Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2004-03
23. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRINIAMS MATAVIMAMS BEI TEISINEI REGISTRACIJAI ATLIKTI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2004-03-31
T-99
22. DĖL TURTO NURAŠYMO
2004-03-31
T-98
21. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. KOVO 4 D. SPRENDIMO NE. T-60 DALINIO PAKEITIMO
2004-03-31
T-97
20. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ DARIAUS IR GIRĖNO G. 24, KUDIRKOS NAUMIESTYJE, NUOMOS MOKESČIO
2004-03-31
T-96
19. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ BARZDŲ K., BARZDŲ SENIŪNIJOJE, NUOMOS MOKESČIO
2004-03-31
T-95
18. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS DARIAUS IR GIRĖNO G. 24, KUDIRKOS NAUMIESTYJE
2004-03-31
T-94
17. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS LUKŠIŲ K., LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE
2004-03-31
T-93
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PRIORITETŲ NUSTATYMO
2004-03-31
T-92
15. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-179 DALINIO PAKEITIMO
2004-03-31
T-91
14. DĖL SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001 M. SAUSIO 11 D. SPRENDIMO NR. 6 PAPILDYMO
2004-03-31
T-90
13. DĖL SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2000 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. 53 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2004-03-31
T-89
12. DĖL MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2004-03-31
T-88
11. DĖL SINTAUTŲ VAIKŲ DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO
2004-03-31
T-87
10. DĖL MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO
2004-03-31
T-86
09. DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS, GERDŽIŪNŲ, PANOVIŲ, SLAVIKŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2004-03-31
T-85
08. DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMO TVIRTINIMO
2004-03-31
T-84
07. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO RAMONIŠKIŲ K., SUDARGO SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-03-31
T-83
06. DĖL PERDUODAMŲ NEATLYGINTINAI NUOSAVYBĖN ŽEMĖS SKLYPŲ
2004-03-31
T-82
05. DĖL OBJEKTŲ STATYBOS IR REMONTO DARBŲ SEKOS NUSTATYMO
2004-03-31
T-81
04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO PATVIRTINIMO
2004-03-31
T-80
03. DĖL MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ DIEGIMO RAJONE TVARKOS PATVIRTINIMO
2004-03-31
T-79
02. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ KELEIVIŲ VEŽĖJAMS UŽ PERVEŽTUS KELEIVIUS BEI MOKSLEIVIUS, TURINČIUS TEISĘ Į NEMOKAMĄ VAŽIAVIMĄ, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2004-03-31
T-78
01. DĖL M.ŠVABO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ
2004-03-31
T-77
36. DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „KRIŪKŲ VAISTINĖ“ AUDITO
2004-03-04
T-76
35. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-35 PAKEITIMO
2004-03-04
T-75
34. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-61 DALINIO PAKEITIMO
2004-03-04
T-74
33. DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
2004-03-04
T-73
32. DĖL VIENKARTINĖS PAŠALPOS SOCIALIAI REMTINAI ŠEIMAI (VIENAM GYVENANČIAM ASMENIUI) STICHINĖS NELAIMĖS ATVEJU SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2004-03-04
T-72
31. DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS MAŽAS PAJAMAS GAUNANČIOMS ŠEIMOMS (VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS) ĮSTATYMO TAIKYMO TVARKOS TVIRTINIMO
2004-03-04
T-71
30. DĖL PRIEMOKŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS NUSTATYMO
2004-03-04
T-70
29. DĖL RAJONO MOKYKLŲ APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS, JŲ KOMPLEKTŲ DALIMIS, MOKYMO PRIEMONĖMIS IR LITERATŪRA TVARKOS IR 2004 METŲ KALENDORINIO PLANO PATVIRTINIMO
2004-03-04
T-69
28. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. T-122 IR 2004 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-17 DALINIO PAKEITIMO
2004-03-04
T-68
27. DĖL PLOKŠČIŲ, ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINIŲ, ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2004-03-04
T-67
26. DĖL RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMO TVIRTINIMO
2004-03-04
T-66
25. DĖL GRIŠKABŪDŽIO VAIKŲ DARŽELIO „PUMPURĖLIS“ GRUPĖS DARBO LAIKO PRAILGINIMO
2004-03-04
T-65
24. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO ĮSTEIGIMO
2004-03-04
T-64
23. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO ĮSTEIGIMO
2004-03-04
T-63
22. DĖL SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2004 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2004-03-04
T-62
21. DĖL SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2003 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO
2004-03-04
T-61
20. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS FONDUI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2004-03-04
T-60
19. DĖL PERDUODAMŲ NEATLYGINTINAI NUOSAVYBĖN ŽEMĖS SKLYPŲ
2004-03-04
T-59
18. DĖL GRĄŽINAMŲ NATŪRA ŽEMĖS SKLYPŲ PLANŲ TVIRTINIMO
2004-03-04
T-58
17. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO NEMUNO G. 1, LUKŠIUOSE, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-03-04
T-57
16. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, TILTO G. 14, PASKIRTIES KEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-03-04
T-56
15. DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2003 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮVYKDYMO
2004-03-04
T-55
13. DĖL PRIEMONIŲ RAJONO APLINKOSAUGINEI BŪKLEI GERINTI PLANO TVIRTINIMO
2004-03-04
T-53
12. DĖL SAVIVALDYBĖS GAMTOS APSAUGOS FONDO 2003 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO
2004-03-04
T-52
11. DĖL ĮGALIOJIMO DALYVAUTI UAB „MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2004-03-04
T-51
10. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2004-03-04
T-50
09. DĖL TURTO PERDAVIMO
2004-03-04
T-49
08. DĖL TURTO NURAŠYMO
2004-03-04
T-48
07. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS DARIAUS IR GIRĖNO G. 24, KUDIRKOS NAUMIESTYJE
2004-03-04
T-47
06. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ V.KUDIRKOS G. 104, ŠAKIUOSE, NUOMOS MOKESČIO
2004-03-04
T-46
05. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PRIĖMIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE BEI JO PERDAVIMO
2004-03-04
T-45
04. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ PLOKŠČIŲ K., PLOKŠČIŲ SENIŪNIJOJE, PRISKYRIMO TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ KATEGORIJAI
2004-03-04
T-44
03. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ ATLIKIMUI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2004-03-04
T-43
02. DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI SUTARTIES PATIKSLINIMĄ
2004-03-04
T-42
01. DĖL SAVIVALDYBĖS 2004 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2004-03-04
T-41
30. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. T-140 DALINIO PAKEITIMO
2004-03-31
T-106
29. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-61 DALINIO PAKEITIMO
2004-03-31
T-105
28. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KRIŪKŲ AMBULATORIJA“ VYRIAUSIOJO GYDYTOJO
2004-03-31
T-104
27. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. LAPKRIČIO 8 D. SPRENDIMO NR. 181 DALINIO PAKEITIMO
2004-03-31
T-103
26. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 157 DALINIO PAKEITIMO
2004-03-31
T-102
25. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. LAPKRIČIO 8 D. SPRENDIMO NR. 180 DALINIO PAKEITIMO
2004-03-31
T-101
24. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. KOVO 4 D. SPRENDIMO NR. T-41 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2004-03-31
T-100
14. DĖL RAJONO ŽELDINIŲ PRIEŽIŪROS, TVARKYMO, APSAUGOS IR NUOSTOLIŲ DĖL JŲ SUNAIKINIMO ATLYGINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2004-03-04