Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2004-07
01. DĖL ŠEŠUPĖS EUROREGIONO ŠAKIŲ BIURO RENGIAMO PROJEKTO “ŠEŠUPĖS EUROREGIONO BEDARBIŲ REINTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMA
2004-07-15
T-179
02. DĖL SAVIVALDYBĖS 2003 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2004-07-15
T-180
03. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. KOVO 4 D. SPRENDIMO NR. T-41 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2004-07-15
T-181
04. DĖL ŽEMĖS IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ 2004 METAMS
2004-07-15
T-182
05. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SU PRIKLAUSINIAIS, ESANČIŲ IŠDAGŲ K., ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PRIVATIZAVIMO
2004-07-15
T-183
06. DĖL DAIKTŲ, ESANČIŲ SUDARGO KAIME, PIRKIMO
2004-07-15
T-184
07. DĖL DAIKTŲ, ESANČIŲ JOGINIŠKIŲ KAIME, PIRKIMO
2004-07-15
T-185
08. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ STOJIMO Į LIETUVOS RITUALINIŲ PASLAUGŲ ASOCIACIJĄ
2004-07-15
T-186
09. DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ ĮSIGYTI ILGALAIKĮ TURTĄ
2004-07-15
T-187
10. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KOMUNALINIO ŪKIO 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-07-15
T-188
11. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2004-07-15
T-189
12. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2004-07-15
T-190
14. DĖL TURTO PERDAVIMO
2004-07-15
T-192
16. DĖL TURTO NURAŠYMO
2004-07-15
T-194
17. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS UŽSIENIŲ KAIME, SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE
2004-07-15
T-195
18. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTĮ
2004-07-15
T-196
19. DĖL SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORĖS TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2004-07-15
T-197
20. DĖL ŠAKIŲ LAISVALAIKIO IR PRAMOGŲ CENTRO FUNKCIJŲ IŠPLĖTIMO
2004-07-15
T-198
21. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "ZYPLIŲ DVARO REKONSTRUKCIJA IRPRITAIKYMAS TURIZMUI" RENGIMUI ES STRUKTŪRINIAMS FONDAMS
2004-07-15
T-199
22. DĖL GRIŠKABŪDŽIO, ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINIŲ, KIDULIŲ, LIEPALOTŲ, PANOVIŲ, SINTAUTŲ, ŠAKIŲ „AUKURO" PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2004-07-15
T-200
23. DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO KATILINĖS STATYBAI GELGAUDIŠKYJE, MOKYKLOS G., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-07-15
T-201
24. DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO PO ŠAKIŲ RAJONO „NEMUNO“ VARTOTOJŲ KOOPERATYVUI PRIKLAUSANČIAIS PASTATAIS, ESANČIAIS GELGAUDIŠKYJE, TAIKOS G. 66, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-07-15
T-202
25. DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS TEIKIMO SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOMS TVARKOS TVIRTINIMO
2004-07-15
T-203
26. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. KOVO 4 D. SPRENDIMO NR. T-72 PAKEITIMO
2004-07-15
T-204
27. DĖL ŠEŠUPĖS EUROREGIONO ŠAKIŲ BIURO RENGIAMO PROJEKTO “ŠEŠUPĖS EUROREGIONO BEDARBIŲ REINTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMA“ KONSULTANTŲ
2004-07-15
T-205
28. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS 2004 METAIS VYKDOMŲ MELIORACIJOS DARBŲ SUTARČIŲ TVIRTINIMO
2004-07-15
T-206
29. DĖL PRITARIMO NEMUNO VIDURUPIO BASEINO I INVESTICINIO PAKETO GALIMYBIŲ STUDIJAI IR ĮGALIOJIMO SAVIVALDYBĖS MERUI PASIRAŠYTI ŠIO PROJEKTO SANGLAUDOS FONDO PARAIŠKĄ
2004-07-15
T-207
30. DĖL UŽDRAUDIMO PLAUKIOTI VANDENS TELKINIUOSE SAVAEIGĖMIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS
2004-07-15
T-208
31. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR.T-81 PAPILDYMO
2004-07-15
T-209
32. DĖL SUTARČIŲ TVIRTINIMO
2004-07-15
T-210
33. DĖL UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMŲ MODERNIZAVIMO PROJEKTŲ IR PARAMOS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ GAVIMO
2004-07-15
T-211
34. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PRIEMONĖMS
2004-07-15
T-212
35. DĖL RAJONO BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2003 METŲ VEIKLOS IR SVEIKATOS FONDO 2003 METŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-07-15
T-213
36. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS FINANSAVIMO, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAVIMO, APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
2004-07-15
T-214
37. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2004 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS TVIRTINIMO
2004-07-15
T-215
38. DĖL KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ IR RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES
2004-07-15
T-216
39. DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2004-07-15
T-217
40. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS 2004 METAIS VYKDOMŲ MELIORACIJOS DARBŲ SUTARČIŲ TVIRTINIMO
2004-07-15
T-218
41. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 8, ŠAKIUOSE
2004-07-15
T-219
42. DĖL TIKSLINĖS ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTIES PAKEITIMO
2004-07-15
T-220