Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2003-12
38. DĖL L.KAIRIENĖS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ
2003-12-11
T-232
37. DĖL TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU NAUDOTI
2003-12-11
T-231
36. DĖL ĮGALIOJIMO DALYVAUTI UAB „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ NEEILINIAME VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2003-12-11
T-230
35. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. 183 PAPILDYMO
2003-12-11
T-229
34. DĖL PASKOLŲ BE PALŪKANŲ IR FINANSINĖS PARAMOS SMULKIŲJŲ VERSLININKŲ PARENGTAI PROGRAMAI SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO
2003-12-11
T-228
33. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 10 D. SPRENDIMO NR. T-43 PAKEITIMO
2003-12-11
T-227
32. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. LAPKRIČIO 17 D. SPRENDIMO NR.135 DALINIO PAKEITIMO
2003-12-11
T-226
31. DĖL DALYVAVIMO RENGIANT MARIJAMPOLĖS APSKRITIES DVIRAČIŲ TURIZMO TRASŲ SPECIALŲJĮ PLANĄ
2003-12-11
T-225
30. DĖL PROJEKTO „DVIRAČIŲ TRASA „GOLDAP – KRASNOZNAMENSK – ILGUVA“ BENDRAFINANSAVIMO
2003-12-11
T-224
29. DĖL PROJEKTO „ŠEŠUPĖS MALŪNAI-2004“ BENDRAFINANSAVIMO
2003-12-11
T-223
28. DĖL RAJONO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO
2003-12-11
T-222
27. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SUAUGUSIŲJŲ SPORTUI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-12-11
T-221
26. DĖL SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2003 M. SAUSIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5 DALINIO PAKEITIMO
2003-12-11
T-220
25. DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2003-12-11
T-219
24. DĖL ŠAKIŲ MENO, ŠAKIŲ „AUKURO“ IR SIESARTĖNŲ PAGRINDINIŲ, KUDIRKOS NAUMIESČIO V.KUDIRKOS VIDURINĖS MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2003-12-11
T-218
23. DĖL BERŽYNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO
2003-12-11
T-217
22. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. 13 PAPILDYMO
2003-12-11
T-216
21. DĖL PRIEDO NUSTATYMO
2003-12-11
T-215
20. DĖL TURTO PERDAVIMO
2003-12-11
T-214
19. DĖL KRIŪKŲ LAISVALAIKIO CENTRO STEIGIMO
2003-12-11
T-213
18. DĖL VALENČIŪNŲ MEDICINOS PUNKTO LIKVIDAVIMO
2003-12-11
T-212
17. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-97 PAKEITIMO
2003-12-11
T-211
16. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 32 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2003-12-11
T-210
15. DĖL SIŪLYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI PAPILDYTI PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2003-12-11
T-209
14. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. 120 DALINIO PAKEITIMO
2003-12-11
T-208
13. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ JAUNYSTĖS TAKAS 3-18, ŠAKIUOSE, PRIVATIZAVIMO
2003-12-11
T-207
12. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SU PRIKLAUSINIAIS, ESANČIŲ GIMNAZIJOS G. 15-1, ŠAKIUOSE, PRIVATIZAVIMO
2003-12-11
T-206
11. DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO
2003-12-11
T-205
10. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M.VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR.22 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2003-12-11
T-204
09. DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ NAUDOJAMO TURTO, PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE
2003-12-11
T-203
08. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T-156 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2003-12-11
T-202
07. DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TVARKOS
2003-12-11
T-201
06. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. T-107 PAPILDYMO IR PAKEITIMO
2003-12-11
T-200
05. DĖL ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2003-12-11
T-199
04. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ MIESTO ŠILUMOS TIEKIMO SPECIALIAJAM PLANUI IR ŠILUMOS ŠALTINIŲ NAUDOJIMO REGLAMENTUI
2003-12-11
T-198
03. DĖL AB „VAKARŲ SKIRSTOMIEJI TINKLAI“ NAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBŲ NUSTATYMO DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO
2003-12-11
T-197
02. DĖL AB „VAKARŲ SKIRSTOMIEJI TINKLAI“ IR AB „LIETUVOS ENERGIJA“ NAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBŲ NUSTATYMO DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO
2003-12-11
T-196
01. DĖL GRĄŽINAMŲ NATŪRA ŽEMĖS SKLYPŲ PLANŲ TVIRTINIMO
2003-12-11
T-195