ ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS STRATEGIJOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVIRTINIMO
2003-06-12
T-98
37. DĖL SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS FONDO LĖŠŲ 2002 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO TVIRTINIMO IR SVEIKATOS FONDO LĖŠŲ 2003 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2003-06-12
T-97
36. DĖL LABDAROS IR PARAMOS FONDO ŠEŠUPĖS EUROREGIONO ŠAKIŲ BIURO
2003-06-12
T-96
35. DĖL PROJEKTO „EUROREGIONAS „ŠEŠUPĖ“ BENDRAFINANSAVIMO
2003-06-12
T-95
34. DĖL SIŪLYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI PAPILDYTI PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2003-06-12
T-94
33. DĖL PASKOLŲ BE PALŪKANŲ IŠ SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2003-06-12
T-93
32. DĖL KULTŪROS CENTRŲ, LAISVALAIKIO CENTRŲ IR LAISVALAIKIO SALIŲ KATEGORIJŲ NUSTATYMO
2003-06-12
T-92
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS IR BALTIJOS-AMERIKOS PARTNERYSTĖS PROGRAMOS BENDRAFINANSAVIMO
2003-06-12
T-91
30. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KLASIŲ STEIGIMO
2003-06-12
T-90
28. DĖL GRĄŽINAMOS NATŪRA LAISVOS ŽEMĖS SKLYPŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE PLANŲ TVIRTINIMO
2003-06-12
T-88
27. DĖL PLANUOJAMOS TERITORIJOS RAIDOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
2003-06-12
T-87
26. DĖL PLANUOJAMOS TERITORIJOS RAIDOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
2003-06-12
T-86
25. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. 211 PAKEITIMO
2003-06-12
T-85
24. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR.22 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2003-06-12
T-84
23. DĖL SAVIVALDYBĖS 2002 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2003-06-12
T-83
22. DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ IR ATSKIRŲ BUTŲ AR KITŲ PATALPŲ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE ŠILDYMO BŪDO KEITIMO SPRENDIMŲ
2003-06-12
T-82
21. DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2003-06-12
T-81
20. DĖL SAVIVALDYBĖS GAMTOS APSAUGOS FONDO LĖŠŲ PATIKSLINTOS 2003 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2003-06-12
T-80
19. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ AVARINIŲ IR PAVOJŲ KELIANČIŲ MEDŽIŲ IŠKIRTIMO, GENĖJIMO DARBŲ VYKDYMUI RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-06-12
T-79
18. DĖL DARBŲ SEKOS TVIRTINIMO
2003-06-12
T-78
17. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ POSĖDŽIŲ IR PASITARIMŲ IŠLAIDŲ PADENGIMUI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-06-12
T-77
16. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ E.STEPONAIČIO G. 10, ŠAKIUOSE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2003-06-12
T-76
15. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ BAŽNYČIOS G. 4, ŠAKIUOSE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2003-06-12
T-75
14. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO AUDRONEI BIMBIENEI
2003-06-12
T-74
13. DĖL TURTO NURAŠYMO
2003-06-12
T-73
09. DĖL TURTO PERDAVIMO
2003-06-12
T-69
08. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ĮSTATŲ PAKEITIMO
2003-06-12
T-68
07. DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ ĮSTATŲ PAKEITIMO
2003-06-12
T-67
06. DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ ĮSTATŲ PAKEITIMO
2003-06-12
T-66
05. DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LEKĖČIŲ VAISTINĖ“ ĮSTATŲ PAKEITIMO
2003-06-12
T-65
04. DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ ĮSTATŲ PAKEITIMO
2003-06-12
T-64
03. DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ ĮSTATŲ PAKEITIMO
2003-06-12
T-63
02. DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ KNYGYNAS“ ĮSTATŲ PAKEITIMO
2003-06-12
T-62
01. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO
2003-06-12
T-61
29. DĖL MOKYKLŲ LIKVIDAVIMO
2003-06-12
T-29
45. DĖL SUTIKIMO PERIMTI SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN TURTĄ
2003-06-12
T-105
44. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 13 D. SPRENDIMO NR. T-48 PAPILDYMO
2003-06-12
T-104
43. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO
2003-06-12
T-103
42. DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKOS
2003-06-12
T-102
41. DĖL KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO
2003-06-12
T-101
40. DĖL LEIDIMŲ STEIGTI SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE LIETUVOS NACIONALINEI SVEIKATOS SISTEMAI PRIKLAUSANČIAS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS IR (AR) JŲ FILIALUS, IŠDAVIMO TVARKOS
2003-06-12
T-100