Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2004-01
09. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTĮ
2004-01-29
T-9
08. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ V.KUDIRKOS G. 104, ŠAKIUOSE, NUOMOS MOKESČIO
2004-01-29
T-8
07. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ IŠBRAUKIMO IŠ TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ KATEGORIJOS
2004-01-29
T-7
06. DĖL TURTO PERDAVIMO
2004-01-29
T-6
05. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PRIĖMIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BEI JO PERDAVIMO
2004-01-29
T-5
40. DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS APSKRITIES MOTERŲ NAMŲ – KRIZIŲ CENTRO RENGIAMAM PROJEKTUI
2004-01-29
T-40
04. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PRIĖMIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BEI JO PERDAVIMO
2004-01-29
T-4
39. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „SINTAUTŲ AKADEMIJA“ VADOVĖS ATASKAITOS
2004-01-29
T-39
38. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LUKŠIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ VADOVO ATASKAITOS
2004-01-29
T-38
37. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ KĘSTUČIO G., ŠAKIUOSE, PLANŲ TVIRTINIMO
2004-01-29
T-37
36. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ LAISVALAIKIO IR PRAMOGŲ CENTRO REMONTO FINANSAVIMUI
2004-01-29
T-36
35. DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS TVIRTINIMO
2004-01-29
T-35
34. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. T-140 PAPILDYMO
2004-01-29
T-34
33. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO JAUNIMO G. 4, GELGAUDIŠKYJE, SUFORMAVIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-01-29
T-33
32. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GELGAUDIŠKYJE, SUFORMAVIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-01-29
T-32
31. DĖL V.RAKAUSKAITĖS NAUDOJAMO ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-01-29
T-31
30. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO S.BANAIČIO G. 5A, ŠAKIUOSE, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-01-29
T-30
03. DĖL ĮGALIOJIMO DALYVAUTI UAB „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ NEEILINIAME VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2004-01-29
T-3
29. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO V.KUDIRKOS G., ŠAKIUOSE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-01-29
T-29
28. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO PLOKŠČIUOSE, SUFORMAVIMO DETALIOJO PLANO IR VISUOMENĖS POREIKIAMS NAUDOJAMOS TERITORIJOS TVIRTINIMO
2004-01-29
T-28
27. DĖL DEGALINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS PAPILDYMO SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-01-29
T-27
26. DĖL SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001 M. SAUSIO 18 D. SPRENDIMO NR. 16 DALINIO PAKEITIMO
2004-01-29
T-26
25. DĖL ŪKINIO-FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO LIEPALOTŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI
2004-01-29
T-25
24. DĖL ŪKINIO-FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO PANOVIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI
2004-01-29
T-24
23. DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ FINANSAVIMO
2004-01-29
T-23
22. DĖL PRITARIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ ATESTAVIMO KOMISIJŲ PARENGTOMS PERSPEKTYVINĖMS 2004-2008 M. PROGRAMOMS
2004-01-29
T-22
21. DĖL BERŽYNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2004-01-29
T-21
20. DĖL GELGAUDIŠKIO, LUKŠIŲ V.GRYBO, ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINIŲ, SINTAUTŲ IR VOVERIŲ PAGRINDINIŲ BEI ŠAKIŲ MENO MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2004-01-29
T-20
02. DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „LUKŠIŲ VAISTINĖ“ LIKVIDAVIMO
2004-01-29
T-2
19. DĖL MOKSLEIVIŲ NEMOKAMO VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU ORGANIZAVIMO IR IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2004-01-29
T-19
18. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2004-01-29
T-18
17. DĖL KRIŪKŲ, LUKŠIŲ V.GRYBO VIDURINIŲ, BERŽYNŲ, GERDŽIŪNŲ, LIEPALOTŲ, PALUOBIŲ, VOVERIŲ IR ŽVIRGŽDAIČIŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2004-01-29
T-17
16. DĖL PEDAGOGINĖS-PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORĖS SKYRIMO
2004-01-29
T-16
15. DĖL SUTARČIŲ RENGIMO, PASIRAŠYMO IR TVIRTINIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2004-01-29
T-15
14. DĖL PREMIJOS SKYRIMO L.KAJOKAITEI
2004-01-29
T-14
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ ŠALTINIŲ IR NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2004-01-29
T-13
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGOMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS GAMTOS PAVELDO OBJEKTO STATUSO GAMTOS OBJEKTAMS SUTEIKIMO
2004-01-29
T-12
11. DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2004-01-29
T-11
10. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 34 DALINIO PAKEITIMO
2004-01-29
T-10
01. DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ 2004 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
2004-01-29
T-1