Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2004-11
01. DĖL GELGAUDIŠKIO MIESTO RIBŲ KEITIMO (SUMAŽINIMO) SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO IR TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI
2004-11-11
T-260
02. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, J. BAGDONO G. 7A , DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-11-11
T-261
03. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR.85 PAPILDYMO
2004-11-11
T-262
04. DĖL A. KRISIUKĖNIENĖS ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LEKĖČIŲ SEN., MIKYTŲ K., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-11-11
T-263
05. DĖL R. ORINTIENĖS ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO SINTAUTŲ SEN., STARKŲ K., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-11-11
T-264
06. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. KOVO 4 D. SPRENDIMO NR. T-41 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2004-11-11
T-265
07. DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2004-11-11
T-266
08. DĖL PARDUODAMŲ VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, JŲ DALIŲ, TAIP PAT BUTŲ, KURIŲ REMONTAS AR REKONSTRUKCIJA SAVIVALDYBEI EKONOMIŠKAI NENAUDINGI, SĄRAŠO TVIRTINIMO
2004-11-11
T-267
09. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. KOVO 20 D. SPRENDIMO NR. 49 DALINIO PAKEITIMO
2004-11-11
T-268
10. DĖL TURTO PERDAVIMO
2004-11-11
T-269
11. DĖL TURTO PERDAVIMO
2004-11-11
T-270
12. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, NUOMOS
2004-11-11
T-271
13. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO
2004-11-11
T-272
14. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO TURTO PRIĖMIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE
2004-11-11
T-273
15. DĖL TURTO PRIĖMIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2004-11-11
T-274
16. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2004-11-11
T-275
17. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2004-11-11
T-276
18. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2004-11-11
T-277
19. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2004-11-11
T-278
20. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2004-11-11
T-279
21. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGSĖJO 16 D. SPRENDIMO NR.T-236 DALINIO PAKEITIMO
2004-11-11
T-280
22. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGSĖJO 16 D. SPRENDIMO NR.T-236 DALINIO PAKEITIMO
2004-11-11
T-281
23. DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ŠAKIŲ VAISTINEI SUTEIKTI PARAMĄ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ LIGONINEI
2004-11-11
T-282
24. DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMO TVIRTINIMO
2004-11-11
T-283
25. DĖL PRITARIMO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PARENGTOMS 2004-2005 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMOMS
2004-11-11
T-284
26. DĖL PRITARIMO IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ PARENGTOMS 2004-2005 MOKSLO METŲ VELKLOS PROGRAMOMS
2004-11-11
T-285
27. DĖL PRITARIMO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ PARENGTIEMS STRATEGINIAMS PLANAMS
2004-11-11
T-286
28. DĖL PRITARIMO IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ PARENGTIEMS STRATEGINIAMS PLANAMS
2004-11-11
T-287
29. DĖL PAVADINIMO SUDARGO PAGRINDINEI MOKYKLAI SUTEIKIMO
2004-11-11
T-288
30. DĖL INVESTICINIO PROJEKTO “ŠAKIŲ RAJONO DEGUTINĖS GYVENVIETĖS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMAS BEI VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA” FINANSAVIMO
2004-11-11
T-289
31. DĖL INVESTICINIO PROJEKTO “ŠAKIŲ RAJONO DEGUTINĖS GYVENVIETĖS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMAS BEI VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA” FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS PAIMTOS ILGALAIKĖS PASKOLOS
2004-11-11
T-290
32. DĖL LEIDIMŲ PARDUOTI I, II IR TO KLASĖS CIVILINES PIROTECHNIKOS PRIEMONES IŠDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
2004-11-11
T-291
33. DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO SISTEMOS EKSPLOATAVIMO IR PLĖTOJIMO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
2004-11-11
T-292
34. DĖL SUTARČIŲ TVIRTINIMO
2004-11-11
T-293
35. DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS MAŽAS PAJAMAS GAUNANČIOMS ŠEIMOMS (VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS) ĮSTATYMO TAIKYMO TVARKOS TVIRTINIMO
2004-11-11
T-294
36. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LIEPOS 15 D. SPRENDIMO NR.T-219 DALINIO PAKEITIMO IR NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 8, PRADINIO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO
2004-11-11
T-295
37. DĖL LUKŠIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO
2004-11-11
T-296
38. DĖL PROJEKTO „DVIRAČIŲ TRASA GOLDAP-KRASNOZNAMENSK-ILGUVA“ ADMINISTRATORĖS PINIGINĖS KOMPENSACIJOS UŽ NEPANAUDOTAS KASMETINES ATOSTOGAS
2004-11-11
T-297
39. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SEN., VILKELIŠKIŲ K., TIKSLINĖS PASKIRTIES PAKEITIMO
2004-11-11
T-298
40. DĖL VANDENTVARKOS OBJEKTŲ PERDAVIMO UAB ŠAKIŲ VANDENYS EKSPLOATACIJAI IR PRIEŽIŪRAI
2004-11-11
T-299